Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Yrkespraktik

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under

utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 4,1 där 1 motsvarar

obefintlig och 5 mycket bra.

Framtida studier

68 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 47

procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen.

Renommé

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid

Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 4,1. 1 motsvarar

som mycket dåligt och 5 som mycket gott.

Studentkåren

Sex procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institutionen

anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,6 på

frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du påbörjade

utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god.

98 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines