Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... - Vägen ut!

vagenutsidor.se

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... - Vägen ut!

6

Vi spar miljoner

åt samhället

Vi är fler än 70 anställda och över 200 personer som deltar i det

dagliga arbetet. Varje år spar vi 1 miljon kronor per medarbetare.

Försäkringskassan har räknat ut att de spar

2,5 miljoner kronor om året på att Vägen ut!

kooperativens anställda lämnar sina ersätt-

ningar. Våra socioekonomiska bokslut* visar

att vi dessutom kan spara 1 miljon per anställd

och år för uteblivna kostnader som följd av

brott, missbruk, omhändertagande av barn,

sjukvård etc. De stora vinnarna är rättsväsendet,

socialtjänsten och försäkringsbolagen.

Vi spar upp till 1 miljon kronor

per medarbetare och år

*Socioekonomiska bokslut är en sammanvägning av företagets årsredovisning och den samhällsekonomiska

vinsten. Nationalekonomerna Nilsson och Wadeskog genomförde en studie på uppdrag av Tillväxtverket (fd NUTEK)

med syfte att utveckla och tillämpa en metod för detta. De studerade bland annat Vägen ut! kooperativen.

Så här

började

det

Vägen ut! – från fängelse till

socialt arbetskooperativ startade

2002 som ett EU-projekt med

syftet att underlätta en väg in på

arbetsmarknaden för dem som

hamnat långt utanför.

Initiativet togs av brukarverksamheter

där människor har egen

erfarenhet av kriminalitet, missbruk,

fängelser och institutioner.

Ett samarbete utvecklades med

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

Kriminalvården och

organisationer inom den sociala

ekonomin.

När projektet avslutades 2005

hade flera sociala arbetskooperativ

vuxit fram. Vi såg nödvändigheten

av att samarbeta för

att lösa gemensamma behov.

Efter italiensk förebild startade vi

konsortiet Vägen ut! kooperativen.

7

More magazines by this user
Similar magazines