Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Lönenivå

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet

25 000 - 29 000. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav bör

en mer försiktig tolkning göras.

Figur 8.2 Diagrammet anger nuvarande lönenivå med eller utan uttaget

examensbevis. Andel i procent, som då relateras till respektive

undergrupps antal.

Färdighetsträning

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen är väl

förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodogöra sig

förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de anser sig

behöva i sin kommande yrkespraxis.

114 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines