2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

1

Ljud – Spela klaviaturen –

Klaviaturstämmor

Ljud kan oberoende av varandra tilldelas till var och en av de tre

klaviaturstämmorna: Right 1 (Höger 1), Right 2 (Höger 2) och Left

(Vänster). Med PART ON/OFF-knapparna kan stämmorna kombineras för

att skapa en fyllig orkesterklang.

Klaviaturens

nedre del

Splitpunkt (F#2)

Om LEFT-stämman är avslagen kan ljuden RIGHT 1 och 2 spelas hela

klaviaturen. När LEFT-stämman är slagen är de tangenter som är lägre än

F#2 (splitpunkten) inställda för att spela LEFT-stämman, och de tangenter

som är högre än splitpunkten är inställda för att spela stämmorna RIGHT 1

och 2.

Om du vill veta vilken stämma som för tillfället är vald, se efter vilken av

PART SELECT-knapparna som lyser. För att välja stämma trycker du

knappen för den stämma du önskar.

Håll kvar LEFT stämmans ljud (Left Hold)

Med denna funktion fortsätter LEFT-stämmans ljud att låta även sedan

tangenterna släppts upp. Ljud som vanligen inte klingar ut, som till exempel

stråkar, fortsätter att låta medan utklingande ljud, som t.ex. piano, klingar ut

långsammare än vanligt (som om sustain-pedalen var nedtrampad).

32 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

Klaviaturens

övre del

OBS

Tryck följande knappar för att ändra

inställning för splitpunkten:

[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/

SPLIT POINT/CHORD FINGERING →

TAB [E][F] SPLIT POINT.

Mer information hittar du i Reference

Manual webbplatsen.

More magazines by this user
Similar magazines