här - Ungdom Mot Rasism

umr.nu

här - Ungdom Mot Rasism

OM BOKEN

Boken du just har öppnat är inte skriven av någon. Ingen enskild person

har på förhand satt sig ner och tänkt ut en bok med ett budskap och för

ett ändamål. De här sidorna inrymmer berättelser, berättade av många

människor som har uppmärksammat orättvisor i vår värld, och bestämt

sig att kämpa för en bättre värld; för alla människors lika rättigheter och

möjligheter.

Berättelserna har sedan sammanställts till detta inspirationsmaterial,

som förhoppningsvis inspirerar dig att ta nästa steg i ditt antirasist iska

engagemang. Syftet med boken är inte att ge svar, utan att väcka in-

tresset för och ge nya perspektiv på en av vår tids mest brännande

samhällsfrågor. Berättelserna kan fungera som underlag för vidare

diskussioner och reflektioner, oavsett om du läser själv eller i sällskap

med andra. Vill du ha praktiska verktyg, tips och metoder som kan

vägleda dig i ditt arbete mot rasism? Kontakta Ungdom Mot Rasism

hjälper vi dig hitta rätt!

Denna bok är ett resultat av Ungdom Mot Rasisms kampanj Röster

Mot Rasism, som har samlat antirasistiska ställningstaganden i

2

form av personliga berättelser, men också i form av musik och poesi.

Personer som bidrog till kampanjen valde att ”komma ut” som antirasister.

Genom att komma ut som antirasist har var och en av dem tagit avstånd

från de rasistiska strukturerna som genomsyrar vår värld, och som

missgynnar individer på grund av deras religion, kultur och etnicitet.

Genom att komma ut som antirasister visar var och en av dem att de är

en kraft att räkna med i den antirasistiska kampen för alla människors

lika värde.

För att ta del av fler berättelser än de som finns med i boken, besök

kampanjsidan aiv.umr.nu!

Syfte

Målet med kampanjen Röster Mot Rasism var att framhäva individen

som aktör i den antirasistiska kampen – individen med egna upplevelser

och erfarenheter. Detta eftersom individen är den främsta uttolkaren av

sina rättigheter, och för att rasism, i grund och botten, är en rättighets-

fråga som berör oss alla.

På 2012 års kongress beslutade Ungdom Mot Rasisms medlemmar

att vårt fokusår i år ska vara rasism i vardagen. Rasismen människor

upplever i sin vardag lyfts sällan fram i samhällsdebatten. Med

kampanjen Röster Mot Rasism ville vi förändra detta och bredda

förståelsen av hur rasismen påverkar individer och i förlängningen hela

samhället. Vi ville ta reda på hur det antirasistiska engagemanget tar sig

olika uttryck, och uppmana fler att ta ställning för antirasism, mångfald

och demokrati – vår och många andras värdegrund.

Denna bok ger en bild av vad vi har lärt oss, av individens orubbli-

ga vilja och kamp, och av rasismens som ett hot mot alla människors

självförverkligande.

Slutligen ville vi uppvärdera antirasismen, och inge en gnista av hopp

och gemenskap till alla dem som emellanåt tror sig stå

3

More magazines by this user
Similar magazines