Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en

typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar

per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att en större andel arbetar

inom utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp.

Tabell 7.10 Arbetar du inom det området du utbildats för?

Andel i procent.

2005 2001

ja 48,9 44,4

nej 51,1 55,6

Arbetsgivare och region

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års

undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals

och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007års

studie, därav kan det bli en högre procentsats än 100.

Tabell 7.11 Arbetsgivare samt regioner där alumner arbetar.

Andel i procent.

Arbetsgivare 2005

Privat 88,0

Egen företagare 4,0

Privat 4,0

Kommun 2,0

Annan 3,8

Regioner 2005 2001

Övriga Sverige 40,0 33,7

Västra Götalandsregionen 48,0 72,9

Utomlands 12,0 19,8

HÖGSKOLAN I BORÅS 103

More magazines by this user
Similar magazines