2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

4 Tryck [7 ▼] (OK) för att bekräfta valet av fil/mapp.

5 Välj med hjälp av knapparna TAB [E][F] den destinationsflik

(USER eller USB) där du önskar klistra in filen/mappen.

Om du vill kan du välja destinationsmapp med hjälp av knapparna [A] – [J].

6 Tryck [4 ▼] (PASTE) för att klistra in den fil/mapp som valdes

i steg 3.

Den fil eller mapp som du klistrat in visas i displayen, placerad i

bokstavsordning bland andra filer.

Ta bort filer/mappar

Med denna operation kan du radera en fil/mapp.

1 Ta fram den display som innehåller den fil/mapp du ska radera.

2 Tryck knappen [5 ▼] (DELETE).

Popup-fönstret för borttagning visas nederst i displayen.

3 Tryck den av knapparna [A] – [J] som motsvarar önskad fil/

mapp.

Tryck samma [A] – [J]-knapp igen för att avbryta.

Tryck knappen [6 ▼] (ALL) för att välja alla filer/mappar som visas

aktuell display, inklusive de andra sidorna. Tryck knappen [6 ▼] (ALL OFF)

igen för att avbryta.

4 Tryck [7 ▼] (OK) för att bekräfta valet av fil/mapp.

5 Följ instruktionerna displayen.

• YES Radera filen/mappen

• YES ALL Radera alla valda filer/mappar

• NO Lämna fil/mapp som den är utan att radera

• CANCEL Avbryt raderingen

OBS

För att avbryta kopieringen trycker du

knappen [8 ▼] (CANCEL).

OBS

Filer fliken PRESET kan inte

raderas.

OBS

Tryck knappen [8 ▼] (CANCEL)

för att avbryta raderingen.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 61

Songer – Spela upp, öva och spela in Songer – 3

More magazines by this user
Similar magazines