December 2012-Januari 2013 - Lötenkyrkan

lotenkyrkan.se

December 2012-Januari 2013 - Lötenkyrkan

MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA

December 2012 - Januari 2013

Succé för årets höstmarknad sidan 4

På övning med Lötenkören sidan 20

Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23


EFS i Uppsala | www.efsiuppsala.se

EFS i Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71, 754 27 Uppsala

tel: 018–430 35 00, fax: 018–24 15 69

Ordförande i missionsföreningen

Leif Åberg, tel 32 11 30 eller 0706-67 31 01

E-post: leif_aberg@hotmail.com

Kontakt Telefon

Samarbetskyrkopräst, Hans Lindholm 430 37 88

Ungdomspräst , Edward Thomas 430 37 91

Församlingspedagog, Eva P Forslund 430 37 97

Församlingskonsulent, Karin Löfgren 430 37 96

Diakoniassistent, Birgitta E Andersson 430 37 94

Kyrkomusiker, Gunnel Hällqvist 430 37 95

Lokalvårdare, Nelson Reveco Urbina 0734-15 16 95

Vaktmästare, Marcus Wallon 430 37 92

Ledarexpedition 430 37 99

Köket i Lötenkyrkan 430 37 93

E-post: fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Lokalbokning (tel.tid: 10-12, 13-15) vxl 430 35 30

uppsalabokning@svenskakyrkan.se dir 430 35 35

EFS i Mikaelskyrkan

c/o Olof Edsinger, tel: 0702–99 93 16

Dragarbrunnsg 67, 753 20 Uppsala

Ordförande i missionsföreningen

Maria Stenman, tel: 0730–65 95 65

Djäknegatan 69, lgh 1302, 754 25 Uppsala

epost: stenman.maria@gmail.com

EFS missionsförening i Sävja

Sävja kyrka

Carl von Linnés väg 2, 757 56 Uppsala

tel: 018–418 10 00

Ordförande i missionsföreningen

LarsOlov Eriksson, tel: 018–42 55 72

Rörbäcksvägen 38, 757 52 Uppsala

epost: larsolov.eriksson@gmail.com

EFS-gruppen i Storvreta-Vattholma

Kontaktperson: Ingrid Lundström

tel: 073–833 08 87, epost: ingrid.lundstrom@efs.nu

2

EFS MÅNADSBLADET

ges ut av EFS i Uppsala

Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71

754 27 Uppsala

TEL: 018–430 35 00

FAX: 018–24 15 69

HEMSIDA: www.efsiuppsala.se

GRAFISK FORM

Anders Viklund, tel: 070–294 70 59

epost: manadsbladet@yahoo.se

ANSVARIG UTGIVARE

Hans Lindholm, tel: 018–430 37 88

OMSLAG

FOTO: Edward Thomas

TRYCKERI

Kph Trycksaksbolaget AB

tel: 018–781 81 00

UPPLÄSNING AV PROGRAM

l: 018–18 71 00

BANKUPPGIFTER

Lötenkyrkan BG: 592–9260

Mikaelskyrkan BG: 258–3623

PG: 458520–4

Sävja kyrka PG: 4782621–9

NÄSTA MANUSSTOPP

Onsdagen den 16 januari 2013

NÄSTA NUMMER KOMMER

Torsdagen den 24 januari 2013


Om att lära av andra

I söndags morse firade jag gudstjänst i Christ

Church i Berkeley, Kalifornien. Jag är i USA

för att vara med på en stor

bibelforskarkonferens och passar samtidigt

på att hälsa på barn och barnbarn på

västkusten. Men det är om Christ Church jag

vill berätta lite.

Christ Church är en ganska ny

församlingsplantering i universitetsstaden

Berkeley. Församlingen tillhör den

presbyterianska kyrkofamiljen. Den lokal

man har som huvudkyrka – man har

ytterligare åtminstone en lokal där man firar

gudstjänst – är hundra år gammal och har

fått nytt liv genom denna plantering. Det

handlar om återanvändning, alltså precis

samma fenomen som det finns många

exempel på också inom den anglikanska

kyrkan i Storbritannien.

Gudstjänsten är både traditionell och

nymodig. Här finns textläsningar,

syndabekännelse med avlösning,

trosbekännelse, nattvard, Herrens bön och

välsignelsen. Det är lätt att känna igen sig.

Sångerna/psalmerna är en blandning av

gammalt och nytt. Men orgeln brukas inte; i

stället består musiken av piano, gitarr, bas,

fiol, trummor och synt. Vid en av sångerna

är till och med en mandolin inblandad.

Lekmannainslaget i gudstjänsten är stort.

En lekman leder, alla textläsningar är av

lekmän, förbönen beds av en lekman och så

vidare. Inga liturgiska kläder används.

Predikan har en stor och självklar plats.

Dagens tema handlar om oro och bekymmer

utifrån bibelordet: ”Gör er inga bekymmer,

utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och

låt honom få veta alla era önskningar” (Fil

4:6). Pastorn talar om hur viktigt det är att

sätta namn på vår oro och att inte låta den

styra våra liv. Det hela är inkännande,

3

Ledare

psykologiskt trovärdigt och bibelförankrat.

Det är inte de enkla lösningarnas

förkunnelse, inte självhjälpböckernas

generaliseringar. Denne predikant har läst på

och arbetat med predikan. Han tar sina

lyssnare på allvar, och han är medveten om

att bland hans åhörare finns doktorer,

psykologer, teologer och andra troende och

tänkande bibelläsare. Han talar till folk i en

universitetsstad, och han behandlar dem med

respekt.

Församlingen i Christ Church betonar

gemenskapen. Den består av övervägande

yngre människor; en majoritet skulle jag tro

är mellan 30 och 40 år. Det manliga inslaget

är påfallande.

I slutet av gudstjänsten kommer

meddelandena. Också de är intressanta och

lärorika. Visst innehåller de uppgifter om

kommande möten, men mest handlar de om

vad man vill med församlingen. Och det är

påtagligt med vilken värme man talar om sin

gemenskap.

Jag åker från gudstjänsten med många

frågor om mitt eget sammanhang. Vad kan

jag lära av en kyrka som Christ Church? Här

har man till synes lyckats kombinera

tradition och förnyelse på ett fint sätt. Man

har gett predikan en central plats och man

talar väl om sin gemenskap. Det och mycket

annat vill jag ta med mig hem.

LarsOlov Eriksson

EFS i Sävja


EXTRA!

EXTRA!

Rekordresultat

för Lötenkyrkans höstmarknad

115 306 kronor

Tack från styrelsen:

STORT TACK!

till alla som var engagerade i höstmarknaden!

Jättekul, underbart för magen och ett perfekt genomfört arrangemang som man

inte behövde gå lottlös ifrån!

Ni är värda en stor eloge för er insats genom att skänka prylar, stå vid stånden,

servera, städa, ordna lotteri, göra dockteater, fixa brandbil, ordna fiskdamm,

diska och mycket annat. HURRA OCH TACK!

Vi kom en bit över 100.000 kr även i år!

Styrelsen genom Leif Åberg

4

till

Hälsningar från höstmarknadsgeneralen 2012:

Tack alla ni som medverkade och alla ni som deltog till det fina resultatet för

”Barn i alla länder”

Martin Nilsson


Från Sävjas horisont

Denna gång får min hälsning från Sävja i själva verket bli från USA. I detta nummer av

Månadsbladet har jag berättat om ett besök i Christ Church i Berkeley i norra

Kalifornien. Som framgår av ledaren var det en lärorik gudstjänst, där jag såg många

likheter med vårt eget sammanhang. Också vi försöker ju kombinera tradition och

nyheter. Frågan är bara om vi tar vara på rätt tradition och inför rätta nyheter. Det

skulle vara spännande att vid tillfälle resonera vidare om det.

Ett lite udda inslag i Christ Church var sättet att servera kyrkkaffet. Vi är ju alla väl

medvetna om hur viktigt det är. Det udda i Berkeley var att kyrkkaffet serverades före

gudstjänsten, och att många tog med sig sina kaffemuggar (med lock) in i gudstjänsten

och satt och smuttade på kaffet under mötet. Det finns olika ordningar!

När det så gäller Sävja vill jag först uttrycka tacksamhet för sånggudstjänsten med

Sånger om himlen. Vi var närmare 90 personer på gudstjänsten, och det var ett

fantastiskt möte. En annan rik gudstjänst var besöket av Tin Mörk, chef för EFS

nationella arbete. Hon inte bara höll en god predikan, hon tackade också oss i Sävja för

vår trohet när det gäller gåvor och kollekter till EFS arbete. För alla, inte minst dem

som inte var med vid gudstjänsten, vill jag gärna föra vidare det tacket som en

uppmuntran till fortsatt trohet i bön och givande.

Vårens planering är så smått igång, och så snart jag återvänder från USA ska Sofia

Hedman och jag sätta oss ner med gudstjänstplaneringen. Redan i förra numret nämnde

jag dock om några viktiga inslag i början av året med kyrkoherdeväxlingen i

församlingen.

LarsOlov Eriksson

2012-11-13

5


KENISHA

Om intresse finns vill vi erbjuda några

fördjupningskvällar under vårvintern

kring boken om Eritreas Evangeliska

Kyrka under ledning av Dr Ezra

Gebremedhin. Intresserad? Hör av dig

till Lötenkyrkans Missionsråd,

Ella WoldeSelassie eller

Ruth Normark (018-36 70 53)

BOKA IN REDAN NU:

9-10 FEB: BARNLÄGER

FÖR DIG SOM GÅR I

KLASS 3-7

6

Årsmöte 10 mars 2013

10.00 Högmässa med söndagsskola

Förstärkt kyrkkkaffe/

lättlunch

12.30 Årsmöte

Var vänlig boka in detta redan

nu!


Ekonomisk rapport - Oktober

En lite kortare rapport denna månad, siffrorna för oktober visar fortsatt på plus. Som

synes av den lilla sammanställningen nedan kommer de regelbundna gåvorna och

kollekterna inte upp till vad vi budgeterat. Att totala intäkterna ändå ligger på plus beror

bl.a. på våra arrangemang och uthyrningar. Totala kostnader ligger på ca 2 950 000.

Det jag inte rapporterade förra månaden var insamling till EFS missionsarbete, vilket

har uppgått till 225 842:- och då tillkommer höstmarknaden på drygt 100 000: - .

Dessutom har vi samlat in 78 586 i övriga kollekter, bl.a. Svenska kyrkans utlandsarbete.

Tack för alla gåvor som bidrar till verksamhet här hemma och ut i världen.

Rapport från styrelsen i Lötenkyrkan

9

Göte Swedberg

Kassör EFS Lötenkyrkan

Styrelsen är numera fulltalig och vi har under hösten arbetat lite extra med några frågor.

Barn- och ungdomsverksamheten är ett prioriterat område och vi har tillsammans med

BUR (Barn- och ungdomsrådet) och några av de anställda haft en halvdag för samtal

och visionerande. Det ledde till en del konkreta förslag och vi hoppas på goda resultat.

Vi har även samtalat om hur vi kan stärka och underlätta för nya att komma med i

gemenskapen i Lötenkyrkan och om gudstjänsternas utformning. Arbetet med NFU går

vidare. Några glädjeämnen är att vi har ett positivt resultat i ekonomin och att den nya

hemsidan är på gång. Den behöver bara fyllas med korrekt och relevant information.

Efter att vi ett tag provat med att ha ett fikapris på 30 kr i samband med gudstjänsterna,

har vi beslutat att priset efter årsskiftet sänks tillbaka till 20 kr (men så klart med

möjligheten att ge mer). Detta tack vare att ekonomin tillåter prissänkningen och för att

så många som möjligt ska kunna delta i gemenskapen vid fikaborden.

Jonas Nording


Missing People

fortsättning på artikeln ”Behöver våra Gudstjänster förnyas?” - del 3

Det är utmärkt att organisationen Missing People har etablerats i Sverige, och är på

gång i Uppsala. Frivilliga engageras till att söka efter saknade och försvunna människor,

i samverkan med polisen. På kort tid har flera hittats, levande eller döda. Det är väl bara

namnet som är lite missvisande(!) – vore det inte lämpligare med Finding People? Jag

tror att detta kan ha med våra gudstjänster att göra! Vi kan vara ”missing people” på två

sätt:

1. Att själv vara en människa som

saknas

EFS försöker gå mot trenden. Bland de

flesta i Sverige har gudstjänstseden brutits.

Många vill gå in i kyrkor, men helst när

ingen annan är där. Ganska många kan

också tänka sig att delta i gudstjänster vid

speciella tillfällen. Men få har vanan att i

princip gå till gudstjänster varje söndag, så

där självklart som man går till arbetet utan

att varje morgon tänka efter om man inte

borde stanna hemma.

Men i EFS väntar vi oss att folk deltar ofta

och regelbundet. Naturligtvis är också

tillfälliga besökare välkomna. Men vi har till

och med inrättat en förening för att folk ska

få möjlighet att känna delaktighet och ta

ansvar. Och vi ordnar en massa former av

möten och aktiviteter för att gemenskap ska

byggas. Om alla som brukat gå till

gudstjänst varje söndag plötsligt bara

kommer varannan, halveras statistiken i ett

slag. Värre är att vi blir för få som tar emot

andra som kommer. Det är många som

strömmat igenom Lötenkyrkan genom åren

utan att få fäste här.

Styrelsen arbetar för att vi ska få en

öppnare och mer välkomnande atmosfär i

kyrkan. När nu kyrkkaffepriset sänks

hoppas vi att fler ska vilja stanna för att

bilda en välkomnande miljö. Och vi hoppas

att ni som bakar och serverar ska känna att

en varmare gemenskap är tillräcklig

belöning, även om fikaintäkterna till kyrkan

10

inte blir högre.

Naturligtvis varken kan eller vill vi

kommendera folk till kyrkan. Utmaningen

som vi får be och arbeta för är att

gudstjänsterna ska vara så attraktiva att

människor vill komma tillbaka.

2. Att vara en som saknar andra

människor

Jag har alltid känt mig utmanad av

gobelängen på väggen i Lötenkyrkans aula.

Kvinnan som mött Jesus vid brunnen låter

krukan stå och går mot staden för att

berätta. Stadsborna strömmar mot henne.

Men – husen i bakgrunden har ”fel” färg!

De är inte sandgula som husen i Israel, utan

mörkt tegelröda. De har alltså samma färg

som husen tvärs över gatan från kyrkan.

Det är till människorna där – och i andra

delar av Lötenområdet och Uppsala – som

vi är sända för att berätta om att vi har mött

Messias.

Har du, som jag, människor som du tänker

på och ber för, människor som du varje

söndag saknar om du inte möter dem? I så

fall kan vi väl komma överens om att

fortsätta be och söka öppningar för dem in

i församlingsgemenskapen.

Vad vi vet är att Jesus är angelägen att få

möta både dem och oss. Hela hans liv går

ut på detta: Finding People.

Hans Lindholm


Lötenkyrkan

LÖRDAG 1 DECEMBER

18.00 ADVENTSKONSERT Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkensemble,

Anette Sundell-Liljeroth, dans.

11

Kalendarium

SÖNDAG 2 DECEMBER

11.15 ADVENTSGUDSTJÄNST med alla åldrar, Hans Lindholm, Lötenkören,

blåsarensemble.

Kollekt: Diakoni i Gamla Uppsala församling. Kyrkfika.

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas: Relationships – a circle of

friends, Communion.

TISDAG 4 DECEMBER

09.15 MORGONMÄSSA

ONSDAG 5 DECEMBER

13.00 LÖTENLUNKEN

TORSDAG 6 DECEMBER

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Bibeln i fokus. Bibelforskare Birger Olsson.

18.30 KVÄLLSMÄSSA, 1 Kor 4:1-5, Hans Lindholm.

FREDAG 7 DECEMBER

18.00 Konsert med Esters musikverksamhet

SÖNDAG 9 DECEMBER

9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, Hans Lindholm,

Cajsa Skogholt.

11.15 HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, tillfälle till förbön, translation into English.

Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika. . Liten julmarknad på kyrktorget

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Johan Lundberg, Ephesians 3:13-21.

15.00 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST

TISDAG 11 DECEMBER

9.15 MORGONMÄSSA

TORSDAG 13 DECEMBER

13.00 LÖTENTRÄFFEN, LUCIA- OCH JULFEST, Ungdomskören,Gunnel Hällqvist

18.30 KVÄLLSMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas


Kalendarium

Lötenkyrkan

FREDAG 14 DECEMBER

18.00 AVSLUTNING FÖR ALLA UNGDOMSGRUPPER med middag. Anmälan till

Edward Thomas, edward.thomas@svenskakyrkan.se, 018-430 37 91

19.00 TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst med bön och lovsång, Jacob Sernheim,

julfest

LÖRDAG 15 DECEMBER

18.00 LUCIAHÖGTID, Gott & Blandat, Ungdomskören, därefter

MUSIKCAFÉ med olika framträdanden

SÖNDAG 16 DECEMBER

9.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, LarsOlov

Ericsson, Marcus Holmström leder lovsång

11.15 GUDSTJÄNST, Per Edler, translation into English.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika. Liten julmarknad på kyrktorget.

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Pot luck

TISDAG 18 DECEMBER

9.15 MORGONMÄSSA

SÖNDAG 23 DECEMBER

11.15 ”Buren av ljus”, böner och tankar inför julen, Birgitta Andersson, Eva Forslund,

translation into English.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

13.00 CROSS CULTURE, service in English

MÅNDAG 24 DECEMBER

11.15 SAMLING VID KRUBBAN, Hans Lindholm m fl, Gott & Blandat. Translation

into English. Kollekt: Barn i alla länder, EFS och Salt

23.00 MIDNATTSMÄSSA, Hans Lindholm, kör

Kollekt: Barn i alla länder, EFS BIAL

ONSDAG 26 DECEMBER

16.00 JULGRÖT OCH GEMENSKAP med alla åldrar. Anmälan senast den 22 december

(för att beräkna matinköp) till diakon Birgitta Andersson, 018-430 37 94,

birgitta.e.andersson@svenskakyrkan.

18.00 VI SJUNGER JULENS SÅNGER, Lötenkören, gästsolist Donald Perry,

stråkensemble m fl

12


Lötenkyrkan

FREDAG 28 DEC – 1 JAN: LIVSKRAFTSLÄGER SALT RIKS.

(se program sid. 26)

TISDAG 1 JANUARI

11.15 HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete.

13

Kalendarium

SÖNDAG 6 JANUARI

11.15 HÖGMÄSSA, Hans Lindholm, translation into English.

Kollekt: Svenska Kyrkans internationella arbete.

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-10, Communion

TISDAG 8 JANUARI

09.15 MORGONMÄSSA

TORSDAG 10 JANUARI

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Vi sjunger ut julen tillsammans med Mats Bergkvist

18.30 VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas

SÖNDAG 13 JANUARI

09.30 FAMILJEMÄSSA, Leif Nordenstorm m fl

11.15 GUDSTJÄNST, Agne Nordlander, Hans Lindholm translation into English.

Kollekt: EFS internationella mission. Kyrkfika

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships

15.00 SYRISK-ORTODOX GUDSTJÄNST

TISDAG 15 JANUARI

09.15 MORGONMÄSSA

ONSDAG 16 JANUARI

13.00 LÖTENLUNKEN

18.00 – 20.00 TJEJ- och KILLGRUPPERNA, ungdomsgrupp för tjejer och killar i gymnasiet

och högstadiet. Startar därefter varje vecka kl 18-20

TORSDAG 17 JANUARI

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Från Taiwan till restaurang i Uppsala. Shoiw-Lih Wo

intervjuas om en livsresa

18.00 SCOUTERNA startar för terminen.

18.30 VECKOMÄSSA, 1 Kor 4:6-13, Hans Lindholm


Kalendarium

Lötenkyrkan

FREDAG 18 JANUARI

19.00 MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet

SÖNDAG 20 JANUARI

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Rebecka Cada,

Pannkakskyrkan, m fl

11.00 (OBS! Tid och plats!) EKUMENISK GUDSTJÄNST, Gamla Uppsala kyrka.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Ephesians 4:1-16

TISDAG 22 JANUARI

09.15 MORGONMÄSSA

ONSDAG 23 JANUARI

13.00 LÖTENLUNKEN

TORSDAG 24 JANUARI

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Kvinnor och väckelsen, Terese Tham-Selander

18.30 VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas

Efter mässan: Mat och gåvoupptäckt. Kontakta Edward Thomas för mer information.

FREDAG 25 JANUARI

19.00 MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet

SÖNDAG 27 JANUARI

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med söndagsskola, Hans Dahlén, James Starr

11.15 FAMILJESÖNDAG: Samling för föräldrar om hur vi delar tron med våra barn.

Föräldramöte om söndagsskolan ”Skatten”, Eva Forslund

Under tiden erbjuds aktiviteter för barn från 2 år och uppåt.

12.30 Gemensam lunch. Anmälan till karin.lofgren@svenskakyrkan.se senast 18 jan

11.15 GUDSTJÄNST, translation into English.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships

TISDAG 29 JANUARI

09.15 MORGONMÄSSA

ONSDAG 30 JANUARI

13.00 LÖTENLUNKEN

14


Lötenkyrkan

TORSDAG 31 JANUARI

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Pontus och en orgel.

Pontus Leitz spelar kyrkomusik och annat

18.30 VECKOMÄSSA, Hans Lindholm 1 Kor 4:14-16

FREDAG 1 FEBRUARI

19.00 TRÄFFPUNKT JESUS, gudstjänst för alla åldrar med bön och lovsång

SÖNDAG 3 FEBRUARI

10.00 (OBS! Tiden!) GUDSTJÄNST med söndagsskola, Jonas Lindberg, Stefan

Holmström, Hans Lindholm, translation into English

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Ephesians 4:17-24, Communion

TISDAG 5 FEBRUARI

09.15 MORGONMÄSSA

ONSDAG 6 FEBRUARI

13.00 LÖTENLUNKEN

TORSDAG 7 FEBRUARI

13.00 LÖTENTRÄFFEN, Volontär i Etiopien, Gustav Svedberg

18.30 VECKOMÄSSA med bön och lovsång, Edward Thomas

15

Kalendarium

FREDAG 8 FEBRUARI

19.00 MAJS, bus, lekar, andakt, fika mm för dig som går i högstadiet eller gymnasiet

LÖRDAG 9 FEBRUARI

14.00 BARNLÄGER för barn i klass 3-7.

SÖNDAG 10 FEBRUARI

09.30 MORGONGUDSTJÄNST med stora och små, Rebecka Cada, Karin Löfgren,

medverkan från barnlägret.

11.15 HÖGMÄSSA, Anna Lundgren, translation into English.

Kollekt: Lötenkyrkans arbete. Kyrkfika

13.00 CROSS CULTURE, service in English, Edward Thomas, Relationships


DECEMBER

Lörd 1/12

18.00 SÅNGER I ADVENT, Sävja kyrkokör, instrumentalister. Sofia Hedman.

Sönd 2/12 1:a Advent

9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman, LarsOlov Eriksson, FriTillAria, Bo Inge Svensson

trumpet, söndagsskola. Kollekt till: EFS Mission (F). Kyrkkaffe.

Sönd 9/12 2:a Advent

9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Erik Johansson, Eva Josefson, söndagsskola. Kollekt till:

Svenska kyrkans internationella arbete (R). Kyrkkaffe. 19.00 Mässa i Taizéanda,

Susanne Nordgren.

Sönd 16/12 3:e Advent

9.30 FAMILJEGUDSTJÄNST, JULAVSLUTNING, Sofia Hedman, Fredrik Bråkenhielm.

Kollekt till: EFS i Sävja 50% + Uppsala Stadsmission 50% (F). Kyrkkaffe.

Sönd 23/12 4:e Advent

9.30 MÄSSA, LarsOlov Eriksson. Kollekt till: EFS Mission (F).

Månd 24/12 Julafton

11.00 SAMLING VID KRUBBAN, Sofia Hedman. Kollekt till: Den Gode Herdens skola/

Barnhem i Betlehem gm Sv Jerusalemföreningen (F) 17.00 JULBÖN, LarsOlov Eriksson.

Onsd 26/12 Annandag jul

9.30 HÖGMÄSSA, Sofia Hedman.

Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R).

Sönd 30/12 söndagen efter jul

9.30 GUDSTJÄNST, Sofia Hedman.

Kollekt till: EFS Mission (F).

16

Kalendarium


JANUARI 2013

Tisd 1/1 Nyårsdagen

11.00 HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren. Fredskollekt.

Sönd 6/1 Trettondedag jul

9.30 MÄSSA MED FÖRBÖN, Fredrik Bråkenhielm, Eva Josefson.

Kollekt till: Svenska kyrkans internationella arbete (R).

17

Kalendarium

Sönd 13/1 1;a söndagen efter trettondedagen

11.00 Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA med avskedspredikan av Margareta

Hemström, församlingens körer medverkar. Kyrkkaffe och avtackning i Sävja kyrkas

samlingssal.

Sönd 20/1 2;a söndagen efter trettondedagen

9.30 GUDSTJÄNST med stora och SMÅ, Sofia Hedman.

Kyrkkaffe.

Sönd 27/1 Septuagesima

9.30 GUDSTJÄNST, LarsOlov Eriksson, dop, söndagsskola. Kyrkkaffe.

Kollekt till: EFS Mission (F).

FEBRUARI

Sönd 3/2 Kyndelsmässodagen

11.00 Sammanlyst till Danmarks kyrka: HÖGMÄSSA, Susanne Nordgren installeras som

kyrkoherde, Ärkebiskop Anders Wejryd, församlingens vuxenkörer. Kyrkkaffe och

välkomnande i Sävja kyrkas samlingssal.

19.00 UNGDOMSMÄSSA.

----------------------------

Med reservation för ändringar:

Läs på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo,

eller ring 18 71 00 för personlig service med info.om alla kyrkor i stan.


Kalendarium

December

Söndag 2 december

16.00 Gudstjänst

Tema: Ett nådens år

Söndag 9 december

16.00 Nattvardsgudstjänst

Tema: Guds vapenrustning

Söndag 16 december

16.00 Gudstjänst

Tema: Löften som håller?

18

Januari 2013

Fredag 11 januari -

Söndag 13 januari

Äktenskapskurs: Guds design för

äktenskapet - del I

(se affisch för mer information)

Söndag 13 januari

16.00 Gudstjänst

Lördag 26 januari

Upprättelsekurs:

Helad för att hela - del I

Söndagsgudstjänsterna drar igång som vanligt efter juluppehållet den 13 januari


-Hur tyckte ni skivan fungerade i lördags? Nu

menar jag inte någon CD-skiva med musik

utan den i kyrkan!

Det är måndag i veckan efter Allhelgonahelgen,

klockan är 19 och Lötenkören är samlad för

övning i Lötenkyrkans källare, under Gunnel

Hällqvists ledning. Efter en utvärdering av

lördagskvällens insatser, som de flesta tycker

gick bra även om man inte kan enas om

förtjänsterna hos spånskivan som monterats

ovanför körläktaren, är det dags att plocka

fram noterna för 1:a Advent.

Lötenkören har ett 50-tal medlemmar i olika

åldrar En del har varit med sen starten, en del

är alldeles nya i gänget. Vad betyder kören för

dem?

- Att sjunga i kör är ett bra sätt att träffa

kompisar, säger Ebba Karlsson, en av de yngre

i kören och medlem sedan ett par månader

tillbaka. Ebba har en bakgrund inom

Lötenkyrkans barn- och ungdomskörer, men

har varit borta från stan några år och då sjungit

i olika gospelkörer.

Gemenskapen i kören är något som också

På övning med...

Lötenkören i Berlin 2011. Foto: Eva Noreborg

20

Susanne Johansson lyfter fram.

- Och det är så roligt att få sjunga! Det är stor

variation på det vi sjunger, ibland är det lite

svårare saker. I början tror man inte att det ska

fungera, men sen låter det riktigt bra!

Susanne var runt millennieskiftet medlem i

kören i Gränby Kapell, som tyvärr lades ner.

Dess körledare var Ingemar Hällqvist.

-Då sa Ingemar ”Kom med till min frus kör!”

Så då gjorde jag det!

En som varit med redan från början är Lennart

Kågedal. På 60-talet huserade EFS i en liten

lokal på Övre Slottsgatan. Kören gick under

namnet EFS-kören och bestod av 10-15

personer. Någon professionell körledare hade

man inte råd med och de kortare körresor man

företog betalades ur egen ficka. När

Lötenkyrkan byggdes på 70-talet anställdes den

första kyrkomusikern och kören växte snabbt.

Den nuvarande kyrksalen, som stod klar 1986,

blev ett lyft med sin fina akustik.

Lennart uppskattar kontinuiteten i körens


epertoar och tycker det är roligt att kören kan

delta både i större evenemang och i

gudstjänstlivet – båda är lika viktiga!

Jesper Rydén är medlem i kören sedan ett år

tillbaka, så även hans fru Elisabeth.

-Vi letade efter en kör som gick att kombinera

med småbarn hemma och efter provlyssning

visade sig Lötenkören vara ett bra alternativ.

Jesper har varit med i många olika körer, bland

annat Lunds Studentsångförening och Malmö

Symfoniorkesters kör. Jesper uppskattar

särskilt den omväxlande repertoaren och den

goda stämningen i kören.

Detta är något som Gunnel Hällqvist

instämmer i.

- Det här är världens roligaste kör att leda! Det

är alltid glada miner - alla ställer upp och

hänger med på nya initiativ.

Gunnel har varit körens ledare sedan 1995.

Förutom Lötenkören leder Gunnel också

kyrkans barn- och ungdomskörer samt spelar

på, dop, bröllop, begravningar och

gudstjänster, även i G:a Uppsala och

Tunabergskyrkan.

Min målsättning är att vi alltid ska

kunna bli bättre, bättre på vår

repertoarnivå. Och att alla försöker

komma på alla övningar - kören ska

kännas viktig!

På frågan om det är något som kören har gjort

som hon känner sig extra stolt över lyfter

Gunnel fram Lina Sandell-programmet. Det är

en konsert och samtidigt en berättelse och ett

skådespel om Lina Sandells liv som kören nu

framfört bortåt tio gånger, bland annat på

Gotland, i Slottskyrkan i Stockholm, i Svenska

Kyrkan i Berlin och nu senast i samband med

EFS kongress i maj. I våras blev även en

DVD-inspelning gjord.

- Lina Sandell var en fantastisk människa och

jag tror vi alla har lärt oss mycket nytt om

henne.

En som i högsta grad är inblandad i Lina

Sandell-projektet är Gunnels man Ingemar,

...Lötenkören

21

som också håller i dirigentpinnen när kören

sjunger mer klassisk musik.

- Det är både roligt och nyttigt för mig att få

vara en del av kören ibland och det berikar att

kunna dela på dirigentskapet, säger Gunnel.

Vad säger du till den som är sugen på att

sjunga i Lötenkören?

- Det är omsättning i kören så med jämna

mellanrum finns det plats. Man behöver alls

inte vara EFS-medlem, bara man tycker det är

OK att sjunga i kyrkan är man välkommen.

Medlemmarna i kören kommer från olika håll,

både geografiskt och på annat sätt och både

äldre och yngre är med.

Vad minns då Jesper, Lennart, Susanne och

Ebba som särskilt roliga framträdanden?

- Åh, vi har gjort så många olika saker, men i

Visby Domkyrka var det fint – vi gick i

kyrkogången och sjöng något, minns inte vad.

Julkonserten i Uppsala Domkyrka med Göran

Fristorp och Arja Saijomaa var också speciell,

säger Susanne.

- Johannespassionen av Bach tillsammans med

G:a Uppsala Motettkör - det var bra. Särskilt

med tanke på att vi bara är glada amatörer,

tycker Lennart.

- Konserten vid första advent var en fin

upplevelse. Det var roligt att få samarbeta med

de fina musikerna som deltog, minns Jesper.

Ebba ser fram emot 2012 års 1:a

adventskonsert, sin första med Lötenkören.

Gunnel är redo vid pianot.

- Nu tar vi fram ”Dotter Sion” och den ska ni

kunna utantill egentligen!

- Ja men du har inte delat ut den…

- Nehej, men det blir bra - då kör vi ändå!

Anna Lindgren

DVD-filmen med Lina Sandell-programmet kan

köpas för 150 kronor i Lötenkyrkans bokdisk eller

via mejl till martin.nilsson@efs.nu,

tfn 073-6587042.


Ansvarsgrupper Lötenkyrkan

13-19 jan – Ansvarsgrupp 20

Sammankallande: Gullan Berglund, Börje Lindholm

Gullan Berglund, Birgitta Hammerström, Cecilia och Jonas Forsman, Eva och Per

Forslund, Ingrid och Olle Lövheim, Gun Lindh, Börje Lindblom, Ingmarie och

Thomas Lindgren, Karin och Agne Nordlander, Ulrika Persson, Siri Wedin

20-26 jan – Ansvarsgrupp 1

Sammankallande: Bodil Davidsson, Berith Lindberg

Märta Backman, Bodil Davidsson , Hans Edlund, Madeleine Källander, Berith

Lindberg, Andreas och Martina Lind, Christine och Gunnar Nygren, Aizieba Zeggai,

Eva Wahlberg

27 jan-2 feb – Ansvarsgrupp 2

Sammankallande: Gunborg Marklund, Ulrika Vikman

Eva Johansson, Magdalena Fredriksson, Birgitta Giertz, Maria Hemström, Björn

Karlsson, Kerstin Löfgren, Helene och Anders Lundgren, Erik och Gunborg

Marklund , Petter och Märta Nordlander, Jakob Svensson, Ulrika och Benjamin

Vikman, Karin Öjelund

3-9 feb – Ansavarsgrupp 4

Sammankallande: Mats Malmqvist, Nils Rönnbäck

Rune Eriksson, David och Erika Fredriksson, Anita och Eskil Jonsson, Barbro och

Lennart Jonsson, Ellinor och Mats Malmqvist, Negatu Frehweit Kebede, Belay Retta,

Mia och Tomas Runfors, Märta och Nils Rönnbäck, Mogues Joseph

Kommande perioder

Period Grupp Period Grupp

10-16 feb 5 7 april – 13 april 14

17-23 feb 6 14-20 april 16

24 feb – 2 mars 7 21-27 april 18

3-9 mars 8 28 april – 4 maj 19

10-16 mars 9 5-11 maj 20

17-23 mars 11 12-18 maj 1

24-30 mars 12 19-25 maj 2

31 mars – 6 april 13

22


Mitt möte med det karismatiska

Mitt första möte med det karismatiska kom i samma veva som jag kom till tro på Jesus

för ungefär 11 år sedan. Pingstkyrkan i Karlstad var mitt första andliga hem och det

dröjde inte länge förrän jag mötte de karismatiska uttrycken. Bönetanterna längst bak i

kyrkan som bad i tungor. Mannen som alltid brukade ställa sig upp och profetera ”Så

säger Herren…” i slutet på gudstjänsten. Om jag tyckte det var skumt? Ja. Men

eftersom jag varit en ateistisk, rationell och skeptisk varelse hela mitt liv, så var allt som

hade med Gud att göra märkligt och skumt.

Samtidigt hade mitt möte med Jesus öppnat ett helt nytt rike där det övernaturliga var

en verklighet. Och detta var också något som fascinerade mig och var attraktivt. Jag var

hungrig efter mer och sökte det man inom Pingströrelsen kallar Andens dop. Det var

inte andliga kickar jag var ute efter utan mer av Guds rikes verklighet och intimitet med

Jesus. Det var också i ensamheten med Jesus som jag fick tungotalets gåva, trots att jag

febrilt hade bett om det på möten och på läger.

Att få ett profetiskt tilltal såg jag som en fantastisk förmån. Tänk att Gud ville tala

personligt till mig! Det blev ett tecken på Guds personliga omsorg och jag värderade

varje tilltal som en liten skatt och skrev upp dem för att bevara dem. Men jag hade svårt

att verkligen komma in i nådegåvornas funktion.

Det var faktiskt när jag kom till Uppsala och EFS-sammanhangen Johannelund och

EFS i Mikaelskyrkan som jag mer konkret kom in i det karismatiska livet. Det berodde

kanske framförallt på att jag tog min kallelse på större allvar och mötte andra med

samma längtan efter mer av den Helige Ande. Under denna period i mitt liv blev

profetiska tilltal vardagsmat. Det blev naturligt att Gud talade i vardagen och jag fick

lära mig att börja lyssna. Det blev också en av de stora lärdomarna under denna tid. Att

bönen till stor del handlar om att lyssna till Faderns röst och vara mottaglig, mer än att

jag ska prestera.

Det blev också tydligt under denna tid att Gud ville ha kontrollen. Att ha Jesus som

Herre blev något mer än bara en paroll. Han ville bli insläppt bakom staketet som jag

byggt kring mitt liv. Under denna tid startade också flera processer i mitt liv på det inre

planet. Jesus som den gode herden och läkaren blev en verklighet när han började peta

på saker i mitt inre som behövde helas. Även många syndiga mönster och attityder

behövde komma fram i ljuset.

Sammanfattningsvis handlar mitt möte med det karismatiska om att Gud helt enkelt fått

bli mer verklig och levande. Det är både härligt och skrämmande. Jag har ofta fått se

min egen rädsla i vitögat när Gud visar att han menar allvar med sin kärlek till mig. Han

tar mig på allvar. Att nådegåvorna ges utrymme i gudstjänstlivet leder också till att icketroende

förstår att Gud är på riktigt. Det är detta Paulus skriver om i sitt brev till

korintierna (1 Kor 14:24-25).

Vincent Ihlberg

från EFS i Mikaelskyrkan

23


Skidresa med

Lötenkyrkans

ungdomar

17-23 februari 2013

Återigen har jag fått förtroende att ansvara för

skidläger och gör detta då jag tror starkt på idén

om kristna läger. Här ges Gud extra utrymme

och gemenskapen med honom och med andra

ungdomar ges möjlighet att fördjupas. Detta

samtidigt som det är vansinnigt roligt att åka

skidor och snowboard.

Vinterns läger kommer att ske som ett samarrangemang med Sörbykyrkans EFS.

Tillsammans med deras ungdomar och konfirmander kommer vi med våra ungdomar

och konfirmander att förhoppningsvis få en trevlig vecka.

Vi vill hålla nere priset och hoppas därför att några på olika sätt vill stödja skidlägret.

Det som står allra högst upp på önskelistan är en husmor/husfar som kan åka med oss

och laga mat! Det är inte en liten sak vi ber om men det skulle vara värt så mycket.

Har man inte den möjligheten så går det självklart bra att baka matbröd och/eller bullar

eller stödja oss ekonomiskt. Ekonomiskt stöd går till dem som inte har råd att själva

bekosta sin resa. Har ni förslag på andra saker som skulle kunna ge lägret en inkomst?

Kanske behöver ni några tonåringar som krattar löv? Tveka inte att höra av er till mig.

/Alexander

Lägerchef

Tfn: 0704-96 12 09

Mail: alexander.dahlquist@gmail.com

24

Anmälan till lägret

Vill du åka skidor på sportlovet?

Det finns fortfarande platser kvar!

Hör av dej till:

Ed, edward.thomas@svenskakyrkan.se,

018-430 37 91

eller

Alexander (se kontaktuppgifter till vänster)


Denna termin har gått väldigt fort...

Det fanns så mycket som jag trodde att vi skulle hinna med, men det blev mer

annorlunda än jag hade tänkt från början. När vi nu ska fira Jesu inkarnation är det

passande att ta upp en del av en filosofi som har präglat ungdomsarbete de senaste sju

åren. Det kallas för incarnational ministry. Det är ett engelskt begrepp som betyder att

Jesu inkarnation blir en modell för hur man formar ett ungdomsarbete. Detta sätt att

tänka innebär att verksamheterna blir ett verktyg och inte ett mål i sig. De är relations-

och kärleksbaserade. Jesus kom till oss som en av oss. Han kom inte som en stor

person utom räckhåll utan levde mitt ibland oss. Efter ett tag, innan han börjat predika,

säger han: ”Följ mig!”. Han mötte människor på olika platser, i träd, på landsvägar, vid

sjöar och i deras hem.

Det är det som vi försöker göra. Vi bygger relationer till ungdomar genom att möta

dem där de är. Det är därför som vi har olika grupper och olika sätt att träffa dem.

Ungdomarna är på olika platser under sin andliga vandring. Vi har pratat om livet och

Bibeln. Vi har pratat om att ta emot Jesus som frälsare och herre. Vi har gråtit med dem

som har skurit upp sina armar och skrattat när någon ha sagt nåt roligt. Vårt arbete är

levande och tjänar många ungdomar. Om du vill veta mer om ungdomsarbetet eller

om specifika böneämnen, ska du komma till nästa möte för föräldrar och andra

intresserade vuxna om ungdomsarbetet.

God Jul och Gott Nytt År!

Edward Thomas

Volontärer i Lötenkyrkan och Gamla Uppsala församling? Se hit!

Som tack för ditt engagemang bjuder Uppsala stift dig på en retreat eller ett andrum per

år. Boka det datum som passar dig bäst genom att gå in på deras hemsida:

www.breidagard.se, ange att du är volontär i Lötenkyrkan vid bokningen.

Behöver du hjälp så kontakta någon av de anställda.

OBS! Det är många som vill dit så var ute i god tid.

God Jul

&

Gott Nytt År

25


Livskraft

2012/2013

28/12 19:15

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Michael Rastas

29/12 19:15

Gudstjänst

Predikan: Mats Nyholm

30/12 19:15

Gudstjänst med Nattvard

Predikan: Lina Martinsson m. fl.

Sedan maj

har det planerats

och funderats kring årets stora

höjdpunkt: LIVSKRAFT. Som

vanligt kommer det att gå av stapeln i

mellandagarna och ha sin bas i

Lötenkyrkan och Johannelund. För

att lägret skall bli positivt och bra för

det drygt 100-talet ungdomar som

kommer behövs det många händer

som tillsammans hjälps åt.

Det vi främst behöver är:

- folk som bakar

- kyrktorgvärdar (kvällstid i

Lötenkyrkan)

- hjälp att ställa i

ordning inför

lägret

- städhjälp under

lägret

- hjälp att återställa

efter lägret

28/12 - 1/1

Alla är välkomna till kvällsgudstjänsterna

26

31/12 20.00 (OBS: Tiden!)

Gudstjänst

Predikan: Edward Thomas

1/1 11:00

Gudstjänst med Nattvard

Predikan: Hans Lindholm

Låt Ditt rike

komma

Listor där man kan skriva upp sig

sitter uppe i Lötenkyrkan, Sävja kyrkan

och Mikaelskyrkan. Viktigare än all

praktisk hjälp är att vi

tillsammans ber för lägret, dess deltagare,

ledare och för oss i planeringsgruppen.

Bön kan förättas

varsom helst men det är väldigt

värdefullt för lägret om ni kommer

och deltar i kvällsgudstjänsterna.

Har ni några frågor? Kontakta

Michael Rastas (lägerchef)

0738-36 11 98 eller

Alexander Dahlquist

(platsansvarig Uppsala)

0704-96 12 09

Varmt välkomna med alla typer av bidrag!


Medlemsnytt

Lötenkyrkan

Begärt utträde

Lorena Ljungberg

Johan Ljungberg

Harriet Ullgren

Mikaelskyrkan

Begärt utträde

David Rönnlund

Johanna Rönnlund

Johan Marklund

Nya medlemmar

27

Anmäl medlemsärenden till:

För Lötenkyrkan

Gunborg Marklund

tel: 018-32 39 90

gunborg.marklund@gmail.com

För Sävja

LarsOlov Eriksson

tel: 018-42 55 72

larsolov.eriksson@gmail.com

För EFS Mikaelskyrkan

Olof Edsinger

tel: 0702-99 93 16

familjen.edsinger@gmail.com

Se den tryckta versionen för

medlemsnytt

Daniel

Olsson

Bruno

Liljeforsg.

71

lgh 1301

754 29

Uppsala

tel. 0739-

10 80 28

danielakeolsson@gmail.com


Musikevenemang i

Lötenkyrkan under

december

Lördag 1 dec kl.18 ADVENTSKONSERT

Kyrkans körer, Linnékvintetten, stråkensemble,

dansaren Anette Sundell-Liljedahl m fl

Lördag 15 dec kl.18 LUCIAHÖGTID

Gott&Blandat och Ungdomskören

därefter MUSIKCAFÈ med olika framträdanden

Annandag Jul 26 dec kl.18

”VI SJUNGER JULENS SÅNGER”

Lötenkören, instrumentalister.

Gästsolist: Donald Perry

28

More magazines by this user
Similar magazines