Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Lönenivå

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet

21 000- 24 999. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav bör

en mer försiktig tolkning göras.

Figur 3.2 Diagrammet anger nuvarande lönenivå med eller utan uttaget

examensbevis. Andel i procent, som då relateras till respektive

undergrupps antal.

62 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines