Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Anknytning till kommande yrkespraktik

Studenters anknytning till den kommande yrkespraktiken varierar stort

mellan institutioner. Två av högskolans institutioner visar på en mycket

god anknytning till den kommande yrkespraktiken.

Figur 2.2 Har du utfört relevanta studier/praktik på en arbetsplats under

utbildningen? 5-­‐gradig intervallskala varav tre nivåer redovisas.

Andel i procent.

Anställningsform och region

En fråga berör anställningsform, anställningens omfattning (del eller

heltid) och inom vilken region respondenten arbetar. Frågeställningarna

var frivilliga att svara på och resulterade i en lägre svarsfrekvens. Populationen

för lägre anställningsgrad än 75 procent är låga.

Figur 2.3 Anställningsform efter avslutad utbildning. 75-­‐100 procents

anställningsgrad. Andel i procent. N = 306

HÖGSKOLAN I BORÅS 35

More magazines by this user
Similar magazines