Klicka här för pdf-fil - Fergin AB

fergin.se

Klicka här för pdf-fil - Fergin AB

Vi är inriktade på kapslad belysning för krävande miljöer.

Allt från antivandalarmaturer med höga krav på hållbarhet

till täta, motståndskraftiga, armaturer från IP54, som klarar

fukt, damm, värme, kyla, sot och kemikalier.

Vi har även tak-, vägg- och markarmaturer för punkt- och

effektbelysning i parker och på fasader. Samtliga robusta

armaturer med eleganta designlösningar med möjlighet att

skapa spännande och trygga ljusmiljöer.

Kännetecknande för vårt sortiment är hög kvalitet vilket ger

lång livslängd och därmed även en bra totalekonomi.

Nr 1 på kapslad belysning

Fergin Sverige AB

Box 364

SE-591 24 Motala

Tel 0141-500 25

Fax 0141-536 94

Bangårdsgatan 9

SE-591 32 Motala

info@fergin.se

www.fergin.se


Bulltofta Malmö

Skytteanska valvet Uppsala Jönköping

14

Nr 1 på kapslad belysning

Vara


Entré, Sundbyberg

Armatur Nightfocus 20W

Ljusdesigner: Ljusrum

Fotograf: Fanny Englund, Ljusrum

Fastighetsägare: Diligentia

Adress: Kv. Kabeln, Esplanaden 3, Sundbyberg

Lekpark Annelund, Borås.

Armatur Nightspot.

Ljusdesign Kristin Haglund Borås kommun. Foto Ingemar Carlsson, Borås kommun.

Rådhuset, Uppsala

Armaturer SLC mini och SLC micro LED Meyer/Fergin

Ljusidé Ljusarkitektur. El- och ljusprojektering Katarina Gustafsson, Projektel, Uppsala.

Hjulsvarven, Bro pendeltågsdepå

Armatur Norka Fulda och Bebra

Ljusdesign, elprojektering och foto Cecilia Gustafsson och

Johan Bennbäck, Teknoplan.

Framsidan, fr v, medurs: • Skytteanska valvet, Uppsala. Armatur Meyer markarmatur lysrör T5. Ljusdesign och projektering

Henric Eriksson, nu Bjerking. • GC-tunnel under Sallerupsvägen, Bulltofta, Malmö. Armaturer Norka Bern, Brightlight. Ljusdesign

Christian Walter, LMT Elteknik AB, Malmö. • Vara resecentrum. Armatur Nightspot Konstverk av Katharina Grosse. Ljusdesign Phosforos. • Promenadtråk

Munksjön, Jönköping. Armatur Nightspot mini. Ljusdesign/foto Johan Röklander.


Tunnel under Luthagsesplanaden parallellt med

Svartbäcksgatan och Fyrisån, Uppsala.

Armatur Erfurt i tunnelmynning.

Beställare Patrik Andersson, Uppsala kommun.

Ljusdesign och projektering Viktoria Mörk/Henric Eriksson, nu Bjerking.

Förskolan Solkatten, kv Locknålen, Fruängen,

Stockholm

Armatur Meyer Nightspot och Nightspot Gobo

Projekt, ljusdesign och foto Stina Marsh och Jacob Östlund, East

and Marsh Ljusdesign AB.

Varvsparken Malmö med Turning Torso i

bakgrunden.

Armaturer Gobo, Nightline i ingångsportarna

samt Norka Erfurt under bänkar.

Ljusdesign White Design, Göteborg.

Gång- och cykeltunnel under Sallerupsvägen, Bulltofta, Malmö

Armaturer Norka Bern, Brightlight, Nero vandalarmatur.

Ljusdesign Christian Walter, LMT Elteknik AB, Malmö.