1976 nr 63.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1976 nr 63.pdf - BADA - Högskolan i Borås

FORTE:CKNI~L'I; OVER ANTON TJEClIOVS XOVELLSAMLINGAH,

FKIST~E%DE hOVELLER OCH I AKTOLOGiRIt IN-

G~ENIE NOVELLER GVEHSATTA TILL SV~SI~A OCH

hlEl) ANI;lVh\DX AV IYOVELLElLKAS TITEL OCiI lli-

IIEXERADE GESTALTER .............................. 3

FOHTECK~ n c; OVEI~ AKTOS TJEC~IOVS BOVELLER OVER-

SATTA TILL SVENSKA OCIi MED AKGIVA3UE AV 1

VILKA XOVELLSA!!LIIiGAIi ETC .DZSSA ING~IB.

. . . . . . . . . 23

More magazines by this user
Similar magazines