Februari - juni 2011. - Svenska kyrkan

inspire.accson.se

Februari - juni 2011. - Svenska kyrkan

Roslagsbro-Vätö

Församlingsblad

Februari-juni 2011


Kyrkoherdens tankar

-Tänd ett ljus och låt det brinna,

låt aldrig hoppet försvinna,

tänd ett ljus …

11 december förra året, blev förändringens tid i

vårt svenska samhälle, det blev den dagen som

terrorn kom till vårt land. Mitt i julruschen i centrala

Stockholm, bara några steg från tusentals

julhandlande människor, detonerar självmordsbombaren

sin sprängladdning. Första tanken

hos mig var att det inte får vara sant, att vi

skulle vara drabbade här i Sverige!

Men det var vi och därmed har vi fått vakna upp

till en ny verklighet. Det blev på något sätt mörkare

och mer osäkert i vårt samhälle.

Men samtidigt får vi aldrig låta mörkret ta över-

handen. Vi ska även fortsättningsvis försöka värna om vårt öppna svenska samhälle.

Niklas Strömstedt och Lasse Lindholm skriver i en av sina sångtexter;

”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, det är

mörkt nu men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på,

för den här planeten du bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.”

Vi tänder ljus och samtidigt får vi knäppa våra händer i bön till vår himmelske Fader.

Till honom kan vi komma med allt som vi har inom oss, det som oroar men även det som

glädjer oss. Det vi har att tacka för, men även det vi har att säga förlåt för, det som kanske

inte blev så bra. Ibland försöker vi människor att göra det bästa i olika situationer och ändå

kan det bli som aposteln Paulus, Kristi Jesu tjänare som var kallad till apostel, skriver till de

kristna i Rom;

”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte

vill det gör jag.” (Rom 7:19)

Men i bönen finns möjligheten att få lägga fram allt.

Världsböndagen 2011

Den 4 mars kommer vår jordglob att fyllas av olika böner, från det att solen går upp i öster till

dess dagen lägger sig till ro i väst, det är nämligen världsböndagen.

I år är det kvinnorna i Chile som inbjuder oss till gemenskapen som har temat: ”Hur många

bröd har du?” Samma gudstjänst kommer att firas i mer än 170 länder runtom vår jord.

Böner kommer att bedjas på mer än 1000 olika språk med början i gryningen i Tonga och

sluta 40 timmar senare i Alaska. Kollekten som samlas in den dagen kommer att bl.a gå till

stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländer. Kvinnorna i Chile har en uppmaning

till oss; ”tacka för livet som gett mig så mycket” och de utmanar oss också att fundera

över hur vi använder och vårdar de gåvor Gud har gett oss.

I Roslagsbro kyrka uppmärksammas dagen med en gudstjänst kl 19.00 och kaffe kommer att

serveras, ansvarar för kvällen gör församlingens gudstjänstgrupp.

Med önskan om Guds rika välsignelse!

Helén Uddén

Kyrkoherde Helén Uddén en vinterdag utanför

pastorsexpeditionen i Roslagsbro.


Clas Forsgren har tankar om ordet socken

Vi är två socknar - Roslagsbro och Vätö - i en församling.

Ordet socken är mycket gammalt. Det betyder ”det område varifrån människor

söker sig till samma kyrka” och användes kanhända före kristendomen som

tingsplatser. I norrland där jag kommer ifrån fick människorna förr söka sin kyrka

mycket långt bort. Det var många dagsmarscher att gå i väglöst land. Därför

byggde man kyrkstäderna med egna övernattningslägenheter vid kyrkan. 70

kyrkstäder fanns det. 13 sägs finnas kvar. De flesta brann upp då de timrade

stugorna stod mycket tätt. Bäst bevarad är Gammelstad utanför Luleå (bilden).

Från mitten av 1700-talet och hundra år framåt förkortades

avstånden tack vare flera kyrkbyggen. På 1790-talet bestämde

sig 40 bönder i området kring den 2 mil långa Viskasjön att bygga

sig en kyrka och skapa en egen socken. Först tänkte man

sig kyrkan på ett högt berg med vacker utsikt (bilden). Detta

berg har på senare år fått namnet ”Tempelberget” men det är

inte på grund av det tänkta kyrkbygget. Det är buddistmunkar

bland annat från klostret på Värmdö som påbörjat bygget av

Europas största buddisttempel just där.

Kyrkan kom i stället att placeras på ”strandnära tomt” och är idag den äldsta sockenkyrkan i drift i västerbottniska

lappland. Man byggde också en kyrkstad. 1797 blev man en egen socken som fick namnet

Fredrika efter den dåvarande drottningen. Dorotea och Vilhelmina i väster fick senare också drottningnamn.

Kyrkbyn där jag är född heter Fredrika på kartor och skyltar men byborna själva säger fortfarande

Viska. Området där den på 1800-talet till största delen nedbrunna kyrkstaden

låg kallas än idag för ”plassn” som på korthugget norrländskt vis är en sammandragning

av ”kyrkplatsen”.

Det här var ett fattigt område i sydöstra hörnet av Lappland. De flesta av de

40 bönderna var första eller andra generationens nybyggare. Den första kyrkoherden

fick själv bygga en predikstol för att ha något att predika ifrån. Den blev

mycket fin och används än idag (bilden). Värre gick det med ljuskronan som kyrkoherden

svarvade i trä. Den återfanns på 1940-talet i en timmerhuggarkoja där

den gjorts om till torkställning för strumpor.

Det är fortfarande långt till nästa sockenkyrka för Fredrikaborna. Nästan som härifrån till Östhammar åt

både öster och väster. Men det behövs inte fler. Man passerar endast en by i vardera riktningen. Rakt

norrut är det betydligt längre och fler byar och i en av dessa uppfördes så sent som 1962 ett kapell efter

initiativ på ett symöte 1937!

Varför berätta denna historia från en avlägsen trakt i vårt församlingsblad. För mig förklarar den

tydligt hur det kommer sig att vi har så tätt mellan socknarna här. Det räckte med 40 hushåll för att man

skulle orka med att bygga sig en egen kyrka och en kollekt på 5,50 kronor på ett symöte var tillräckligt

för att en by skulle starta en stiftelse som byggde och underhöll ett kapell för bara femtio år sedan. Här i

Uppland var det tättbefolkat. Inte undra på att vi här på en halvdagstur skulle hinna besöka ett tiotal kyrkor

och en kyrkoruin. Men viktigast av allt i historien: Det var inte en stark politisk eller kyrklig centralmakt

som uppförde våra kyrkor. Det var folket själva som byggde sin kyrka och skapade sin egen socken.

Våra förfäders uppoffrande satsningar för sin bygd gör att det känns extra viktigt att vi idag tar väl

hand om våra två socknar och sockenkyrkor och vår församling.


Eva, Anders och Evy med alla barn som var med på höstavslutningen

RIDDARSKOLA

I riddarskolan jobbar vi med riddartiden.

Tillsammans utforskar ledarna

och barnen vad som hände

under riddartiden.

Barnen skapar sina egna riddardräkter

och hittar på sina

egna riddarnamn m.m.

Under hösten kommer vi att

jobba mycket med att skapa

karaktärer till våra riddare.

Från 6 år och uppåt

I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

VID VÄTÖ KYRKA

ONSDAGAR KL 14:30 – 17:00

Terminsstart den 26 jan.

6 - 12 år

Riddarskolan

och Lajvet byter dag!

Från och med årsskiftet är

Riddarskolan (Vätö)

på Onsdagar kl. 14:30 -17:00,

och Lajvet (Roslagsbro)

på Torsdagar 14:30 - 17:00.

Det medför att både verksamheterna får

tillgång till mer lokaler och lajvgruppen

kommer kunna vara i Sockenstugan,

där vi kan dela upp oss

i mindre grupper.

Vi har öppen verksamhet med

barnsång både i Sockenstugan i

Roslagsbro och i församlingsgården

på Vätö. Sångstunderna brukar bli

fartfyllda och vi sjunger allt från

namnsånger, rörelsesånger, traditionella

sånger och skrammelsånger.

Efter sångstunden fikar vi tillsammans

och barnen får leka fritt.

I SOCKENSTUGAN VID

ROSLAGSBRO KYRKA

TISDAGAR KL 14-16

Terminsstart den 25 jan.

I FÖRSAMLINGSGÅRDEN

VID VÄTÖ KYRKA

FREDAGAR KL 9-11

Terminsstart den 28 jan.

LAJVGRUPP

Vi träffas på torsdagseftermiddagarna

efter skolan och det går att åka

med skolbussen till träffen.

Lajv är en form av rollspel där vi

jobbar både med

drama och friluftsliv. I ett lajv

skapar barnen sina egna rollfigurer,

därefter skapar vi ett

gemensamt äventyr.

Endast fantasin kan sätta gränserna!!!

Från 6 år och uppåt

I SOCKENSTUGAN

I ROSLAGSBRO

TORSDAGAR KL 14:30 -17:00

Terminsstart den 27 jan.

6 - 12 år


Nu gör vi oss redo för sista perioden!

Om du har varit på en hockeymatch så vet du att varje match är

uppdelad i tre perioder. Hur tuffa de två första perioderna än har

varit så är det i den tredje allt sätts på sin spets. Det är här allt

gäller och det lag som har mest kraft med sig in i tredje period

är oftast det laget som står som segrare då slutsignalen ljuder.

I drygt två år har vi levt med projektet ”Sätt Hela Kyrkan I Gung”; Ett treårigt projekt där

vi jobbar med gudstjänstutveckling med barn och ungdomar. Nu är det är dags för projektet

att gå in i sista perioden. När slutsignalen ljuder i slutet av året hoppas vi på att vi har

nått de mål vi har satt upp.

Om du har varit på en gudstjänst så vet du att varje gudstjänst är uppdelad i olika byggstenar.

Här ges möjlighet att uttrycka sin tro och längtan på olika sätt. Gudstjänsten kan vara ett

andrum för att hitta kraft till att klara av varda- gens utmaningar.

Nu kan alla som vill vara med och fördjupa sig i gudstjänstens olika delar och möjligheter

få vara med och påverka församlingens framtida sätt att fira gudstjänst.

Vi kommer jobba med olika delar varje gång och man väljer själv

vilka gånger man vill vara med.

Varmt välkomna!

Att bygga Gudstjänst

Datum:

17/2 Roslagsbro sockenstuga.

18:30 - 20:00

20/3 Vätö församlingsgård.

11:00 - 16:00

16/4 Vätö församlingsgård

12:00 - 16:00

12/5 Roslagsbro sockenstuga.

18:30 - 20:00

Keep The Faith Mässa

Lördag 26 mars kl. 18:00 i

Roslagsbro kyrka

Missade du ungdomarnas

ljusetmässa har du möjlighet att vara med

på en ny spännande mässa med namnet

Keep The Faith. Mässan handlar om den

kämpande tron där vi blandar olika uttryck

och känslor. Vi vågar säga att även detta

blir en mässa som berör.


VAD GÖR DOM ? - ÅKE BROSTRÖM INTERVJU SERIE FORTSÄTTER

I serien om lite okända befattningshavare inom kyrkan har

vi kommit till ordföranden i kyrkorådet.

Kyrkorådets ordförande väljs i samband med kyrkovalet

och sitter i en mandatperiod åt gången. Denna period är

det Anders Forsberg som är ordförande.

Det senaste året har varit extra arbetsamt på grund av den

genomförda sammanläggningen av församlingarna och

arbetsinsatsen har uppgått till ca 600-700 timmar. Ett normalt

år ligger arbetstiden på ca 300-400 timmar/år. Varje

vecka besöker Anders också pastorsexpeditionen och går

igenom post samt attesterar räkningar som ska betalas.

Att budgetar följs och att redovisningen blir korrekt är givetvis

också en del i ordförandeskapet, samt att förbereda och

leda sammanträdena. Anders ser för 2011 framför sig en arbetsinsats kring bland annat sanering

av Roslagsbro kyrka, där man upptäckt mögelskador samt restaurering av mögelskadade

textilier. Underhåll och påbättring av kyrkornas takmålningar och en andra målning av kyrktak

och klocktorn är också arbete som ligger nära i tiden.

Viktigt är att som ordförande se till att det som görs blir ordentligt dokumenterat.

Anders vill, som ordförande, se - att det fungerar – att det blir rätt.

Vård – och underhållsplan

År 2008 beslutade kyrkonämnden att upprätta en vård- och underhållsplan för församlingens

kyrkor och fastigheter. Församlingen erhöll hjälp med upprättande av planen av Björn Björk

från Uppsala stift, konsulter och antikvarier.

För att få en långsiktig uppfattning av framtida kostnader gällande underhållet har även en ekonomisk

plan för 30 år upprättats. Denna plan gör det möjligt att planera och budgetera kostnader

för underhåll av kyrkor, kyrkogårdsmurar, övriga byggnader samt fastigheter. En klimatoch

värmeutredning kommer också att ske för våra kyrkor.

Under 2010 har en planering skett av de åtgärder som vård- och underhållsplanen beskriver

som nödvändiga. Kyrkoantikvarisk ersättning har sökts för tio olika åtgärder under 2011. Några

exempel där ersättning sökts är kyrkogårdsmurar, målning av kyrktak och klockstaplar samt

sanering och konservering av kyrkliga textilier. En kommitté ur kyrkogårds- och fastighetsutskottet

har ansvar och följer upp arbetet av de ovan angivna åtgärderna.

Anders Forsberg

Ordförande kyrkorådet och

Kyrkogårds-Fastighetsutskottet

Anders Forsberg en vinterdag framför

stigluckan i Roslagsbro kyrka.

Redaktionskommittén för församlingsbladet 2010-2013

Vivi-Anne Olsson tel 0176-23 14 88 Peter Dahlberg tel: 073-079 84 58

Evy Lundberg tel: 0176-23 71 74 Fotoansvarig Åke Andersson tel: 0176-27 30 13

Karin Gustawson tel: 0176-23 71 66 Korrektur Jonas Westberg tel: 0176-22 50 55

Anna-Lena Larsson tel: 0176-23 40 86 Redaktör Bosse Andersson tel: 0176-23 70 58

Åke Broström tel: 0176-23 70 24 Ansvarig utgivare Kh Helén Uddén tel: 0176-237258

Ulla Källberg tel: 0176-23 70 58


Organisten har ordet

Jubilerade kompositörer

Vissa år är det någon eller några kompositör inom den klassiska musiken som jubileras världen

över. Jubileet firas oftast genom att konserter ges med kompositörens musik och även i

våra kyrkor framförs deras verk lite oftare än under ett normalt år.

Några kompositörer som vi firat de senaste åren är bland andra Wolfgang Amadeus Mozart

(2006, han skulle ha fyllt 250 år), Felix Mendelssohn (2009, han skulle ha fyllt 200 år), Edward

Grieg (2007, han hade varit död i 100 år) samt Frederic Chopin och Robert Schumann (2010,

de skulle båda ha fyllt 200 år).

Jubilar 2011 – Franz Liszt

Detta år firar vi bland annat Franz Liszt. Franz Liszt föddes den 22 oktober 1811 i Raiding i dåvarande

kungariket Ungern, i Österrike-Ungern. Numera

ligger staden i den Österrikiska delstaten Burgenland. Liszt

dog 1886 i Bayreuth i Tyskland.

Liszt åkte till Wien för pianostudier och hans första pianolärare

var Carl Czerny och Antonio Salieri och med tiden

blev han den tidens största pianist och superstjärna och än

idag anses han vara en av historiens allra främsta pianister.

Han komponerade i mycket stor utsträckning och hans lista

över pianoverk är mycket omfattande, oerhört tekniska krävande

och minst lika nyskapande. Hans verk innehåller extremt

svåra etyder, mängder av fantasier och parafraser

samt mycket, mycket annat. Bland annat skrev han den

väldiga h-mollsonaten för piano som mycket få pianister

bemästrade på den tiden och som de flesta pianister av

idag också får arbeta länge med för att klara av att spela.

Franz Liszt skrev musik även för orgel, men inte i lika stor

omfattning som för piano. Hans få, men gigantiska, orgelverk

anses vara några av 1800-talets främsta. Mot slutet

av sin levnad skrev han mycket sakral musik, bland annat

oratorier och separata körverk. Liszt blev med åren djupt

troende och studerade teologi. I och med detta tog det sakrala

mer plats i hans kompositioner och man kan även se

ett ökande djup i hans musik.

Franz Liszt adlades till von Liszt av den österrikiske kejsaren,

men han överlät sin nya titel till sin kusin. Liszt utnämndes

även till hedersdoktor vid universitetet i Köningsberg.

I en undersökning 1945 såg man att Liszt var en av de fyra mest spelade kompositörerna fram

till dess, och nu i år kommer hans musik att leva upp ytterligare något när vi firar hans tvåhundrade

födelsedag.

Organist

Peter Dahlberg


Roslagsbro kyrka

FEBRUARI_________________________________

13/2 6 söndag e trettondedagen kl 11.00

Familjegudstjänst.

27/2 Sexagesima kl 11.00 Högmässa.

MARS_____________________________________

4/3 Fredag kl 19.00 Gudstj på Världsböndagen.

13/3 1 söndag i fastan Kl 11.00 Gudstjänst.

26/3 Lördag kl 18.00 Rockmässa.

27/3 Jungfru Marie bebådelsedag kl 11.00

Familjemässa.

APRIL_____________________________________

10/4 5 söndag i fastan kl 11.00 Gudstjänst.

21/4 Skärtorsdagen kl 19.00 Mässa, kör.

22/4 Långfredagen kl 18.00 Konsert,

solister och instrumentalister.

25/4 Annandag påsk kl 11.00 Sammanlyst till

Uppsala domkyrka.

MAJ_______________________________________

8/5 3 söndag i påsktiden kl 11.00 Gudstjänst.

14/5 Lördag Kl 18.00 Konsert, kör.

18/5 Onsdag kl 18.00 Andakt, inför S:t Eriks Gilles

årsmöte.

22/5 5 söndag i påsktiden kl 11.00 Högmässa,

medverkan av nykonfirmerade.

JUNI_______________________________________

5/6 Söndag före pingst kl 11.00 Lekmannaledd

gudstjänst. Kaffeservering.

Gudstjänster

Vätö kyrka

FEBRUARI_________________________________

6/2 Kyndelsmässodagen kl 18.00 Ljusmässa, kör.

20/2 Septuagesima kl 11.00 Gudstjänst.

MARS_____________________________________

6/3 Fastlagssöndagen kl 11.00 Gudstjänst.

Kyrkkaffe med semlor.

20/3 2 söndag i fastan kl 11.00 Gudstjänst.

APRIL_____________________________________

3/4 Midfastosöndagen kl 11.00 Högmässa.

17/4 Palmsöndagen kl 11.00 Familjegudstjänst.

21/4 Skärtorsdagen kl 13.00 och 13.30 Andakt

Nysättrahemmet.

22/4 Långfredagen kl 11.00

Långfredagsgudstjänst, kör.

www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato

24/4 Påskdagen kl 11.00 Påskgudstjänst, kör,

kyrkkaffe med påsktårta, utdelning av påskliljor.

25/4 Annandag påsk kl 11.00 Sammanlyst till

Uppsala domkyrka.

MAJ______________________________________

1/5 2 söndag i påsktiden Kl 18.00 Sång och musik i

vårtid, Cilla Hector, andakt.

15/5 4 söndag i påsktiden kl 11.00 Högmässa.

21/5 Lördag kl 12.00 Konfirmationsgudstjänst.

29/5 Bönsöndagen kl 11.00 Familjegudstjänst med

terminsavlutning, plats meddelas senare.

JUNI_______________________________________

2/6 Kristi himmelfärds dag, kl 11.00 Gudstjänst.

Hemvärnets och Röda korsets kyrksöndag.

Röda korset inbjuder till kyrkkaffe.


Roslagsbro kyrka

JUNI______________________________________

19/6 Heliga trefaldighets dag kl 11.00

Högmässa, kör, avtackning av kanslist Ulla Källberg.

Samkväm i Sockenstugan.

25/6 Midsommardagen kl 13.00 Ekumenisk

friluftsgudstjänst vid Narven, medtag kaffekorg.

Vid regn, gudstjänst i Roslagsbro sockenstuga.

29/6 Onsdag kl 20.00 Konsert.

Se Norrtälje Tidning eller hemsidan för eventuella ändringar.

Roslagsbro sockenstuga

Varannan onsdag kl 13.00-14.30

Evy Lundberg ansvarar för träffarna,

Kaffeservering.

Terminsstart 19 januari, kaffe.

2 februari, kaffe.

16 februari, kaffe, Karin Gustawsson berättar

om prästgårdsliv på 1870-talet.

2 mars, kaffe.

16 mars, kaffe.

30 mars, kaffe.

13 april, kaffe.

27 april, kaffe.

www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato

Vätö kyrka

JUNI______________________________________

6/6 Nationaldagen kl 14.00 Musikcafé i

församlingsgården, kör, kaffeservering.

12/6 Pingstdagen kl 11.00 Högmässa, kör.

25/6 Midsommardagen kl 11.00 Friluftsgudstjänst,

Munkhärberget, bredvid Vätö kyrkas parkering,

se skyltning, medtag kaffekorg.

26/6 Den helige Johannes Döparens dag kl 18.00

Sång och musik i midsommartid, andakt. Cidermingel.

Träff för Daglediga, känn Dig varmt välkommen!

11 maj, terminsavslutning.

Vätö församlingsgård

Varannan torsdag kl 13.00-14.30

Vivi-Anne Olsson ansvarar för träffarna,

kaffeservering och soppluncher.

Terminsstart 10 februari, kaffe.

24 februari, soppa, Charlotta Westin,

kåserar.

10 mars, kaffe.

24 mars, soppa, Karin Gustawsson

berättar om en resa till Irland.

7 april, kaffe, sång, dragspel Mattias Jansson.

21 april, dagträffens andakt/kaffeservering

på Nysättrahemmet.

5 maj, Kaffe.

19 maj, Terminsavslutning.

Behöver du ha hjälp med skjuts till samlingarna kontakta då gärna de ansvariga Evy Lundberg för Roslagsbro

tel: 0176-23 71 74 eller Vivi-Anne Olsson för Vätö tel: 0176– 23 14 88.

Församlingsafton -

Vätö församlingsgård

Onsdag 2 mars kl 19.00

Gustaf Fröding - Genial Författare

Prästen Charlotta Westin berättar.

Peter Dahlberg med körer.

Kaffeservering och lotterier till förmån för

Internationella verksamheten.

Kyrktaxi - för Dig som behöver skjuts

Församlingsbor är välkomna att beställa och

åka kyrktaxi till våra olika verksamheter.

Kontakta pastorsexpeditionen 2 dagar innan,

tel: 0176-23 70 58


Vätö kyrka

Ur dopboken

Torbjörn Roland Björklund

Hanna Maria Blomgren

Rasmus Bo Sjölund

Lars Gustav Elias Ronquist

Tilda Linnea Berggren

Lars Samuel Mattsson

Wiggo Roger Gustafsson

Från annan församling

Noah Charléz Lindqvist

Theodore Olov Boberg

Timja Maria Boberg

Leopold Friedrich Haarhaus

Siri Olivia Christell

Smilla Mikaelsdotter Kuylenstierna

Majken Kerstin Sara Linder

Zoe Louise Wanja Edwards

Max Marcus Enetjärn Enhörning

Hampus Alexander Blomqvist

Sixten Oliver Dominicus

Gabriel Alexander Neo Meffert

Filip Seth Sundbom

Ur vigselboken

Anna Margareta Jansson

Per Lennart Berggren

Från annan församling

Sophie Kristin Mörch

Per Erik Oskar Öhrström

Emelie Ronja Sjöström

Adam Karl Robert Schedvins

Katarina Sofie Söderman

Stefan Jimmy Jakobsson

Ur begravningsboken

Astrid Irene Marianne Eriksson

Åke Johannes Dahlström

Leif Anselm Larsson

Frida Märta Alice Andersson

Milvy Maret Söderbaum

Karl Åke Konrad Thelvén

Annie Astrid Margareta Eriksson

Anders Ingemar Ankargård

Församlingsnytt

Vätö kyrka

Ur begravningsboken

Från annan församling

Ruth Berglioth Karlsson

Arne Lindqvist

Erik Johannes Vainio

Sten Granström

Carita Ljungqvist

Maud Signe Viktoria Solenberg

Ingvar Teodor Malm

Anna Margit Amberg

Roslagsbro kyrka

Ur dopboken

Lukas Stefan Alexsander Walter

Vincent Million Zico Jr Lundkvist

Agnes Christina Åkerlund

Pelle Emanuel Ingerby

Anton Albin Blomqvist

Från annan församling

Selma Leia Unelma Ylimäki

Ur vigselboken

Maria Elisabeth Fasth

Johnnie Dick Mikael Blomqvist

Maria Helen Frank

Lars Marcus Wallin

Från annan församling

Monica Victoria Ederot

Ingvar Gustav Thun

Ur begravningsboken

Sven Martin Pettersson

Erna Biemann

Gullan Maria Elisabet Söderström

Sven Harry Andersson

Anna Margareta Gustafsson

Från annan församling

Anna-Lisa Lundman

Elsa Linnéa Mattsson

Birgit Elisabet Törnqvist

Olov Karl-Erik Westman


Församlingsresa till Sala silvergruva

Församlingsresan började ute på Vätö där de första resenärerna

klev på den fina turistbussen. Solen sken från en klarblå himmel när

bussen styrde vidare mot Roslagsbro och sedan Norrtälje stad för att

plocka upp fler spända resenärer. När alla 42 var ombord bar det

iväg, via Knutby och Uppsala mot Heby för det första stoppet. Redan

när bussen svängt ut från busstationen i Norrtälje kom den första

improviserade sightseeingen p.g.a. en mindre felkörning. Det blev

några sightseeingar till innan dagen var slut och dessa blev uppskattade

av alla på bussen, inklusive vår eminente busschaufför Anders

som fick öva lite extra både på skarpa svängar och på backning.

En mysig kaffestund i solen.

Efter en kort morgonandakt och även ett lotteri med fina priser

kom vi så småningom fram till Heby där vi stannade utanför

Västerlövsta kyrka för kaffe och morgonsmörgås.

En kortare bussresa och en runttur i Sala senare var vi framme

vid värdshuset vid Sala silvergruva där det skulle serveras

lunch. Lunchen bestod av en ”genuin” 1700-talslunch bestående

av ungsbakade rotsaker, helstekt fläskytterfilé samt gräddsås.

Portionerna var stora så gissningsvis var även de anpassade

för dåtidens gruvarbetare. Efter lunchen och en kaffe i

värdshusets trädgård var det dags för en av dagens höjdpunkter,

gruvvandringen. Vi skulle ner på 155 meters djup för en

nästan två timmar lång vandring. Det var kallt i gruvan, ungefär

3 grader, så det var välkommet med den extra tröjan som vi

blivit ombedd att packa ner inför resan.

En av guiderna var en yngre kille som var mycket engagerad och skådespelade fram sitt budskap. Minnena

från gruvvandringen kommer säkert att sitta kvar i vårt minne under en lång tid.

Sala silvergruva ligger sydväst om Sala och gruvdriften började redan

på 1400-talet. Silver bröts i gruvan fram till 1908 och efter det

fanns viss verksamhet för brytning av bly och zink fram till 1960talet.

Gruvan hade tre storhetstider, en på 1500-talet, en på 1600talet

och den sista på 1800-talet. Som mest bröts mellan 3-5 ton

silver per år i gruvan. Gruvan når djupare än 300 meter och den

räknas till en av världens fem största historiska silverfyndigheter.

Vår engagerade guide berättar här för en

intresserad grupp om arbetet i gruvan.

När vi väl lämnat

Sala bakom oss

började vi snabbt närma oss Enköping, Sveriges närmaste

stad. Enköping är en stad full av parker, massor

av parker. Det var blommor och buskar överallt och staden

imponerade på många av oss. Bussen gjorde ett

stopp i Drömparken för en kortare stund i lugnet som

omgav parken.

När kaffesuget blev stort var det hög tid för besöket i

Vårfrukyrkan. Besöket inleddes med kaffe och bröd i

Kyrkans hus där Ulrika Möller berättade om församlingens

verksamhet och om den byggnad som inrymmer kyrkans

hus. Efter kaffet var det dags för en guidning i Vårfrukyrkan.


Kyrkan är en av Sveriges äldsta stenkyrkor och den äldsta stenkyrkan i stiftet. Kyrkan är en korskyrka

och byggdes på 1100-talet. För ungefär 100 år sedan målades kyrkan invändigt av Karl-Wilhelm Petterson.

Målningen blev inte uppskattad av alla på den tiden, men nu visar den sig mycket mäktig och

vacker.

På vägen hem var det bland annat allsång och vår reseledare Karin Gustavsson läste även en liten bit

ur Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren samt berättade roliga historier.

En resa med så många härliga resenärer, otroligt vackert väder och med både spännande och historiska

resemål kan inte beskrivas på annat sätt än fantastisk.

En medresenär

Jonas Westberg

Ulrika Möller berättar om kyrkans historia, verksamhet och här ser vi kyrkans altare.

Vilopaus– trötta ben och kanske tunga hjälmar.

Jourhavande präst

Kantor och kanslist drömmer bland blommor och

grönska i drömparken?

Jourhavande präst är öppen för alla - män och kvinnor i alla åldrar. Den

som ringer behöver inte tillhöra Svenska kyrkan.

Tron på Gud är en självklar förutsättning för de som arbetar i jouren, men man talar inte om Gud, läser Bibeln

eller ber under samtalet om den som ringer inte själv önskar det.

Jouren är öppen 21.00 - 06.00 varje natt. Den som ringer får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett

särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Både prästen och den som

ringer är anonyma för varandra. Telefonnummer är 112.


Peter Dahlberg och alten Christina

Östman från Stockholmsoperan, efter

en konsert sommaren 2010.

Traditionsenlig friluftsgudstjänst vid Labacken.

Bilder från en del av våra sammankomster

Friluftsgudstjänst i naturen med prästen Charlotta

och kantor Annika, därefter intog vi vår medhavda

matsäck.

Ingela Rousu, Peter Dahlberg och

Anna-Carin Ljungberg avtackades

efter musik vid helgsmål.

Församlingsutflykt till Håkansskär, här går vi i land.

Hemfärden är påbörjad, här står

Elisabeth Eriksson och njuter.


Präst och körmedlemmar i dåtida klädsel samlade på

kyrktrappan efter gudstjänsten som inledde Roslagsbrodagen.

Skolans Luciafirande i Roslagsbro kyrka.

En av årets musikaliska höjdpunkter– Mozartkonserten

i Vätö kyrka den 18 december. Här ser vi pianosolisten

Peter Dahlberg med sin ensemble.

Skördealster på Tacksägelsedagen.

Här ser vi stjärngossarna som sjunger, Staffan var en

stalledräng.

Familjegudstjänst med julgransplundring i Vätö

Folkets Hus och naturligtvis kom tomten och delade

ut godispåsar till alla.


Interiörbilder från Roslagsbro och Vätö Kyrkor– av Åke Andersson

S:t Nikolaus finns på södra väggen i Roslagsbro kyrka.

Han har tre runda så kallade klimpar i den ena handen. Det är tre guldklimpar

som han enligt legenden ger åt en fattig adelsman. Han behöver dem

som hemgift, när han skall gifta bort sina tre döttrar. Den legenden anses av

många vara upphovet till den engelska jultraditionen med Santa Claus och

därmed också våra julklappar och vår jultomte .

I Vätö kyrkas östra korvägg

finns en målning med en ängel och

en kvinna. Den illustrerar Jungfru

Marias bebådelse.

25 mars firar vi Jungfru Maries bebådelsedag.

Den dagen kallas också för

Vårfrudagen.

En växt som har biblisk anknytning är den säregna

Jerikos ros. Det är en ökenväxt som nästan har ett evigt

liv. Växten på bilden är minst 60 år gammal. Med vindens

hjälp släpper den kontakten med marken och förflyttar sig till

en ny plats, för att där invänta något av de sällsynta regn

som förekommer i öknen. På några timmar hinner den slå ut

och avge sin blomdoft.

Eftertankar av Åke Broström

ETT ENSAMT SKIDSPÅR

Ett ensamt skidspår som söker

sig bort i skogarnas djup,

ett ensamt skidspår som kröker

sig fram över åsar och stup.

Över myrar där yrsnön flyger

och martall står gles och kort,

det är min tanke som smyger

allt längre och längre bort.

Ett fruset skidspår som svinner

i skogarnas ensamhet,

ett mänskoliv som förrinner

på vägar som ingen vet.

I fjärran förblevo svaren

på frågor som hjärtat bar,

ett slingrande spår på skaren

min irrande vandring var.

Ett ensamt skidspår som slutar

vid plötsligt svikande brant,

där vindsliten fura lutar

sig ut över klippans kant.

Vad stjärnorna blinka kalla,

hur skymmande skogen står,

hur lätta flingorna falla

på översnöade spår!

Bertel Gripenberg

(Ur "Aftnar i Tavastland" 1911)

( Finns tonsatt av Jean Sibelius)


ADRESSER & TELEFONNUMMER TILL DIN TJÄNST

Roslagsbro-Vätö församling

Pastorsexpeditionen:

Öppet för besök och telefontid tisdag till fredag kl. 09.30-11.30

Kanslist Ulla Källberg, tel. 0176-23 70 58, fax. 0176-23 74 57

E-post: roslagsbro-vato.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato

Postadress: Roslagsbro 3110, 761 75 Norrtälje

Kyrkogårdsfrågor Bosse Andersson,

tel. 0176-23 70 58 E-post: bosse.andersson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Helén Uddén,

tel. 0176-23 72 58 mobil. 073-070 70 38

e-post: helen.udden@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst alla dagar

kl. 21.00-06.00 tel. 112

Organist

Peter Dahlberg,

tel. 0176-23 74 58 mobil. 073-079 84 58

(tjänstefri dag måndag och torsdag)

e-post: peter.dahlberg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Roslagsbro kyrka

Tommy Lundebring, tel. 073-808 84 20

Sockenstugan tel. 0176-23 71 96

Vaktmästare Vätö kyrka

Patrik Jansson, tel. 073-809 87 89

Församlingsgården tel. 0176-23 02 74

(även fax)

Barn och ungdomsansvarig

Anders Hedbom, tel. 073-071 78 93

e-post: anders.hedbom@svenskakyrkan.se

”Sätt hela kyrkan i gung”

Projektansv. se barn och ungdomsansvarig.

Barn och ungdomsledare

Tjärstin Hedbom tel. 0707- 300 393

Hjälpledare Öppen verksamhet

Evy Lundberg, Roslagsbro

tel. 0176-23 71 74

Hjälpledare Barnsången

Vivi-Anne Olsson, Vätö

tel. 0176-23 14 88

Diakonala gruppen

Vivi-Anne Olsson, tel. 0176-23 14 88

Internationella gruppen

Sonja Wester-Johansson

tel. 0176-23 50 13

Gudstjänstgruppen

Karin Gustawson, tel. 0176–23 71 66

Miljögruppen

Karin Gustawson, tel. 0176–23 71 66

Ordförande i kyrkofullmäktige

Clas Forsgren, tel. 0176-23 53 70

Vice ordf Vivi-Anne Olsson, 0176-23 14 88

Ordförande i kyrkorådet

Anders Forsberg, tel. 0176-23 49 21

Vice ordf Sonja Wester-Johansson,

tel. 0176– 23 50 13

Ordförande i kyrkogård- och

fastighetsutskottet

Anders Forsberg, tel. 0176-23 49 21

Vice ordf Per-Olof Sigfridsson

tel: 0176-23 71 44

More magazines by this user
Similar magazines