2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Visa sångtexter (Lyrics/Text)

Om en Song innehåller sångtextdata kan de visas i instrumentets display under

uppspelning.

1 Välj en Song (steg 1 – 3 sid. 49).

2 Tryck [LYRICS/TEXT] för att ta fram sångtextdisplayen.

Om Songen innehåller sångtextdata, visas sångtexten i displayen. Du kan

bläddra igenom hela sångtexten med knapparna TAB [E][F] när Songuppspelningen

är stoppad.

När uppspelningen startar ändrar sångtexten färg för att markera var i texten

man befinner sig.

Visa Text

Även om en Song saknar sångtextdata, kan sångtexten visas i displayen om en textfil

(i txt.-format) som skapats en dator hämtas med hjälp av en USB-enhet. Den

här funktionen ger dig en rad användabara hjälpmedel, t.ex. visning av sångtexter,

namn ackord och anteckningar.

1 När sångtext-displayen ta fram trycker du knappen [1 ▲▼]

(TEXT) för att visa texten.

2 Tryck knappen [5 ▲▼]/[6 ▲▼] (TEXT FILE) för att ta fram

displayen för val av text.

3 Välj önskad textfil.

Tryck [1 ▲▼] (Lyrics) en gång till för att återgå till sångtextdisplayen.

Mer information om displayen Lyrics/Text finns i Reference Manual

webbplatsen.

OBS

(PSR-S910) Sångtexten kan visas

extern skärm. Se sid. 89.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 53

Songer – Spela upp, öva och spela in Songer – 3

More magazines by this user
Similar magazines