Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

gör annat 7,0 11,6

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning;

mer än 50 procent? 87,5 procent anger en fast anställning samt 12,5 procent

ett bemanningsföretag. 2001-års alumner angav drygt 81 procent

”fast anställning”.

Tabell 5.7 Arbete efter utbildningen, mer än halvtid.

Andel i procent.

Arbete efter utb. 2005 2001

mindre än ett år 3,8 13,2

mellan ett och två år 11,3 19,4

mer än två år 45,3 47,3

nej 5,7 1,6

gör annat 33,9 18,6

Arbetar inom yrkesområdet

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbildats

för?

Tabell 5.8 Arbete inom yrkesområdet.

Andel i procent.

Inom utb. området 2005 2001

hela tiden 68,8 49,5

mer än halva tiden 9,4 11,7

mindre än halva tiden 12,5 20,4

inte alls 9,4 18,4

Arbete under utbildningstiden

Tabell 5.9 Arbetade under utbildningen. Alternativet heltid

saknades vid 2001-­‐års studentgrupp.

Andel i procent.

Arbetstid 2005 2001

ja, mindre än 25 % 45,5 41,9

ja, mellan 25-­‐50 % 20,5 18,6

ja, över 50 % 2,3 0,8

heltid 2,3 0,0

nej 29,5 38,8

82 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines