Svampinfektioner

srga.org

Svampinfektioner

och inre organ inte alls. Förutom fot kan även hand, skinkor, rygg,

bröstkorg, huvud och hals vara vanliga lokalisationer för mycetom.

Mycetom förekommer främst i Afrika, Indien, Mexico, Central- och Sydamerika.

Någon smittsamhet mellan människor förekommer inte.

Eumykotiska mycetom förorsakas av svamp medan aktinomykotiska

mycetom är bakteriellt orsakade av Actinomyces-, Nocardia- eller

Streptomyces-arter. Differentialdiagnostiken är viktig då behandlingen är

helt olika vid de olika tillstånden.

Tabell 5. Utseende hos granulae vid mycetom av olika etiologi

Karakteristika Svamp

Svart 1-3 mm Hård Madurella mycetomatis

Vit 2 mm Mjuk Scedosporium

(Pseudallescheria boydii)

Acremonium

Aspergillus nidulans

Vit 0,5-1 mm Hård Neotestudina rosatii

25

Bakterier

Gul 0,5-1 mm Hård Streptomyces somaliensis

Vitaktig 1-3 mm Mjuk Actinomadura madurae

Röd 0,5-1 mm Hård Actinomadura pelletieri

Beige 0,5 mm Mjuk Nocardia spp.

Kromoblastomykos

Kromoblastomykos är en kronisk lokaliserad svampinfektion i huden och

subkutis som följd av traumatisk implantation av svampceller. Agens tillhör

svartmöglen, vilka grupperats till en familj Dematiaceae. Dessa finns i

naturen som saprofyter på ruttnande vegetation och i jord. Ingen spridning

från djur eller mellan människor har observerats. Djup infektion uppträder

endast i ytterst sällsynta fall. Kromoblastomykos är vanligast i tropiska och

subtropiska trakter. Fall har rapporterats från Nord-, Central- och

Sydamerika, Afrika inkl. Madagaskar, Indien, Japan och övriga Ostasien

och Australien. De vanligaste agens är Fonsecaea pedrosoi, Cladosporium

carrionii och Phialophora verrucosa. Lesionerna är hyperplastiska,

More magazines by this user
Similar magazines