Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Aspekter – påverkan för studier

Tabell 4.4 Vilken var den viktigaste aspekten, när du gjorde

ditt val av utbildning? Andel i procent.

Aspekt 2005 2001

av intresse 48,3 64,9

för att höja min kompetens 41,4 19,1

annan 3,4 1,1

att utbildningen fanns nära min hemort 3,4 8,5

påverkan från familj 1,7 6,4

påverkan från lärare, studie-­‐ och yrkesvägledare 1,7 0,0

Examen

27 alumner anger att de har tagit ut en examen. 24 av dessa har tagit en

examen vid Högskolan i Borås. Tre alumner anger examen vid Göteborgs

universitet. Tio avbröt sina studier. Nio alumner har inte tagit ut examen.

Tabell 4.5 Har du tagit ut en examen?

Andel i procent.

Examen 2005 2001

Högskolan i Borås 42,9 51,2

inte tagit ut examen 33,9 24,5

avbröt studierna 17,9 18,0

annan högskola 5,4 6,3

70 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines