i skolan Biblioteket

www03.edu.fi

i skolan Biblioteket

1. Två små skåp ...

Vad är ett skolbibliotek?

V

ad är ett skolbibliotek? Är det ett

rum i skolan med böcker i? Eller inget

rum alls, bara ”två små skåp”, som

en lärare beskrev sin skolas bibliotek? Eller är

det mera? Det fi nns exempel på ytterligheter,

allt från två små skåp till välutrustade och

funktionella skolbibliotek. Associationerna

av oansenliga boksamlingar i ett slutet, unket

rum stämmer ändå ganska väl överens med

verkligheten, enligt utredningen över de

fi nlandssvenska skolbiblioteken Två små skåp

eller skolans kunskapscentrum, 2003.

Trots att det har skett förbättringar på fl era

skolbibliotek efter att utredningen gjordes,

har utvecklingen också stått helt stilla på

många andra. Det utmärkande är de stora

skillnaderna både mellan kommunerna och

inom en och samma kommun. Skillnaderna

kan ses som en följd av att ingen på nationell

nivå leder utvecklingen eller tar ansvar

för att eleverna i de olika skolorna får en

jämlik tillgång till moderna biblioteks- och

informationstjänster. Ingen ålägger heller

kommunerna att inrätta och upprätthålla

moderna skolbibliotek, det är upp till de

enskilda kommunerna och deras eldsjälar.

Vad är ett skolbibliotek?

En ensam boksamling utgör inget bibliotek.

För att samlingen skall kunna kallas bibliotek

bör böckerna vara systematiskt ordnade

och sökbara i ett kartotek eller en databas,

7

More magazines by this user
Similar magazines