30.06.2013 Views

Travhästen nr 3 - ASVT

Travhästen nr 3 - ASVT

Travhästen nr 3 - ASVT

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tema: Unghäst<br />

”I mars börjar<br />

vi se vilka<br />

som har<br />

talang och<br />

är mogna för<br />

lopp under<br />

hösten”<br />

Fakta Bullen<br />

Per Erik Pettersson<br />

Född i Östersund 1954<br />

Utbildning: Grundskola och<br />

tränarutbildning<br />

Favorithäst: Tamla Celeber<br />

Bästa häst jag sett:<br />

Moni Maker<br />

Det bästa med jobbet: Att<br />

forma och följa utvecklingen av<br />

unghästar<br />

Det sämsta med jobbet:<br />

Ingenting<br />

Intressen utanför travet: Spela<br />

golf. Vara hemma på gräs mattan<br />

och dricka rosévin med grannen.<br />

Bakgrund:<br />

Tjugo år som professionell tränare<br />

på Solvalla. Några exempel på<br />

unghästar han tagit fram är Big<br />

Spender, Lorraine Broline, Leroy<br />

Broline, Limes tone och Short<br />

Notice.<br />

Mellan 2000-2004 ansvarig på<br />

unghästcampen Ballykeane House<br />

Stud på Irland. där har ungefär<br />

260 unghästar formats under hans<br />

ledning. Några exempel är T.B.<br />

Winner, Rambo Briljant, Amanda<br />

Celeber.<br />

Satsar på kvalité och smarta lösningar!<br />

City-Boxen är helhetsleverantör av stalli<strong>nr</strong>edning och stalltillbehör med egen tillverkning. Hos oss<br />

hittar du allt du behöver för att i<strong>nr</strong>eda och färdigställa ditt stall.Rejäla och lättmonterade boxar, utestall,<br />

vindskjul, stallfönster, dörrar, boxmattor, vattensystem, krubbor, solarium, skrittmaskin m.m.<br />

City-boxen International AB • Televägen 2, 291 62 Kristianstad<br />

Tel: 044-20 44 40 • Fax: 044-20 44 45 • e-mail: info@cityboxen.se • www.city-boxen<br />

Tid för tömkörning<br />

– Här är Bullens bästa tips:<br />

1Efter sommarbetet börjar man tömköra dem<br />

under ett par veckors tid. I början handlar<br />

det bara om att vänja dem vid seldonen. Styr inte<br />

hästen, följ bara med. det är ett bra sätt att lära<br />

känna varandra. Ut och promenera, både på rakt<br />

spår och på volt<br />

När hästen känns mogen är det dags<br />

2 att spänna för sulkyn. Tidpunkten för<br />

detta varierar från häst till häst. Ha inte bråttom.<br />

Ge varje individ den tid den behöver.<br />

Börja med rakt spår. Skritta den första gången<br />

3 så att hästen hinner förstå vad den har bakom<br />

sig. det är viktigt att snart lära hästen känna lugn<br />

även när skakeln snuddar länden. det kan handla<br />

om tio minuter första gången. Nästa gång kanske<br />

man kan öka till femton. Men den tredje gången<br />

kanske det bara fungerar med fem. det måste<br />

hästen få bestämma.<br />

Under hela hösten och vintern joggar man<br />

4 på. Under grundträningen som sker nu är det<br />

viktigt att kolla av tröttheten. Är hästen ovillig måste<br />

man sluta direkt. Man får aldrig någonsin tvinga<br />

den. Till våren börjar snabbjobben. Tempokörning<br />

med flera hästar och i högre fart. det kan betyda<br />

sju-åtta km värmning. Efter en kort paus kör man<br />

vidare med lite intervallträning. Och vid det här<br />

laget är det inte bara rakbana utan även rundbana.<br />

där det är som lättast att springa kan man sedan<br />

övergå till mer kuperad terräng. Huvudsaken är att<br />

det inte blir för tungt underlag.<br />

Missa inte!<br />

15%<br />

rabatt på<br />

plastplank<br />

rabatt på<br />

plastplank<br />

rabatt på<br />

plastplank<br />

rabatt på<br />

plastplank<br />

<strong>Travhästen</strong> <strong>nr</strong> 3 • 2012 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!