Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar

per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att färre arbetar inom

utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp.

Tabell 3.10 Arbetar du inom det området du utbildats för?

Andel i procent.

2005 2001

ja 39,4 65,8

nej 60,6 34,2

Anställningsform och region

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års

undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor av typen

”flervals och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera.

Vid 2007-års studie.

Tabell 3.11 Arbetsgivare samt regioner där alumner arbetar.

Andel i procent.

Arbetsgivare 2005

Kommun 65,5

Stat 13,8

Privat 17,2

Landsting 3,4

Regioner 2005 2001

Övriga Sverige 69,0 17,2

Västra Götalandsregionen 25,8 42,6

Utomlands 5,2 0,0

HÖGSKOLAN I BORÅS 61

More magazines by this user
Similar magazines