Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Institutionen

Ingenjörshögskolan

Tabell 5.1 Åldersfördelning. Andel i

procent. N = 53.

Ålder Kvinnor Män

under 34 år 28,3 52,8

35-­‐44 år 7,5 3,8

över 45 år 3,8 3,8

Bostadsort

Tabell 5.2 Studenters bostadsort före, under och efter studierna.

Andel i procent.

Bostadsort Före Under Efter

Borås med omnejd 59 77 64

Göteborgsområdet 16 14 18

Övriga Västra Götaland 11 7 7

Övriga Sverige 9 2 5

Utlandet 5 0 7

Val av högskola

Resultatet visar på en ökning av Högskolan i Borås som förstahandsval

jämfört mot 2001-års studentgrupp.

Tabell 5.3 Högskola som var studentens förstahandsval.

Andel i procent.

Lärosäte 2005 2001

Högskolan i Borås 73,1 75,3

Chalmers 9,4 12,7

Göteborgs universitet 3,8 4,2

Annan 9,5 7,8

Foto: Jerker Andersson AB

HÖGSKOLAN I BORÅS 79

More magazines by this user
Similar magazines