2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

2

Styles – Rytm och ackompanjemang –

Tona in/ut

• [FADE IN/OUT]-knappen

Med den här knappen skapar du mjuka in- och uttoningar när en

uppspelning startas eller stoppas. Tryck [FADE IN/OUT]knappen

när en uppspelning avslutas och tryck sedan

[START/STOP]-knappen för att starta uppspelningen med en

intoning.

Ta fram melodiförslag som passar en Style

(Repertoire)

Den praktiska Repertoire-funktionen tar automatiskt fram de lämpligaste

panelinställningarna (ljudnummer m.m.) för den aktuella Stylen.

Innan du använder Repertoire-funktionen måste du importera Music Finderprogrammeringar

(se instruktioner sid. 65).

1 Välj önskad Style Style Selection-displayen (steg 1 – 2

sid. 39).

2 Tryck [5 ▲] (REPERTOIRE)-knappen.

Olika panelinställningar som passar den valda Stylen visas i displayen.

3 Välj panelinställning med [2 ▲▼] – [3 ▲▼]-knapparna.

44 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

2

3

OBS

Den här funktionen gäller även Songuppspelning

(sid. 49).

OBS

Inställningarna som visas här är

Music Finder-programmeringar. Du

kan välja ytterligare inställningar med

Music Finder-funktionen (sid. 65).

OBS

Beroende den valda Stylen så

kanske det inte finns några

panelinställningar i Repertoirefunktionen.

More magazines by this user
Similar magazines