2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Anslutningar – Använda instrumentet med andra enheter –

10

Ansluta till en dator

Genom att ansluta en dator till [USB TO HOST]-uttaget kan du överföra data mellan

intrumentet och datorn via MIDI och använda datorn för att kontrollera, editera och

organisera data för intrumentet.

Försiktighetsåtgärder när [USB TO HOST]-anslutningen används

Vidta följande försiktighetsåtgärder vid anslutning av dator till [USB TO

HOST]-uttaget. Om du inte gör det kan datorn låsa sig och data kan skadas

eller gå förlorade. Om datorn eller instrumentet låser sig startar du om

programmet eller datorns operativsystem, eller slår av strömmen till

instrumentet och slår sedan den igen.

FÖRSIKTIGT

• Använd en USB-kabel av typen AB vars längd är mindre än tre meter.

• Stäng av alla eventuella energisparlägen datorn (exempelvis viloläge och vänteläge) innan

du ansluter datorn till [USB TO HOST].

• Anslut datorn till [USB TO HOST]-uttaget innan du slår strömmen till instrumentet.

• Innan du slår eller av strömmen till instrumentet eller ansluter eller tar bort USB-kabeln från

instrumentets [USB TO HOST]-uttag ska du göra följande.

• Stäng alla öppna program datorn.

• Kontrollera att inga data håller att överföras från instrumentet. (Data överförs när toner

spelas klaviaturen eller när en Song spelas upp.)

• När datorn är ansluten till instrumentet måste du vänta minst sex sekunder eller mer mellan

följande operationer: (1) när du slår av strömmen till instrumentet och slår den igen, eller (2)

när du kopplar i eller ur USB-kabeln.

96 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

VIKTIGT

För att kunna ansluta datorn till

instrumentet måste en USB-

MIDI-drivrutin installeras.

Se den separata

installationsguiden.

OBS

Du kan också använda MIDI IN/OUTuttagen

för anslutning till en dator.

I det här fallet behövs ett MIDIinterface

(till exempel Yamaha UX16).

Mer information hittar du i

bruksanvisningen som följde

med MIDI-interfacet.

OBS

• Instrumentet börjar överföringen en

kort stund efter det att USBanslutningen

har upprättats.

• Anslut direkt, utan något USB-nav,

när du använder en USB-kabel för

att ansluta instrumentet till datorn.

• Mer information om hur du

installerar ditt musikprogram i

datorn finns i programmets

bruksanvisning.

More magazines by this user
Similar magazines