Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

2011-års studie genererade en ny faktor/dimension ”projektledarkompetens”

(F6). En del av dessa då ingående variabler fanns med i 2007-års

studie men associerade inte särskilt väl med faktoranalysen som då utfördes

(Sigrén, 2010). Validiteten har setts över och som nämnts tidigare

har små justeringar utförts, av frågebatteriet, för att kunna få säkrare

analyser.

Figur 2.17 Positiv opinion för index projektledarkompetens.

Kriteriet är ett medelvärde > 3,30.

HÖGSKOLAN I BORÅS 49

More magazines by this user
Similar magazines