1976 nr 63.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1976 nr 63.pdf - BADA - Högskolan i Borås

. L -

Ryska berättare. Av Johannes Edfelt. Sthlm 1949.

Noveller: Indexerade gestalter:

Ioni t j ~uikin, Ivan Petrovitj

Turkina, Jekaterina Ivanovna

Turkina, Vera Iosifina

Ryska berättare. Av Karin Pontoppidan-Sjövall. Sthlm 1961.

Novel l er: Indexerade gestalter:

Hos homeopaten Pet jonkina, Sfarfa Petrovna

Ryska noveller. Av M Björkegren, Sr V Bohm. Sthlm 19160.

. Noveller: Indexerade gestalter:

Xonst Serjoz jka

Tiggaren Lus jkov

Olga

Skvort sov

Ryska noveller. Av. Boel Smedmark. Sthlin 1Sfil.

Noveller: Indexerade gestal ter

uen nya villan Kut jerov

Kutjerova, delena lvanovna

Ryskt. AV Asta \vickman, Sthlm 1945.

Noveller: Indexerade gestalter:

Bankiren

Juristen

Tjugo mästare i nobelklass. Av biårten Btllund, Sthlm 1962.

N~vel ler: Indexerade gestalter:

Damen med hiinden Ilideri tz, Anna Serge jevna von

~urov, hitri j iJmi tri t j

Världens bästa noveller i urval. Av Eengt liolmqvist. Sthlm 1961.

Noveller: Indexerade gestalter:

Yavil jong 6 Gromov, Ivan ilmitri j

Hohoto-v, Jevgenij Beodorytj (~hobotov,

Jevgeni j P jodoryt j)

Mihail Averianyt j

Xiki ta

Itagin, Andre j Jef imyt j

More magazines by this user
Similar magazines