Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Aspekter – påverkan för studier

Tabell 6.4 Vilken var den viktigaste aspekten, när du gjorde

ditt val av utbildning? Andel i procent.

Aspekt 2005 2001

av intresse 73,1 59,2

för att höja min kompetens 17,9 27,2

att utbildningen fanns nära min hemort 6,0 6,0

påverkan från familj 3,0 2,6

annan 0,0 2,6

påverkan från lärare, studie-­‐ och yrkesvägledare 0,0 1,8

Examen

56 alumner anger att de har tagit ut en examen. 54 av dessa har tagit en

examen vid Högskolan i Borås. Två alumner anger examen vid Göteborgs

universitet. Nio avbröt sina studier. Resterande fem har inte tagit

ut examen.

Tabell 6.5 Har du tagit ut en examen?

Andel i procent.

Examen 2005 2001

Högskolan i Borås 80,6 69,3

inte tagit ut examen 7,5 16,7

avbröt studierna 9,0 9,7

annan högskola 3,0 4,4

90 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines