Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Bilaga 1

Uppdragsbeskrivning

Specificerat uppdrag för Alumnundersökning vid HB

Centrum för lärande och undervisning (CLU) har fått i uppdrag att

genomföra alumnundersökningar vid Högskolan i Borås. Undersökningarna

skall ske årligen.

Målet med studierna är att få svar på om de studenter som examineras

vid Högskolan i Borås är väl förberedda och har haft möjlighet att under

sin studietid skaffa sig den kunskap som de anses behöva i sin yrkesprofession.

Undersökningens frågeställning skall baseras på examensmålen

för respektive utbildning tillsammans med de allmänna målen i högskolelagen.

Ytterligare frågor som undersökningen förväntas ge svar på

ü bostadsort före, under och efter studierna

ü kontakten med sitt kommande yrkes praktik under utbildningen

(professionsanknytning)

ü om och när respondenten fick anställning

ü om och när respondenten fick anställning inom "sitt" yrke

ü om respondenten tagit ut examen och varför inte i förekommande

fall

Undersökningen skall kunna bearbetas såväl institutionsvis som programvis

varför samarbete med respektive enhet är nödvändig i samband

med frågekonstruktionen.

Undersökningen kommer att genomföras av Peter Sigrén, pedagogisk

konsult vid CLU.

En referensgrupp bestående av Anders Stenström, Magnus Bergenholtz,

båda verksamhetscontollers vid Högskolan i Borås samt studentkårens

ordförande Klara Jennische har varit knutna till projektet.

HÖGSKOLAN I BORÅS 125

More magazines by this user
Similar magazines