8/2009: Projektverktyg - CIO Sweden - IDG.se

cio.idg.se

8/2009: Projektverktyg - CIO Sweden - IDG.se

upphandlingsguiden | projeKTVerKTyg

LeVerantör Verktyg

antura

www.antura.se

ca

www.ca.com

compuWare

se.compuware.com/

daSSauLt SyStemS

www.3ds.com

epicor

www.epicor.se

exicom

www.exicom.se

findout

www.find-out.se

HanSoft

www.hansoft.se

Hp

www.hp.com

ibm

www.ibm.se

microSoft

www.microsoft.com

noVator

www.novator-ps.se

42 | CIO Sweden 8, december 2009–januari 2010 www.cio.se

priSbiLd eLLer

priSexempeL

Antura Projects Baseras på antalet användare

i systemet. Alla moduler

ingår

Clarity PPM Från 1920 kr/användare/år

(SaaS)

Changepoint Licenseras per användare

och användartyp

Ja Ja Ja Ja Delvis Nej Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Enovia Ingen uppgift Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Epicor for Service

Enterprises

Baseras på bland annat antalet

användare

Copernicus Pro Offert. Beror på moduler

och antal användare

Paipe Offert I annat

system

Hansoft 25 euro/användare/månad

+ 33 euro/server/månad

Project & Portfolio

Management Center

Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Delvis Delvis Ja

I annat

system

Nej Ja Ja Nej Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Från 350 000 kr Ja Ja Ja Ja Ja Delvis Ja

Ingen uppgift Offert Ja I annat

system

Project Server 2007

Project Portfolio Server

Portfolio: 1 500 kr/anv

Project Server: 2 000 kr/

anv

Asta Powerproject 25 000 kr/samtidig användare

noVator Asta Teamplan 120 000 kr för 3 planerare

och 10 tidrapporterare

oracLe

oracle.com/primavera

projectcompanion

www.projectcompanion.com

projectHeLp

www.projecthelp.se

3p internationaL

www.3pi.com

projectpLace

www.projectplace.se

retendo

www.retendo.com

Sap

www.sap.com

21 projekt-

Webforum

www.webforum.com

ProJEKT-

VErKTYg

Primavera P6

Enterprise PPM

2 000–20 000 kr / ”application

user”

Projectcompanion Upp till 1 200 kr/användare/år

Ja Ja Ja Delvis Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja N Ja Nej Nej Nej

Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja

Ja Ja Ja Ja Delvis Delvis Ja

Ja Delvis Ja Delvis Ja Delvis Ja

Projecthelp 20 000 kr i etablering Ja Ja Delvis Ja Nej Ja Ja

My3plive 300 kr/användare/månad Ja I annat

system

Ja Ja Ja I annat

system

Projectplace Ingen uppgift Ja Ja Ja Delvis Delvis I annat

system

Ingen uppgift Molntjänst. 150 kr/användare/månad

upp till 50 användare;

135 kr upp till 150

användare

Ja Ja Ja Ja Delvis Nej Ja

Ingen uppgift Ingen uppgift Ja Ja Ja Ja Delvis Ja Ja

Webforum

Professional

portföLjinitiering

kapacitetSpLanering

ÅtkomSt tiLL

projektarbetSmetod

frÅn SyStemet

110 kr/användare/månad Ja Ja Ja Delvis Delvis I annat

system

WbS: nätpLanering,

gantt, pert

agiLa metoder

materiaL & produktionSpLanering

(integration med

affärSSyStem)

listan Visar Ett UrVal aV lEVErantÖrEr oCh lÖsninGar. UPPGiFtErna kommEr Från FÖrEtaGEn själVa oCh är rEdiGEradE aV Cio swEdEn.

tidpLanering /

aVrapportering

medarbetare

Ja

Ja

Ja

More magazines by this user
Similar magazines