MAGAZIN - Wacker Neuson SE

corporate.wackerneuson.com

MAGAZIN - Wacker Neuson SE

magazin

Utgåva 02/2011

FÖREGÅNGARE

Weidemann alltid det bästa för vår tid

VÅR PRODUKTION

I Korbach skapas kvalitet


02 WEIDEmANN magazin FRAmSIDA

REDAKTION

WEIDEmANN magazin 03

Den stora lilla

På gården finns alltid något att göra. En Weidemann

är alltid rätt. 1250 CX35 gör tungt arbete lättare,

snabbare och bekvämare. Kompakta mått för smala

stalldörrar, differentialspärrar för största dragkraft,

enorm lyfthöjd trots låg maskinhöjd, redskapsbyte

utan att behöva lämna förarplatsen, och mycket

mer. Maskinen visar sig vara kapacitetsstark och

manövrerbar vid alla insatser. En riktig multitalang

som inte bara är avsedd för lantbruk, utan också

häst- och ridsport, kommunala uppgifter och

många andra insatsområden.

Bernd Apfelbeck

Ekonom Affärsansvarig

Weidemann GmbH

"Ju större krav

desto kompaktare lösning."

Kära läsare!

Tryck

Utgivare: Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41, 80809 München, Tyskland

Tel. +49(0)89 354 02-0, Fax +49(0)89 354 02-203

magazine@weidemann.de

www.weidemann.de

Med fascination följer jag med i informations-

och kommunikationsteknologins rasande snabba

utveckling. Tillverkare måste kunna packa in så

mycket som möjligt i minsta möjliga skal och

överträffa sig själva var och varannan månad.

Känner ni igen er? Jag gör det i allra högsta grad.

Weidemann lever efter detta koncept sedan över

50 år tillbaka. Sedan grundandet har målet varit:

Att avlasta lantbrukaren genom mekanisering

av inomgårdsarbetet. Den tanken var i början av

Weidemanns verksamhet så ny, att det dröjde

ett tag, innan Hoftrac ®

blev etablerad inom

jordbruksverksamheten. Men när isen väl var

bruten, påbörjade Weidemann sitt segertåg,

som har fortsatt oavbrutet sen dess. För mig

gäller: Ju större kraven blir på en produkt, desto

komplexare och delvis kompaktare blir den. För

att konstant vara framgångsrik, måste man kunna

anta utmaningar. Weidemann kan det, vilket vårt

omfångsrika, specialiserade och högutvecklade

utbud av lastare visar.

Jag önskar er mycket nöje när ni läser Weidemann

MAGAZINs aktuella utgåva. Jag hoppas, att det

finns mycket nytt, spännande och intressant för

er i den.

Innehållsansvarig: Stefanie Herr

Chefredaktör: Simone Dilger

Medarbetare denna utgåva: Christina Heine, Sven Rahn,

Katrin Neuffer

Utformning och text: Heidlmair Kommunikationsdesign GmbH

Tryckeri: Gutenberg GmbH


04 WEIDEmANN magazin NyhETER

NyhETER

WEIDEmANN magazin 05

Nyheter

Weidemann på Italien-turné

I anslutning till den regionala mässan "Fiera Agricola Mugellana“ den 9 - 12 juni 2011 i Borgo

San Lorenzo har Weidemann laddat för användardemonstration på en av regionens mest kända

gårdar. På Azienda Agricola "Il Grillo" steg intresserade kunder själva in i T4512 CC35 och lät

sig övertygas av dess möjligheter. Den lilla "Kraftdvärgen" klarade utan besvär av alla arbeten

till allas häpnad. Till och med stapling av 900-1200 kg tunga ensilagebalar var inget problem.

T4512 CC35 bevisade sig vara en multifunktionsmaskin, som helt kunde ta över arbetet från

några redan tillgängliga maskiner. Weidemann planerar att optimera maskiner och verktyg för

den italienska marknaden.

Cem Peksaglam är ny verkställande direktör

Den 1 september tog Cem Peksaglam (43) över som verkställande direktör för

Wacker Neuson SE. Med sin högskoleexamen "diplom-Betriebswirt" tillför han

värdefulla kunskaper i internationell verksamhet. Han har från 2007 till 2010 varit

styrelseordförande och verkställande direktör för Robert Bosch Pte. Ltd. med säte

i Singapore, och haft ansvar för verksamheten i Sydostasien med ca. 4200 medarbetare.

"Wacker Neuson har alla förutsättningar att i framtiden spela en ännu större

roll såväl i de mogna marknaderna som i de nya tillväxtmarknaderna:

utmärkt kvalitet, innovativa produktlösningar, exeptionell service, oreserverad

kundorientering samt motiverade medarbetare. Min uppgift

är att säkerställa att vi gör det bästa av dessa värdefulla tillgångar, för

att Wacker Neusons framgång skall fortsätta," säger Cem Peksaglam.

Hoftrac ® bevisar häststyrka

Sedan nästan två år förlitar sig den schweiziska familjen Angliker

med hästsportstallet Sigg på en Hoftrac ® 1370 CX50 med

förarskyddstak. I början jämförde vi många tillverkares maskiner –

Weidemann övertygade oss på en gång. Weidemann 1370 CX50

använder vi för alla arbeten som rör vår häst, från utfodringen, via

ströning, till mockningen. Med välten kan riduhuset och ridbanan

underhållas perfekt och prepareras ända ut i hörnen. Speciellt

uppskattas även de goda terrängegenskaperna. Weidemanns

gårds-, hjul- och teleskoplastare importeras till Schweiz av Bucher

Landtechnik AG i Niederweningen och distribueras, servas och

underhålls via fackhandeln för lantbruksmaskiner.

Det räknas.

Upptäck ett par häpnadsväckande siffror från

Weidemann och vad som står bakom dem.

750

Med den nya fabriken i Korbach

kunde produktionslinjens totala

längd reduceras från 1700 meter

till endast 750 meter.

2005

Sedan detta år tillhör Weidemann Wacker Neuson koncernen.

Antalet delar som Weidemann

behöver för T4512 CC35, från

den minsta skruven till den

färdiga lastaren.

så många länder har 30I kunder för tillfället

möjlighet att köpa

en Weidemann.

Det ungefärliga antal

maskiner som Weidemann

har byggt sen dess

grundande 1960.

65.000


06 WEIDEmANN magazin

FÖRETAGSVäRDEN

FÖRETAGSVäRDEN

WEIDEmANN magazin 07

Vad det handlar om

hos Wacker Neuson.

Wacker Neuson har uppfunnit hjulet på nytt. Åtminstone hjulet, som internt satt många positiva röster i

rullning. med värde-hjulets utveckling blir företagets mål, styrka och löften konkretiserade och för alla koncernmärken

Wacker Neuson, Kramer Allrad och Weidemann – övergripande definierade.

Vi lever i en snabb och kontroversiell tid. Å ena sidan

efterfrågas förändringar, mod och innovationer.

Å andra sidan längtar man säkerhet och stabilitet.

Den stora konsten för ett framgångsrikt företag är

att uppfylla alla krav i rätt grad.

Därför utvecklades Wacker Neusons

värde-hjul. Värdena kvalitet, prestada, innovation

och karaktär är visserligen inget nytt. Nytt är

dock att Wacker Neuson har konkretiserat sina

värdeföreställningar och därmed sina löften till

kunderna. Med värde-hjulet spänns en riktlinje upp

för hela företaget, som tillåter att det kan agera

framgångsrikt även i framtiden. För stabilitet och

säkerhet är dagens framgångsfaktorer. Stabilitet

förstärker förtroendet. Och ur detta byggs slutligen

en affärsrelation upp. När ni tittar noggrant, kommer

ni direkt upptäcka det i värde-hjulet: Kunden står

alltid i fokus.

Karaktäristik

"När ni inte längre ser en Coca Cola-skylt har ni

nått civilisationens gränser." Detta påstående

framförde en gång tillverkaren med samma namn i

en reklambroschyr från 60-talet. Många internationella

koncerner utmärker sig inte direkt genom sin

blyghet.

Wacker Neuson är ett undantag där. Hur stort

företaget är, hur framgångsrik, hur internationellt,

hur väl etablerat och hur stort intryck finanssiffrorna

gör, det är vad som räknas. Softskills är det andra

som räknas – en karaktärsfråga. Och karaktären

avgör i slutändan hur framgångsrik ett företag

verkligen är. Hos kunderna. Bland medarbetarna.

Och i framtiden.

INNOVATION

KARAKTÄR

KUND

KVALITET

PRESTANDA

"För mig är karaktär en avvägd blandning mellan kompetens

och pålitlighet: Det vill säga, det jag gör i dag, gäller

fortfarande i morgon." martin Drawe, produktspecialist Diemelsee-Flechtdorf


08

WEIDEmANN magazin WEIDEmANN magazin

Människor bakom märket

Hos Wacker Neuson finns fler än 3000 människor anställda. Varje individ bidrar för att omsätta viktiga nyckelvärden

i praktiska resultat. Allra helst skulle Wacker Neuson låta alla medarbetare komma till tals – för detta

räcker tyvärr inte utrymmet till här. Istället har Wacker Neuson frågat tre medarbetare vad Wacker Neuson,

Kramer och Weidemann betyder för dem och varför de är stolta över att vara en del av företaget.

Stefanie Schramm hälsar sedan 3 år kunder hos

Kramer välkomna. Stefanie, född i Pfullendorf, följde

nybygget av Kramerfabriken med nyfikenhet och fattade

runt denna tid ett beslut: "Där vill jag arbeta!"

Sagt och gjort. Idag arbetar den sympatiska damen

i receptionen och njuter dagligen av att ha med

många människor att göra. Om företagets karaktär

säger hon: "Företagsklimatet är helt enkelt i en klass

för sig – som en familj. Jag kan alltid lita på mina

kollegor och vice versa. Den upplevda hjälpsamhetsberedskapen

och sammanhållningen är absolut

något speciellt."

martin Drawe är produktspecialist och arbetar hos

Weidemann i Diemelsee-Flechtdorf. Man kan säga

att han vuxit upp hos Weidemann. Redan vid tre års

ålder tog hans far med sig honom på kundmaskinvisningar

– detta fick dock vissa bieffekter. De röda

Hoftracs ®

utlöste hos unge Martin Drawe en fascination,

som ännu idag inte avtagit i intensitet. Att han

en gång själv skulle arbeta hos Weidemann var

därefter förutbestämt. 1995 började Martin Drawe

sin utbildning hos företaget. Weidemanns karaktär

definierar Martin Drawe såhär: "Den absoluta

kundorienteringen har alltid varit Weidemanns

framgångshemlighet. Vidare: Weidemann tänker

framåt för sina kunder. Så uppstår produkter som

redan idag hanterar morgondagens uppgifter."

Ernst Stengl är försäljare hos Wacker Neuson

i Tyskland. Ernst Stengls berättelse är en, som

man ofta hör hos Wacker Neuson. Allt började

med en utbildning till maskintekniker på fabriken i

Reichertshofen för 40 år sedan. Som många andra

medarbetare, förblev Ernst Stengl efter utbildningen

företaget troget. Idag har han som försäljare mycket

ansvar och gläder sig över att varje dag är väldigt

omväxlingsrik. Om Wacker Neusons karaktär säger

Ernst Stengl: "Wacker Neuson lägger mycket högt

värde vid att den personliga kundkontakten hålls

efter och levs ut. Detta gör oss unika hos kunderna,

och det uppskattar våra kunder också. Vi känner

varandra sedan årtionden, då spelar personlighet

och förtroende en mycket betydande roll. Det heter

ju inte utan anledning: Förtroende kan man inte

köpa. Det måste man förtjäna."

I nästa utgåva av tidningen ligger tyngdpunkten

på företagsvärdet kvalitet.

v.l.: Stefanie Schramm, Martin Drawe, Ernst Stengl

Karaktär


1

10 WEIDEmANN magazin KOmPETENS

KOmPETENS

WEIDEmANN magazin 11

Vår produktion:

I Korbach skapas kvalitet.

I Korbach skapas äkta Weidemann origial, del för del. För ett effektivt produktionsförlopp är det

nödvändigt att noggrannt följa en optimerad process. Vi tar er med på Weidemann-maskinernas

resa tills de lämnar fabriken.

1 Fabriken i Korbach,

produktionsstart

oktober 2007

2 De 6 monteringslinjerna

Först och främst: Fabriken i Korbach är byggd i

U-form. Av goda skäl. Därigenom kunde produktionslinjens

totala längd reduceras från 1700 meter

i den gamla fabriken till endast 750 meter i den nya.

Ett stort steg mot mer effektivitet.

Fabriken är uppdelad i olika områden, lager

och stationer. I utomhuslagerområdet lagras de

stora komponenterna. De är så ordnade att de

kan förflyttas kortast möjliga väg till respektive

monteringslinje eller förmontage. I alla lager säkerställs

genom en noggrann lagerhantering att de för

dags- respektive veckoproduktionen nödvändiga

komponenterna alltid står till förfogande i de rätta

mängderna.

Ordning är halva produktionen

En dagsplan för produktionen säkerställer att

delarna finns på rätt plats i rätt tid och att fabrikens

driftstider nyttjas optimalt. En väsentlig station i

produktionsprocessen är den centrifugala rotations-

blästeranläggningen som tar bort alla rost-, slagg-

och svetsrester. Endast en optimal förbehandling

kan garantera en kvalitativt högvärdig och framför

allt långlivad lackering. 80 % av komponenterna blir

efter ingående förbehandling pulverlackerade i en

automatisk lackkabin. Komponenterna förflyttas efter

lackeringen automatiskt till lackhärdningsugnen,

där pulverlacken binds till grundmaterialet. Detta

förfarande garanterara att Weidemanns lackering

håller enastående kvalitet. Pulverlackeringssystemet

fungerar miljövänligt och förlustfritt, då det nerfallande

pulvret och avloppsvattnet befinner sig i ett

slutet kretslopp. Komponenter som av tekniska skäl

inte kan pulverlackas lackeras med ett höghållfast

våtlack.

Nu till fabrikens hjärta: de 6 monteringslinjerna.

De ser till att ett optimalt monteringsresultat

upprätthålles. För att kunna reagera flexibelt på

marknadssituationen, är linjerna 2, 3, och 4 identiskt

uppbyggda. Det talar för Weidemann, att montaget

av enskilda delar görs i lackerat tillstånd. Endast på

detta sätt kan lackering respektive pulverhärdning

göras med ett fullgott, heltäckande resultat. Ett

kvalitetsdrag, som lönar sig under hela Weidemannmaskinens

livslängd.

Prövad Weidemann-kvalitet

Innan en maskin får lämna fabriken, går den igenom

en utförlig slutkontroll. Först när en Weidemann är

registrerad som "slutgodkänd" blir den leveransklar.

Med hjälp av den utförliga dokumentationen som

medföljer maskinen i produktionsprocessen går det

alltid att följa vilka komponenter som monterats i

den aktuella maskinen. Därigenom är en omfattande

service under maskinens hela livstid säkerställd.

hoftracs ® , Weidemanns hjullastare och teleskoplastare

är robusta och har lång livslängd. men till och

med de mest robusta maskiner måste regelbundet

genomgå service. hos Weidemann är det extra enkelt.

1. Lättåtkomliga servicepunkter

Motorhuven öppnas bakåt med ett enkelt

grepp. Man kan då snabbt kontrollera luftfiltrets

kondition och nivåerna på motor- och hydraulolja,

kylvätska och bromsvätska.

2

I ett nu är underhållet färdigt.

Så snabbt går det bara hos Weidemann.

2. Enkelt att luta förarplatsen

Endast 2 skruvar behöver lossas på Weidemanns

maskiner för att kunna tippa förarplatsen

respektive hytten åt sidan. Man får då snabbare

tillgång till drivkomponenterna.

3. Problemfritt byte av hydraulslangar

Hydraulslangarna till lastarmen är uppdelade

i segment. Vid skada på en hydraulslang behöver

inte hela slangen från ventilblocket till lastarmen

bytas ut, utan bara den aktuella sektionen.

4. Perfekt åtkomst till alla smörjpunkter

Vid utvecklingen ser Weidemann alltid till

att samtliga smörjpunkter ligger på lättillgängliga

platser. Till och med smörjpunkter som vanligtvis

skulle befinna sig under motorhuven, finns på

Weidemann-maskiner belägna på utsidan.


1

12 WEIDEmANN magazin KOmPETENS

WEIDEmANN magazin 13

1 Förut …

Lantbruks-geni:

Tänk framåt, visa väg, gå före.

Weidemanns kompakta hoftrac ® kan liknas vid en inomgårdsarbetets mobiltelefon: Den är liten, praktisk,

alltid till hands, klarar en stor mängd uppgifter och avlastar användaren. Att avlasta lantbrukaren

var från början målet för hoftrac ® från Korbach. I början log många åt den tanken, men med tiden har

den blivit ett samlingsbegrepp för en hel maskinkategori.

2 … och idag.

Weidemanns verkställande finansdirektör, Bernd

Apfelbeck, betraktar de växande lågpris-konkurrenterna,

men säger lugnt: "Inte härma, utan förstå.

Bakom Weidemannidén gömmer sig väsentligt mer

än etablerade maskiner. Och det kan man tack

och lov inte efterhärma, eftersom det har att göra

med människor och med deras sätt att tänka och

handla."

Mångfald i enheten och vägen från konkreta

behov i vardagen på lantgården till praktiska och

verkligt hjälpsamma lösningar, som man även har

råd med – det är Weidemann-principen från första

stund. Och när det gäller det har hittills så gott som

inget förändrats.

Sådant landskap, sådan Weidemann

Weidemannutbudet omfattar Hoftracs ® , hjullastare

och teleskoplastare samt ett omfattande tillbehörsprogram.

Den sammanställda utbudspaletten kännetecknas

framför allt av tre faktorer: För det första

ideal uppdelning i maskinklasser i teknisk mening.

För det andra en konsekvent inriktning på kunden

från ridstallet via deltids-lantbrukaren till storföretag

inom jordbruk, som berör många och även berörs

av många. Därutöver spelar under de senaste åren

den kommunala användningen och trädgårds- och

landskapsanläggning en avgörande roll. Bernd

Apfelbeck: "En Weidemann i nord-Tyskland är konfigurerad

annorlunda än en i de Bayerska alperna. Vi

kan leverera en 'skräddarsydd Weidemann'. Och det

är också möjligt, eftersom vår lokala försäljningspartner

precis vet, vad som behövs."

Från stallarbetare till Allrounder

Om det tidigare var viktigt att allt "fungerade"

perfekt, är idag kraven ännu högre. Teman som

komfort, ergonomi, säkerhet, ekonomi och hållbarhet

finns i förgrunden och laddar begreppet kvalitet

med nytt innehåll. Och Weidemann skulle inte vara

Weidemann, om det inte sedan länge fanns nya

idéer och lösningsansatser här.

2

Kommer som beställt.

Vill ni inte missa en enda utgåva av Weidemann-tidningen? Inget problem.

Fyll helt enkelt i prenumerationssvarskortet och den aktuella Weidemann-tidningen väntar på er 2 x årligen

nytryckt, direkt i er brevlåda. Eller så anmäler du dig direkt online på:

www.weidemann.de/magazine

Ni kan gärna även prenumerera på koncernmärket Wacker Neusons båda andra tidskrifter direkt hos oss.

magazin

Utgåva 02/2011

MAGAZIN

magazine

Ausgabe 02/2011

02/2011 Issue

magazine

02/2011 Issue

Berätta er historia för oss!

Har ni haft speciella positiva erfarenheter av Weidemann eller använder

ni er maskin till en alldeles speciell uppgift? Berätta om det för oss.

Vi ser fram emot ert e-postmeddelande till: magazine@weidemann.de

Prenumerations-svarskort.

Ja, jag vill prenumerera på Weidemann mAGAZIN och erhåller tills den avsäges 2 x årligen utan

kostnad den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska Franska

Nederländska Polska Svenska

Ja, jag vill abonnera på Wacker Neuson mAGAZIN och erhåller tills den avsäges 2 x årligen utan

kostnad den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska Franska

Nederländska Spanska Polska

Tjeckiska

Ja, jag vill prenumerera på Kramer mAGAZIN och erhåller tills den avsäges 2 x årligen utan kostnad

den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska


14 WEIDEmANN magazin PANORAmA

WEIDEmANN magazin 15

Firma

Förnamn

Efternamn

Titel

Gatuadress

Postnummer / Ort

Land

E-postadress

Mässor & Tider

Agritechnica

13-19 November 2011

hannover, Tyskland

Agritechnica är världens största internationella utåtriktade utställning för

lantbruksteknik och äger rum vartannat år. 2009 besökte 355 000 besökare

från 88 länder mässan. Totalt 2 300 utställare från 46 länder fanns representerade.

På Agritechnica 2011 presenterar Weidemann som alltid intressanta nyheter.

Du hittar oss i Hall 06 Stånd 06-C25.

Vi ser fram emot ert besök!

Ytterliggare mässor och tider hittar du på www.weidemann.de

Porto betalas

av mottagaren

Wacker Neuson

Vertrieb Europa Gmbh & Co. KG

Konzernmarketing

Preußenstraße 41

80809 München

Tyskland

4 frågor till…

Wacker Neuson Used.

Sedan öppnandet i April 2011 är Gotha den första adressen för begagnadmaskins-fans från Tyskland och

utlandet. På det 20 000 m 2 stora området där Weidemanns produktionsanläggning tidigare legat, erbjuder

Wacker Neusons begagnadmaskincenter ett stort urval av begagnade maskiner och redskap som finns för

direkt försäljning. Representerade finns koncernmärkena Wacker Neuson, Kramer Allrad och Weidemann liksom

även koncernoberoende märken. Runt 800 begagnade maskiner och redskap hör för tillfället till utbudet:

Från små stavvibratorer till 15-tons grävmaskiner samt hjullastare och hoftracs ® .

Begagnadmaskincentret i Gotha erbjuder så att

säga "andra hand från första hand". Vad utmärker

sig jämfört med konkurrenterna?

"Wacker Neusons företagsvärden framgång,

innovation, kvalitet och karaktär efterlevs även i

begagnadmaskincentret Gotha. Framgång, eftersom

vi genomför en tillståndskontroll av alla nyanlända

maskiner och verktyg och direkt genomför eventuella

reparationer eller underhållsarbeten. Innovation,

för att det stora urvalet av använda byggnadsmaskiner

och verktyg är unikt på en enda ort. Kvalitet, för

att vi endast erbjuder maskiner och redskap till salu,

som är i ett oklanderligt funktions- och arbetsskick.

Och karaktär, för att vi garanterar våra kunder

professionella, personliga råd."

Vilka ytterligare fördelar har kunden?

"Förutom de redan nämnda fördelarna,

erbjuder framför allt demo-området en stor nytta för

kunderna. Byggnadsmaskiner kan testas utförligt,

innan kunden fäller sitt köpavgörande."

Kunder uppskattar det okomplicerade genomförandet

i Gotha. Vad kan ni säga oss om detta?

"Många kunder tar direkt med sina nya

brukbara maskiner eller låter hämta maskiner per

spedition. Mångåriga Wacker Neuson kunder köper

ibland vad de behöver direkt via Internet – utan att

ha besiktigat redskapen eller maskinerna i förväg.

De står i ständig kontakt med oss och uppskattar

vår handslagskvalitet."

Var hittar intresserade och kunder utbudet av

begagnade maskiner överskådligt?

"Allra snabbast går det online. På vår webbsida

used.wackerneuson.com finns alla maskiner och

redskap aktuellt listade med foton och information.

Det lönar sig även att göra ett personligt besök.

Gotha ligger i hjärtat av Tyskland och förfogar över

en utmärkt trafikförbindelse med grannländerna."

Ralph-Jörg Gruber,

Ansvarig

Wacker Neuson Used


13.-19.11.2011

AGRITEChNICA

Hall 06 / Monter 06-C25

Vi ser fram emot

ert besök!

More magazines by this user
Similar magazines