2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Anslutningar – Använda instrumentet med andra enheter –

10

Ansluta en USB-lagringsenhet

Genom att ansluta en USB-lagringsenhet till instrumentets [USB TO DEVICE]-uttag kan du spara data du

skapat till den anslutna enheten.

Försiktighetsåtgärder vid användning av [USB TO DEVICE]-kontakten

När du ansluter en USB-enhet till detta uttag, se till att hantera USB-enheten med försiktighet. Följ noga försiktighetsåtgärderna nedan.

OBS

Mer information om hur du använder USB-enheter finns i USB-enhetens separata bruksanvisning.

Kompatibla USB-enheter

• USB-lagringsenheter (flashminnen, diskettstationer,

hårddiskar, o.s.v.)

• USB-LAN-adapter

• USB-hubb

Det är inte säkert att instrumentet är kompatibelt med alla

typer av USB-enheter. Yamaha kan inte garantera att USBlagringsenheter

du köper fungerar. Innan du köper en USBenhet

för användning med detta instrument, gå in

följande webbplats:

http://music.yamaha.com/download/

OBS

Andra USB-enheter, t.ex. tangentbord för dator eller mus, kan inte

användas.

Ansluta en USB-enhet

• När du ansluter en USB-enhet till [USB TO DEVICE]uttaget

bör du kontrollera att enhetens kontakt passar och

att du ansluter den åt rätt håll.

• Om du vill ansluta två eller tre enheter samtidigt bör du

använda en USB-hubb. USB-hubben måste ha egen

strömförsörjning och strömmen måste vara slagen.

Endast en (1) USB-hubb kan användas. Om ett

felmeddelande visas när en USB-hubb används kopplar

du ur den från instrumentet, slår av strömmen till

instrumentet och ansluter USB-hubben nytt.

•Även om instrumentet stöder standarden USB 1.1 kan du

ansluta en USB 2.0-enhet till instrumentet. Observera att

överföringshastigheten blir densamma som för USB 1.1.

94 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

Använda USB-lagringsenheter

Genom att ansluta instrumentet till en USB-lagringsenhet kan

du spara data du skapat till den anslutna enheten och även läsa

data från enheten.

OBS

CD-R/RW-enheter kan användas för att läsa in data till instrumentet, men de kan

inte användas för att spara data.

Antalet möjliga USB-lagringsenheter

Upp till två USB-lagringsenheter kan anslutas till [USB TO

DEVICE]-uttaget. (Använd en USB-hubb om så krävs. Det

går att använda högst två USB-lagringsenheter samma

gång med musikinstrument, även om en USB-hubb används.)

Instrumentet kan känna igen upp till fyra enheter i en USBlagringsenhet.

Formatera USB-lagringsmedia

När en USB-lagringsenhet eller annan enhet ansluts kan ett

meddelande visas som uppmanar dig att formatera enheten.

Genomför i så fall en formatering (sid. 95).

FÖRSIKTIGT

Formateringen skriver över alla tidigare data. Kontrollera att det

medium du formaterar inte innehåller viktiga data. Var försiktig,

särskilt vid anslutning av flera USB-lagringsmedier.

Skydda dina data (skrivskydda)

Använd det skrivskydd som finns varje lagringsenhet och

medium för att förhindra att viktiga data raderas av misstag.

Se till att inaktivera skrivskyddet om du ska spara data till en

USB-lagringsenhet.

Ansluta och koppla ur en USB-lagringsenhet

Kontrollera att instrumentet inte använder data (till exempel

sparar, kopierar eller tar bort data) innan du tar bort mediet

från enheten.

FÖRSIKTIGT

Undvik att slå av och strömmen till en USB-lagringsenhet eller

ansluta och koppla ur den med alltför täta mellanrum. Det kan göra

att instrumentet låser sig. När instrumentet använder enheten (till

exempel när data sparas, kopieras, raderas och läses in eller under

formatering), eller när USB-enheten monteras (kort efter det att den

anslutits), skall du INTE dra ur USB-kabeln, INTE ta bort USBenheten

och INTE stänga av vare sig enheten eller instrumentet.

Detta kan förstöra data i någon av, eller i båda, enheterna.

More magazines by this user
Similar magazines