Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... - Vägen ut!

vagenutsidor.se

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... - Vägen ut!

4

Bidragstagare

blir företagare

Allt fler människor i dagens Sverige blir över på arbetsmarknaden.

De flesta vill och kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut!

kooperativen drivs av människor som gått från bidragstagare till

företagare i sociala företag.

Alla våra företag har dubbla uppdrag. Dels

säljs en tjänst eller produkt. Dels skapas

arbete till människor som står långt från

arbetsmarknaden. Medarbetarna i våra företag

arbetar 100 % av sin förmåga. Vinsten åter-

investerar vi och startar nya företag som ger

fler jobb. Det betyder att vi har ett socialt mål

med vårt företagande.

Sociala företag – vägen till arbete!

Vi startar och driver våra företag tillsammans.

Affärsmässighet och demokrati kombineras

med egenmakt och självhjälp. Det ger livs-

kraftiga företag och riktiga jobb. I Europa har

sociala företag skapat hundratusentals nya

arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb

inom sociala företag.

Gemensamt ägande

Vägen ut! kooperativen ägs av ett 20-tal medarbetare

inom medlemsföretagen. Alla anställda

kan ansöka om medlemskap/ägarskap i det

kooperativ som de arbetar i.

Små blir starka tillsammans

Våra företag samlar vi i Konsortiet Vägen ut!

kooperativen. Vi har gemensamma lösningar

för marknadsföring, personalfrågor, ekonomi,

kvalitetssäkring och styrning. Vi delar på risker,

bygger upp gemensamt kapital och hjälper till

med resurser när nya företag ska starta.

Konsortiet möjliggör karriärvägar för medar-

betare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter

i något av systerföretagen.

Sociala företag

• driver näringsverksamhet med mål att skapa

arbete och rehabilitering för personer med

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden

Medarbetarna i våra

företag arbetar

100 % av sin

förmåga.

• skapar delaktighet för sina medarbetare

• återinvesterar sina vinster

• är fristående från offentlig sektor 5

More magazines by this user
Similar magazines