2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

3

Songer – Spela upp, öva och spela in Songer –

Spara filer

Med denna operation sparar du dina data (t.ex. Songer som du spelat in och ljud som

du editerat) som en fil. Dessa förklaringar gäller när du sparar dina inspelade

framföranden som Songer.

1 I Song Selection-displayen väljer du med TAB [E][FF]-knapparna

lämplig flik (USER eller USB) där du vill spara informationen.

2 Tryck knappen [6 ▼] (SAVE) för att öppna displayen för

namngivning av filen.

3 Skriv in ett filnamn (sid. 26).

Även om du hoppar över det här steget kan du när som helst döpa om filen när

den sparats (sid. 60).

4 Tryck knappen [8 ▲] (OK) för att spara filen.

Den sparade filen placeras automatiskt i bokstavsordning bland de andra filerna.

58 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

2

1

OBS

Om du vill avbryta trycker du

[8 ▼] (CANCEL).

More magazines by this user
Similar magazines