2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Register

Symboler

[F/ II] (PLAY/PAUSE) ..................... 50

[G] (REW)...................................... 51

[H] (FF).......................................... 51

[■] (STOP)........................................ 50

Siffror

[1 ▲▼] – [8 ▲▼]-knapparna............ 20

1-16................................................... 62

A

Register

[A] – [J].............................................. 19

A-B-repetering................................... 55

ACMP................................................ 39

ADD TO FAVORITE.......................... 70

ADD TO MF ...................................... 69

Aktiv högtalare .................................. 88

Ange tecken ...................................... 26

ANSLAG ........................................... 35

Anslutning ......................................... 88

ASSEMBLY....................................... 48

AUDIO PLAYER ............................... 75

Auto Accompaniment........................ 39

AUTO FILL IN ................................... 43

AUX IN .............................................. 88

B

Backup .............................................. 28

BALANCE ......................................... 48

BASIC ............................................... 48

BASS ................................................ 47

Bokmärke.......................................... 87

BREAK.............................................. 43

Bruksanvisning

för Internetanslutning ........................ 10

C

CD-skiva.............................................. 9

CHANNEL (Song Creator) ................ 62

CHANNEL (Style Creator)................. 48

CHANNEL ON/OFF .................... 47, 54

106 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

CHD1/2 (Chord 1/ 2).......................... 47

Chord................................................. 41

CHORD (Song Creator)..................... 62

CHORD FINGERING .................. 41, 48

Chord Match...................................... 64

CHORUS........................................... 83

CONFIG 1.......................................... 98

CONFIG 2.......................................... 98

Contrast............................................. 17

COPY ................................................ 60

CUT ................................................... 60

D

DATA ENTRY-ratten ......................... 21

Data List ............................................ 10

Dator.................................................. 96

DC IN-uttag........................................ 14

DELETE............................................. 61

DEMO................................................ 18

DEMO (Ljud)...................................... 30

DIRECT ACCESS ............................. 22

Direkt Internetanslutning.................... 84

Displayen för val av fil........................ 25

Drum-ljud........................................... 33

DSP ............................................. 36, 83

E

EFFECT............................................. 79

EFFECT/EQ ...................................... 38

ENDING/rit......................................... 42

ENTER .............................................. 21

EQ ..................................................... 79

Ethernet-brygga................................. 85

EXIT................................................... 22

EXTRA TR......................................... 54

F

FADE IN/OUT.................................... 44

FAVORITE......................................... 70

Felsökning ......................................... 99

Fil....................................................... 25

Fill-in-stycke.......................................43

FILTER...............................................79

Flersrsinspelning............................57

FOLDER (Displayen för val av fil)......59

FOOT PEDAL-uttag...........................93

FORMAT............................................95

Förprogrammerade ljud .....................33

Fotkontakt ..........................................93

Fotkontroll ..........................................93

Fottal..................................................37

Frasmarkering....................................51

FREEZE.............................................73

G

Gitarr..................................................90

GM .................................................9, 38

GROOVE ...........................................48

Grunderna om MIDI ...........................10

GS........................................................9

GUIDE................................................54

GUIDE MODE....................................55

H

HARMONY/ECHO .............................35

HOME ................................................86

HÖRLURAR.......................................16

Hörlurar..............................................16

HUVUDBILD ......................................17

Huvuddisplay .....................................23

I

INFO (Ljud) ..................................30, 33

INFO. (Registration Memory).............74

Initial Touch (TOUCH) .......................35

Initiera (återställa

fabriksinställningarna)........................27

INPUT VOLUME................................90

INTERNET.........................................84

INTRO................................................42

More magazines by this user
Similar magazines