SCA magasin SHAPE 4 2011 fokuserar på tillväxtmarknader

sca.com

SCA magasin SHAPE 4 2011 fokuserar på tillväxtmarknader

4.2011 ett magasin från sca om trender, marknader och affärer

shape

environmen

revolution trees

environmentcause

sCA friar

till Georgia-

Pacific

saveon

movement

environmen

endin

Fokus

activism

och real:

cause

länderna som

öppnar plånboken

promise

revolution

katrina forests

Bakterier

Yen, lira, rubel

en

rise

som gör dig

Frisk

green

go!

Studenterna i New Orleans fick nog

gröna

rebeller


SHAPE

Shape är en tidning från SCA, främst

riktad till kunder, aktieägare och

analytiker, men också till journalister,

opinionsbildare och andra som

är intresserade av SCAs verksamhet

och utveckling. Shape ges ut fyra

gånger per år. Nästa nummer

kommer i mars 2012.

Ansvarig utgivare

Camilla Weiner

Chefredaktör

Marita Sander

Redaktion

Anna Gullers, Göran Lind,

Anne Hammarskjöld

Appelberg

Design

Markus Ljungblom, Appelberg

Tryck

Sörmlands Grafi ska AB,

Katrineholm

Adress

SCA, Corporate Communications,

Box 200, 101 23 Stockholm

Telefon 08-7885100

Fax 08-6788130

SCA Shape publiceras svenska, engelska,

spanska, tyska, franska, holländska och

italienska. Inlagan trycks GraphoCote 90

gram från SCA. Eftertryck endast med SCA

Corporate Communications tillåtelse. Redaktionen

eller SCA delar inte nödvändigtvis

alla åsikter som framförs i artiklarna. Du kan

beställa SCA Shape eller läsa den som pdf

www.sca.com.

Adressändringar kan göras

www.sca.com/prenumeration eller genom att

e-posta sophie.brauner@sca.com

SHAPE

4.2011 ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER AND AFFÄRER

FOKUS

Yen, lira, rubel

och real:

länderna som

öppnar plånboken

2 SCA SHAPE 42011

SCA friar

till Georgia-

Pacifi c

Bakterier

som gör dig

FRISK

Studenterna i New Orleans fick nog

GRÖNA

REBELLER

Omslagsfoto:

Upload / Nordicphotos

I DET HÄR NUMRET av Shape, har

journalisten Elisabet Tapio Neuwirth

tittat närmare probiotika,

de goda bakterierna som gör stor

nytta för vår hälsa (sidan 20).

Elisabet Tapio Neuwirth bor

med sin familj och arbetar delvis i

Sigtuna strax utanför Stockholm.

Hon älskar både fågelkvitter och

stadens brus och har därför även

ett kontor i Stockholm city.

På senare år har hon skrivit allt

mer om forskning, medicin och

hälsa – ämnen som kräver ny-

MEDARBETAREN

SCA I SOCIALA MEDIER

Youtube.com/

SCAeveryday visar

reklamfi lmer och klipp från SCAs

presskonferenser, presentationer och

intervjuer med chefer och anställda.

Facebook.com/SCA

har till syfte att rekrytera

duktiga medarbetare, engagera

användare och ge information som

kompletterar sca.com.

Twitter.com/SCAeveryday

ger en bra sammanfattning

av allt som händer sca.com och

SCAs andra sociala medier. Syftet är

att ge olika användare, journalister och

bloggare relevant information.

Elisabet Tapio Neuwirth

VÄN AV DE GODA

BAKTERIERNA

fi kenhet, noggrannhet och en dos

ödmjukhet i mötet med patienter,

forskare och läkare. Hon har bland

annat varit projektansvarig för

tidskriften Svensk Cardiologi och

skrivit ett tiotal temaskrifter om

hjärt-kärlsjukdomar för Hjärt-

Lungfonden, varav en nyligen har

givits ut som talbok.

Elisabet försöker leva här och

nu genom att umgås med vänner

och familj, njuta av musik, mat och

böcker. Till livets goda hör även

styrketräning och promenader.

Slideshare.net/

SCAeveryday

vänder sig till investerare och analytiker

som kan ladda ned presentationer

av kvartalsrapporter och information

från bolagsstämmor.

Scribd.com/

SCAeveryday innehåller

ca 50 publikationer, bland annat SCAs

hållbarhetsredovisning, rapporten

”Hygien berör” och tidningen Shape.

Flickr.com/

HygieneMatters kompletterar

utgivningen av den globala

rapporten ”Hygien berör” med bilder.


INNEHALL

06. Marknaderna där alla vill vara

Shape tar en titt några av världens hetaste

tillväxtmarknader.

13. SCA gör entré i nya länder

Strategierna som gör SCA framgångsrikt nya marknader.

16. Besatt av off entliga toaletter

Eric Treurniet vill kombinera toalettbesöket med shopping.

20. Goda bakterier slår ut onda

Så kallade probiotiska bakterier kan göra dig friskare.

22. Grön revolt i New Orleans

Orkanen Katrina gjorde studenterna miljömedvetna.

27. Biobränsle skåpar ut oljan

Med träpellets ska Östrand massafabrik säkra framtiden.

32. Speciell avfallshantering

Antarktis känsliga miljö ställer hårda krav

det som forslas dit.

40. Så kyler SCA skumpan

SCA har förpackningen som kyler

Moët & Chandon-champagnen.

DESSUTOM....

GEORGIA-PACIFIC uppvaktas av SCA – sidan 4

TILLVÄXTMÖJLIGHETER i fokus – sidan 37

12 TIMMAR med Elin Olofsson – sidan 38

NYHETER FRÅN SCA – sidan 41– 43

04

KNACKAR PÅ DÖRREN.

SCA samarbetar med

hemvårdsföretag i Kina.

VET DU...

... hur forskarna som arbetar Antarktis får en skeppslast med förnödenheter? Se sidan 32.

30

Trävespan

som fått namn

efter snickardottern.

INTE BARA STARKA BEN.

Bröstmjölk bygger upp

barnets bakteriefl ora.

20

SCA SHAPE 32011 3


UPPDATERAT

SCA FRIAR TILL GEORGIA-PACIFIC

SCA HAR LAGT ETT BUD Georgia-

Pacifi cs europeiska mjukpappersverk-

! samhet värt motsvarande 12,6 miljarder

kronor. Georgia-Pacifi cs europeiska mjukpappersverksamhet

har 5 000 anställda och 15

produk tionsenheter i sju länder och hade 2010 en

försäljning närmare 12 miljarder kronor.

Konsumentmjukpapper svarar för cirka 60 procent

av den totala försäljningen och mjukpapper

för storförbrukare (AFH) står för cirka 30 procent.

Närmare 70 procent av försäljningen inom konsumentmjukpapper

är egna varumärken.

Kina

KINESISK ÄLDREVÅRD

I HEMMET

SCA HAR STARTAT ett samarbete med

Econ Healthcare Group för hemvårdstjänster

för äldre i Kina.

– Av kulturella skäl vill de fl esta

äldre i Kina hellre bo kvar hemma än

att fl ytta till ett äldreboende, säger

Stephan Dyckerhoff, SCA.

Den här tjänsten ligger i linje med

ANDEL AV NETTOOMSÄTTNING ANDEL AV RÖRELSERESULTAT

Förpackningar

Period: första nio månaderna 2011 Period: första nio månaderna 2011

4 SCA SHAPE 42011

Skogsindustriprodukter

25%

16%

Personliga

hygienprodukter

23%

36%

Närmare 70 procent av

försäljningen inom

konsumentmjukpapper

är egna varumärken.

regeringens plan att hjälpa 90 procent

av de äldre att bo kvar i sina hem.

En grupp om tio sköterskor har

redan anställts i Shanghai och utbildats

i nästan tre månader.

Econ Healthcare Group är en

led ande hälsovårdsleverantör med

bas i Singapore.

Mjukpapper

Förpackningar

– Affären passar oss strategiskt mycket väl och

kommer att stärka vårt produkterbjudande liksom

vår geografi ska närvaro i Europa. Dessutom genererar

affären betydande synergier, säger SCAs vd

och koncernchef Jan Johansson.

De årliga synergierna uppskattas till 125 miljoner

euro med full effekt tre år efter att affären har genomförts.

Med fullt genomförda synergier bedöms

vinsten per aktie öka med cirka 1,70 kronor.

– Det är ett offensivt drag i en defensiv marknad,

säger Claes Rasmuson, analytiker Swedbank,

till nyhetsbyrån Direkt.

Skogsindustriprodukter

21%

22%

27%

30%

Personliga

hygienprodukter

Mjukpapper


Norden

SCA KVALIFICERAT FÖR CARBON

DISCLOSURE LEADERSHIP INDEX NORDIC

SCA HAR KVALIFICERAT sig för Carbon Disclosure

Leadership Index för andra året i rad. Indexet omfattar

de 26 nordiska företag som har den bästa

rapporteringen och resultatet för att hantera

koldioxidutsläpp och klimatförändring.

Indexet bygger en analys av 260 företag

i de nordiska länderna som ombetts lämna

information om sina redovisningsrutiner

och resultat vad gäller CO -utsläpp och

2

klimatförändring.

– Vi är stolta över att vara med i detta

index, säger Patrik Isaksson, miljöchef

SCA. Det är ett erkännande att SCA

har en bra intern datahantering och hanterar

risker och möjligheter i samband

med klimatfrågan rätt sätt.

Läs mer www.cdproject.net

TENA OCH TORK ÖKAR

MARKNADSANDELARNA

Nettoomsättningen för de första

nio månaderna 2011 ökade

med 6 procent, exklusive valutaeffekter

och avyttringar,

som en följd av högre priser

och volymer. Inklusive valutaeffekter

och avyttringar minskade

den med 1 procent till

79 001 (79 913) MSEK.

Rörelseresultatet för årets första

nio månader sjönk med 1

procent, exklusive omstruktureringskostnader

och valutaeffekter,

jämfört med samma

period föregående år. Högre

priser och volymer, i kombination

med besparingar, kompenserade

för merparten av kostnadsökningen

för råvaror (lite

drygt 3 miljarder SEK), samt

ökade kostnader för energi och

distribution. Den stärkta

kronan hade en negativ

effekt om 700 MSEK

rörelseresultatet.

Tillväxten inom hygienverksamheten

är fortsatt

god tillväxtmarknaderna

där Mjukpapper och Personliga

hygienprodukter ökade försäljningen

med 10 respektive 12

procent. Under året har också

SCAs globala varumärken

TENA och Tork ökat sina marknadsandelar.

SCA inledde ett åtgärdsprogram

under tredje kvartalet,

främst inom hygien- och förpackningsverksamheten,

som

ska ge cirka 700 MSEK i årliga

besparingarna under den kommande

tvåårsperioden.

Tvättade du händerna

extra noga Internationella

handtvättsdagen den

15 oktober? SCA och

miljontals människor runt

om i världen uppmärksammade

dagen.

SEPTEMBER

UPPGRADERING

AV MJUKPAPPERS-

MASKIN

SCA investerar 460 MSEK i

uppgraderingen av en mjukpappersmaskin

för att möta

efterfrågan premiumprodukter

i USA. Maskinens årliga

kapacitet 70 000 ton

kommer att vara oförändrad.

Produktionen beräknas starta

i slutet av 2012 eller början

av 2013.

OKTOBER

EFFEKTIVISERINGS-

PROGRAM

Ett effektiviseringsprogram

inleddes under tredje kvartalet,

främst inom hygien- och

förpackningsverksamheterna.Omstruktureringskostnaderna

uppgår till

1 400 MSEK, varav 900

MSEK är poster som verkar

kassafl ödet. Åtgärderna

ska resultera i årliga besparingar

om cirka 700 MSEK

under en tvåårsperiod.

NOVEMBER

AUSTRALISK

PARTNER

SCA etablerar ett samägt

bolag för sin befi ntliga

verksamhet i Australasien

(Australien, Nya Zeeland

och Fiji) med det australiensiska

företaget Pacifi c

Equity Partners.

– Samarbetet tryggar vår

tillgång till lokal kompetens

och den lokala kapitalmarknaden,

vilket skapar

förutsättningar för en

snabbare utveckling av

verksamheten, säger Jan

Johansson, vd SCA.

SCA SHAPE 32011 5


FEATURE FOKUS: NYA MARKNADER

6 SCA SHAPE 42011

De nya skyskraporna

står som symboler för den

kraftigt expanderande

ekonomin i Kina.

Ekonomiska

draghästar

FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

BRIC-länderna och övriga tillväxtmarknader skjuter fart i

en betydligt snabbare takt än övriga länder. Med sin kraftigt

expanderande industri och snabbväxande medelklasser är

dessa marknader oemotståndliga för utländska företag. När

SCA etablerar sig i regionerna är strategierna två.

TEXT: NANCY PICK FOTO: PER-ANDERS PETTERSSON, GETTY IMAGES


Tusentals kinesiska

landsortsbor fl yttar in

till städerna för att

arbeta, som här i

centrala Lanzhou.

SCA SHAPE 42011 7


FOKUS: NYA MARKNADER

BRIC, ELLER BRICIT, en förkortning av Brasilien,

Ryssland, Indien, Kina – ibland inkluderas även

Indonesien och Turkiet – är länder vars ekonomier

växer med en kraft som ruskar om dagens

rikaste länder. Tillsammans står de för över 25

procent av jordens landyta och här bor runt 40

procent av jordens befolkning

År 2035 kommer BRICIT-ländernas ekonomier

sannolikt att ha gått om de i dagsläget sju

största industrinationerna. För att detta ska

hända krävs naturligtvis en stabil politisk utveckling

och en stor portion tur, där inte minst

den globala klimatförändringen är en osäkerhetsfaktor.

Länder som genomgår en snabb industrialisering

brukar kallas tillväxtmarknader och

kännetecknas av en dynamisk ekonomi med en

framväxande medelklass, något som är viktigt

för investerare. År 2020 väntas Kina ha en miljard

invånare med medelklassinkomst, och enbart

deras konsumtion skulle räcka för att hålla

igång den globala ekonomiska tillväxten.

Det som komplicerar bilden är att privatkonsumtion

inte alltid går hand i hand med

ekonomisk tillväxt. I Ryssland tenderar många

att handla upp sina löner, mest för att räntorna

banksparande inte håller jämn takt med

inflationen. I Kina däremot sparar hushållen en

förhållandevis stor del av sin lön, kanske för att

man måste betala en del av sina sjukvårdskostnader

själv. Nyligen har den kinesiska regeringen

sagt att man har planer att stimulera

konsumtionen.

Utöver BRICIT-länderna finns det enligt

ekonomiska bedömare ett fyrtiotal andra

tillväxtmarknader runt om i världen. Några

frammarsch är Mexiko, Egypten, Nigeria, Filippinerna

och Vietnam.

8 SCA SHAPE 42011

STEPHAN SCHACHER, GALLERYSTOCK

I Brasilien är

inkontinensprodukter

den klart snabbast

växande av SCAs

produktkategorier.


BRASILIEN

BNP per capita: 9 400

US-dollar (6 266 euro)

Ekonomisk tillväxt

2011: 3,9 procent

Folkmängd:

195 miljoner

Andel 65+: 7,4 procent

SCA kliver in

NYA MARKNADER

Shape har tagit en närmare titt SCAs verksamhet i fyra

tillväxtländer: Brasilien, Ryssland, Kina och Turkiet. Av

dessa har tre en årlig per capita-inkomst över 9 000 USD,

vilket tyder en växande medelklass. Även om Kinas

inkomst per capita är betydligt lägre, stiger den snabbt

och landets ekonomi är fortfarande glödhet.

TEXT: NANCY PICK FOTO: GALLERYSTOCK

BRASILIEN

ÄVEN OM BRASI-

LIENS befolkning

är ung i jämförelse

med Europas blir invånarna

allt äldre och idag

är runt 7 procent av befolkningen äldre än 65

år. Det är en helt annan bild än för 20 år sedan då

den åldrande befolkningen var en mycket liten

grupp.

Brasilien är en ny marknad för SCA. I september

2011 förvärvade SCA Pro Descart. Det är ett

familjeägt tillverkningsföretag i närheten av São

Paolo och är näst störst Brasiliens marknad för

inkontinensprodukter.

– Vi tror att inkontinensprodukter är den produktkategori

som har störst potential i Brasilien.

Nu när vi har ett eget bolag i regionen planerar vi

att expandera snabbt, säger Jan Schiavone, chef

för SCA i Sydamerika.

En faktor som gynnar SCA är att den brasilianska

marknaden för inkontinensskydd fortfarande

är fragmenterad, det vill säga fördelad

många små företag. Ett typiskt familjeföretag

kan tillverka inkontinensskydd för en begränsad

lokal marknad med hjälp av

begagnad utrustning.

En annan viktig faktor är det

statliga stödet.

– Den brasilianska regeringen har

sjösatt ett stödprogram för hälsovårdsprodukter,

inklusive inkontinensskydd, och detta borde

innebära ökad försäljning för oss, säger Jan Schiavone.

I Brasilien vänder sig SCA snarare till individer

än till institutioner som exempelvis vårdhem.

– I Latinamerika vårdas de fl esta äldre i hemmet

av sina familjer. Detta innebär att försäljningen

av dessa produkter mestadels sker via

apotek och butikskedjor, berättar Jan Schiavone.

Förutom inkontinensprodukter har blöjor

och mjukpapper för storförbrukare, till exempel

restaurangservetter, en stark försäljningspotential.

– Brasilianarna tillbringar allt mer tid utanför

hemmet. Stora kedjor som Starbucks och

Applebee’s etablerar sig här och det innebär att

denna produktkategori kommer att växa, fortsätter

Jan Schiavone.

SCA SHAPE 42011 9


FOKUS: NYA MARKNADER

SEDAN KOMMUNIS-

MENS fall för tjugo

år sedan har ryska

konsumenter blivit

oerhört sofi stikerade och

efterfrågar ett större utbud och högre

kvalitet sina varor. Även om landets medelklass

har blivit större till antalet är konsumtionsvanorna

litet speciella, vilket delvis beror den stora

klyftan mellan rika och fattiga. Dessutom tenderar

ryssarna att spendera alla pengar de får in, med ett

något ryckigt konsumtionsmönster som följd.

Att göra aff ärer i Ryssland innebär utmaningar

som dock kan vara lönsamma.

– I Ryssland är konkurrensen fortfarande ganska

blek många områden, men det fi nns många

andra hinder, bland annat ineff ektivitet och korruption.

Bara man vet hur man ska hantera detta

kan ineff ektiviteten faktiskt skapa goda marginaler,

säger Ingolf Braun som är chef för SCA i

Ryssland.

SCA har gjort aff ärer med Ryssland i 17 år,

längre än tillväxtmarknader som Brasilien,

Kina eller Turkiet. SCAs största ryska produkt är

mjukpapper, med tvåsiff rig tillväxt under första

halvåret 2010.

Första gången SCA gav sig in den ryska mjukpappersmarknaden

var i mitten av 1990-talet då

Libresse (mensskydd) och Libero (blöjor) lanserades.

Senare, under 1998, köpte SCA en mjukpappersfabrik

i Svetogorsk, nära den fi nska gränsen.

Fram till mitten av 90-talet fanns det bara en typ

10 SCA SHAPE 42011

Bara man vet hur man

ska hantera detta kan

ineffektivi teten faktiskt

skapa goda marginaler.

RYSSLAND

av toalettpapper, en mycket

enkel enskiktsprodukt. Och det

var också vad SCA producerade till

att börja med, och blev marknadsledande

i segmentet. Med tiden ville

konsumenterna ha bättre kvalitet och SCA

startade produktion av två- och treskikts toalettpapper,

samt näsdukar och hushållspapper av

märket Zewa.

SCA började relativt sent uppföra egna fabriker

i Ryssland – 2010 stod mjukpappersfabriken

i Sovetsk klar. Fabriken ligger söder om Moskva

och tillverkar cirka 30 000 ton toalettpapper årligen.

Planer finns att tredubbla kapaciteten

under 2013 genom att installera ytterligare en

pappersmaskin med en årlig kapacitet 60 000

ton, för att befästa SCAs ledande marknadsposition.

Under 2010 öppnade SCA en produktionsanläggning

för personliga hygienprodukter i Veniov

där det tillverkas Libero-blöjor och TENA inkontinensprodukter.

– När det gäller barnblöjor är den stora boomen

över eftersom det inte föds lika många barn nu,

och marknadspenetrationen har nått en ganska

hög nivå. Numera drivs tillväxten av en ökande andel

premiumkvalitetsvaror , säger Ingolf Braun.

– På inkontinensskyddsmarknaden är

penetrationen mycket låg och marknaden skulle

kunna växa med upp till 20 procent per år. Vi har

ambitionen att göra TENA till det största märket

i Ryssland.

NORBERT WIESNETH, GALLERYSTOCK


RYSSLAND

BNP per capita: 9 900

US-dollar (6 599 euro)

Ekonomisk tillväxt

2011: 4 procent

Folkmängd:

142 miljoner

Andel 65+: 13 procent

I Ryssland uppskattas

fl ärd och elegans. Klyftan

mellan rika och fattiga

i landet är stor, men allt

fl er ryssar efterfrågar

högkvalitativa varor.

SCA SHAPE 42011 11


FEATURE

TURKIET

BNP per capita:

9 900 US-dollar

(6 599 euro)

Ekonomisk tillväxt

2011: 8,8 procent

Folkmängd:

73 miljoner

Andel 65+: 6 procent Turkiets unga befolkning

är modern, urban och gillar

att shoppa.

12 SCA SHAPE 42011

MARK HORN, GALLERYSTOCK


TURKIET

Turkiet, ett land med ung befolkning och

höga födelsetal, genomgår just nu en

snabb modernisering och urbanisering i

takt med den kraftiga ekonomiska tillväxten.

Landet präglas av entreprenörsanda

och har en framväxande medelklass som

vet hur man använder sin nyvunna köpkraft. Kvinnorna

är emellertid fortfarande underrepresenterade

i arbetslivet.

I Turkiet växer SCAs utbud av hygienprodukter

snabbt, med barnblöjor och mensskydd i täten, och

inkontinensskydd har goda möjligheter att öka

snabbt.

– Turkiet är ett mycket dynamiskt land, berättar

Håkan Molin, SCAs chef för Mellanöstern, Afrika

och Turkiet. Det är en intressant region som kan

utvecklas till en viktig knutpunkt för stora och små

marknader i Mellanöstern och Centralasien.

I juli 2011 köpte SCA 50 procent av Komili, den

fj ärde största producenten av blöjor i Turkiet. Komili

– ägt av Yıldız Holding, Turkiets största livsmedelskoncern

– säljer blöjor under varumärket Baby

Star, och varumärket för mensskydd heter Rozi. I

Turkiet fortsätter dessa produktkategorier att växa.

Ännu intressantare är att Komili också tillverkar

toalettartiklar som tvål och schampo, vilket ger

SCA en möjlighet att utöka sitt utbud av hygienprodukter.

– Det är spännande för oss att ge oss in i en ny produktkategori,

säger Håkan Molin.

Under sommaren 2011 köpte SCA även 95 procent

av San Sağlık, den näst största producenten av inkontinensprodukter

i Turkiet. Företaget säljer sina

produkter under varumärket Glory, och vänder sig i

första hand till sjukhus och apotek. Distribution via

butikskedjor är ett intressant alternativ, men har

inte prövats ännu.

SCA övervägde att etablera sig den turkiska

marknaden redan för tio år sedan, men landets ekonomiska

kris 2000–2001 kom emellan. Sedan dess

har landet arbetat hårt för att stabilisera sitt banksystem

och hålla infl ationen under kontroll.

– Att investera i Turkiet är inte riskfritt, säger

Håkan Molin, men landets utveckling de senaste tio

åren har varit enormt stark.

Lokala partners

SCAS MELODI

MARIA DURON

Vice President Strategy

Processes SCA.

När SCA etablerar sig

en ny het marknad

är lokala partnerskap

viktiga.

ATT RUSA IN och bygga upp en produktionsanläggning

är inte SCAs

strategi för nya marknader. Innan

SCA väljer ut en plats studeras

den globala utvecklingen, detta för

att kunna välja ut länder med en

ökande medelklass.

– Det är en av de viktigaste

faktorerna för oss, eftersom ekonomisk

tillväxt leder till inhemsk

konsumtion, berättar Maria Duron,

chef för SCAs strategiska processer.

Oavsett hur snabbt ett land

växer måste det också råda en

viss stabilitet, både politiskt och

fi nansiellt.

När SCA etablerar sig en ny

marknad väljer man oftast mellan

två olika modeller. Antingen

bildar SCA ett joint venture med ett

lokalt företag som erbjuder både

produktions- och distributionska-

FOKUS: NYA MARKNADER

pacitet. Eller så bygger

man upp en marknad

genom att samarbeta

med en lokal tillverkare

tills volymen är tillräckligt

stor för att det ska

vara ekonomiskt försvarbart

att bygga en

egen fabrik.

– I Kina har vi valt att

kombinera båda modellerna

för att snabbt

komma igång och dra

nytta av landets tillväxt, säger Ulf

Söderström, chef för SCA Asia

Pacifi c.

När SCA etablerade sig den

turkiska marknaden sökte man efter

en lämplig partner redan från början.

– I Turkiet dominerar stora familjeföretag,

och det är inte lätt att komma

in den här marknaden, säger

Håkan Molin, chef för SCA i Mellanöstern,

Afrika och Turkiet. Lokala

partners innebär att det redan fi nns

ett distributionsnät, starka varumärken

och en bas för tillverkning, vilket

förstås är mycket värdefullt.

För det mesta är SCA inte det

enda större företaget som skannar

av marknaden i jakt utvecklingsmöjligheter.

– I länder som Kina, Ryssland

och Brasilien har stora multinationella

företag redan gått ihop

med starka regionala eller lokala

aktörer, säger Maria Duron. För att

vara säker att etableringen blir

lönsam riktar SCA in sig produktkategorier

med hög tillväxtpotential

i kombination med låg

marknadspenetration.

SCA SHAPE 42011 13


KINA

BNP per capita:

4 300 US-dollar

(2 866 euro)

Ekonomisk tillväxt

2011: 9,5 procent

Folkmängd:

1,34 miljarder

Andel 65+:

8 procent

KINA

DET ÄR INTE PRECIS

någon hemlighet

att Kinas ekonomi

blomstrar. Den

snabbväxande ekonomin

i denna region innebär att

fl er får mer pengar att spendera,

inte minst hygienprodukter. Fördelningen

är emellertid mycket ojämn – inkomstklyftorna

mellan stad och landsbygd är större än

någonsin.

Under senare år har SCA börjat positionera sig

för att kunna fi nnas plats när Kina växer. Toppprioriterade

varumärken är TENA (inkontinensskydd)

och Tork (mjukpapper för storförbrukare,

AFH, som exempelvis restaurangservetter).

– Kina är ett fantastiskt land, säger Ulf Söderström,

chef för SCA Asia Pacifi c som har sin bas i

Shanghai. Den närmaste femårsperioden kommer

Asien och Stillahavsområdet, och då främst Kina,

att svara för 66 procent av tillväxten inom hygienprodukter.

Den snabbväxande ekonomin i denna

region innebär att folk har mer pengar att spendera,

särskilt hygienprodukter. Detta ger en bra

bas för vår verksamhet.

SCA har inga egna fabriker i Kina – ännu. Hittills

har SCAs största investering i landet varit förvär-

När det gäller inkontinens

har SCA mycket expertis

att erbjuda.

vet av 19 procent av aktierna

i Vinda. Hongkongbaserade

Vinda är den fj ärde största

mjukpappersproducenten i

Kina. Detta var ett klokt drag av

SCA med tanke att mjukpapper

för konsumenter är den snabbast

ökande hygienkategorin i Kina.

För två år sedan började SCA även sälja

inkontinensskydd i Kina och försäljningen stiger

riktigt snabbt.

– I den senaste femårsplanen hamnade äldrevården

högt upp den kinesiska regeringens lista

över prioriterade frågor. När det gäller inkontinens

har SCA mycket expertis att erbjuda, berättar Ulf

Söderström.

Mensskydd är kanske den produkt som har

minst tillväxtpotential eftersom marknadspenetrationen

redan är hög. Däremot är penetrationen

för alla andra hygienprodukter relativt låg.

– Här ser vi stora möjligheter, säger Ulf Söderström.

I nuläget är SCAs verksamhet i Kina inte så

betydande, men detta kommer snart att förändras.

SCA utvecklar egna distributionskanaler.

– Planen är att göra Kina till en stor del av vår globala

hygienverksamhet, säger Ulf Söderström.

STEPHEN WILKES, GALLERYSTOCK


10 FRÅGOR

Shopping

TOALETTEN

Eric Treurniet vill med sitt

toalettbutikföretag 2theloo erbjuda

bättre service shoppinggator, bensinstationer,

tågstationer och i köpcentrum.

Det nystartade, Amsterdam-baserade

företaget växer snabbt.

TEXT: NANCY PICK FOTO: MALOU VAN BREEVOORT

16 SCA SHAPE 42011

Hur fick du idén till 2theloo?

– Idén dök upp när jag och familjen var ute och

shoppade under ett besök i Brügge i Belgien. Vi

letade vid flera tillfällen efter en toalett och senare

dagen fick jag syn ett tomt skyltfönster och

tänkte: ”Vi har letat efter en toalett så många gånger

i dag, varför inte starta en toalettbutik?” Det var

i slutet av 2009.

Vad är en toalettbutik? Är det något liknande

de vanliga, offentliga betaltoaletterna?

– Konceptet är en kombination av butik och toalett.

I butiken säljer vi sådant som hör till


Eric Treurniet

Ålder: 41

Familj: Gift. Frun arbetar i

familjeföretaget och de har

två döttrar, 3 och 6 år.

Bor: I Bussum utanför

Amsterdam

Utbildning: Studerade

juridik vid Amsterdams

universitet.

Fritidsintressen: Sport är

Erics passion och han spelar

tennis och golf.

SCA – EN

PREMIUMPARTNER

SCA har varit 2theloos partner

sedan starten i februari 2011.

– Vi letade efter ett företag

med miljöprofi l, eftersom vi

tror hållbar utveckling, säger

2theloos grundare Eric

Treurniet. Det visade att vi kompletterade

varandra ett bra

sätt.

SCA var det första företaget

som verkligen trodde vår idé,

säger han.

2theloo använder Tork mjukpapper

alla sina toalettanläggningar.

I butikerna säljs

fl era av SCAs konsumentprodukter,

från Libressebindor till

Temponäsdukar.

2theloo experimenterar också

med produkter under gemensamt

varumärke med SCA. Inledningsvis

erbjuder butikerna små

förpackningar med blöjor, två

per förpackning, med 2theloos

namn. Det är ett logiskt partnerskap,

säger Eric Treurniet.

SCA SHAPE 42011 17


10 FRÅGOR

Kondomer, tamponger och sådant som man

behöver vid sitt toalettbesök eller under

shopping rundan, säljs i toalettbutikerna.

toalettbesök. Du kan köpa tamponger och andra

artiklar som kvinnor kan behöva. Eller saker

som du behöver när du promenerar och shoppar,

till exempel tandpetare efter en måltid. Ofta har

produkterna roliga förpackningar .

– Vi anlitade en holländsk designbyrå som har

hjälpt oss med att omsätta våra idéer i praktiken.

Vi vill att 2theloo ska vara en upplevelse, något

som skiljer sig från andra toaletter. Målet är att

överraska besökaren. Väggarna i toalettbåsen

kan ha bilder människor eller djur som kikar

dig, exempelvis strutsar. Vår nya butik i Utrecht

kommer ha en bild Vita Huset och besöket

kommer att kännas som att sitta Vita Husets

gräsmatta.

Vad gjorde du innan du startade 2theloo?

– Jag var delägare i en sportinriktad PR-byrå,

Pro Sport. Vi var medierådgivare åt sportorganisationer

och arrangerade tävlingar. När jag

fick idén till 2theloo hade jag i ett tidigt skede en

diskussion med min nuvarande partner, Almar

Holtz. Han arbetade för Disney med ansvar för

konsumentvaror för hela Afrika. Han blev också

eld och lågor över 2theloo-idén. Det var så det

startade.

Humor verkar vara en viktig ingrediens i

er marknadsföringsstrategi, exempelvis

företagsnamnet ...

– I Storbritannien är ”too-da-loo” ett välbekant

uttryck och betyder ”hejdå”. Det är även ganska

många i Nederländerna som använder frasen. Så

2theloo har dubbla betydelser. Jag tycker att det

fungerar bra som varumärke.

18 SCA SHAPE 42011

” Kvinnor

behöver

i snitt 1,5

minut för

sitt besök

medan

männens

bara tar 40

sekunder.”

Eric Treurniet

Och nu verkar ditt företag växa snabbt?

– Vi startade i februari 2011 och har haft fullt

upp. I nuläget har vi tio butiker i drift, och ytterligare

sex öppnar i år. Under 2012 planerar vi att

öppna ett femtiotal butiker. Förutom i Nederländerna

finns vi i Belgien, Storbritannien, Frankrike,

Spanien, Portugal, Tyskland, Polen och Israel. Vi

förhandlar också om några butikslägen i Skandinavien,

Litauen och Ryssland.

– Den största lokalen finns i ett köpcentrum

nära Antwerpen. Där har vi 35 toaletter, varav 20

är för kvinnor och tio för män. Resterande fem

är ”familjerum” som vi kallar det. Varje familjerum

har en större toalettstol för mamma och

pappa och en mindre för barnen. Mellan stolarna

finns en smal vägg så att man kan se sin förälder

bredvid.

Så kvinnor behöver alltså fler toaletter?

– Om man ser till genomsnittet använder kvinnor

toaletten sju eller åtta gånger om dagen jämfört

med fem eller sex gånger för män. Kvinnor

behöver i snitt 1,5 minuter för sitt besök medan

männens bara tar 40 sekunder. Dessutom är våra

anläggningar placerade i områden där kvinnor

är överrepresenterade, som exempelvis köpcentrum.

Hur mycket kostar ett toabesök hos er?

– Toalettbesök kostar en euro i vår flaggskeppsbutik

i Amsterdam. På de flesta andra platser tar

vi 50 cent. Men då får man en rabattkupong 50

cent att handla för i butiken så i princip är besöket

gratis.

Känner du dig obekväm över inriktningen

ditt företag, när du stöter gamla vänner till

exempel?

– Nej, jag är inte generad över det eftersom vi är

så framgångsrika. Folk tycker 2theloo är en jättebra

idé.

Brukar du dra toalettvitsar?

– Jag är nog mer den som lyssnar än den som

drar vitsar. Det som är min starka sida är min

kreativitet. Inte så att jag är konstnärlig eller

musikalisk, inte alls, utan i ett företagssammanhang.


” Vi vill att man

ska bli överraskad

när man

kommer in

toaletten.”

Eric Treurniet

FEATURE

Ett familjerum har en

normalstor toalettstol

för vuxna och en mindre

för barn, som den

som Eric Treurniet

provsitter här.

SCA SHAPE 42011 19


MARKNAD

BAKTERIER

som gör dig frisk

Det handlar om de goda bakteriernas kamp mot de onda

i kroppens sinnrika ekosystem. Så kallade probiotiska bakterier

röner stort intresse runt om i världen och de goda bakterierna

kan göra oss friskare.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH FOTO: GETTY IMAGES

ÄR MÄNNISKANS BAKTERIEFLORA ett alldeles eget

organ? Ja, det fi nns forskare som vill kalla alla dessa

miljarder bakterier som lever och frodas i mag- och

tarmkanalen för just det. De syns inte för blotta

ögat, men är oerhört viktiga eftersom de utgör en del

av vårt immunförsvar, det vill säga ger skydd mot

sjukdomsalstrande organismer samt motarbetar

infektioner och sjukdomar.

En frisk bakteriefl ora innehåller och klarar av att

hantera oändliga attacker från ”onda” bakterier,

men i vissa fall kan en obalans uppstå som innebär

att de onda hamnar i överläge. För att rätta till

balansen i en obalanserad bakteriefl ora har forskare

20 SCA SHAPE 42011

världen över studerat probiotiska bakterier, levande

mikroorganismer, som i rätt mängd har en positiv

hälsoeff ekt hos människan.

Inom det här området har ett svenskt bioteknikföretag

tagit stora kliv framåt, genom att noga

identifi era och kliniskt studera bakteriestammen

Lactobacillus reuteri som ursprungligen kommer

från bröstmjölk.

– När ett barn föds har det ingen egen utvecklad

bakteriefl ora. Men under förlossningen utsätts

barnet för mammans bakteriefl ora i vagina och

från tarmen och via bröstmjölken får barnet sedan

i sig ytterligare bakterier – i en balans av både onda

Är vi renligare än

vad som är bra för vår

hälsa? Somliga hävdar

att smutsigare hem och

oprocessad och osköljd

mat skulle göra oss

friskare.


och goda – som hjälper till att bygga upp det egna

immunsystemet. När barnet är runt ett år brukar

bakteriefloran vara fullt utvecklad, förklarar Peter

Rothschild, vd företaget BioGaia i Stockholm.

– Bröstmjölk är så vis en fantastisk, ursprunglig

källa för barnets välmående, men även för oss som

arbetar med att utveckla och framställa probiotiska

produkter.

Bakteriefloran i kroppen är viktig för vår hälsa

men för att probiotiska produkter ska göra verklig

nytta måste rätt bakterier hamna rätt plats i kroppens

avancerade ekosystem.

– Under årens lopp har vi studerat Lactobacillus

reuteri mycket noggrant och funnit en mängd stammar

inom arten, alla med olika uppgifter i kroppen.

En kan exempelvis motverka magsårs bakterien

Helicobacter pylori, en annan plackbildning tänderna.

I våra studier undersöker vi också hur många

bakterier det krävs för att få effekt. Varje art måste

anpassas efter sitt målområde, säger Peter

Rothschild.

DET FINNS STUDIER som tyder att vår moderna,

rena livsstil är en orsak till obalans i bakteriefloran.

Till skillnad mot tidigare generationer äter vi

mat som är renad och processad, därefter kokt eller

stekt. Vi städar våra hem och gurglar våra munnar

med antibakteriella medel och lösningar. Vi

röker, dricker alkohol och stressar vilket verkar

bakteriefloran negativt – och när vi blir riktigt sjuka

kan vi få en antibiotikakur utskriven av läkaren, ett

läkemedel som effektivt tar död bakterier, men

som inte gör någon skillnad mellan de goda och de

onda. Efter en antibiotikakur kan det ta upp till sex

månader innan bakteriefloran i mag- och tarmkanalen,

som består av ett kilo bakterier av runt tusen

olika stammar, är återställd.

Den som undergår en antibiotikakur kan drabbas

av diarré och magsmärtor, vilket i sin tur kan bidra

till att man avbryter kuren för tidigt.

– Det ska man aldrig göra eftersom de onda bakterierna,

patogenerna, gör allt för att överleva och

därför kan bli resistenta mot antibiotikan, vilket till

slut kan leda till uppkomsten av multiresistenta bakterier.

Våra studier visar att om man tar probiotika

i samband med en antibiotikakur drabbas man sällan

av bieffekter, och det kan bidra till att man blir

mer motiverad att ta hela kuren. Fortsätter man att

ta probiotika efteråt, får kroppen dessutom en chans

att återställa bakteriefloran, säger Peter Rothschild.

– Eller så tar man probiotika i förebyggande syfte.

Då håller man sig helt enkelt friskare.

” Bröstmjölk

är en

fantastisk,

ursprunglig

källa för

barnets

välmående,

men även

för oss som

arbetar

med att utveckla

och

framställa

probiotiska

produkter.”

Peter Rothschild,

vd BioGaia.

FEATURE FEATURE

PROBIOTISKA

PRODUKTER INOM

HYGIENMARKNADEN

BioGaia är världsledande inom produktområdet

probiotiska bakterier, de arbetar nära

läkare världen över och produkterna säljs

främst apotek. SCA och BioGaia har tecknat

ett långsiktigt samarbetsavtal för att sikt ta

fram helt nya hälsoinriktade produkter.

SCA är marknadsledande inom inkontinensskydd

och äldrevård, medan BioGaias huvudfokus

ligger mag- och tandhälsa.

– Än är vi inte där, men tillsammans söker vi

nya vägar för att kombinera våra kärnområden,

säger Rolf Andersson, senior hygiene advisor

SCA.

Mikrofloran i mag-och tarmkanalern förändras

med åldern. Diarré och/eller förstoppning

är inte ovanligt bland äldre. Genom att fylla

med probiotiska bakterier i magen kan man

stärka mikrofloran och öka livskvaliteten hos

de äldre.

– Vi bygger BioGaias erfarenheter med

probiotiska bakterier när vi beaktar vad de

äldre behöver, säger Rolf Andersson.

Ett annat område som skulle kunna hamna

i fokus för ett samarbete är urinvägsinfektioner

(UVI). Risken att drabbas av UVI blir större

med stigande ålder, särskilt för kvinnor som

lider av inkontinens. Efter klimakteriet minskar

produktionen av mjölksyrabakterier i underlivet

och därmed förloras ett naturligt skydd mot

ohälsosamma bakterer i urinvägarna.

– Ett sätt att hindra uppkomsten av UVI skulle

kunna vara att använda sig av mjölksyrabakterier

för att återställa den balansen, säger Rolf

Andersson.

– Inom SCA är vi ledande inom inkontinensskydd

och äldrevården. BioGaias huvudinriktning

är mag- och oralhälsa och företaget bygger

ständigt vidare mot andra hälsoområden.

Samarbetet är mycket spännande och vi ser

oändliga möjligheter att ta fram nya produkter.

BioGaias fokus

ligger idag

magen och

tandhälsa,

men företaget

utforskar hela

tiden nya

områden.

SCA SHAPE 32011 21


FEATURE

Laney White, före

detta ordförande för

Tulane Environmental

Action League.


Orkanen startade

GRÖN REVOLT

TEXT: THETA PAVIS FOTO: PONTUS HÖÖK

När studenterna vid Tulane-universitetet

i New Orleans återvände efter orkanen

Katrina var det med ett förnyat

engagemang för miljön.


MARKNAD

TULANE-UNIVERSITETET ÄR attraktivt

många sätt, bland

annat är det en topprankad

privat skola och själva universitetsområdet

är mycket

vackert med sina stora ekar. Men det

ligger mitt i en stad som lider av sviterna

efter USAs hittills värsta naturkatastrof.

Ett faktum som vissa studenter trots allt

ser fördelar med.

Efter att orkanen Katrina dragit in över

New Orleans 2005 stod 80 procent av staden

under vatten och universitetsområdet

stängdes. Det fanns oro för att studenterna

inte skulle återvända, men de som

kom tillbaka var fast beslutna att göra en

insats. Universitets samhällsengagemang

går tillbaka till 1960-talet och orkanen

Katrina tycks ha stärkt det ytterligare. Ett

område där detta märks tydligt är Tulanestudenternas

miljöaktivism.

– Katrina var en väckarklocka som

öppnade våra ögon för effekterna av den

24 SCA SHAPE 42011

globala uppvärmningen. Studenterna i

New Orleans är idealistiska och ville vara

med och hjälpa till med återuppbyggnaden,

säger Laney White, 24, tidigare ordförande

i Tulane Environmental Action

League (TEAL).

LANEY WHITE OCH ANDRA studenter som

var aktiva i TEAL hörde talas om 2009 års

Greenpeace-kampanj mot att papperstillverkare

tar sitt råmaterial från gammelskogar.

När det visade sig att universitet

köpte sitt toalettpapper och andra produkter

från ett sådant företag efterlyste

studenterna mer hållbara alternativ.

Universitetet lyssnade men gav eleverna i

uppgift att söka efter alternativa produkter.

Studenterna lät sig inte avskräckas,

gjorde sina efterforskningar och kontaktade

sedan SCA om produkterna i Torkserien

som är tillverkade av 100 procent

returfiber, berättar Liz Davey, Tulanes

miljöchef.

– Studenterna såg ett problem och sökte

efter bättre lösningar. Det var imponerande

att se hur de arbetade med säljarna och

lärde sig mer om vilka som fattade dessa

beslut inom universitetet, och om vilka

förutsättningar som gällde. Det är det

som är hållbar utveckling – att undersöka

alla vardagsprodukter, leta efter alternativ

och ta reda vad som behövs för att

åstadkomma en förändring. Det var ett

mycket positivt exempel miljöaktivism

bland studenterna, säger Liz Davey.

Resultatet av studenternas hårda

arbete blev att Tulane gick över till att använda

Tork-produkter. Luke LaVanway,

Det är det som är hållbar

utveckling – att undersöka

alla vardagsprodukter, leta

efter alternativ...

TEALs nuvarande ordförande, tillhörde

de som engagerade sig under kampanjen.

Luke hoppas att fler människor ska engagera

sig.

– Jag tycker att miljöaktivism är ett

jättebra sätt att ge något tillbaka till samhället.

Lika väl som att arbeta skolor

och sjukhus, kan man också göra något

för miljön. Den behöver också vårdas. Jag

FOTO: SCA

SCA bidrog till

saneringen av oljeläckan

i Mexikanska golfen.

Tork-papper användes

ombord båtarna för att

göra rent utrustning och

verktyg och för allmänt

rengöringsarbete.

HJÄLP TİLL REGİONEN

SCA ETABLERADE sig den

nordamerikanska marknaden

2001 och har flera kopplingar

till New Orleans. Förutom att

leverera mjukpappersprodukter

till Tulane-universitetet donerade

företaget hösten 2010 Tork-


produkter värda mer än 200 000

USD (i dagens penningvärde

1,3 MSEK) till hjälparbetet under

saneringen av oljeutsläppet i

Mexikanska golfen. Tork donerade

produkter till saneringen

via den internationella organisationen

Gifts In Kind. Avtorkningsprodukterna

användes av

frivilliga och ideella organisationer

som ville hjälpa till med

saneringen.

– Att stödja saneringen av oljeutsläppet

i Mexikanska golfen är

en naturlig del av vårt långsiktiga

engagemang för miljön, visa att

vi bryr oss om de samhällen där

vi lever och verkar, säger Don

Lewis, chef för SCA Tissue North

America.

Tulane-studenternas

miljöengagemang

har bidragit till att

byggnader

universitetsområdet

har kunnat LEEDcertifi

eras.

anser att fl er borde se miljöarbetet som ett

sätt att visa samhällsengagemang.

Studenternas aktion sammanföll med

universitetets ambitioner att LEED-certifi

era några av sina byggnader. Hittills är

en byggnad certifi erad.

– Målsättningen är att minska våra

utsläpp av växthusgaser och vi arbetar

att LEED-certifi era alla större byggnader

och renoveringsprojekt, säger Liz Davey

och fortsätter:

– Studenternas miljöengagemang i

mjukpappersprodukter bidrog till att vi

kom igång med certifi ering av byggnader.

LEED-certifi ering är en komplicerad

process som väger in alla aspekter av

en byggnad, bland annat verkan

omgivningarna och valet av produkter

som används i byggnaden. SCAs pappersprodukter

av märket Tork bidrar till att

LEED-kriterierna uppfylls. Enligt Luke

LaVanway visar studenternas miljökampanj

att många bryr sig om företagens

rutiner och miljöverkan.

SCAs Tork-produkter var ett jättebra

alternativ, säger han. Vi har börjat

använda deras produkter baserade

returfi ber.

Laney White, som stannade i New Orleans

efter studierna, arbetar i dag för ett

icke-vinstdrivande företag, Global Green

USA, som hjälper låginkomsttagare.

Hon tycker det var intressant att följa en

gräsrotskampanj som förändrade en stor

marknad.

– Vi presenterade en plan samtidigt som

universitet ville miljöprofi lera sig. De

uppskattade studenternas engagemang

så allt gick ganska snabbt.

I dag fortsätter återuppbyggnaden av

New Orleans och arbetet med att skapa

ett ”grönare” universitetsområde. Efter

Katrina har det tillkommit en kurs med

obligatorisk samhällstjänst för studenterna

Tulane, berättar Liz Davey.

– Intresset för att plugga Tulane har

ökat enormt efter Katrina, inte minst

grund av kravet att göra en ideell

insats. Och det fi nns en känsla av att vilja

vara med och hjälpa till att få staden

fötter igen, och att skapa ett starkare

samhälle.

SCA SHAPE 42011 25


I love being pregnant.

I’m always guaranteed

to get a seat.

People always offering to give up their seat, I could get used

to this. That, and the glossy hair, the strong nails and glowing

skin. There are certainly some advantages to being pregnant.

Unfortunately the pressure on my bladder isn’t one of them.

But there is no way I’d let a little bladder weakness stop me

from enjoying this special time in my life.

TENA liners and pads are specifically designed to absorb the

thinner faster flow of slight bladder weakness, with the added

benefit of odour control. So that you feel fresh and confident

throughout the day.

For a free sample visit TENA.com.au


Redan innan den togs i drift

väckte den nya mesaugnen

SCA Östrands massafabrik stort

intresse. Ugnen är den första

i världen som drivs med träpellets,

vilket är miljövänligare

och billigare än eldningsolja.

TEXT: ULF WIMAN

FOTO: MATHIAS JOHANSSON

TEKNIK

Genom att byta ut

det här röret mot ett nytt

minskar Östrand sina

koldioxidutsläpp med

80 procent.

Från olja till trä

Nu klarar mesaugnen framtiden


TEKNIK

28 SCA SHAPE 42011

ÖSTRANDS MASSAFABRIK I TIMRÅ,

390 kilometer norr om Stockholm,

är en stor producent av helt klorfri,

blekt sulfatmassa. Runt hälften av

fabrikens produktion används för

SCA-koncernens egna behov för tillverkning av

tryckpapper och hygienprodukter, medan resten

säljs till externa kunder. Östrandfabriken producerar

även kemiskt förbehandlad mekanisk massa

– CTMP – för hygien- och förpackningsprodukter

och annat.

För att både kunna bli miljövänligare och klara

fabrikens framtida kapacitetsbehov beslutade

SCA att installera en ny stor mesaugn i stället för de

två gamla oljeeldade.

Mesaugnar har en viktig roll i kemikalieåtervinningssystemet

i sulfatmassafabriker.

De omvandlar kalkslam, en avfallsprodukt från

processen som huvudsakligen består av kalciumkarbonat,

till kalciumoxid som sedan återan-

” Vi sparar mycket pengar,

men kommer också att

minska vårt koldioxidavtryck

med 80 procent.”

4,5 m

5 m

Den nya mesaugnen i Östrands

massafabrik i Timrå är i princip ett 125

meter långt och 4,5 meter brett stålrör.

125 m

vänds i massaproduktionen. Konstruktionen av

Östrands nya mesaugn – en av de största i Europa

börjades under 2010. I början hösten 2011

har maskinerna kommit plats. Om de första

testerna klarar målet – dygnet runtproduktion utan

driftstopp – kan produktionen starta.

– Tekniskt sett är utrustningen inte särskilt

revolutionerande, säger projektledare Håkan

Wänglund SCA. Utmaningen ligger snarare i att

mesaugnen kommer att drivas med bränslepellets

i stället för med sedvanlig eldningsolja.

I själva verket är Östrands mesaugn den första i

världen som drivs helt med träpellets, och beslutet

baserar sig hur framtiden ser ut.

– Först och främst är eldningsolja inte miljövänligt,

säger Håkan Wänglund. Dessutom är oljepriserna

höga och vi har inte någon kontroll över

dem. Nu kommer vi att minska årsförbrukningen

av bränsleolja med 17 000 kubikmeter. Vi sparar

mycket pengar, men kommer också att minska vårt

Inuti röret fi nns två lager av

tegel. Lagret närmast metallhöljet

är till för isolering, det inre för

hållfastheten.

Tegellager Tegellager

Röret vilar horisontellt, i en vinkel 1,4 grader,

fyra bärlager cirka fem meter över marknivån.


koldioxidavtryck med 80 procent.

Dessutom ingår träpulvret i ett av SCAs kretslopp.

De bränslepellets som Östrand använder

för att mala ned till träpulver görs av sågsn från

SCAs sågverk i Sundsvall och andra anläggningar.

Sågsnet blir bränslepellets i SCAs anläggning i

Härnösand som ligger 39 kilometer norr om Timrå.

Samma lastbilar som kör sågsnet till pelletfabriken

tar med sig pellets tillbaka till massafabriken

och så sätt undviks tomlaster.

– Alla är vinnare konceptet, även miljön, säger

Håkan Wänglund.

Förutom betydande miljövinster fi nns det ett

annat skäl till att den nya mesaugnen installeras.

Östrands två befi ntliga mesaugnar har nämligen

nått sitt kapacitetstak. Det fanns helt enkelt inget

utrymme att utöka verksamheten enligt de utstakade

målen man har framöver. Men med den nya

mesaugnen får Östrand en kapacitet långt över det

aktuella behovet.

– När den nya ugnen är plats kan massafabriken

öka sin produktion med 10 000 ton per år, berättar

Håkan Wänglund. Och om vi ser framåt har

mesaugnen kapacitet för en produktion 800 000

ton sulfatmassa, nästan dubbelt så mycket som

produceras i dagsläget.

Att ha en mesaugn med hög kapacitet i stället för

Röret roterar långsamt under

processen.

två små är helt i linje med ett annat av SCAs långsiktiga

mål – att använda en maskin per processfas

och ändå öka produktionen.

Det fi nns även ett annat kretslopp i systemet, ett

ganska ovanligt sådant, enligt Håkan Wänglund.

– Sulfatprocessen avger illaluktande gaser,

förklarar han. Dessa kommer att fångas upp och

ledas tillbaka till brännaren i ett kanalsystem. Det

innebär inte bara att lukten minskar – eftersom

gasen är energirik kan den också återvinnas.

Projektet har tilldragit sig stort intresse i branschen.

Inte förvånande med tanke att alla massafabriker

vill kunna visa upp en hållbar utveckling

och minska beroendet och förbrukningen av

eldningsolja.

– Många av våra kollegor runt om i världen har

kontaktat oss för att höra om vår satsning,

säger Håkan Wänglund.

Vid rörets nedre ände

sitter en jättestor brännare,

nästan tio meter

lång, 55 mW.

ILLUSTRATION: KJELL THORSSON

EN HET PROCESS

Kalkslammet, som huvudsakligen består av kalciumkarbonat,

matas i den övre delen och värms

upp sin väg ned genom det roterande röret. När

det når en temperatur 1 100 °C omvandlas det

till kalciumoxid.

När träpulver används som bränsle i stället för

den traditionella eldningsoljan blir det svårare att

få ugnslågan att brinna med rätt intensitet, något

som är viktigt för processen. Med eldningsolja,

som har en jämn kvalitet, är det ganska lätt, men

med träpulver ökar risken för varierande storlek

träpulverkornen över tid. För att försäkra sig

om en stabil process måste pulvret ha en jämn

storlek om högst en millimeter i diameter.

SCA SHAPE 42011 29


SHAPE UP

30 SCA SHAPE 42011

KATASTROFFILMER

SMITTAR

FILMEN Contagion, som hade

premiär i oktober, handlar om

ett extremt smittsamt och dödligt

virus som sprider skräck

och död över hela världen.

Contagion är ännu en i raden

av katastroffi lmer med koppling

till smittsamma sjukdomar som

har visats biograferna de senaste

årtiondena. Kanske är det

för att vi sett så många fi lmer av

det här slaget som vi snabbt tar

till oss myndigheternas rekommendationer

att tvätta händerna

och använda handsprit för att

skydda oss mot infl uensaepidemier

och vinterkräksjuka?

EVIGHETSDUSCHEN ÄR HÄR

VAD SÄGER DU OM att duscha i åtta

minuter och samtidigt bara använda

8,5 liter vatten? Låter kanske för bra

för att vara sant men den supersnåla

duschen är en prototyp framtagen av

en student vid Lunds tekniska högskola

. Vattnet kan användas om och

om igen och renas mellan varje gång.

Duschen har ett fi lter gjort av elek-

Åktur

med stil

” Vespa Daniela” heter mästerverket

tillverkat helt i trä av den portugisiske

snickaren Carlos Alberto. Vespan

är döpt efter Carlos dotter.

tropositiva nanofi brer av aluminium,

en teknik utvecklad av NASA för att

rena vatten i rymden. Fibrerna drar till

sig alla typer av partiklar, även bakterier

och virus, och fi ltret behöver bara

bytas efter cirka 110 000 liter. För att

förlänga duschens livslängd kombineras

fi ltret med ett förfi lter som kan

tvättas.


Köttfria måndagar

för klimatet

FREDSPRISTAGAREN OCH TILLIKA

ordföranden i FN:s mellanstatliga

klimatpanel, Rajendra K. Pachauri

gör det - avstår från kött måndagar.

En trend som sprider sig

internatio nellt är att äta vegetariskt

en dag i veckan – företrädesvis

måndagar. Kampanjen ”Köttfri

måndag” bidrar till att minska

VISSTE DU ATT …

klimatverkan och främja en bättre

hälsa. Allt fl er personer, restauranger,

skolor, företag och andra

har antagit utmaningen, som är ett

initiativ av Monday Campaignsrörelsen.

De uppmuntrar amerikaner

att göra smarta val som är bra för

hälsan och välbefi nnandet i början

av varje vecka.

ORDET ”HYGIEN” kommer från grekiska

Hygieia, hälsans gudinna. Hon var

dotter till Asklepios, läkekonstens gud

i den grekiska mytologin, och avbildas

oftast med en orm i händerna.

Hundar nosar upp

sjuka granar

SJUKA TRÄD i skogen kan sras upp

av hundar som lärt sig känna igen

doften av barkborrsangripna granar.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet

kunde hundar sra ett

angripet träd 150 meters håll.

Skogar bär

stor klimatbörda

Vi vet att världens skogar

har enorm betydelse för

klimatet. En ny studie

publicerad i tidskriften

Science visar nu att deras

förmåga att lagra kol och

absorbera koldioxid är

mycket större än vad man

hittills trott.

Världens skogar absorberar

årligen 2,4 miljarder

ton kol – det motsvarar

nästan en tredjedel av de

årliga koldioxidutsläppen

från människans förbränning

av fossila bränslen.

Allra viktigast för klimatet

är de hotade regnskogarna,

som ensamma

svarar för runt hälften av

det totala kolupptaget,

trots att de bara täcker

en tiondel av jordens

landyta.

SCA SHAPE 42011 31


FEATURE

Frusna

TILLGÅN

32 SCA SHAPE 32011

Inget lämnas kvar isen. Forskningsstationen Scott Base

har med sitt läge i den känsliga Antarktismiljön mycket

speciella krav avfallshanteringen. Allt som man tar med

till basen måste antingen förbrukas eller skeppas tillbaka till

Nya Zeeland. Här är hållbarhet en absolut nödvändighet.

TEXT: SUSANNA LINDGREN FOTO: KEN RYAN OCH NANCY COX,

ANTARCTICA NEW ZEALAND PICTORIAL COLLECTION, WENDY CLAVANO


AR MILJÖN

Båtfärden från

Christchurch till

Antarktis tar tio dagar.

Att planera lasten är en

utmaning eftersom nästa

leverans kommer först

om tolv månader.

Dåligt väder under fältövningar.

UTBLICK

PÅ SCOTT BASE, Nya Zeelands

permanenta forskningscenter

Antarktis, är extrem

många sätt. Medeltemperaturen

är -19,6˚C och någon enstaka gång

under sommaren kan temperaturen krypa upp

över nollstrecket. På vintern kan temperaturen

sjunka ända ned till -57˚C. Lägg därtill vindens kyleff

ekt och det är lätt att föreställa sig hur tuff t klimatet

kan vara. Basen är hårt utsatt för de sydliga

snöstormarna och man har uppmätt vindbyar

upp till 185 kilometer per timme. Trots de extrema

förhållandena arbetar en stab 13 personer här

året runt.

– Men de stannar sällan mer än en säsong, betonar

Michael Nottage, som arbetar för Antarctic

New Zealand.

Som inköpsansvarig för Scott Base har han

besökt forskningscentret 15 gånger och precis som

nästan alla andra har han valt att göra det under

sommarperioden som varar från oktober till februari.

Under dessa månader studerar forskarna klimatförändringar,

djurlivet, glaciärerna, vegetationen

i de torra dalarna, livet i havet och andra frågor

beroende forskningsprojekt. Basen fungerar

ungefär som ett vandrarhem, med gemensamma

sovsalar, en stor matsal och ett komplett industrikök

med kockar. På sommaren bemannas basen av

ett sextiotal personer och det fi nns plats för 80 boende

i taget.

Från Scott Base är det närmare till Sydpolen

SCA SHAPE 42011 33


UTBLICK

I nödens stund: toalettältet vid fältlägret. Forskningsbasens rugbylag i aktion.

(1 353 kilometer) än till Christchurch (3 832 kilometer)

där Antarctic New Zealand har sitt kontor.

På grund av det stora avståndet till bebodda trakter

krävs mängder av planering för att försäkra sig om

att det finns tillräckligt med mat, värme, el och

färskvatten. Särskilt som den stora leveransen med

allt från mat och toalettpapper till reservdelar till

maskinerna bara kommer en gång om året.

– Den största utmaningen är planeringen, att se

till att vi beställer rätt mängd, får det vi har beställt

och att det levereras i rätt tid, säger Michael Nottage.

Resan med förnödenheter från Christchurch till

Antarktis tar runt 10 dagar. Att ordna leveranserna

till basen och forskargrupperna handlar inte bara

om att räkna ut behovet för de kommande tolv månaderna,

lika viktigt är att beställa de mest lämpliga

produkterna med tanke det hårda klimatet

och den känsliga miljön vid basen.

– VI STRÄVAR HELA tiden efter att minimera vårt

avtryck miljön Antarktis, säger Michael

Nottage. Allt som tas med hit måste antingen

konsumeras eller tas med hem. Varenda kartong-,

plast- eller glasbit, men också annat avfall och metallskrot,

måste skeppas tillbaka till Christchurch

för återvinning.

– Varje gång jag besöker basen är det tystnaden

och den ofördärvade naturen – som fortfarande är

overkad av människan – som gör det starkaste

intrycket mig, berättar han. Det är en del av mitt

jobb att se till att det förblir så.

Allt färskvatten som används basen produ-

34 SCA SHAPE 42011

”Allt avfall transporteras i containrar och

skickas tillbaka i frusen form.”

ceras av havsvatten, och en avfallsanläggning ser

till att vattnet som går tillbaka ut i havet är rent.

De komprimerade avfallsresterna skeppas också

tillbaka för återvinning. För att underlätta reningsprocessen

är det viktigt att använda produkter med

hög nedbrytbarhet och som uppfyller de miljökrav

som fastställts för basen, till exempel toalettpappret

från SCA.

– Vi måste köpa två typer av toapapper, säger

Michael Nottage. På basen måste det vara det mjukaste

enskiktspappret som finns tillgängligt så att

avloppssystemet kan hantera det. För fältbruk, ute

isen eller i dalen, används papper med två lager.

Allt avfall transporteras i containrar och skickas

tillbaka i frusen form till avfallsanläggningen i

Nya Zeeland.

Runt 13 ton avfall transporteras tillbaka varje år,

och Michael Nottage skulle gärna vilja sänka den

siffran.

Alla besökare introduceras i miljöskyddsreglerna.

Det ska vara lika naturligt att ta med sig minsta

skräp och slänga det avsedd plats som det är att

klä sig för en utomhustemperatur -20˚C när man

lämnar komfortabla +20˚C inomhus.

För dem som stannar kvar basen finns det

mängder av inomhusaktiviteter som bio, bibliotek,

gym och bastu, samt en bar med darttavla. Utomhusaktiviteterna

varierar beroende vädret, men

det är populärt att låna längdskidor och ta en tur

världens sydligaste snöfält. Man kan också ägna

sig åt kite-skiing (drakskidåkning) isen eller, om

snödjupet tillåter, ta en cykeltur.


FÖRNYAT

KONTRAKT

Scott Base Antarktis

har i många

år använt SCAs

produkter. Kontraktet

Torkprodukter

har nyligen

förlängts, och

basen uppgraderar

nu till nästa generation

av dispensrar

och hygienutrustning.

Produkter

som håller hög

kvalitet och har

fokus hållbarhet

är viktiga faktorer

för samarbetet.

Leveransen lastas

av. Med samma

fartyg fraktas varje år

13 ton avfall tillbaka

till Nya Zeeland.

FEATURE


Leaving the smallest

possible footprint

We use zero chlorine chemicals. We produce nearly 500 GWh of green

electricity. Our wastewater is so clean that fish thrive in it. Now we are taking

a further and are investing SEK 500m to replace two old oil-fired lime

kilns with a single new kiln that will be run on fuel pellets from SCA BioNorr.

This investment will allow us to reduce carbon emissions from fossil fuels

by 80 percent!

The project has been named Bio Loop 2011 and means that we can continue

to increase production at Östrand pulp mill – but with a smaller and smaller

environmental footprint.

www.scasundsvall.com SCA ÖSTRAND

MELLERSTEDT DESIGN


Fokus

TILLVÄXT

IMITTEN AV SEPTEMBER höll SCA en

kapitalmarknadsdag i Stockholm, ett

evenemang som besöktes av investerare,

analytiker och journalister.

– Företagets åtgärdsprogram har

gjort SCA till ett starkare företag och

skapat bättre förutsättningar att växa,

sade SCAs vd Jan Johansson. Under

2010 till exempel, ledde eff ektiviseringsåtgärderna

till besparingar en

miljard kronor. Med en reducerad kostnadsbas

kan företaget lägga större fokus

tillväxt än under fi nanskrisåren.

Med 75 procent av försäljningen i Europa

måste SCA växa både mogna och

nya marknader. Jan Johansson var nöjd

med att SCAs globala varumärken TENA

och Tork, som var för sig har en årsförsäljning

cirka tio miljarder kronor,

båda stärkt sina marknadsandelar under

2010. Detta är en trend som har fortsatt

under 2011. Internationellt är TENA

störst inom inkontinensskydd och Tork

näst största märke inom mjukpapper för

storförbrukare (AFH). Inom hygienverksamheten,

som står för 60 procent

av företagets omsättning, fi nns goda

tillväxtmöjligheter. Den globala marknaden

för hygienprodukter är värd 675

miljarder kronor och tillväxten hänger

ihop med befolkningsökning, åldrande

befolkningar, ökad marknadspenetration

och högre disponibla inkomster.

SCAs omsättning tillväxtmarknader

utgör 21 procent av den totala

försäljningen av hygienprodukter,

och ökade med 11 procent mätt i lokala

valutor under de nio första månaderna

2011. SCA har nyligen investerat ett

fl ertal tillväxtmarknader. Som exempel

kan nämnas hygienproduktföretagen

i Turkiet (Komili och San Saglik) och i

Brasilien (Pro Descart). Med förvärvet

av Pro Descart i Brasilien har SCA nu

verksamhet i alla latinamerikanska

länder. Enligt Jan Johansson fortsätter

SCA också att expandera i Sydostasien,

både geografi skt och med nya produktkategorier.

Ulf Söderström, chef för SCA Asia Pacifi

c, sade att ”mer än 60 procent av den

framtida tillväxten hygienmarknaden

väntas komma från Stillahavsasien.”

Företaget satsar att öka sin närvaro i

regionen och bredda produktutbudet.

– Innovation är oerhört viktigt i den

här delen av världen. SCA öppnade därför

nyligen ett globalt innovationscenter

i Shanghai. Centret har utvecklat TENA

Belt som är ett inkontinensskydd med

fokus hudkomfort. Produkten tog sju

månader att utveckla från idé till marknadsintroduktion,

sade Ulf Söderström.

JAN JOHANSSON betonade vikten av

innovation och hållbarhet som en

integrerad del i företagets strategi för

värdeskapande och tillväxt.

– Vi har ökat lanseringstakten för nya

produkter inom alla kategorier. Hållbar

utveckling har blivit en verklig framgångsfaktor

– om man är skicklig det

här området minskar det inte bara kostnaderna

och riskerna, utan förbättrar

också konkurrenskraften och stärker

varumärket, sade Jan Johansson.

EKONOMI

De senaste årens åtgärdsprogram för

att sänka kostnaderna har gjort SCA

till ett starkare företag med bättre

möjligheter att växa. Detta var huvudbudskapet

som förmedlades SCAs

kapitalmarknadsdag.

TEXT: CECILIA VINELL ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO

SCA SHAPE 32011 37


12 TIMMAR

med Elin Olofsson

Namn: Elin Olofsson

Arbete: Virkesköpare

SCA, Örnsköldsvikkontoret

Ålder: 26

Bor: Umeå

Familj: Sambon Fredrik som

forskar om skogsgödsling.

Norrbottensspetsen Igor.

Intressen: Orientering, fjäll-

38 SCA SHAPE 42011

vandring, alla typer av friluftsliv.

Bokslukare. Boktips?

Rövarna i Skuleskogen av

Kerstin Ekman

Oväntad talang: Kom tredje

plats öppna spanska mästerskapet

i orientering 2011. Kan pi

med 48 decimaler.


“Jag vet sällan hur en arbetsdag

ser ut i förväg”, säger Elin.

TEXT/FOTO: ANNA GULLERS

DET ÄR INTE så bra att ha

fått en älg biltaket.”

Elin Olofsson,

virkesköpare SCA

talar med en kollega

i telefonen medan hon kör bilen

genom de norrländska skogarna.

Här, i trakterna av Örnsköldsvik, är

samtalsämnen om älgar troligen

vanligare än längre söderut.

Elin är en av ett femtiotal virkesköpare

SCA. Eftersom SCAs

eget skogsinnehav inte räcker till

försörjning av industrierna köper

SCA in skog av privata markägare,

och antalet virkesköpare har därför

blivit fl er senare år. Än så länge

är endast sex av dessa kvinnor, men

bara för ett fåtal år sedan fanns inga

kvinnliga virkesköpare alls. Denna

oktobermorgon ska Elin besiktiga ett

skogsbestånd utanför Örnsköldsvik.

En markägare vill avverka delar av sin

I stället för pärmar har Elin

bland annat snöskor, skidor för

djupsnö och yxor i bokhyllan

kontoret.

Elin springer in i markägaren Erik som bjuder in henne

kaffe och hembakat fi kabröd i hans kök.

” “ Djur beter sig

rationellt. Jag

känner mig alltid

tryggare i skogen

än i storstaden”.

skog och Elin ska avgöra hur mycket

den är värd.

– Vårt jobb är att komma med skogligt

kvalifi cerade råd så att kunden

inte förlorar pengar vid en avverkning,

men samtidigt får man inte köra

över deras egen vilja, även om deras

idéer inte är optimala - skog är ofta

ett känsligt ämne, säger hon. En bra

virkesköpare är lyhörd och har respekt

för andras åsikter.

Som virkesköpare bör man också

vara något av en tävlingsmänniska,

tycka det är roligt

att försöka dra

in de volymer

som behövs

en månad,

menar Elin.

Och så måste

man gilla affärsdiskussionerna.

Elins Norrbottensspets

Igor älskar

att vara med

matte

jobbet och

sväljer raskt

en sork i

skogen.

Elin bestämmer värdet skogen, bland annat genom

att bedöma hur många kvadratmeter träd som fi nns per

hektar, samt mäta diameter och höjd träden.

Elin Olofsson

– Det bästa med jobbet är att det är

fritt. Jag vet sällan hur en arbetsdag

ser ut i förväg. Och så kommer man

ut, inte minst vädret verkar min

vardag. Om jag är rädd för björn? Nej,

djur beter sig rationellt. Jag känner

mig alltid tryggare i skogen än i storstaden.

Människor kan ju bete sig hur

som helst.

SCA SHAPE 42011 39


MARKNAD

Förpackning som

garanterar kall

CHAMPAGNE

Specialförpackningen håller Moët & Chandons champagne sval och

kan dessutom återanvändas. Fresh Pack är inte bara ett exempel

innovativ design, utan också resultatet av en hårt reglerad process.

TEXT: KONSTANTIN C IRINA FOTO: SCA

MOËT & CHANDON ville ha en ny sommarförpackning

för sin världsberömda

champagne. Förpackningen skulle vara

snygg och funktionell och samtidigt ge

kunderna en bonus. Champagnetillverkaren

vände sig till SCA Packaging Nicollet

i Frankrike. Uppdraget var att kombinera

begreppen ”svalka” och ”sommarliv” för

att lyfta fram Moët & Chandon som den

perfekta drycken för varma dagar. Miljöaspekten

var också en viktig faktor för

utvecklingen av den nya förpackningen.

SCAs team kläckte idén med en isotermisk

förpackning – utformad som en

insats i ett miljövänligt fodral – för att

hålla champagnen kyld i två timmar,

perfekt för picknicken. Men att formge en

kundanpassad, elegant industriprodukt

innebär fl era utmaningar. Varje del måste

utformas med precision, ända ned till detaljer

som rör vikningen av insatsen.

– Isolering är en mycket exakt vetenskap,

säger SCAs projektledare Frédérique

Sementery. Om insatsens förslutning

är otät verkar det kylfunktionen.

Arbetet med att ta fram den speciella

förpackningslösningen är en kreativ

process, men den sker enligt rutiner som

fastställts av SCAs Design Center för att

åstadkomma ”design som är mer än enbart

design”.

– Processen som används vid Design

Center är tillämpad forskning, säger Jean

David Jacoby, internationell varumärkeschef

Moët & Chandon. När SCAs team

presenterar ett projekt för oss vet vi att det

är industriellt genomförbart.

PATRICE BARAUD, utvecklingschef för projektet

Moët & Chandon, framhåller att

metoden sparar tid.

– Vi kan gå snabbare fram i utvecklingen

för att erbjuda kunderna attraktiva

produkter. Fodralet är också hållbart och

kan återanvändas i andra sammanhang,

och utformningen kommer att förbättras

ytterligare. I framtiden kommer vi att använda

en nedbrytbar polyesterfi lm, vilket

inte var möjligt när vi utformade Fresh

Pack, berättar han.

Fresh Pack har vunnit Formes de Luxepriset

lyxförpackningsmässan Luxe

Pack 2010 i Monaco.

Moët & Chandon har också lanserat

festligare varianter av Fresh Pack som

passar för nyårsfi rande.


INVESTERARE PÅ

BESÖK I SKOGEN

”DET ÄR SVÅRT ATT VARA PERFEKT, men man

får aldrig sluta sträva efter det.” Det sade

Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest

Products, när några etiska svenska investerare

besökte SCAs skogsindustriella verksamhet

i Sundsvall i september. Syftet med

träffen var att ge gästerna en inblick i SCAs

hållbarhetsarbete med tonvikt skogsproduktverksamheten.

Så kallade etiska investerare blir allt viktigare.

Andelen investerare som analyserar

SCA ur ett hållbarhetsperspektiv uppgår till

23 procent, en ökning med 18 procenten

heter sedan 2004.

– Detta ger mig en bättre bild av SCA än

jag kan få genom att bara läsa rapporter,

säger Richard Torgerson, bolagsanalytiker

inom ansvarsfullt ägande Folksam.

Nyheter från SCA

SCA INSIDE

Libero

SKAKAR LOSS

Årets kollektion av Libero Up&Go Limited edition

har dans som tema. Blöjorna är extra tunna för att

barnen ska kunna röra sig fritt. För Libero-fans

som vill göra sin egen dansvideo fi nns en applikation

för detta www.libero.com. Där väljer du

mellan fyra dansande bebisar, lägger musik

och laddar sedan upp din egen dansvideo

Facebook!

MITT FÖRSTA HUS

DET HÄR HUSET KAN BLI DITT utan dyra

bostadslån. SCA har utvecklat ett starkt

och stabilt hus – en lekstuga för barn,

alltså – för leksakstillverkaren iToy.

Huset som bara väger 3,7 kg

kan användas både inne och

utomhus. Huset säljs utan

tryck så att barnen kan

släppa loss sin fantasi och

färglägga det själv.

– Kombinationen av wellpapp

och leksak väckte vår

leklust, säger Torsten Biermann

SCA.

SCA SHAPE 42011 41


SCA INSIDE

72 TIMMAR

HJÄLP TILL

AFRIKAS HORN

SCA HAR DONERAT mensskydd

till kvinnor som drabbats

av svält i Somalia. Runt

1,6 miljoner produkter har

delats ut i lägren dit människor

har sökt sig fl ykt från

landets konfl ikter och torka.

Sanitetsprodukter är av stor

betydelse för kvinnors hälsa

och värdighet.

– Tack vare SCAs bidrag

kan vi dela ut mensskydd

till kvinnor som har fl ytt till

Etiopien, säger Hans ten

42 SCA SHAPE 42011

I SEPTEMBER genomfördes

”72-Hour Race to Innovation”

bland SCA-anställda, där

deltagarna hade tre dagar

sig att komma med innovativa

Feld FNs fl yktingbyrå

UNHCR.

– Det känns självklart

för SCA att hjälpa till i den

ytterst svåra situation som

uppstått Afrikas horn,

säger Kersti Strandqvist,

chef för Corporate Sustainability

SCA. Näst

efter mat och vatten är

tillgång till hygienprodukter

nödvändig för att undvika

sjukdomar.

TAMPONGER

med en twist

DEN NYA generationen Libresse-tamponger har

blivit ännu bättre. Bland annat har det blivit lättare

att ta bort plasthöljet med en enkel vridning.

Bara några månader efter lanseringen har de

nya Libresse-tampongerna ökat sina marknadsandelar

i både Norge och Sverige.

idéer och omvandla dessa till

genomförbara projekt. Syftet

var att skapa nya affärsidéer

för Ortvikens pappersbruk och

förbättra SCA Forest Products

innovationsprocess.

Resultatet blev fl era helt nya

projekt som var så välutvecklade

att de kunde tas i bruk med

en gång.

Somalia


TVÅ NYA KLASSISKA produkter

ska få ny design i årets

upplaga av tävlingen

Design Challange.

Tempo-näsduken

behöver ny form

förpackningen och,

viktigast av allt, en ny

design standardboxen

för Tempo-näsdukar.

LEGO ska få en

ny innovativ förpackning

som ska ersätta

En euro till Röda Korset för

varje ”gillar” Facebook.

(Målet är att nå 5 000 nya ”Gilla” )

LEGO OCH TEMPO

SNART I NY KOSTYM

USAs president Barack

Obama och hans personal

lunchar med SCAs Tork

Xpressnap bordet.

den nuvarande Legoboxen ”Bricks &

More”. Den tredje omgången

av SCA Design Challenge,

som drog igång i september

2011, är öppen

för studerande och

icke yrkesverksammaförpackningsdesigners.

Vinnare

tillkännages i mars.

Läs mer :

www.scapackagingdesign-challenge.com

SCA FEATURE INSIDE

BLÖJOR TILL ÖVER-

SVÄMNINGSOFFER

EFTER ÖVERSVÄMNINGARNA i Thailand

i oktober som var de värsta 50 år

har SCAs medarbetare erbjudits en

halv dags ledighet för att ideellt hjälpa

till med packning av mat och andra

förnödenheter som ska delas ut till

översvämningsoffren. SCA skickade

kartonger med blöjor till ett räddningscenter,

som en gest för att lindra nöden

för drabbade småbarnsfamiljer.

SYDAFRIKANER

ÄLSKAR CUDDLERS

BLÖJMÄRKET CUDDLERS skåpar ut sina

konkurrenter i en stor sydafrikansk

konsumentenkät och har utsetts till

2011 Iconic Brand” i blöjkategorin.

Iconic Brand-enkäten genomförs

varje år bland 15 000 sydafrikanska

konsumenter.

Tillsammans med den lokala partnern

Nampak Tissue, tillverkar och

säljer SCA produkter i Cuddlers barnblöjssortiment

i Sydafrika genom joint

venturebolaget Sancella SA.


Vid adressändring eller om ni ej önskar erhålla

Shape meddela den bank/fondkommisionär som

för ert VP-konto.

Returadress:

Strömberg

SE-120 88 Stockholm

More magazines by this user
Similar magazines