Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna ....................................... 72

Arbetar inom yrkesområdet ............................................................. 72

Arbete under utbildningstiden ......................................................... 72

Arbetsgivare och region ................................................................... 73

Lönenivå .......................................................................................... 74

FÄRDIGHETSTRÄNING ........................................................................ 74

Förmågor, färdigheter och kompetenser i arbetet vs utbildningen .... 75

Institutionsspecifika frågeställningar ................................................ 76

Utbildningens relevans .................................................................... 77

YRKESPRAKTIK .................................................................................... 77

FRAMTIDA STUDIER ............................................................................ 77

RENOMMÉ .......................................................................................... 77

STUDENTKÅREN ................................................................................. 78

INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN .................... 79

BOSTADSORT ...................................................................................... 79

VAL AV HÖGSKOLA ............................................................................. 79

ASPEKTER – PÅVERKAN FÖR STUDIER ................................................. 80

EXAMEN .............................................................................................. 80

Examensgrader ................................................................................ 81

ANSTÄLLNINGSBARHET ...................................................................... 81

Anställning efter studierna ............................................................... 81

Huvudsaklig sysselsättning efter studierna ....................................... 82

Arbetar inom yrkesområdet ............................................................. 82

Arbete under utbildningstiden ......................................................... 82

Arbetsgivare och region ................................................................... 83

Lönenivå .......................................................................................... 84

FÄRDIGHETSTRÄNING ........................................................................ 84

Förmågor, färdigheter och kompetenser i arbetet vs utbildningen .... 85

Institutionsspecifika frågeställningar ................................................ 86

UTBILDNINGENS RELEVANS ............................................................... 86

YRKESPRAKTIK .................................................................................... 87

FRAMTIDA STUDIER ............................................................................ 87

RENOMMÉ .......................................................................................... 87

STUDENTKÅREN ................................................................................. 87

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK ..................................... 89

BOSTADSORT ...................................................................................... 89

VAL AV HÖGSKOLA ............................................................................. 89

ASPEKTER – PÅVERKAN FÖR STUDIER ................................................. 90

More magazines by this user
Similar magazines