2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Anslutningar – Använda instrumentet med andra enheter –

10

Ansluta en mikrofon eller gitarr

Genom att ansluta en mikrofon eller en gitarr till [MIC/LINE IN]-uttaget (standard

1/4" teleplugg) kan du roa dig med att sjunga med i ditt eget framförande eller spela

gitarr med en Song-uppspelning. Instrumentet återger din röst eller gitarrljudet

genom de inbyggda högtalarna. Följande instruktioner visar hur du ansluter en

mikrofon. Var noga med att ställa [LINE MIC]-omkopplaren ”LINE” när du

ansluter en gitarr eller andra enheter med hög utgångssignal.

1 Ställ [INPUT VOLUME]-ratten i lägsta position.

2 Anslut mikrofonen till [MIC/LINE IN]-uttaget.

3 Ställ omkopplaren [LINE MIC] i läge ”MIC”.

4 (På mikrofoner som har strömkälla bör du först slå

strömmen.) Justera [INPUT VOLUME]-ratten samtidigt som du

sjunger i mikrofonen.

Justera volymen samtidigt som du kontrollerar lampan SIGNAL. Ställ volymen

så att lampan lyser grönt eller orange. Kontrollera att lampan inte blir röd,

eftersom detta betyder att den inkommande signalen är för stark.

Kontrollera att lampan

inte lyser rött.

Koppla ur mikrofonen

1. Ställ [INPUT VOLUME]-ratten i lägsta position.

2. Koppla ur mikrofonen från [MIC/LINE IN]-uttaget.

90 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

3

OBS

Se till att du använder en

konventionell dynamisk mikrofon.

OBS

Ställ alltid INPUT VOLUME

minimum när ingenting är anslutet till

[MIC/LINE IN]-uttaget. Eftersom

[MIC/LINE IN]-uttaget har hög

känslighet kan det ta upp och återge

brus även om ingenting är anslutet.

OBS

Ställ [INPUT VOLUME]-ratten i lägsta

position innan strömmen slås av.

More magazines by this user
Similar magazines