2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Filhantering

Om du sparat många filer till ett USB-flashminne eller USER-enhet kan det bli svårt

att snabbt få tag i den önskade filen. För att underlätta sökning efter de filer du vill ha

tag i kan du organisera dina filer i mappar, döpa om filerna, ta bort filer som du inte

behöver, osv. De här operationerna utförs i displayen för val av fil.

Skapa en ny mapp

Med denna operation skapar du nya mappar. Om du ordnar dina mappar ett

logiskt sätt blir det enklare att hitta och välja dina egna originaldata.

1 I filvalsdisplayen väljer du med TAB [E][F]-knapparna lämplig

flik (USER eller USB) där du vill spara informationen.

Om du vill skapa en ny mapp i den befintliga mappen väljer du också mappen

här.

2 Tryck [7 ▼] (FOLDER) för att öppna displayen för

namngivning av ny mapp.

3 Skriv in namnet för den nya mappen (se sid. 26).

2

1

OBS

En ny mapp kan inte skapas

PRESET-fliken.

OBS

Det maximala antalet filer/mappar

som kan sparas i en mapp är 250.

OBS

På USER-fliken kan kataloger för

mappar innehålla upp till fyra nivåer.

Det maximala antalet filer och mappar

som kan lagras varierar beroende

filens storlek och filnamnens längd.

OBS

Följande tecken kan inte användas för

att namnge filer och mappar.

¥ / : * ? " < > |

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 59

Songer – Spela upp, öva och spela in Songer – 3

More magazines by this user
Similar magazines