Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

EXAMEN .............................................................................................. 90

Examensgrader ................................................................................ 91

ANSTÄLLNINGSBARHET ...................................................................... 91

Anställning efter studierna ............................................................... 91

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna ....................................... 92

Arbetar inom yrkesområdet ............................................................. 92

Arbete under utbildningstiden ......................................................... 92

Arbetsgivare och region ................................................................... 93

Lönenivå .......................................................................................... 94

FÄRDIGHETSTRÄNING ........................................................................ 94

Förmågor, färdigheter och kompetenser i arbetet vs utbildningen .... 95

Institutionsspecifika frågeställningar ................................................ 96

UTBILDNINGENS RELEVANS ............................................................... 97

YRKESPRAKTIK .................................................................................... 98

FRAMTIDA STUDIER ............................................................................ 98

RENOMMÉ .......................................................................................... 98

STUDENTKÅREN ................................................................................. 98

INSTITUTIONEN TEXTILHÖGSKOLAN .............................. 99

BOSTADSORT ...................................................................................... 99

VAL AV HÖGSKOLA ............................................................................. 99

ASPEKTER – PÅVERKAN FÖR STUDIER ............................................... 100

EXAMEN ............................................................................................ 100

Examensgrader .............................................................................. 101

ANSTÄLLNINGSBARHET .................................................................... 101

Anställning efter studierna ............................................................. 101

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna ..................................... 102

Arbetar inom yrkesområdet ........................................................... 102

Arbete under utbildningstiden ....................................................... 102

Arbetsgivare och region ................................................................. 103

Lönenivå ........................................................................................ 104

FÄRDIGHETSTRÄNING ...................................................................... 104

Förmågor, färdigheter och kompetenser i arbetet vs utbildningen .. 105

Institutionsspecifika frågeställningar .............................................. 106

UTBILDNINGENS RELEVANS ............................................................. 107

YRKESPRAKTIK .................................................................................. 107

FRAMTIDA STUDIER .......................................................................... 107

RENOMMÉ ........................................................................................ 107

STUDENTKÅREN ............................................................................... 108

More magazines by this user
Similar magazines