Kluriga astmafall

swenurse.se

Kluriga astmafall

Hur tänka?

< 3 v Akut hosta Förkylning

3 – 8 v Subakut hosta Astma

Långdragna inf (pertussis/mycoplasma/ etc)

Postinfektiös hosta

> 8 v Kronisk hosta Immunbrist (Ig)

CF

Neonatala problem

Rinit – rinner jämt

Öronproblem

Primär Ciliär Dyskinesi

Protraced Bacterial Bronchitit

Interstitiella lungsjd

Harklare/UACS/Psykogen

Produktiv hosta

Torrhosta

More magazines by this user
Similar magazines