2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Mixing Console

– Ändra volymen och den tonala balansen –

Grundläggande tillvägagångssätt

I Mixing Console får du intuitiv kontroll över olika aspekter av

klaviaturstämmorna och Song-/Style-kanalerna, inklusive

volymbalans och ljudens klangfärg. Du kan justera volymnivåer

och stereoposition (panorering) för varje ljud och uppnå optimal

balans och stereobild. Du kan också kontrollera effekter och

deras fördelning.

1 Tryck knappen [MIXING CONSOLE] för att ta fram displayen

MIXING CONSOLE.

2 Använd TAB-knapparna [E][F] för att ta fram den sida du vill

arbeta med.

Mer information om varje sida displayen finns i Reference Manual

webbplatsen.

• VOL/VOICE

Ändrar ljudet och justerar panoreringen och volymen för varje stämma

(sid. 81). Med funktionen Auto Revoice kan du också konvertera ljuden från

XG-Songer som finns att köpa i handeln till ljud som finns i det här

instrumentet.

• FILTER

Justerar ljudets Harmonic Content (resonans) och dess klangfärg.

• TUNE

Tonhöjdsrelaterade inställningar (stämning, transponering, etc.).

• EFFECT

Väljer en effekttyp och justerar djupet för varje stämma (sid. 83).

• EQ

Justerar equalizerparametrar som verkar ljudets klangfärg.

2

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 79

Mixing Console – Ändra volymen och den tonala balansen –

8

More magazines by this user
Similar magazines