2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Anslutningar

• Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter instrumentet till

andra elektroniska komponenter. Ställ in alla volymkontroller lägsta nivå

innan du slår eller av strömmen till alla komponenter. Öka sedan volymen

gradvis till önskad nivå medan du spelar instrumentet.

Underhåll

• Rengör instrumentet med en mjuk och torr trasa. Använd inte thinner,

lösningsmedel, rengöringsvätska eller rengöringsduk som preparerats

med kemikalier.

Hantering

• Stick inte in fingrar eller händer i springorna instrumentet.

• Undvik att föra in papper, metall eller andra föremål i springorna

instrumentets panel eller mellan tangenterna. Om detta ändå inträffar, stäng

omedelbart av strömmen och dra ut nätkabeln från uttaget. Lämna därefter in

instrumentet en auktoriserad Yamaha-serviceverkstad.

• Placera inte föremål av vinyl, plast eller gummi instrumentet, eftersom

panel och klaviatur kan bli missfärgad.

• Lägg inte hela din tyngd instrumentet eller placera tunga föremål den.

Använd inte överdrivet våld mot knappar, strömbrytare och kontakter.

• Använd inte instrumentet/enheten eller hörlurar med hög eller obehaglig

volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent

hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller om

det ringer i öronen.

Stäng alltid av strömmen när du inte använder instrumentet.

Spara data

Spara och säkerhetskopiera data

• Ändringar av Songer/kompstilar/ljud/multipads och MIDI-inställningar

försvinner när du slår av strömmen till instrumentet. Spara data

displayfliken USER (sida 58), USB-lagringsenheten (USB-minne etc.).

• Data displayfliken USER kan gå förlorade grund av funktionsfel eller

felaktig hantering. Spara viktiga data en USB-lagringsenhet.

När du ändrar inställningarna en displaysida och sedan stänger

sidan sparas andra data än de som nämns här ovan automatiskt

(ändringar av Songer/kompstilar/ljud/multipads och MIDIinställningar).

Editerade data går dock förlorade om du bryter

strömmen utan att lämna den aktuella displayen rätt sätt.

Säkerhetskopiera en USB-lagringsenhet

• Förhindra dataförlust grund av skadade media genom att spara viktiga data

en eller två USB-lagringsenheter.

Yamaha kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av instrumentet, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

Instrumentet har strömtillförsel miniminivå även när strömbrytaren är satt i läget ”STANDBY”. Kom ihåg att dra ut nätadaptern ur uttaget när du inte använder

instrumentet under en längre tid.

(3)-13 2/2

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 7

More magazines by this user
Similar magazines