Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Examensgrader

70 procent har tagit ut en examen och företrädesvis kandidat- och magisterexamen,

exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning.

Figur 7.1 Korstabulering av frågorna: Vilken är den högsta examensgrad du tagit på

den utbildning som enkäten avser? Samt vilket år tog du din examen?

Andel i procent. N = 39.

Anställningsbarhet

Anställning efter studierna

Två år efter avslutade studier har drygt 87 procent av studenterna från

institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det knappt 87

procent som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier.

Tabell 7.6 När anställning skett för programstudenter vid institutionen.

Andel i procent.

Anställning 2005 2001

var egen företagare 1,8 4,4

hade redan arbete 19,6 22,2

inom ett halvår 48,2 44,4

inom ett år 14,3 13,3

mellan ett och två år 3,6 2,2

efter två år 7,1 0,0

är arbetssökande 1,8 4,4

gör annat 3,6 8,8

HÖGSKOLAN I BORÅS 101

More magazines by this user
Similar magazines