Svenska - SCA

sca.com

Svenska - SCA

4.2012 Ett magasin från SCA om trEndEr, marknadEr och affärEr

nya

Investerartrenden

Hoppsan,

det läcker!

Hormoner

styr dina beslut

Hemligheten

med ett effektivt

sågblad

Skräp en guldgruva

BOOM

för återvunnet


Shape är en tidning från SCA, främst

riktad till kunder, aktieägare och

analytiker, men också till journalister,

opinionsbildare och andra som

är intresserade av SCAs verksamhet

och utveckling. Shape ges ut fyra

gånger per år. Nästa nummer

kommer i mars 2013.

Ansvarig utgivare

Joséphine Edwall-Björklund

Chefredaktör

Marita Sander

Redaktion

Anna Gullers, Ylva Carlsson,

Inger Finell

Appelberg

Design

Markus Ljungblom, Kristin Päeva

Appelberg

Tryck

Sörmlands Grafi ska AB,

Katrineholm

Adress

SCA, Corporate Communications,

Box 200, 101 23 Stockholm

Telefon 08-7885100

Fax 08-6788130

SCA Shape publiceras på svenska, engelska,

spanska, tyska, franska, nederländska

och italienska. Inlagan trycks på

GraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck

endast med SCA Corporate Communications

tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar

inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs

i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller

läsa den som pdf på www.sca.com.

Adressändringar kan göras på

www.sca.com/prenumeration eller genom

att e-posta sophie.brauner@sca.com

4.2012 ETT MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER

NYA

INVESTERAR-

TRENDEN

2 SCA SHAPE 4 2012

Hoppsan,

det läcker!

HORMONER

styr dina beslut

Hemligheten

med ett e ektivt

sågblad

Skräp en guldgruva

BOOM

för återvunnet

Omslagsbild:

Staudinger + Franke

NYFIKENHET VAR DET som ck

Susanna Lindgren att lämna sitt

jobb på en av Sveriges ledande

dagstidningar och ytta till

Irland. Hon tog med sig sin

erfarenhet som nyhetsreporter

till Dublin, men fann sig snart

engagerad i helt nya ämnesområden

som medförde arbete för

EU och resor världen runt med

en frivilligorganisation. Det som

skulle bli en kortare ut ykt för

att upptäcka den gröna ön blev

närapå en permanent hemvist,

men nio år och tre barn senare

yttade hon till Amsterdam

där hon fortsatte att stilla sin

Skribenten

SCA I SOCIALA MEDIER

Youtube.com/

SCAeveryday visar

reklamfi lmer och klipp från SCAs

presskonferenser, presentationer och

intervjuer med chefer och anställda.

Facebook.com/SCA

har till syfte att rekrytera

duktiga medarbetare, engagera

användare och ge information som

kompletterar sca.com.

Twitter.com/SCAeveryday

ger en bra sammanfattning

av allt som händer på sca.com och i

SCAs andra sociala medier. Syftet är

att ge olika användare, journalister och

bloggare relevant information.

Susanna Lindgren

STILLAR

NYFIKENHETEN

MED RESOR

ny kenhet genom att utforska

livet i Nederländerna.

Från att ha arbetat med nyhetsbevakning

har hon med åren gått

över till att skriva featureartiklar,

och allt oftare om teknik. Fokus

ligger dock som alltid på människan

bakom upptäckten, forskningen

eller konstruktionen.

Tillbaka i Sverige arbetar

Susanna som frilansare. När hon

inte är ute och reser tycker hon

att strandpromenader med hunden

är det bästa sättet att rensa

tankarna, liksom att renovera

den gamla sommarstugan och

restaurera loppisfynd.

Slideshare.net/

SCAeveryday

vänder sig till investerare och analytiker

som kan ladda ned presentationer

av kvartalsrapporter och information

från bolagsstämmor.

Scribd.com/

SCAeveryday

innehåller ca 50 publikationer, bland

annat SCAs hållbarhetsredovisning,

rapporten ”Hygien berör” och tidningen

Shape.

Flickr.com/

HygieneMatters kompletterar

utgivningen av den globala

rapporten ”Hygien berör” med bilder.


INNEHÅLL

06. Värdefullt skräp

Andrahandsmarknaden för avfall växer i takt med medvetenheten om

vår planets begränsningar.

16. Känsla för a ärer

Professor Diana Derval studerar våra preferenser i smak, luft och form och

omvandlar sin forskning till säljande marknadsföring.

20. Kostnadse ektiv marknadsföring

Reklam som trycksaker tar upp kampen

med de digitala kanalerna.

22. Risk för läckage

Inkontinens påverkar människor i alla åldrar. Tio procent av alla tonåringar

och unga kvinnor har problem med urinblåsan.

25. Slimmade sågblad

Tunnare sågblad betyder mer virke och mindre svinn. Bollsta sågverk

sparar stora pengar på att välja rätt sågblad.

32. Vikten av att stärka varumärket

Starka varumärken står stadigare i tuffa tider.

36. Stora förväntningar

SCA är på väg att bli en betydande producent av förnybar el.

DESSUTOM ...

SCA-MEDARBETARE hjälper till att skydda skogar – sid 4

12 TIMMAR med Angela Martinez – sid 30–31

EN SKEPPARE SOM vet vad som krävs – sid 34

HÖGA BETYG för SCAs hållbarhetsarbete – sid 35

Hur transporterar man ett vindkraftverk?

Svaret hittar du på sidan 36.

SCA SHAPE 43 2012 3


FEATURE

UPPDATERAT Nyheter

SCA-medarbetare

skyddar skogar

FSC ÄR DEN MEST ERKÄNDA

plattformen för dialog kring

globalt och nationellt skogsbruk.

Hans Djurberg, Sustainability

Director på SCA, har

nyligen valts in i FSC:s internationella

styrelse.

– Det är jätteroligt att bli invald, det

är angeläget att det skogsbruk och

4 SCA SHAPE 4 2012

den industristruktur vi representerar

får en röst i FSC:s högsta ledning,

säger Hans Djurberg.

– Det är viktigt att markägare och

den skogsbaserade industrin aktivt

är med och formar system för framtiden,

inte minst för att säkerställa att

kraven är möjliga att uppfylla och gör

skillnad i praktiken.

från SCA


GETTY IMAGES

SHUTTERSTOCK

STATKRAFT SCA VIND AB investerar 6 miljarder

SEK i två vindkraftparker i norra Sverige.

Företaget ägs till 60 procent av Statkraft

och till 40 procent av SCA. Planen är att

bygga sju vindparker med 360 vindturbiner.

Två av vindparkerna är redan under

uppförande. De sju vindparkerna kommer

tillsammans att producera 3 000 GWh om

året. Det motsvarar drygt två procent av

den svenska elförbrukningen.

Läs mer på sidan 36.

HÖSTNYHETER

ANDEL I

BRITTISKT

BRUK SÅLD

SCA har sålt sin 50-procentiga

ägarandel i den

brittiska tidningspappersanläggningen

Aylesford

Newsprint. Köpare är

Martland Holdings.

Storsatsning på vindkraft HÅLLBART NOG

” Vi har inlett ett e ektiviseringsprogram för

hygienverksamheten som kommer att innebära

besparingar i storleksordningen 300 miljoner

euro om året.”

Jan Johansson, SCA:s vd och koncernchef, på kapitalmarknadsdagen den 5 november

Miljörapportering

uppmärksammas

SCA HAR KVALIFICERAT sig till Carbon

Disclosure Leadership (CDP) Index för

tredje året i rad.

CDP-indexet, publicerat av Carbon Disclosure

Project, är ett utvärderingsverktyg

för institutionella investerare. Indexet lyfter

fram de nordiska börsbolagen med bäst

rapporteringsrutiner kring sin miljöpåverkan

och störst minskning av koldioxidutsläpp.

GETTY IMAGES

FÖR DOW JONES

SCA har återigen kvalifi -

cerat sig för Dow Jones

Sustainability Europe

Index, ett av världens mest

välrenommerade hållbarhetsindex.

Mer om indexet: www.sustainability-indexes.com.

Läs också om hållbara

investeringar på sidan 35.

INVESTERING

I MESAUGN

En ny mesaugn vid kraftlinerbruket

i Munksund

möjliggör övergången från

olja till biobränsle. Investeringen

på 490 miljoner

SEK sänker såväl de årliga

kostnaderna med 50 miljoner

SEK som de fossila

koldioxidutsläppen med 75

procent.

Mesaugnen beräknas

vara i drift under hösten

2014.

SCA SHAPE 4 2012 5


FOTO DON HANKINS, GALLERY STOCK

F

ÖR TIO ÅR SEDAN hade en bonde

troligen låtit en uttjänt traktor stå

och rosta på gården i stället för att

skrota den. Samma bonde skulle

nog inte göra likadant idag. Priset

på begagnad metall har stigit så mycket att

många ser en möjlighet att tjäna pengar på

sitt avfall och kör kasserad utrustning till

skrotupplaget.

– På metallsidan är det mycket lite som

inte återvinns. Metall är ett material som

återvinns allt mer, säger Björn Grufman,

ordförande för Bureau of International

Recycling (BIR), en internationell handelsfederation

baserad i Bryssel som företräder

världens återvinningsindustri. Omkring

800 företag och nationella förbund från

över 70 länder är anslutna till BIR.

Överlag har medvetenheten om återvinning

ökat betydligt under senare år

och numera återvinns allt er material.

Även om det är metallerna som ger de

högsta priserna nns det etablerade globala

marknader för material som pappersavfall,

däck, kasserade mattor, glas,

6 SCA SHAPE 4 2012


Sopiga

a ä r e r

text NANCY PICK

Avfall har blivit business. Andrahandsmarknaden

för sopor som papper, plast och metall genererar

idag bra pengar för återvinningsföretag och investerare

över hela världen.

Nikes Reuse-A-Shoeprogram

omvandlar

gamla träningsskor till nya

underlag på idrottsanläggningar.

SCA SHAPE 4 2012 7


PHOTO: sT audinger franke

foKus: Återvinning

vinyl, polyuretanskum, plastpåsar och

använda skor.

– Det finns en enorm internationell

marknad för handel med återvunna

råmaterial. De är värdefulla råvaror, precis

som de nya. Många företag köper och

säljer både nytt och återvunnet , menar

Björn Grufman.

Återvinningen har ökat dramatiskt

under det senaste årtiondet, delvis på

grund av ökad miljömedvetenhet och oro

för vår planets framtid.

Återvinning sker fortfarande på frivillig

bas i de flesta länder, men i EU finns

numera en lag som gör den obligatorisk för

medlemsländerna. År 2020 ska EU-staterna

återvinna, kompostera eller återanvända

hälften av allt hushållsavfall. Länder som

inte uppnår detta mål riskerar påföljder.

I allmänhet kan man säga att återvunnet

material flödar i en riktning: från länder

med hög BNP till länder med lägre BNP.

– Kina är den stora magneten, konstaterar

Björn Grufman. Med sina femårsplaner

är deras behov av råmaterial kolossalt stort.

Kina driver hela marknaden för

returpapper och importerar runt

24 miljoner ton om året, främst

från USA och Europa.

Även om priserna har varierat

mycket anser Björn Grufman att det

överlag går framåt på marknaderna för

traditionella returmaterial som plast och

papper. Under senare år har pappersmarknaden

förändrats i takt med att färre

läser papperstidningar i i-länderna.

– Det är svårt att få tag i samma mängd

tidningspapper som för tio eller tjugo år

8 sca Shape 4 2012

sedan, säger Björn Grufman. Men å andra

sidan har mängden förpackningar ökat.

Den ökade handeln på internet har lett

till att ett genomsnittligt hushåll tar emot

många fler kartonger än tidigare.

Samtidigt har andelen papper som

återvinns stigit. Under 2011 återvann

USA runt 67 procent av sitt pappers- och

kartongavfall. EU låg något högre med 70

procents återvinning av papper och kartong,

trots att vissa östeuropeiska länder

drog ned resultatet. Kina har, förutom att

importera enorma mängder returpapper

från andra länder, börjat samla in mer av

sitt eget pappersavfall.

Hur går pappersåtervinningen till?

Vanligtvis samlar pappersföretag in

gamla pappkartonger och annat avfallspapper

och använder detta för att tillverka

produkter som pappershanddukar,

papprör, spånbäddar för djur, kaffefilter


” Det finns en enormt stor

internationell marknad

för handel med återvunna

råmaterial.”

Elektrisk utrustning

av alla slag kan lämnas

in för återvinning hos den

amerikanska elektronikjätten

Best Buy.

Gary Anderson och hans originaldesign av

återvinningslogon.

Varierande

ambitioner

Återvinning har kommit långt sedan

1970 då Gary Anderson, grafisk designer,

ritade ett möbiusband med tre pilar

i ett evigt kretslopp. Andersons logotyp

är numera välkänd över hela världen,

men det är stor variation på enskilda

länders återvinningsambitioner.

Här är några exempel på hur långt

återvinningsarbetet har kommit i olika

delar av världen:

Schweiz återvinner 52 procent av

sitt kommunala avfall (främst papper,

plast och metall) – det är högsta andelen

i Europa. Österrike placerar sig

som tvåa.

Storbritannien återvinner bara runt

18 procent av sina kommunala sopor

(främst papper, plast och metall).

Japan återvinner mer plast än något

annat land – 77 procent.

I USA går bara cirka 7 procent av

plastavfallet till återvinning. Det mesta

av avfallet skeppas till Kina där det blir

till produkter som tyg, mattor och plastleksaker.

Singapores totala återvinning

ökade med 117 procent mellan 2000

och 2011. Landet återvinner nästan allt

sitt byggavfall och mer än hälften av allt

pappers- och kartongavfall.

I Dubai har man precis börjat med

återvinning. För närvarande hamnar

omkring 90 procent av landets avfall på

soptipparna.

FOTO: GARY ANDERSON


FOKUS: ÅTERVINNING

och cellulosaisolering. Forskare har även experimenterat

med att blanda komprimerat papper med

betong för att skapa pappersblock, så kallad papercrete,

för att kunna bygga billigare bostäder.

BORTSETT FRÅN DET tyska programmet för

förpackningsmaterial, ”Grüne Punkt”,

återvanns inte särskilt mycket plast i

Europa för 15 år sedan. Nu, berättar Björn

Grufman, har plaståtervinningsbranschen

kommit igång och det utvecklas nya smarta tekniker

hela tiden.

Förr var uttjänta elektroniska komponenter bara

intressanta för sina små mängder av värdefulla

metaller, till exempel nickel och guld. Numera

återvinns även plasten. EU-direktiv rekommenderar

tillverkare att märka olika typer av plast i elektrisk

och elektronisk utrustning för att underlätta

återvinning.

Ett annat globalt initiativ uppmanar producenterna

att utforma sina produkter så att de enklare

ska kunna tas tillvara.

– Om producenterna måste vara med och betala

kostnaden för en miljömässigt godtagbar återvinning

av sina produkter kommer tillverkningen att

bli mer ansvarsfull, säger Björn Grufman.

Sakta men säkert börjar företag ta tillbaka sina

produkter för återvinning. Nike lanserade 1990

ett skoåtervinningsprogram, Reuse-A-Shoe, och

10 SCA SHAPE 4 2012

hittills har företaget samlat in runt 28 miljoner

skor. Skorna blir till gummipellets som används

i beläggningar för sportarenor. 2005 startade

Patagonia, ett amerikanskt bolag som säljer friluftskläder,

sitt Common Threads-program för att

samla in och återvinna sina egna textilier.

Mer överraskande är kanske det ambitiösa

återvinningsprogrammet hos Best Buy, en amerikansk

elektronikjätte. Butikerna började samla in

använda apparater från konsumenter 2009 – inte

bara trasiga iPods utan nästan alla elprylar, från

kylskåp till riskokare. Återvinningstjänsten kostar

inget för konsumenterna och Best Buy gör en liten

vinst på verksamheten.

TROTS FRAMSTEGEN på återvinningsområdet

under senare tid utgör handelshindren

fortfarande ett problem, enligt

BIR. Koppar, till exempel, är ett viktigt

råmaterial i elmotorer, och jordskorpan

innehåller inga enorma mängder av ämnet.

– Vi vet att tillgången på koppar är begränsad

och att vi måste vara noga med att ta vara på koppar

som redan används, säger Björn Grufman. I nuläget

återvinns mindre än hälften av världens koppar.

– Om vi ska lyckas återvinna mer koppar – och

hålla den i cirkulation – måste vi ha en fri och sund

handel. Koppar borde exporteras till det bästa

återvinningsföretaget globalt, säger han.

Priserna på återvunnen

metall har stigit så

kraftigt att “skräpet”

blivit eftertraktat.

Använda fritidskläder får

nytt liv tack vare Patagonias

Common Threads-program.

” Om producenterna

måste vara

med och

betala kostnaden

för

återvinning

av sina produkterkommer

deras

tillverkning

att bli mer

ansvarsfull.”

FOTO: FOLIO


FOTO: GETTY IMAGES Produkter

Produkter

får nytt liv

Parkbänkar av inkontinensskydd. Skogsvägar

av slam. Det är bara några exempel på hur

SCA utvecklar nya användningsområden för

förbrukade material.

text NANCY PICK

SVERIGE

SÄKRAD TILLGÅNG

PÅ PAPPER

SVERIGES pappersåtervinningsprogram

rankas som ett av världens bästa. År

1994 antogs de tu a direktiv som kräver

att pappersproducenterna betalar för

insamling och återvinning av pappersprodukter.

Resultatet: Sverige återvinner

nu otroliga 95 procent av landets dagstidningar,

tidskrifter och andra trycksaker.

– För de esta svenskar känns det

väldigt naturligt att sortera papper och

förpackningar, säger Göran Nilsson, vd

för Pressretur, företaget som ansvarar för

den obligatoriska pappersåtervinningen

över hela landet. Pressretur ägs av tre av

de stora svenska papperstillverkarna,

däribland SCA.

– När lagstiftningen kom bestämde sig

pappersföretagen för att hitta en gemensam

lösning, säger Göran Nilsson. Redan

från början har vi kunnat organisera systemet

som vi själva vill ha det.

Pressretur är inget vinstdrivande

FOKUS: ÅTERVINNING

Blir snart ett nytt pappersark.

SCA SHAPE 4 2012 11


FOKUS: ÅTERVINNING

företag utan snarare en kostnad för

de deltagande bolagen. Men trots

att systemet är dyrt har det vissa

fördelar.

– Vi får en mycket stabil tillgång

på återvunnet papper till våra bruk

och en utmärkt kvalitetskontroll.

Pappret vi samlar in har en mycket

låg nivå av orenheter , säger Göran

Nilsson.

Kvaliteten på returpapper kan

vara ett stort problem i länder som

USA där återanvändbara material

inte alltid separeras. Resultatet

blir att pappret ofta är förorenat av

pizza fett eller annan smuts.

För att samla in och sortera

papper sluter Pressretur avtal

med stora och små avfallshanteringsföretag

i hela Sverige, som

tillsammans driver mer än 5 000

återvinningsstationer.

Även om Pressreturs system har

fungerat smidigt genom åren har

regeringen nyligen utrett möjligheten

att lägga ut pappersåtervinningen

på kommunerna.

– Vi skulle inte längre ha kontroll

över insamling, kostnader och kvalitet,

säger Göran Nilsson.

– För pappersindustrin skulle

detta vara negativt så vi tänker

kämpa emot.

12 SCA SHAPE 4 2012

FOTO: GALLERY STOCK

USA

GRÖNARE COLLEGE

MÅNGA COLLEGE i nordöstra USA vill bli

miljövänligare och nu erbjuder SCA i Nordamerika

återvinning i ett slutet krets lopp. I

det här systemet samlas avfall från skolan

in, bearbetas och omvandlas till produkter

som colleget sedan kan använda igen.

SCA kallar denna satsning ”The

Power of Three” eftersom den bygger på

gemensamma insatser från tre företag:

SCA, Casella Waste Systems och Foley

Distributing.

Först samlar Casella in och sorterar allt

återvinningsbart material från skolan.

Benhål från inkontinensskydd blir bänkar.

Därefter skickas returpappret till SCAs

anläggning i South Glens Falls, New York,

där SCA omvandlar det använda pappret

till pappershanddukar och mjukpappersprodukter.

Därefter sluter Foley

Distributing cirkeln genom att köra ut de

återvunna pappersprodukterna till skolan.

Power of Three minskar inte bara

koldioxidutsläppen genom att hålla kretsl

oppet inom ett begränsat geogra skt

område, utan hjälper även de deltagande

skolorna – och studenterna som går där –

att räkna ut sina koldioxidavtryck.

KANADA

Från

benhål

till parkbänkar

NÄR SCA TILLVERKAR

inkontinensskydd

stansas det ut väldigt

många hål för benen.

SCAs fabrik i Drummondville

i Quebec,

Kanada, tar man vara

på dessa U-formade

plastbitar. Spillbitarna

packas i 300-kilos

balar och skickas till

ett annat företag. Nedsmälta

blir plastbitarna

virke till parkbänkar.


Oooops! Time to switch

to lights by TENA?

lights by TENA are specifically designed to absorb faster than ordinary liners.

So, if you’re like the 1 in 2 women who experience little leaks, you can still

get on with your day, while feeling fresher, drier and more confident.

For a free sample pack of the full lights by TENA range visit lightsbytena.co.uk

Download ‘my pff’ – our new pelvic floor fitness app

designed to help stop those oooops moments.

Available for iPhone and Android.


fokus: återvinning

Allt mjukpapper

som SCA tillverkar i

Nordamerika är från

återvunnet material.

NORDAMERIKA

100% återvunnet mjukpApper

Från handdukar till toalettpapper –

alla pappersprodukter som tillverkas av

SCA i Nordamerika består till 100 procent

av returfiber. Men att säkra ett stadigt

flöde av returpapper för tillverkningen,

närmare bestämt en miljon ton per år, är

inte enkelt.

– Det är faktiskt billigare att transportera

ett ton returfiber från Los Angeles

till Shanghai (10 000 km) än från Los

Angeles till vårt pappersbruk i Arizona

(750 km), säger Michael Jansen, chef för

produktplanering och logistik.

– Så många containrar som levererat

gods till USA går tillbaka tomma att frakterna

till Kina i princip är gratis. Detta är

ett stort problem som vi måste hantera.

I takt med att digital kommunikation

tar över papperskommunikationen, har

tillgången på återvunnet papper av hög

kvalitet minskat kraftigt samtidigt som

efterfrågan stiger.

14 sca Shape 4 2012

– Det var en utveckling vi förutsåg redan

för tio år sedan. Vi visste att både tillgång

och fiberkvalitet skulle försämras med

tiden så vi investerade i en avsvärtningsanläggning

för att öka vår flexibilitet,

säger Michael Jansen.

Förutom att uppgradera fabrikerna

i USA tecknade SCA långa avtal med

avfallsinsamlingsföretag i närheten av

sina anläggningar för att garantera materialtillgången.

SCA har även byggt upp

relationer med tryckerier som säljer sitt

spill av kvalitetspapper.

I slutändan har de här åtgärderna stor

betydelse för SCAs kunder.

– Vi har säkrat leveranser för att skydda

vår verksamhet det närmaste decenniet,

berättar Michael Jansen. Många av våra

slutanvändare vill bara ha återvunna produkter,

ett önskemål vi kan tillgodose i

många år framöver.

SVERIGE

AskA ger

klirr i

kAssAn

” De brukar

inte säga

något.”

Gunnar Johansson

om anställda som

hittar pengar vid

hanteringen av

returpapper.

det Finns pengar i pappersåtervinning.

Bokstavligen.

– Här i Lilla Edet tillverkar vi

mjukpapper av returpapper som

innehåller olika föroreningar,

berättar Gunnar Johansson, kvalitets­

och miljöchef på SCAs pappersbruk

i Västsverige.

– Vi sorterar ut nötta fibrer, fyllnadsmaterial,

bläck, häftklamrar,

plast, sand och till och med tennisbollar.

Ibland hittar våra anställda

även annat som inte är vattenlösligt,

nämligen sedlar.

När sorteringen är klar bränns

slammet som bildas av föroreningarna

i pappersbrukets värmepanna.

Ångan från förbränningen används

för att torka papper, värma upp

fabriken och det blir även en mindre

mängd el.

Från slambränningsprocessen

kommer även en annan biprodukt,

nämligen över 25 000 ton aska om

året. SCA har tänkt kreativt för att

omvandla denna aska till användbara

produkter. Hittills har bolaget

använt askan till:

W byggmaterial för skogsvägar

W bindemedel i asfalt

W markstabilisering för vägar

W ersättning för kalk, för att höja

pH­värdet i odlingsmark

När det gäller sedlarna får den

medarbetare som hittar en sedel

under sorteringsprocessen behålla

den.

– Han eller hon brukar inte säga

något, säger Gunnar Johansson.


10 FRÅGOR

Det hänger

på hormonerna

Undrar du varför du gillar blått bättre

än rött eller doften av apelsin framför

lavendel? Det har i alla fall professor

Diana Derval gjort. Redan innan du föds

påverkas du av hormoner i livmodern som

avgör vilka dofter, former, texturer och

ljud du gillar som vuxen. Och Diana är

expert på att omsätta den kunskapen

till marknadsföring som säljer.

text ANNA MCQUEEN foto MALOU VAN BREEVOORT

16 SCA SHAPE 3 2012

V

ad ck dig att börja studera

naturvetenskap?

Jag växte upp i Paris och

München. Min mamma var

schackmästare så jag tror att

det är av henne jag har ärvt förmågan att

tänka i era steg. Min pappa var konstnär,

och arbetade mycket i Tyskland, och det är

nog tack vare honom jag har blivit så bra på

att observera. Jag kommer inte från någon

välbeställd familj utan lyckades ta mig igenom

skolan och började arbeta när jag var

18. För mig är utbildning väldigt viktigt.

Och intresset för sensorik?

När jag startade DervalResearch var

vår första kund Sara Lee’s Douwe Egberts

ka edivision som ville veta mer om ka edrickares

preferenser. Jag började fundera

på varför vissa dricker sitt ka e eller te

svart, medan andra måste dricka det med


SCA SHAPE 3 2012 17


10 frågor

” Kvinnliga konsumenter

med testosterondriven

HQ föredrar ofta

fruktiga dofter framför

blommiga.”

socker eller mjölk. För mig var detta inga nycker

– det gick djupare än så. Jag är precis som ett barn

som hela tiden frågar ”varför” och inte slutar förrän

jag får ett svar jag är nöjd med.

Vad kom du fram till?

Jag köpte inte de socio-demografiska marknadsföringsteorierna.

Jag kände att det måste finnas

något mer bakom våra preferenser för olika varumärken

och började titta på variationer i sinnesförnimmelser.

Exempelvis uppfattar vissa människor

ljud som fyra gånger högre än andra, och vissa är

sex gånger känsligare för texturer, och närsynta

föredrar ofta kortvågiga färger som blått. För personer

som är närsynta bryts ljuset i en brännpunkt

framför näthinnan som gör att de blå färgerna kan

ses utan problem medan röda färger kräver större

muskelansträngning. Följden blir att de uppfattar

blått som en mer avkopplande färg medan långsynta

tycker precis tvärtom. Jag förstod att produktpreferenser

är direkt kopplade till de miljoner

sensorer som styr vår kropp och hjärna.

Hur kan dina rön hjälpa marknadsförarna?

Studier har visat att antalet och fördelningen av

dessa sensorer i stor utsträckning styrs av prenatala

hormoner som vi exponeras för i livmodern.

Vi genomförde en egen studie med 3 500 deltagare

i 25 länder och identifierade åtta könsrelaterade

varianter – den så kallade hormonella kvoten (HQ )

– som är bestämda redan från det vi föds. Vi konstaterade

att människor i dessa olika kategorier

har liknande preferenser för färg, smak, form,

textur, doft och ljud. Detta ger marknadsförarna

ett användbart segmenteringsverktyg, så de kan

18 sca Shape 4 2012

Förutom hormonforskning och marknadsföring håller Diana Derval på med kampsport.

Diana Derval

Ålder: 40.

Bor: I Amsterdam,

Nederländerna och Chicago, USA.

Arbete: Vd för DervalResearch,

www.derval-research.com

Familj: Gift med Johan Bremer,

medförfattare till Hormones,

Talent and Career: Unlock your

Hormonal Quotient, och medupptäckare

av Hormonal Quotient

Wheel.

Utbildning: Ingenjörsstudier,

litteraturvetenskap,

marknads föring och

företagsekonomi. Arbetar på

en doktorsavhandling (”The

Influence of Hormones on Product

Preferences”).

Fritidsintressen: Spela basgitarr,

träna kampsporter (kung

fu och karate), reality-serier på

TV, observera människor.

Hemlig talang: ”Min plan B var

att bli ståuppkomiker.”

Will du veta din HQ? Gå in på

www.derval-research.com


MJUKT

NOG?

När SCA beslutade sig för att använda

DervalResearchs modell på mjukpapper

för konsumenter, genomförde

bolaget ett test i en skandinavisk

stormarknad. Konkurrensen på den

nordiska mjukpappersmarknaden

är tuff och DervalResearch ville visa

hur produkter kunde anpassas efter

fysiologiska preferenser.

Forskningsgruppen skapade en ny

mjukpappersprodukt som tog sikte på

en viss HQ-kategori och introducerade

den i butiken. Personer som köpte

produkten inbjöds att testa sin HQ och

lämna synpunkter på produkten.

förutse konsumenternas reaktioner baserat på

hur deras sinnen uppfattar olika produkter. Det

är långt mer e ektivt än segmentering utifrån

inkomst, kön eller ålder.

Så vad är HQ-testet?

Testet nns på vår hemsida och tar hänsyn

till era olika faktorer, bland annat kön, etniskt

ursprung, ålder och biologiska markörer. Det ger

oss information om personlighet, sensoriska egenskaper

och ledarstil.

Kan du ge några exempel?

Vi samarbetade nyligen med motorcykeltillverkaren

Harley-Davidson och upptäckte att

deras kvinnliga kunder var starkt påverkade av

prenatalt testosteron. Andra tester har visat att

kvinnliga konsumenter med testosterondriven HQ

ofta föredrar fruktiga dofter framför blommiga.

Information av den här typen är ovärderlig för

både varumärken och handlare – och för män som

letar efter den perfekta presenten.

Vilken är den mest fascinerande upptäckt du

gjort?

En viktig insikt var att så många av skillnaderna

i vårt beteende härrör från något som vi inte själva

kan styra. Om man förstår att en persons oförmåga

att stå ut med sin gråtande baby kan bero på

ökad känslighet för denna ljudfrekvens hjälper det

oss att fokusera på våra starka sidor i stället för att

känna skuld för våra ”brister”. En annan stor upptäckt

var när vi kunde fastställa att närsynta personer

föredrar blått och långsynta rött. Innan dess

hade all färgbaserad marknadsföring byggt på en

ogrundad idé om att färger uppfattas som varma

Resultaten var tydliga.

– Med tre eller fyra produkter

kan SCA nå ut till hela den nordiska

mjukpappersmarknaden och tillgodose

olika förväntningar från varje

HQ-segment, säger Derval. Den här

gången koncentrerade vi oss på en

kategori och butiksförsäljningen

tredubblades. Det, och den positiva

feedback vi fi ck från kunder som

använt produkten, visar att det går att

utforma en produkt och en förpackning

så att den tilltalar en specifi k

kategori som väljer och fortsätter att

köpa produkten.

Dianas bok.

MARKNADS-

FÖRINGSTIPS

$ Pris, kultur och känslor

är inte det som

styr när vi väljer en

produkt.

$ Man kan inte skapa

behov, men man kan

lära sig att känna

igen dem och analysera

dem ur fysiologisk

synvinkel.

$ Att observera ger

bättre resultat än att

fråga.

$ Människor är unika,

men människor med

samma HQ har liknande

preferenser

och beteenden.

$ Gör aldrig något som

inte har direkt effekt

på försäljningen.

eller kalla när våra färgval i själva verket har rent

fysiologiska orsaker.

Vad är du mest nöjd med?

Min forskning ledde till att jag 2009 grundade

stiftelsen Better Immune System Foundation för

forskning om kroniska sjukdomar. Många kroniska

sjukdomar som eksem, astma och bihålein ammation

verkar hänga ihop med vårt immunsystem.

Stiftelsens uppdrag är att bedriva forsknings-,

informations- och preventionsprogram för ett

bättre immunsystem, och jag är mycket stolt över

det arbete vi utför.

Men du är inte bara forskare, utan även a ärskvinna?

Ja, år 2008 ck vi av tidskriften L’Entreprise

utnämningen ”Årets smartaste a ärsidé”, vilket

var ett härligt erkännande. Även en av mina

böcker, The Right Sensory Mix, gick till nal när

American Marketing Associations utsåg årets

bästa marknadsföringsbok 2011. Det var den första

vetenskapliga boken som ck en sådan nominering,

så det var en höjdpunkt för mig.

Vilket är ditt slutliga mål?

Mitt personliga mål är att bidra till att förbättra

människors hälsa och välbe nnande. Vi har lyckats

hjälpa företag och konsumenter med våra

upptäckter, men det vore synd om våra forskningsresultat

inte också kan nyttjas för det allmännas

bästa. Ett nobelpris skulle också sannerligen vara

en prestation, och varför inte? Vi har redan med

små medel gjort så stora framsteg att jag inte kan

se varför vi inte skulle försöka sikta på den absoluta

toppen.

SCA SHAPE 4 2012 19


MARKNAD

Reklam

i handen

Marknadsförarna jagar gärna

den senaste digitala kanalen eller

sociala nätverket men glömmer

ofta bort den gamla beprövade

direktreklamen, som ofta är den

bästa metoden för att nå kunder

på ett kostnadseffektivt, riktat

och mätbart sätt.

text ANNA MCQUEEN

DIREKTMARKNADSFÖRING, när denna

hanteras rätt, är enligt branschexperter

överlägsen många alternativ.

– En katalog eller ett direktutskick

i brevlådan blir en påminnelse som

webbreklamen inte kan uppnå, säger

Lois Bray eld, vd för J. Schmid & Associates, en

reklambyrå i Kansas City, USA, som specialiserat

sig på kataloger. Dessutom är känslan av att få en

trycksak i handen något som talar till alla sinnen.

– Man känner pappret i sina händer, säger Lois.

Man hör ljudet när kuvertet sprättas upp. Man ser

bilder och de viktigaste budskapen i tryck. Det kanske

till och med dröjer kvar en doft av trycksvärta.

En studie som Untied Minds gjorde i Sverige

2010 visade att unga människor litade mer på

tryckta medier än på internet. I undersökningen,

där över 1 000 svenskar deltog, sade 70 procent

att de ck intressanta erbjudanden via direktutskick

som hjälpte dem i deras inköp, och 53

procent ansåg att direktreklam är bra och ger ny

information.

20 SCA SHAPE 4 2012


Har du en bra strategi och

ett tydligt erbjudande är

direktreklam ett av de mer

effektiva sätten att nå

konsumenter.

” Det är lite speciellt

att se sitt namn

i tryck.”

illustration: id-work/getty images

TjockT och läTT

SCA har börjat tillverka ett nytt papper,

GraphoInvent, vid Ortviken i Sundsvall.

GraphoInvents egenskaper lämpar sig väldigt

väl för just direktutskick. Papprets tjocklek

och låga vikt gör det kostnadseffektivt,

både vad gäller material- och distributionskostnader.

Tillverkningen av GraphoInvent har

även låga koldioxidutsläpp jämfört med andra

papper tillverkade i Europa.

SCA har investerat 350 miljoner kronor i

Ortvikens pappersbruk för att kunna producera

GraphoInvent.

Mer information på www.graphoinvent.com.

– Direktreklam omges av många myter. En är att

direktutskick i brevlådan inte blir lästa, säger Lars

Lindgren, affärsutvecklingschef för tryckpapper

SCA. Undersökningar som den här visar att

detta inte stämmer. Direktutskick gör det också

lättare att rikta och skräddarsy budskapet till en

specifik målgrupp. Allt detta kan göras i så stor

eller liten skala man vill, vilket gör denna reklamform

särskilt intressant för mindre eller nystartade

företag.

Dessutom är det mycket enklare att mäta resultatet

av investeringen i en direktreklamkampanj.

Target Marketing Magazines prognos för medieanvändningen

2011 konstaterade att direktreklam gav

högst avkastning för marknadsföring riktad mot

konsumenter. Det var också den bästa strategin för

att både behålla kunder och hålla kontakt med dem.

Möjligheten att personalisera, till exempel med

personens namn tryckt på reklammaterialet, gör

också direktutskicken till en effektiv metod.

– Det är lite speciellt att se sitt namn i tryck,

säger Brayfield. Förr var personaliseringen för dyr

för att löna sig, men med dagens teknik har personalisering

i trycksaker blivit både enklare och

billigare.

sca Shape 4 2012 21


Feature xxxxxxxx

Nästan 10 procent av alla tonåringar och unga kvinnor har problem med urinblåsan.

Även om risken för läckage ökar med åldern är inkontinens ett dolt problem som kan

påverka kvinnor och män när som helst i livet. text susanna lindgren

22 sca Shape 4 2012

Opålitlig blåsa

– drabbar även unga

De flesta av oss känner till att

risken för inkontinens ökar med

åldern. 70 procent av de boende

på vårdhem i Storbritannien,

Tyskland och Sverige lider av

inkontinens. Men det verkar inte lika känt

att urinläckage kan drabba personer i alla

åldersgrupper.

– Folk i alla åldrar kan drabbas – barn,

tonåringar, unga kvinnor, säger Ian

Milsom, professor på obstetrik- och

gynekologiavdelningen vid Sahlgrenska

Akademin, den hälsovetenskapliga

fakulteten vid Göteborgs universitet.

I i-länderna har omkring 10 procent av

alla kvinnor mellan 30 och 40 år problem

med urinläckage. I åldersgruppen 50 till

60 år stiger denna siffra till 20 procent.

För barn och unga kan urinläckage

bli ett stigma som påverkar skolgången.

Problemet kan orsakas av dåliga vanor i

tidiga år, till exempel att man håller sig


FOTO: FOLIO

länge för att slippa gå på skolans toaletter.

– Om man som barn inte lär sig att

tömma blåsan ordentligt kan det leda till

problem i vuxen ålder, berättar Daniela

Marschall-Kehrel, medicine doktor och

chef för en urologavdelning i Frankfurt.

Daniela säger att de två vanligaste sätten

att undvika att behöva gå på toaletten,

som både barn och vuxna använder, faktisk

kan få motsatt e ekt:

– Att hålla sig är ingen bra lösning på en

överaktiv blåsa, eftersom blåsan blir mindre

exibel och mindre kapabel att hålla

mer urin. Att dricka mindre är inte heller

någon bra strategi eftersom det gör urinen

mer koncentrerad och triggar blåsans

nervsystem att tömma sig oftare.

MÅNGA SOM HAR PROBLEM som vuxna

hade det också som barn. Problemet är

att detta är ett ämne man inte gärna talar

högt om. Vi kan prata om hjärtsjukdomar

och astma, men urinvägarna är fortfarande

väldigt tabu, särskilt i vår del av

världen.

Inkontinens brukar delas in i tre olika

10 procent

av alla tonåringar och

unga kvinnor har problem

med urinblåsan.

” Om man inte lär

sig att tömma

blåsan ordentligt

som barn kan det

leda till problem

i vuxen ålder.”

Daniela Marschall-Kehrel

typer: ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens

och en blandning av

båda. Om det läcker urin när man nyser,

hostar, skrattar eller håller på med en

fysisk aktivitet som sätter tryck på blåsan,

blir diagnosen oftast ansträngningsinkontinens.

Den kan bero på fysiska

förändringar i kroppen, till exempel en

förlossning eller en försvagning av knipmusklerna.

Trängningsinkontinens orsakas

av ofrivilliga blåssammandragningar

och det vanligaste tecknet är att man

plötsligt blir kissnödig och inte hinner

till toaletten. En orsak kan vara skador på

nerverna till urinblåsan.

– Ansträngningsinkontinens kan

behandlas genom att stärka bäckenbottenmuskulaturen

med knipövningar,

säger Milsom. Numera kan även kirurgi

användas för att behandla inkontinens.

Det är en enkel operation, som kan göras

med lokalbedövning, där ett stödjande

band dras upp runt urinröret.

Medicinering är också ett alternativ för

både ansträngnings- och trängningsinkontinens.

MARKNAD

LIGHTS

FÖR LÄTTA

LÄCKAGE

Lätt urininkontinens är mycket vanligare

än de fl esta är medvetna om.

Fortfarande använder 70 procent av

kvinnorna med tillfälliga småläckage

vanliga bindor och trosskydd som inte

är utformade för detta. Detta beror

helt enkelt på att de inte ser sina problem

som inkontinens, utan mer som

tillfälliga ”små läckage”.

För denna målgrupp har SCA tagit

fram en produkt i TENA-sortimentet,

lights, som påminner om vanliga

mensskydd men gjorda för små

urinläckage. TENA lights är en serie

diskreta trosskydd som absorberar

vätska snabbare, och ger en torrare

och fräschare känsla. TENA lightssortimentet

lanserades i Storbritannien

under 2011.

– Redan nu ser vi mycket positiva

resultat av lanseringen, vilket tyder på

att vi hittat ett sätt att lyfta fram TENA

som även attraherar denna målgrupp.

Vi vill att konsumenterna ska veta att

små läckage inte är åldersbundna, och

att det inte är någon större fara heller.

– Med TENA lights hoppas vi att våra

konsumenter ska kunna leva sina liv

som vanligt, med produkter som stämmer

med deras självbild, säger Meta

Ågren, global varumärkeschef på SCA.

Lights för lätt

inkontinens.

SCA SHAPE 4 2012 23


velvettissue.com

At Velvet we are committed to caring.

For every tree we use we replant three.

Try our New luxuriously soft Velvet Almond Milk

with its enriched swirls of softness, indulging

you with that extra touch of luxury.

Velvet. Luxury for you, trees for the planet.


VÄSSAD

teknik

Ju tunnare sågblad, desto större virkesutbyte.

Genom att minska tjockleken på sågbladen

ökar Bollsta sågverk både sina intäkter

och sparar skog.

text SUSANNA LINDGREN foto PER-ANDERS SJÖQUIST

TEKNIK

Det hänger på tjockleken.

Men även antalet

tänder på sågbladet och

rotationshastigheten

avgör hur effektivt

virket sågas.

SCA SHAPE 3 2012 25


TEKNIK

FÖR KATARINA LEVIN, chef för Bollsta sågverk

i Bollstabruk, är ekvationen enkel. Det är

viktigt att utvinna så mycket som möjligt

av en tall som vuxit i mer än 100 år för att

nå sin fulla storlek. Om tunnare sågblad ger

mer virke och mindre sågspån, är detta absolut rätt

väg att gå.

– Målsättningen är att maximera värdet från

råvaran eftersom värdet på sågat virke är fyra till

fem gånger större än värdet på biprodukterna,

berättar Katarina Levin.

Bollsta Sågverk, ett av SCAS sju sågverk i Sverige,

ligger i Västernorrlands län, ungefär 50 mil

norr om Stockholm. Liksom för andra sågverk är

råvarorna den största kostnadsposten. Det som

började som brainstorming på ett möte för att

diskutera förbättringar för fem år sedan har nu

lett till en noga kalkylerad sågprocess, där virkets

diameter och kvalitet bestämmer storleken på sågbladet

för att nå bästa resultat.

– Användning av tunnare sågblad har blivit viktigt

för att uppnå högre virkesutbyte, säger Daniel

Medelberg. Som ”sågdoktor”på Bollsta med

ansvar för skärverktyg har Daniel Medelberg varit

djupt engagerad i utvecklingen av ny teknik.

– Vi har ökat virkesutbytet från cirka 43 procent

till närmare 50 procent, vilket innebär att ytterligare

7 procent av stocken blir till sågade trävaror.

Inget råmaterial vid sågverket går till spillo.

Vad som tas bort för att göra fyrkantiga plankor av

runda stockar blir cellulosa is till pappersmassa,

eller sågspån till bränslepellets. Nästan hälften av

en genomsnittlig trästock slutar som is och sågspån,

men ju mer sågat virke man får ut av en stock

desto mindre mängd sågspån blir det. För att få ut

som mycket som möjligt av varje stock kan även

en ökning med tiondelar av en procent betyda miljontals

kronor, eftersom runt 5,2 miljoner stockar

passerar genom sågverket varje år.

Så sent som för sex år sedan sågades allt virke i

Bollsta med ett standardsågblad om 4,8 mm. Idag

sågas 99,7 procent av virket med tunnare blad – i

genomsnitt 3,8 mm i tjocklek. De minsta stockarna,

med en diameter på 13–18 centimeter sågas med

blad så tunna som 3,2 mm. Bara de största och hårdaste

stockarna, exempelvis stammar med en diameter

på 43 centimeter, kräver det tjockaste bladet.

26 SCA SHAPE 4 2012

”Sågdoktor” Daniel Medelberg

har utvecklat ny teknik

som ökat virkesutbytet på

Bollsta.


” Vi har ökat virkesutbytet från cirka 43

procent till närmare 50 procent, vilket

innebär att ytterligare 7 procent av

stocken blir till sågade trävaror.”

SLIMNING AV SÅGBLADEN

– För att garantera en slutprodukt

av hög kvalitet måste man veta hur

man ska optimera valet av sågblad i

förhållande till virkestyp, matningshastighet

och säsong, berättar Peter Höglund

som är arbetsledare vid sågverket.

Nötningen på sågbladen har undersökts

noga i mikroskop. Genom att testa olika variabler,

till exempel antalet sågtänder i förhållande till

rotationshastigheten, har teamet lyckats uppnå

en högre produktionsvolym. Enligt Lars Trell,

biträdande produktchef på Bollsta, har lagarbetet

också varit avgörande för det positiva resultatet.

– Alla måste vara engagerade och veta när och

varför man ska byta sågblad, säger Lars Trell.

Det är viktigt att operatörerna känner sig trygga

med att använda de tunnare bladen under tu a

produktionsförhållanden, utan att tappa i produktivitet.

Viktiga i detta sammanhang är även våra

skickliga verktygsslipare, Sollefteå Slipservice AB.

Bollsta använder två sågtyper, en Linck CSMK och

en Linck MKV, vilka kan kombineras med tre till

sju blad beroende på stockens diameter. För att få

en bra funktion och göra det enklare att byta blad

mellan olika stockstorlekar har sågverket utvecklat

en del speciallösningar.

99,7 procent av virket sågas med tunnare blad – i genomsnitt 3,8 mm i tjocklek.

7

De minsta stockarna, med en diameter

på 13 -18 centimeter, sågas

med blad så tunna som 3,2 mm.

För sex år sedan sågades

allt virke i Bollsta med

ett standardsågblad om

4,8 mm.

%

99,7 procent av virket sågas med tunnare blad – i genomsnitt 3,8 mm i tjocklek.

De minsta stockarna, med en diameter

på 13 -18 centimeter, sågas

med blad så tunna som 3,2 mm.

Idag blir ytterligare

7 procent av stocken

till sågade trävaror.

För sex år sedan sågades

allt virke i Bollsta med

ett standardsågblad om

4,8 mm.

– På en såg har vi introducerat ett helt nytt sätt

att montera sågbladen, säger Daniel Medelberg.

Resultatet är ett egentillverkat sågbladsrör.

Katarina Levin påpekar att detta är en upp nning

av sågverkets egen personal.

– Våra skickliga och engagerade medarbetare är

den viktigaste resursen när vi ska förbättra processen,

säger Katarina Levin.

Bladproducenterna AKE och Kanefusa har också

varit involverade i processen.

– De är experter på metallurgi och vi på sågning,

så vi har arbetat tillsammans kring tillverkningsprocessen

för att uppnå det bästa resultatet, säger

Lars Trell.

Ä

VEN PÅ SCAs övriga sågverk arbetar man

på att minska sågbladets tjocklek. Representanter

från de olika sågverken inom SCA

Timber trä as regelbundet för att utbyta

erfarenheter och nya idéer. På Bollsta arbetar en

specialprojektgrupp på att öka utbytet ytterligare,

eftersom varje procentenhet har stor betydelse.

– Både ekonomiskt och miljömässigt, eftersom

det är viktigt att vi använder det råmaterial våra

skogar producerar på bästa möjliga sätt, säger

Katarina Levin.

SCA SHAPE 4 2012 27


SHAPE UP Foto

Paviljong för cykelälskare

NL ARCHITECTS I AMSTERDAM har inspirerats

av det klassiska templet, pagoden,

när de tagit sig an uppdraget att konstruera

cykelpaviljongen Bicycle Club i Hainan,

Kina. Takfoten och innertaket byggs av

28 SCA SHAPE 4 2012

Babyboxen är fylld med

kläder och nödvändigheter

för ett nyfött barn.

30 PROCENT

GETTYIMAGES, SHUTTERSTOCK

plywood. När det gäller banbeläggningen

tittar arkitekterna på alternativa trämaterial

som klarar provinsen Hainans tropiska

väderförhållanden. Arenan planeras vara

klar i slutet av 2014.

av japanerna är 60 år eller

äldre. Det gör Japan till landet med

världens äldsta befolkning.

Källa: www.globalis.se

Mammalåda till nya fi nländare

VARJE NYFÖDD fi nländare har möjligheten

att få en så kallad ”moderskapsförpackning”

när de föds. Lådan

innehåller babykläder och andra

nödvändiga tillbehör som ett nyfött

barn behöver. Från och med i höst har

mammalådan ny design och en del av

plaggen i den nya lådan, tex vantarna,

är gjorda av returfi ber. Lådan innehåller

en madrass och kan fungera som

säng de första veckorna i livet.

Johanna Öst Häggblom som

studerar industriell design på Aalto-

universitetet i Finland vann designtävlingen

som utlysts för den nya designen

och tävlingen är ett sätt att fi ra

World Design Capital Helsinki 2012.

En gravid kvinna i Finland kan välja

mellan moderskapsförpackningen

och ett moderskapsunderstöd på 140

euro. Majoriteten av förstagångsföderskorna

väljer förpackningen vars

värde beräknas vara omkring tre

gånger så stort som penningsumman.

Årligen delas ca 50 000 moderskapsförpackningar

ut.


SLAM BLIR TILL

MILJÖANPASSAD KARTONG

SLAMMET SOM är en restprodukt från tillverkningen

av specialcellulosa innehåller så kallade nanofi brer.

Forskare från Luleå tekniska universitet har visat

att det återanvända slammet kan användas till att

tillverka billigare och mer miljövänliga pappers- och

förpackningsprodukter. Tillverkningsprocessen

kräver mindre energiåtgång och fi brerna behöver

heller inte förbehandlas med kemikalier.

Var lugn – barkborrens

verkliga storlek är 4-5

millimeter.

För sent att rädda

jorden?

HUR SJUK ÄR JORDEN? Är det för sent att försöka

göra något åt de globala miljöproblemen, eller vad

kan vi göra? Miljöforskaren Johan Rockström har

tillsammans med naturfotografen Mattias Klum givit

ut boken The human quest, som sammanställer de

senaste forskningsrönen. Läs intervjun med Johan

Rockström i nästa nummer av Shape som kommer

ut i mars.

Länk: http://thehumanquest.org/

Barkborrar

bra för

rötsvampar

SPORER FRÅN RÖTSVAMPAR, till exempel

tickor på gran, tjänar på att få transporthjälp

av barkborrar som lever i ved. Det visar en

ny doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Spridningen underlättas

av att sporerna kan lifta med barkborrar och

andra insekter som tar sig in under barken

på granar och tallar.

Fångad i en tidskapsel.

Fångad

mitt i maten

EN 100 MILJONER ÅR gammal

spindel har hittats av amerikanska

forskare.

Spindeln fastnade i kåda

precis när den hade fångat

en geting. Fyndet gjordes i en

bärnsten i Burma.

Extra skydd

för paddan

FÖR ALLA som vill ha extra

skydd för sin iPad rekommenderas

det här fodralet.

Vi tror att fodralet absorberar

utspillt kaffe extra bra. Skyddet

kallas för iMaxi och kan köpas

på etsy.com och kostar 230 kr

($30).

SCA SHAPE 4 2012 29


med Angela Martinez

Angela Martinez är produktutvecklare på SCA i

Ecatepec, Mexiko. Angela och hennes team vet hur

man gör SCAs bindor mer populära bland kvinnor

i Mexiko och Centralamerika.

text ELIZABETH LOVE foto KEITH DANNEMILLER

Följ en SCA-medarbetare under en dag på jobbet

Maken får en hejdåpuss. För

att ta sig till SCAs anläggning

i Ecatepec i Mexiko åker

Angela tunnelbana, kollektivtaxi

och taxi. Bild 1.

30 SCA SHAPE 4 2012

Angela kollar sin e-post och

ringer några kollegor.

1 2

12 TIMMAR

Möte med en grupp som

kommit från SCA i Sverige för

att diskutera produkter för

marknaderna i Mexiko och

Centralamerika. Bild 2.

ÄR DET EN SAK SCAs produktutvecklare Angela

Martinez vet om kvinnor i Mexiko och Centralamerika,

så är det att de inte gillar dambindor med

sober design, hur e ektiva de än är. Att pi a till

designen är ett av SCAs vapen i kampen om marknadsandelar

i regionen. Utmaningen för Angela

är att hela tiden vässa det redan framgångsrika

varumärket Saba.

– Kvinnor här och i Centralamerika är ständigt

på jakt efter något nytt, berättar Angela Martinez.

Angela besöker fabriken

för att se hur det går med

reparationen av en maskin

och återvänder sedan till

morgonens möte. Bild 3.

7.30 8.20

9.15

10.45

Lunch i kafeterian. Angela

översätter menyn för de

besökande kollegorna. Idag

blir det soppa på bönor, ris

och sallad. Bild 4.

12.30


4 5

– De är mer flärdfulla än kvinnor i Europa och

föredrar bindor med blom- eller blombladsdesign

i en snygg förpackning. Produkter som vänder sig

till ungdomar säljer bättre med klargröna förpackningar

prydda med stjärnor, smileys och orden

”love” och ”peace”. De ska helst också innehålla

presentartiklar som pennfodral eller övernattningskit

med någon av de populära Hello Kittyfigurerna.

AngelA MArtinez har arbetat på SCAs Sabaanläggning

i Mexiko i tre år. Hon började som

labbtekniker, men 2011 fick hon jobbet som

produktutvecklare på Ecatepec-anläggningen i

utkanten av Mexico City. Arbetet kräver att man

Mötet med den besökande

SCA-gruppen återupptas.

3

Angela besöker labbet där

hon jämför material som ska

användas till mensskydd.

Bild 5.

Angela

Martinez

Ålder: 29

Yrke: Produk tutvecklare.

Bor: Mexico City.

Familj: Maken Luis

Estrada och en grå katt

med namnet Cheto.

Intressen: Simning,

science fiction,

arkitektur (barock och

gotisk stil).

Favoriträtt: Pasta

och ost.

Favoritbok: Kontakt av

Carl Sagan.

alltid är kreativ och öppen för nya idéer. Det kan ta

från två till sex månader innan en innovation blir

godkänd och tas i produktion.

En vanlig arbetsdag för Angela består av telefonsamtal,

besök i fabriken, möten och arbete i

labbet. Eftersom materialen i Mexiko skiljer sig

från andra marknaders pågår ett kontinuerligt

sökande efter de bästa råvarorna och leverantörerna.

Vissa produkter existerar bara i Mexiko och

Centralamerika, till exempel ”naturliga” bindor

som innehåller extrakt av kamomill och aloe.

– Man måste ständigt leta nya sätt att vinna

marknadsandelar. Om man inte utvecklas, är

man snart borta från marknaden, säger Angela

Martinez.

Angela får en plakett av sin

chef Martha Gomez eftersom

hon har varit på SCA i tre år.

6

Angela är tillbaka på sitt

kontor, svarar på e-post och

förbereder tekniska filer

och produktspecifikationer.

Bild 6.

Angela beger sig hemåt,

där det återstår lite

papper sarbete inför nästa

arbetsdag.

13.00 16.00

16.45

17.00

19.30

sca Shape 4 2012 31


MARKNAD

text TheTa Pavis

foto geTTy images

I

lågkonjunkturer håller vi

hårdare i plånboken – det är ingen

nyhet. Men en ekonomisk nedgång

kan också vara en möjlighet för

starka varumärken att få ett försprång

till sina konkurrenter.

Kelley Skoloda, chef för Global Brand

Marketing Practice på den internationella

PR-byrån Ketchum, säger att många

företag – precis som konsumenterna –

drar ner på utgifterna i dåliga tider, inte

minst på marknadsföringen.

– Fast egentligen är det ett perfekt

tillfälle att satsa mer än sina konkurrenter,

säger Kelley Skoloda, och påpekar att

detta kan vara ett sätt att hävda sig gentemot

konkurrenterna.

Nya, trendbaserade varumärken tappar

i dåliga tider, fortsätter Kelley. Hon

32 sca Shape 4 2012

Nya, trendbaserade

varumärken tappar

i en lågkonjunktur,

men för starka

varumärken kan

nedgången vara en

möjlighet.

Varumärken

som håller även i dåliga tider

I tuffa ekonomiska tider blir konsumenterna

försiktiga. Men samtidigt som medvetna

shoppare letar fynd, letar de också

efter varumärken de känner

sig trygga med.

pekar bland annat på Nike som alltid

fortsatt med sina marknadsföringssatsningar

och klarat sig väsentligt bättre

än konkurrenterna när ekonomin sedan

vänt uppåt igen.

Under upptakten till Irakkriget 2003

började reklambyrån J. Walter Thompson

(JWT) använda ett så kallat AnxietyIndex,

ett index som mäter ”konsumenternas

oro”. De märkte att de bolag som

lyckas bäst är de som är medvetna om

krisen men ändå är uthålliga med sitt

varumärke. Vissa varumärken positionerar

sig faktiskt som en del av lösningen på

problemen.

Hyundai, till exempel, erbjöd kunderna

en försäkring. Kanske har du köpt

en bil och blir av med jobbet inom fem år?

Då kan du lämna tillbaka bilen. Andra

företag lånade konceptet, bland annat

spanska Telefónica som erbjöd sig att

halvera telefonräkningarna för personer

som blev av med sina jobb. När ekonomin

bromsade in i Australien meddelade

varuhuskedjan Woolworths att man planerade

att öppna nya butiker och bygga ut

redan existerande, vilket skulle leda till

7 000 nya arbetstillfällen.

Under 2010 års Super Bowl, ligafinalen

i amerikansk fotboll, delade Miller High

Life utan kostnad ut fyra reklamtillfällen

i tv till småföretag.

– Numera måste ett bolags anseende

vara ännu starkare än varumärket, förklarar

Karen Post som är varumärkesexpert

och författare till den nya boken

Brand Turnaround.

Ett amerikanskt varumärke som klarat


sig utmärkt enligt Karen Post är Ford

Motor Company.

– De stod på ruinens brant. Två av de

tre största fordonstillverkarna i USA blev

tvungna att ta till stödkrediter medan

Ford undvek detta. De tog in en koncernchef

från en annan bransch, som dessutom

körde Lexus!

Hans satsning på varumärket bidrog

stort till företagets vändning. De blev av

med viss ”dödvikt”, dvs. modeller som

inte var ekonomiskt lönsamma.

Karen Post förklarar att företagsledare

måste inse att konsumenter ser till helheten

när det gäller vad ett företag står för.

– De senaste decennierna har varumärkenas

betydelse ändrats fundamentalt.

Förr var det namnet och logotypen – nu är

”Ett företags

anseende måste

vara ännu starkare

än varumärket.”

det den sammantagna bilden av vad en

organisation gör som räknas.

Amy Marks-McGee, en trend- och

marknadsföringsexpert som leder

”trend exkursioner” i New York City, håller

med. Hon säger att kunderna nuförtiden

är mer medvetna om vad företagen

gör, var de har sin tillverkning och vilka

välgörenhetsorganisationer de stödjer.

Varumärken som lyckas är inte nödvändigtvis

mer konjunkturoberoende,

säger Amy Marks-McGee. Men de tappar

inte bort sin identitet.

– De snålar inte och de håller fast vid

sin linje. De backar inte, de arbetar smartare.

De mest framgångsrika är de som

är uthålliga i sitt varumärkesarbete. De

kanske börjar använda Facebook, men

budskapet är detsamma.

SCA viSAr

vArumärket

ett av sCas mål fram till

2017 är att dubbelt så många

ska känna till varumärket på

utvalda nyckelmarknader.

en viktig del i detta arbete

är sCas deltagande i volvo

ocean race 2014–2015, där

företaget ställer upp med en

helt kvinnlig besättning.

– vi vill att fler ska upptäcka

hur vi gör skillnad för människa

och miljö runt om i världen,

och att sCa står bakom

framgångsrika produktmärken

som tena, tork, Libresse

och Libero, säger Frida

ohlander, ansvarig för sCavarumärket.

– vi vill lyfta fram vår bredd

som ett globalt hygien- och

skogsproduktbolag genom en

rad olika aktiviteter, fortsätter

Frida ohlander. Ingen lär

missa att innovation och hållbarhet

är sCas hörnstenar.

en annan viktig aktivitet är

sCas globala ambassadörsprogram

för varumärket, riktat

till sCas medarbetare.

– Genom vårt ambassadörsprogram

höjer vi kunskapen

om sCa bland våra medarbetare

så att vi kan förmedla en

enhetlig bild utåt. Målet är

37 000 stolta, aktiva varumärkesambassadörer,berättar

Frida ohlander.

Frida Ohlander

Läs mer om volvo ocean

race på nästa sida.

sca Shape 4 2012 33


SCA & volvo oCeAn rACe

Skeppare

utan fruktan

Rekryteringen av den kvinnliga besättningen

till SCAs båt i Volvo Ocean Race

pågår för fullt. Christine Salén Guillou

var skeppare i racet 1997 och vet att

många må känna sig kallade, men att

det bara är ett fåtal som klarar utmaningen.

text AnnA Gullers

Det äR både AVSkRäCkAnde och

fascinerande att höra Christine Salén

Guillou berätta om sina erfarenheter

som skeppare i Volvo Ocean Race,

världens tuffaste havskappsegling. Det blir snabbt

mycket tydligt att det inte på långa vägar räcker

att veta hur man tar sig över Atlanten eller tar hem

seglingsmedaljer i OS.

– Projektet är ett enormt åtagande som tar flera år

av ens liv. Glöm din familj och dina vänner, besättningen

blir din bas i livet. Du ska tränas till att bli en

seglingsmaskin, säger Christine Salén Guillou.

1997/1998 var Christine Salén-Guillou skeppare

på båten EF Education med helt kvinnlig besättning.

Om två kommer ännu en ”tjejbåt” att korsa

startlinjen – Team SCA – dock utan Christine ombord.

Volvo Ocean Race är en enormt krävande segling

som ställer extrema krav på deltagarnas personliga

egenskaper. En stor del av äventyret består i att testa

sina gränser och på så sätt lära känna sig själv och

sin omgivning. Instängda ombord lever tolv personer

med olika personligheter och från olika kulturer

sida vid sida under seglingens delsträckor. Detta

i en miljö som bara erbjuder britsar att sova på.

Som ett Big Brother till sjöss?

– Big Brother är ett mysprogram i jämförelse!

Ombord är du alltid trött, alltid våt och kall. Du vistas

dygnet runt på en mycket begränsad yta och det

är aldrig tyst. Och efter 25–30 dagar till sjöss utan

dusch och rena kläder är dessutom lukten hemsk!

Besättningen måste minimera sin packning för

att spara på in på vikten. Böcker, musikspelare och

annan förströelse lämnas i land.

– När man slår (byter riktning) måste all

34 sca Shape 4 2012

SCA redAn en vinnAre

När VOR går av stapeln 2014 tävlar

”Team sca” med en båt och det är första

gången på 15 år som tävlingen har

en kvinnlig besättning. Det ger sca en

extra stor möjlighet att få uppmärksamhet

och sända ut sina budskap, säger

christine salén-Guillou.

Christine

Salén-Guillou

Ålder: 48 år

Familj: Gift, en 9-årig son

Seglarbakgrund:

offshore solokappsegling

(Figaro Race), dubbel (AG2R,

Twostar) och med full

besättning (Round Europe

Races, Whitbread)

På gång: En jorden runtsegling

med familjen, start i

mitten av november.

– Och i någon mening är scas båt

redan en vinnare. En kvinnlig besättning

drar mycket publik, får fantastiskt stöd i

de hamnar man angör och drar fler kvinnor

och barn till eventet. Uppmärksamheten

för en tjejbåt enorm, säger hon.

packning snabbt flyttas om så att vikten ligger på lovartsidan.

Så packningen består av kläder och en

tandborste. Vissa besättningar delar till och med på

en tandborste. Varje gram räknas.

Kan en kvinnlig besättning ta hem VOR?

– Ska jag vara realistisk måste jag säga nej. Seglingen

är för mycket en ren styrkesport. Förhållandena

i Södra ishavet är exceptionella, det är tufft att

pressa båten i de höga hastigheterna som vågorna

och vinden har här. Det finns heller inte lika många

erfarna kvinnor som män att välja bland för att sätta

ihop en besättning. Samtidigt är det en seger bara

att delta med en helt kvinnlig besättning. Och man

ska komma ihåg att i segling kan allt hända. Därför

är sporten så fantastisk.

Stephen Munday/getty iM ageS


Hållbara investeringar

heta

Investeringar som görs med hållbarhetskriterier fortsätter

att öka i Europa. Även placeringar som bygger på ”bästi-klassen”

växer snabbt. Det gör det viktigare att, som

SCA, få höga betyg i betydelsefulla hållbarhetsindex.

text Göran Lind foto shutterstock

Hållbara och ansvarsfulla

investeringar (SRI) i Europa fortsätter

att öka snabbare än de

totala investeringarna, enligt en

undersökning från Eurosif (en europeisk

samarbetsorganisation för att öka kunskapen

om SRI-investeringar). Mest har

normbaserad screening ökat som bygger

på att man inte investerar i företag som är

i konflikt med globala normer som FN:s

Global Compact och OECD:s riktlinjer för

multinationella företag. Dessa investeringar

har ökat från 1 biljon euro i förvaltat

kapital i Europa 2009 till 2,3 biljoner euro

2011, en uppgång på 137 procent.

Det är framför allt de professionella

investerarna som lägger större vikt vid

hållbarhets- och ansvarsfullhetsfrågor.

Privatpersoner går inte i lika hög grad över

SCA I tungt hållbArhEtSInDEx

Sca kvalIfIceraDe SIg under

2012 återigen för Dow Jones Sustainability

Europe Index, vilket är ett av världens mest

välrenommerade hållbarhetsindex. SCA

har varit inkluderat i DJSI under fem av

de senaste åtta åren. SCA har också fått

höga betyg i en rad andra rankningar

och index inom hållbarhet. Hit hör bland

andra MSCI World ESG Index, ett globalt

till SRI-investeringar, enligt studien. I

Sverige, där en stor del av SCAs aktieägare

finns, är normbaserad screening liksom i

övriga nordiska länder en sedan länge etablerad

metod.

– Det har unDer De senaste tio åren

skett en förskjutning från att exkludera

företag och verksamheter, till att bli mer

aktiv som investerare, försöka påverka

och mer använda strategier som ”bäst-i

klassen”, att investera i de företag som

kommit längst i sitt hållbarhetsarbete,

och normbaserad screening, säger Henrik

Malmsten, ordförande i Swesif, den svenska

delen av Eurosif.

Han förklarar det ökade intresset

för SRI-investeringar med att frågorna

dels har fått större betydelse generellt i

aktieindex som omfattar företag som

fått höga betyg för sitt hållbarhetsarbete

i relation till företag i samma sektor.

SCA utnämndes 2012 till ett av världens

mest etiska företag av det amerikanska

Ethisphere-institutet. SCA ingår också i

det globala hållbarhetsindexet FTSEGood

där SCA är rankat som ”Supersector

Leader”.

ekonomi

samhället, dels med att kapitalförvaltare

som bankernas fonder ser det som ett viktigt

konkurrensmedel.

– Man har också ett mycket bredare

perspektiv idag. Tidigare låg fokus nästan

helt på miljö och energi. Idag handlar

det om så mycket mer, allt från etik och

korruption till hur banker sköter sin verksamhet,

säger Henrik Malmsten som tror

att SRI-investeringar i framtiden blir mer

integrerade i alla placeringsbeslut.

IntegreraDe SRI-investeringar är redan

idag den näst vanligast strategin, fortfarande

är det vanligast att exkludera vissa

företag och branscher. Investeringar som

bygger på bäst-i-klassen har också ökat

kraftigt under perioden 2009–2011, hela

46 procent.

SCA Shape 4 2012 35


SCAs skogar i ett böljande

landskap i mellersta Sverige

är idealiskt för vindkraft.

36 SCA SHAPE 4 2012

Kra från

SCAs mark

text MATS WIGARDT foto TORBJÖRN BERGKVIST

SCA är på god väg att bli en betydande

producent av förnybar el. En handfull vindkraftverk

har redan rests och fram till

2017 ska ytterligare omkring

350 vindkraftverk byggas.


FÄRRE TORN,

SAMMA KRAFT

UTBLICK

W SCAs och Statkrafts planer omfattar 360

vindkraftverk. Det är Sveriges hittills största

vindkraftsprojekt med en total produktionskapacitet

på 3,0 TWh per år.

W Som ett led i SCA/Statkraft-initiativet

beslutade Statkraft nyligen att investera

i vindkraftparkerna Ögonfägnaden och

Björkhöjden, sammanlagt 123 vindkraftverk

som ska vara färdiga 2015. Investering:

6 miljarder kronor. Årsproduktionen i dessa

båda vindparker kan värma upp 220 000

villor.

W SCA och norska Fred.Olsen Renewables,

med det gemensamma bolaget Forsca AB,

har lämnat in en ansökan om att bygga 180

vindkraftverk i Sollefteå kommun.

W SCA har även initierat ett projekt omfattande

två parker i egen regi med en potential på 1.2

TWh. Möjligen bjuds partners in i ett senare

skede.

W Ett av SCAs hållbarhetsmål är att öka

produktionen av vindkraft på egen mark till

5 TWh per år fram till 2020.

SCA SHAPE 3 2012 37


Ett rotorblad till ett vindkrafttorn fraktas genom Sidensjö i Ångermanland.

På en höjdplatå sydost om Strömsund,

nordväst om Ramsele, reser sig de vita tornen

över Stamåsens skogsklädda horisontlinje.

115 meter höga, med 113 meters

diameter på rotorn. Hittills finns fem vindkraftverk

på plats, 21 verk återstår att bygga.

När alla 26 vindkraftverk är färdigbyggda under

hösten 2012 beräknas den sammanlagda produktionen

el i Stamåsens vindkraftpark täcka behovet

hos närmare 10 000 villor. Och det är ändå

bara en början.

På Mörttjärnbergets vindpark i Bräcke kommun

pågår samtidigt arbetet med att bygga 37 vindkraftverk.

Ytterligare vindkraftparker, med namn

som Ögonfägnaden, Björkhöjden, Björkvattnet,

Raftsjöhöjden och Bodhögarna, väntar på sin tur

att färdigställas, alla belägna på SCAs mark i det

böljande skogslandskapet i mellersta Norrlands

inland.

Äventyret började för fem år sedan. Innan dess

hade SCA arrenderat ut lämpliga platser för etablering

av ett hundratal vindkraftverk åt andra aktörer.

– Men vi insåg att det fanns ett värde i att satsa på

vindkraft som vi själva skulle kunna dra nytta av,

konstaterar Åke Westberg, vd för SCA Energy som

sedan januari 2011 samlar SCAs verksamhet med

förnybar energi under gemensamt tak.

Tillsammans med norska energibolaget

38 sca Shape 4 2012

Statkraft bildade SCA Statkraft SCA Vind AB. Statkraft

står för finansieringen medan SCA upplåter

mark för vindparkerna.Dessutom ska SCA senare i

år lämna in en ansökan om att i egen regi bygga ytterligare

cirka 200 vindkraftverk.

Investeringar i den här storleksordningen får

naturligtvis stor betydelse för den glest bebodda

del av landet där vindkraftparkerna byggs. Förutom

att nya vägar måste byggas och gamla förstärkas

för att klara de skrymmande och tunga transporterna

av torn och vingar, ger etableringarna många lokala

arbetstillfällen, såväl under själva byggtiden

som när vindkraftverken väl tagits i drift.

Han konstaterar också att satsningen på vindkraft

tillför SCAs varumärke många nya värden.

Intresset för förnybar energiproduktion ökar. Att

utveckla nya affärsmöjligheter för långsiktigt hållbara

produkter, som biobränsle och vindkraft,

stämmer dessutom väl överens med SCAs affärsstrategi

och hållbarhetsmål. Vindkraft ligger helt

enkelt rätt i tiden, även sett ur ett globalt perspektiv.

Vindkraft ger inga utsläpp och är den förnybara

energikälla som ökar mest i världen.

Inom hela EU beräknas vindkraften tredubblas

fram till 2020 och ökar även kraftigt i resten

av världen. I Kina har vindkraften fördubblats

varje år under den senaste femårsperioden. Och

i Kanada, USA och Indien går utvecklingen med

rekordfart.

Rotorbladen förbereds

för att lyftas upp och

monteras på torn

nummer fem.


” Men vi insåg att det

fanns ett värde i att

satsa på vindkraft

som vi själva skulle

kunna dra nytta av.”

Åke Westberg

VIND-

KRAFT-

FAKTA

1 Ett modernt vindkraftverk

gör det

möjligt att minska

utsläppen av koldioxid

med 5 000 ton per år.

2 Efter sju månader

har ett vindkraftverk

producerat lika mycket

energi som gått åt vid

tillverkningen.

3 I början av 90-talet

fanns vindkraftverk

i en handfull länder.

Idag satsar drygt 80

länder på att utveckla

vindkraft.

4 En undersökning vid

Harvard University

visar att vindkraft har

potential att ge mer än

40 gånger det globala

behovet av elström.

5 År 2009 omsatte

vindkraftsindustrin

50 miljarder euro och

sysselsatte 500 000

människor. 2020

beräknas sysselsättningen

uppgå till en

miljon jobb.

6 Ända fram till slutet

av 1800-talet var vind

en av de viktigaste

energikällorna. 1888

byggdes det första

vindkraftverket som

producerade el. Det

användes i 20 år.

SCA SHAPE 4 2012 39


SCA INSIDENyheter

GLOBAL INNOVATION

I PRAKTIKEN

SCA DELTOG i utställningen

”Innovative Sweden” vid

Tongji University i Shanghai,

som pågick hela november.

Den 21 november var

SCAs dag då företaget fi ck

presentera sitt innovationsarbete

för studenter, politiker,

kunder och anställda. SCA

har sex innovationscenter

runt om i världen, däribland

ett i Shanghai. Genom internationella

samarbeten i olika

team drivs förnyelsearbetet

framåt i koncernen, och man

kan ha ett utbyte av de bästa

40 SCA SHAPE 4 2012

News from från SCA SCA

lösningarna, vilket ger synergieffekter.

Ett exempel på denna samverkansmodell

för produktutveckling

är TENA Belt som

lanserades i Kina 2011 och

nu även lanseras på andra

marknader. TENA Belt bygger

på lokal kännedom om hur

produkter används i Kina.

Produkten säljs med ett bälte

som kan tvättas och användas

fl era gånger, vilket sänker

koldioxidutsläppen med 25

procent jämfört med tidigare

produkter.

Hygien för

hemlösa i Frankrike

I VINTRAS inledde SCA och

franska Röda Korset ett

samarbete där man i en pilotfas

delade ut 40 000 uppsättningar

med hygienartiklar

till hemlösa. Detta blev

starten på ett samarbete

som under 2013 ska utökas

till 100 000 hygienpaket som

distribueras i hela Frankrike.

Hygien är en förutsättning

för hälsa, självkänsla och

social integration.

– Rätten till hygien är en

kärnfråga för oss på SCA.

Ingen ska behöva lida på

grund av otillräcklig hygien,

säger Marc Sanchez, chef

för hygienprodukter på SCA

i Frankrike.

Under 2013 kommer samarbetet

att utökas med fl er

informations- och utbildningsinsatser,

dels för tonåringar

och dels för äldre.

Fina webbpriser till SCA

SCA HAR UNDER HÖSTEN fått ett antal priser för

www.sca.com. I kommunikationsbyrån KWD:s

webbrankning kom SCA på tredje plats i den

europeiska topp 500-rankningen (en förbättring

med två placeringar) och vann för andra

året i rad den svenska rankningen. KWD granskar

mer än 900 webbplatser över hela värden

där kriterierna baseras på kapitalmarknadens

krav.

SCA hamnade dessutom på andra plats av

de nordiska företagen i CSR Online Awards

som arrangeras av kommunikationskonsulten

Lundquist. Undersökningen baseras på vad

400 hållbarhetsexperter anser vara viktigast

för företagens hållbarhetskommunikation.


Scener ur SCAs “ursäkt” på YouTube.

Bodyform gör

viral pr-succé

det började som ett ironiskt inlägg

på Facebook. Där skrev britten

Richard Neill att han som barn sett

reklamfilmer om hur kvinnor vissa

tider i månaden verkade extra glada

och gärna utövade extremsporter till

coola soundtracks. Filmerna avslutades

med blått vatten över vita vingar.

Som vuxen insåg Richard Neill till

sin stora förvåning att reklamen inte

stämde.

Richard Neills inlägg fick 90 000

likes på bara några dagar. Drygt en

vecka senare kom SCAs svar; en

nyproducerad film som med mycket

glimt i ögat bemöter Richard Neills

besvikelse och förvåning. Filmen har

Photos SCA, IStoCkphoto

produkten Bodyform som avsändare.

Pr­genomslaget för Bodyform blev

totalt. Ledande brittiska dagstidningar

som Daily Mirror och Guardian har

uppmärksammat aktionen liksom

amerikanska New York Times. SCA

har dessutom trendat på Twitter och

fått utrymme i andra anglosaxiska

medier. Idag har nästan 2,9 miljoner

människor sett filmen på Youtube

och snöbollen bara rullar vidare.

Se inläggen här:

www.Youtube.com sök på bodyform

responds

www.facebook.com/Bodyform/

Arbete i Soweto

om inkontinens

sca inside

På SydafrikaS nationella kvinnodag den

9 augusti var Metodistkyrkan i Pimville,

Soweto, centrum för ett event med målet att

stärka kvinnors ställning. TENA:s utbildningsspecialist

Dianna Bailey var inbjuden

för att hålla ett föredrag om inkontinens.

Föredraget verkar ha ökat medvetenheten

om både urininkontinens och inkontinensprodukter.

Återförsäljaren i Soweto

rapporterar om ett allt större intresse för

information om inkontinens och TENA:s

produkter.

Ny massaprodukt

lanserad

CeleSte filter är en ny sulfatmassaprodukt

som nyligen lanserats av SCA Forest Products

massafabrik i Östrand.

– Celeste Filter har högre porositet än andra

Celesteprodukter och lämpar sig därför

bra för produktion av till exempel olje­ och

luftfilter, säger Johan Malker, produktchef för

Celeste.

Den nya sulfatmassan utvecklades när

SCA såg en efterfrågan för denna typ av produkt.

Produktionen av Celeste Filter har inte

krävt några större investeringar.

SCA Östrand skräddarsyr hela processen från val av

råvara till färdig produkt för att kunna tillverka massa för

specifika användningsområden

sca Shape 4 2012 41


sca inside

ISO-certifiering

i Malaysia

SCAS två fabriker i malaysiska Kuala

Lumpur som tillverkar hygienprodukter

har miljöcertifierats enligt ISO 14001.

– Vi måste fortsätta att tänka hållbar

utveckling i allt vi gör för att upprätthålla

positiva resultat, säger Koay Yim Moi,

ISO 14001-projektledare i Malaysia.

SCAs ambition är att alla produktionsanläggningar

ska vara ISO 14001-certifierade.

Tork bekämpar

barnhunger

Det råDer inte brist på mat i Amerika. Ändå

går uppskattningsvis 16 miljoner barn, cirka

vart femte barn, hungrigt. Problemet är att

det saknas mat där barnen befinner sig. Till

exempel i skolor, utsatta bostadsområden

och kommunala aktivitetshus. Kampanjen

”No Kid Hungry” samlar in pengar för att se

till att det finns mat där behovet är som störst.

Tork i Amerika stödjer kampanjen som

drivs av organisationen Share Our Strength.

Hittills har SCA donerat 150 000 dollar. Nu

startar insamlingsprogrammet Dine Out for

No Kid Hungry, med tusentals restauranger

som alla ger en dollar för varje Tork Xpressnapdispenser

som säljs.

42 sca Shape 4 2012

Annons för

kampanjen

“No kid hungry”.

Drygt 4 miljoner träd har planterats i områden som varit avskogade.

Fyra utmärkelser till

brasilianskt skogsprojekt

SCAS oCh AmAtAS partnerskap blev

nyligen rubrikstoff i brittiska tidningar

i samband med premiären av

en dokumentärfilm om projektets

trädplantering i avverkade skogar i

Brasilien. Genom sitt mjukpappersmärke

Velvet har SCA planterat över

fyra miljoner träd i tidigare skövlade

regnskogsområden.

Det framgångsrika projektet har

nu premierats med ”Corporate En-

gagement Award” av den brittiska

tidskriften Communicate. Priset

uppmärksammar fördelarna med

företagssamarbeten, sponsring och

filantropi, och är ett riktmärke för

CSR-arbetet på företag.

Velvet och Amata tog hem totalt

fyra utmärkelser i konkurrens med

bland andra Coca-Cola, FedEx

Express, BT, Barclays och British

Gas.


Positiva

reaktioner efter

kapitalmarknadsdag

ett nytt effektiviseringsprogram och

nya mål för mjukpappers- och skogsindustriverksamheten

var ett par

nyheter när sCa höll kapitalmarknadsdag.

sCa-aktien steg med 1,5 procent

och flera analytiker höjde sina riktkurser

efter dagen.

text marita sander foto sCa

Det var ett stort intresse för att delta i

SCAs kapitalmarknadsdag i Stockholm i

början av november och de cirka 120 investerare,

analytiker och journalister som

anmält sig fyllde lokalen i Fotografiska museet till

bristningsgränsen.

Efter SCAs försäljning av förpackningsverksamheten

och förvärvet av Georgia-Pacifics

europeiska mjukpappersverksamhet utgör hygienverksamheten

80 procent av bolaget och resterande

20 procent står skogsindustriprodukter för.

Följaktligen var detta den första kapitalmarknadsdagen

för det ”nya” SCA.

– De senaste åren har vi jobbat hårt med att

förändra kulturen inom SCA så att den blir mer

prestationsinriktad och så att vi agerar snabbare.

Det är kanske det svåraste av allt men även det

som kan ge mest effekt, sade Jan Johansson, vd och

koncernchef.

Målet för avkastning på sysselsatt kapital

(ROCE) höjs för Mjukpapper från 13 till 15 procent

1,5 %

så mycket steg sca’s

aktiekurs.

25 %

scas globala marknadsandel

för inkontinensprodukter.

över en konjunkturcykel medan det för Skogsindustriprodukter

ändras från 11 procent till

att det ska vara i den övre kvartilen i branschen.

ROCE-målet för koncernen ligger dock

fast på 13 procent.

– Jag känner mig helt övertygad om att vi

kommer att leverera på målen. Ett sätt att förbättra

lönsamheten är att minska kostnaderna

och vi har initierat ett nytt besparingsprogram

inom hygienverksamheten, utöver vad vi tidigare

kommunicerat, som kommer att ge årliga

kostnadsbesparingar på cirka 300 miljoner

euro, sade Jan Johansson.

Jan Johansson betonade dock vikten av

att ha mod att investera för ökad tillväxt,

inte minst genom att fokusera på innovationer.

Tillväxten ska även ske på nya

marknader och Indien är en marknad där SCA

gärna skulle se en etablering.

SCA är världens största aktör inom inkontinensprodukter

med en marknadsandel på

25 procent, men det finns trots detta en stor

tillväxtpotential på området. Penetrationen i

Europa ligger på låga 37 procent och SCA arbetar

med att öka denna, inte minst genom att

bryta de tabun som omger inkontinens. Utvecklingsländerna

utgör också en stor potential där

inte minst Kina står inför en åldrande befolkning

som regeringen vill ska kunna bo kvar i

hemmet i så stor utsträckning som möjligt.

sca inside

80 %

Hygienprodukter svarar för

80 procent av scas

försäljning.

” Jag känner

mig helt övertygad

om att

vi kommer

att leverera

på målen.”

Jan Johansson

sca Shape 4 2012 43


Georgia-Pacifi c France SAS - Bois Colombes - capital social de 129 581 664 euros - 702 055 187 RCS Nanterre

A GENUINE MAKE-UP REMOVER SKIN CARE IN A WIPE

NO MORE EXCUSES FOR THE LAZY ONES

Wipes impregnated with a make-up remover milk with cotton seed extracts

PLAY ON WWW.DEMAKUP.FR TO FIND

ALL THE TIPS OF THE LAZY GIRLS

More magazines by this user
Similar magazines