Views
5 years ago

Procedurhandboken 2010 - Rotary International

Procedurhandboken 2010 - Rotary International

Procedurhandboken 2010 - Rotary

Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare

 • Page 2 and 3: INNEHÅLLER: Rotary Internationals
 • Page 4: Procedurhandboken Referenshandbok f
 • Page 7 and 8: Hänvisningar i texten De vita sido
 • Page 10 and 11: 1 Rotaryklubben Medlemskap i Rotary
 • Page 12 and 13: ROtARyKlUBBEN 4) Utse klubbkommitt
 • Page 14 and 15: ROtARyKlUBBEN Utbildningskrav Ordf
 • Page 16 and 17: ROtARyKlUBBEN av en annan klubb, s
 • Page 18 and 19: ROtARyKlUBBEN 1) Skicka in förslag
 • Page 20 and 21: ROtARyKlUBBEN het som utövas av de
 • Page 22 and 23: ROtARyKlUBBEN Skydd av medlemsdata
 • Page 24 and 25: ROtARyKlUBBEN Gäster Rotaryklubbar
 • Page 26 and 27: ROtARyKlUBBEN serviceorganisationer
 • Page 28 and 29: ROtARyKlUBBEN 6) Pr 7) En stark med
 • Page 30 and 31: ROtARyKlUBBEN 2) Formulär för spo
 • Page 32 and 33: ROtARyKlUBBEN Rotary och kontakter
 • Page 34: ROtARyKlUBBEN medlem kan välja på
 • Page 37 and 38: PROCEDURHANDBOKEN 2010 RI-styrelsen
 • Page 39 and 40: PROCEDURHANDBOKEN 2010 3) Guvernör
 • Page 41 and 42: PROCEDURHANDBOKEN 2010 RI-styrelsen
 • Page 43 and 44: PROCEDURHANDBOKEN 2010 FÖRUTVARAND
 • Page 45 and 46: PROCEDURHANDBOKEN 2010 8) guvernör
 • Page 47 and 48: PROCEDURHANDBOKEN 2010 Guvernörens
 • Page 49 and 50: PROCEDURHANDBOKEN 2010 • Delta i
 • Page 51 and 52: PROCEDURHANDBOKEN 2010 2) samarbeta
 • Page 53 and 54:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 7) Klubben h

 • Page 55 and 56:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 formatet fö

 • Page 57 and 58:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 RI-styrelsen

 • Page 59 and 60:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 byte, eller

 • Page 61 and 62:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Programinneh

 • Page 63 and 64:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Distriktssem

 • Page 65 and 66:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 det konferen

 • Page 67 and 68:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 5) En webbpl

 • Page 69 and 70:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 det under le

 • Page 71 and 72:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Generalsekre

 • Page 73 and 74:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 till RI-styr

 • Page 75 and 76:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 från hyresg

 • Page 77 and 78:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 The Rotary W

 • Page 79 and 80:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 • The Rota

 • Page 81 and 82:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Ordföranden

 • Page 84 and 85:

  4 Rotary Foundation Rotary Internat

 • Page 86 and 87:

  ROtARy FOUNDAtiON Zonsamordnaren f

 • Page 88 and 89:

  ROtARy FOUNDAtiON Alla distrikts SH

 • Page 90:

  ROtARy FOUNDAtiON Klumph Society tr

 • Page 93 and 94:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 • A Global

 • Page 95 and 96:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 samt för fl

 • Page 97 and 98:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Inköp av va

 • Page 99 and 100:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 välgörande

 • Page 101 and 102:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Förbjuden a

 • Page 103 and 104:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Övrigt Rota

 • Page 105 and 106:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 PANTONE ® 8

 • Page 108 and 109:

  6 RI:s allmänna program Rotarys pr

 • Page 110 and 111:

  RI:s AllmäNNA PROgRAm Foundations

 • Page 112:

  RI:s AllmäNNA PROgRAm RI:s utmärk

 • Page 115 and 116:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Fyrafrågepr

 • Page 117 and 118:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Inom Rotary

 • Page 119 and 120:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Rotaryklubb

 • Page 121 and 122:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 9) vidtar n

 • Page 123 and 124:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Detaljerad i

 • Page 125 and 126:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 de fritids-

 • Page 127 and 128:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 120 anhålla

 • Page 129 and 130:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 fullständig

 • Page 131 and 132:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 • Skapa oc

 • Page 133 and 134:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Utbytesprogr

 • Page 136 and 137:

  11 Rotary Foundation RI:s styrelse

 • Page 138 and 139:

  ROtARy fOUNDAtION och för grupper

 • Page 140 and 141:

  ROtARy fOUNDAtION humanitära proje

 • Page 142 and 143:

  ROtARy fOUNDAtION Förenklade distr

 • Page 144 and 145:

  ROtARy fOUNDAtION ger flexibilitet

 • Page 146 and 147:

  ROtARy fOUNDAtION ter anses vara Ro

 • Page 148:

  Del 3 Internationella möten

 • Page 151 and 152:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Röstningsf

 • Page 154 and 155:

  13 Lagrådet Lagrådet är Rotary I

 • Page 156 and 157:

  TYPER AV FÖRESLAGEN LAGSTIFTNING L

 • Page 158 and 159:

  FÖRSLAG, GoDKäNNANDE oCh INLäMNA

 • Page 160 and 161:

  LAgRåDEt om ett exemplar. Föresla

 • Page 162 and 163:

  LAgRåDEt redogörelse för intäkt

 • Page 164 and 165:

  LAgRåDEt avsnitt 8.110. i RI:s sta

 • Page 166 and 167:

  LAgRåDEt Ett sådant överförande

 • Page 168 and 169:

  LAgRåDEt representera ett eller fl

 • Page 170 and 171:

  LAgRåDEt grundlagsdokumenten eller

 • Page 172:

  14 International Assembly (internat

 • Page 175 and 176:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 en och progr

 • Page 178 and 179:

  Del 4 Rotary Internationals grundla

 • Page 180 and 181:

  Grundlag för Rotary International

 • Page 182 and 183:

  gRUNDlAg föR ROtARy INtERNAtIONAl

 • Page 184 and 185:

  gRUNDlAg föR ROtARy INtERNAtIONAl

 • Page 187 and 188:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 STADGAR FÖR

 • Page 189 and 190:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 2.040.1. Än

 • Page 191 and 192:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 lemskapet f

 • Page 193 and 194:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Internationa

 • Page 195 and 196:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 är närvara

 • Page 197 and 198:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 6.050.3. Sty

 • Page 199 and 200:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 6.120.2. Guv

 • Page 201 and 202:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 (c) den för

 • Page 203 and 204:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 föreslagen

 • Page 205 and 206:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 8.020.3. Kva

 • Page 207 and 208:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 majoriteten

 • Page 209 and 210:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 8.130.1. Arb

 • Page 211 and 212:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 representant

 • Page 213 and 214:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 9.050. Deleg

 • Page 215 and 216:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 Paragraf 10

 • Page 217 and 218:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 10.070.4. Ka

 • Page 219 and 220:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 eras till ge

 • Page 221 and 222:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 11.050.4.3.

 • Page 223 and 224:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 slagna kandi

 • Page 225 and 226:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 resolutioner

 • Page 227 and 228:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 12.020.13. U

 • Page 229 and 230:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 12.030.4. Si

 • Page 231 and 232:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 varande guve

 • Page 233 and 234:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 och vara und

 • Page 235 and 236:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 låter skall

 • Page 237 and 238:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 barna i de b

 • Page 239 and 240:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 RI-styrelsel

 • Page 241 and 242:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 15.070.1. Ro

 • Page 243 and 244:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 15.110. Avs

 • Page 245 and 246:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 16.090. Befo

 • Page 247 and 248:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 17.040. Beta

 • Page 249 and 250:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 17.050. Budg

 • Page 251 and 252:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 i resplanen

 • Page 253 and 254:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 19.040.3. Up

 • Page 255 and 256:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 varande RI-p

 • Page 257 and 258:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 250 ENHETLIG

 • Page 259 and 260:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 252 4. Inter

 • Page 261 and 262:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 den tidigare

 • Page 263 and 264:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 (1) är när

 • Page 265 and 266:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 efter valet

 • Page 267 and 268:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 eller på gr

 • Page 269 and 270:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 (b) Vädjan.

 • Page 272 and 273:

  Del 5 Andra legala dokument Rekomme

 • Page 274 and 275:

  *Stadgar för rotaryklubben i PARAg

 • Page 276 and 277:

  REKOMMENDERADE StADgAR föR ROtARyK

 • Page 278 and 279:

  REKOMMENDERADE StADgAR föR ROtARyK

 • Page 280 and 281:

  REKOMMENDERADE StADgAR föR ROtARyK

 • Page 282 and 283:

  Stadgar för Rotary Internationals

 • Page 284 and 285:

  StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAlS

 • Page 286 and 287:

  StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAlS

 • Page 288 and 289:

  StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAlS

 • Page 290:

  StADgAR föR ROtARy INtERNAtIONAlS

 • Page 293 and 294:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010 tillsätta T

 • Page 295 and 296:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i världen v

 • Page 297 and 298:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Fokusområd

 • Page 299 and 300:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Guvernören

 • Page 301 and 302:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Kamratskaps

 • Page 303 and 304:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Närvarorap

 • Page 305 and 306:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Resolution

 • Page 307 and 308:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i Rotarys syf

 • Page 309 and 310:

  PROCEDURHANDBOKEN 2010i ten av guve

 • Page 312 and 313:

  A Acting governor, 287 Administrati

 • Page 314 and 315:

  Guvernör, ställning, 30 Guvernör

 • Page 316 and 317:

  Nominering och val av ämbetsmän,

 • Page 318 and 319:

  Rotarys policysamling, 299 Rotarys

 • Page 320:

  Vänskapsutbyte, Rotarys, 116 Värl

FÖR EN FRAMGÅNGSRIK KAMPANJ 2012-13 - Rotary International
200 m iljoner USD angeläget i kampen m ot polio - Rotary ...
Cupolas, Rotary Furnaces Iron / Steel / Enamels / Frittings
NyhetsForum 3-2010 - Hjälp Till Liv International
SWEAbladet vår/sommar 2010 - SWEA International
Sommar 2010 - SWEA International
information till nya medlemmar - Lions Clubs International
Magasinet Moskva Hösten/Vintern 2009-2010 - SWEA International
Bladet - SWEA International
ÅRGÅNG 21 NR 2 2010 - SWEA International
Jernet 2010 - Östra Aros Motorcykelklubb
Nr 4/2006 - SWEA International
Verksamhetsberättelse 2010 - Svensk förening för ...
Saco-S stadgar antagna 2010-05-14
SWEA-Bladet november 2008 - SWEA International
Årsberättelse 2010 — Norrlands Hotell– och ... - Visita
GuvernörensMånadsbrev 03 - IQ Pager
Gäddviket nr.1 2010 - Segel Sällskapet Gäddviken
Nytt ifrå´ Markera nummer 1 2010 - IdrottOnline Klubb
Nr 2/2008 - SWEA International
Nr 47 Årgång 23 - maj 2010 - SWEA International
Nr 4 2010 - Välkommen till SEKO Klubb 630
Göteborg Kungsporten blir Rotaryklubb
Personalutbildning 2010 - Folkuniversitetet
Untitled - Amnesty International
Våren 2010 - JVBK