Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Studentkåren

14 procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institutionen

anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,3 på

frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du påbörjade

utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god.

78 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines