Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Figur 6.3 Positiv opinion för index (arbete vs utbildning).

Kriteriet är ett medelvärde > 3,30.

Det som kan påvisas i graferna är att det skett en förbättring inom utbildningen.

Dock upplevs kraven vara högre i arbetslivet än vad institutionen

levererar. Kraven i arbetslivet är ungefär jämförbara över de båda

studierna.

Utbildningens relevans

84 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt

nuvarande arbete. 14 procent anger delvis relevant och två procent anger

ej relevant. Om respondenten angav nej så ”routades” 11 denne över till en

öppen frågeställning:

Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete?

Ett citat får illustrerara en students kommentar:

Så här i efterhand har lärarutbildningen visat sig vara så bristfällig att jag valt att

inte arbeta som lärare, då jag helt enkelt inte känner mig kompetent nog. Tack

och lov finns det en privatmarknad, som vet hur löner, förmåner och organisation

fungerar.

11 Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till

en uppföljande frågeställningen.

HÖGSKOLAN I BORÅS 97

More magazines by this user
Similar magazines