Lennart Larsson, byggprojektledare, FVB Sverige AB. - Armatec AB

armatec.se

Lennart Larsson, byggprojektledare, FVB Sverige AB. - Armatec AB

Lennart Larsson, byggprojektledare, FVB Sverige AB.


aRtIKEL ARMATEC LEVERAR VENTILERNA TILL TORSVIK SId 11

Jönköping Energi aB bygger

1 km transiteringsledning till det

nya kraftvärmeverket i torsvik.

armatec levererade ventilerna till pumpstationerna.

Jönköping Energi bygger ett nytt kraftvärmeverk i torsvik. anläggningen, som kommer att eldas med avfall,

ligger ungefär 1, mil utanför Jönköping. En väsentlig del av projektet är därför att bygga ihop anläggningen med det

befintliga fjärrvärmenätet inne i centrala Jönköping. FVB Sverige aB, anlitades för projektering och bygg-

ledning av transiteringsledningen. Och som leverantör av ventilerna till de två pumpstationen valde man armatec.

Höjdskillnaden mellan kraftvärmeverket

och det befintliga fjärrvärmenätet

i centrum är mer än hundra meter.

Dessutom är ledningen hela 13 km lång.

Därför har det krävts en del speciallösningar.

Lennart Larsson, byggprojektledare

intygar att det behövts kreativa lösningar.

Vi är ansvariga för rörledningen, byggnation

över en bro, pumpstationer och tryckväxlingsstationer.

Vi har fått lösa byggnationen

på lite annorlunda sätt på flera

platser på grund av höjdskillnaden, men

också för att vi har korsat vattendrag och

vägar. Rörens dimension DN 600 med en

ytterdiameter på 800 mm medför också att

vi ställts inför problem som är annorlunda

än vid mera normal fjärrvärmebyggnation.

Ventiler viktiga för projektet

Distributionen av fjärrvärmevattnet sker

genom en pumpstation, placerad ungefär

mitt på transiteringsledningen, med

symmetrisk pumpning både på framledning

och returledning. I leveranspunkten

till Jönköpings fjärrvärmenät finns en

tryckväxlarstation som har till uppgift att

förhindra att för stort tryck uppstår i

systemet. I den finns pump och reglerventiler.

Med hjälp av pumpen och strypning

i ventilerna anpassar man tryck och flöde

till behovet i Jönköpings nät i centrum,

berättar Lennart.

– Eftersom det är ett enormt tryck i

ledningarna måste vi ha ett säkerhetssystem

om det skulle inträffa något fel

i pumpstationen. I tryckväxlarstationen

finns det därför snabba avstängningsventiler

som kan stoppa vattenflödet mellan

kraftvärmeverket och det övriga nätet

med omedelbar verkan.

Känner armatec sedan tidigare

Hur kommer det sig att FVB valde att

samarbeta med Armatec?

Armatec vann anbudsförfarandet helt

enkelt. Men det kändes bra att det blev

Armatec eftersom vi har samarbetat i andra

projekt. Det blir alltid lite enklare när man

vet var man har varandra. Dessutom är

Armatec en av få som kan leverera ventiler

i stora dimensioner. I detta projekt ingår

kulventiler DN 500 och kikventiler DN 600.

Dessutom armaturer som filter och

ställdon, avslutar Lennart.

Fakta

Ledningen DN 600 som är 13 km lång, ska

kunna leverera upp till 150 mW.

Kraftvärmeverket kommer att producera

340 GWh värme och 80 GWh el.

More magazines by this user
Similar magazines