2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

[DATA ENTRY]-ratten och [ENTER]-knappen

Beroende vald display kan [DATA ENTRY]-ratten användas följande två sätt.

• Välj filer (Voice, Style, Song etc.)

När någon av displayerna för val av filer (sid. 25) visas, kan du använda [DATA

ENTRY]-ratten och [ENTER]-knappen för att välja en fil (Voice, Style, Song etc.).

• Justera parametervärdena

Med hjälp av [DATA ENTRY]-ratten i kombination med [1 ▲▼] – [8 ▲▼]-knappen

kan du justera de parametrar som visas displayen.

Välj önskad parameter med lämplig sifferknapp

[1 ▲▼] – [8 ▲▼].

Vrid [DATA ENTRY]-ratten

för att flytta markören.

Tryck [ENTER]-knappen

för att välja den markerade

filen.

Vrid [DATA ENTRY]-ratten för att

justera vald parameter.

Den här behändiga tekniken fungerar även med popup-parametrar som Tempo och

Transpose. Tryck lämplig knapp (till exempel TEMPO [+]), vrid [DATA

ENTRY]-ratten, och tryck sedan [ENTER] för att stänga fönstret.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 21

Förberedelser

More magazines by this user
Similar magazines