Emmaboda Flygbana 4-5 maj 2012 - Skog & Traktor

skogtraktor.se

Emmaboda Flygbana 4-5 maj 2012 - Skog & Traktor

Emmaboda Flygbana 4-5 maj 2012

Välkomna

till skogsmässan

i syd!

l Missa inte skotar-SM

l Unik huggbil i Emmaboda

En mässtidning från

Albinsson & Sjöberg

www.skogtraktor.se

l Populära veteraner

Skog & Traktor 2012 3


Välkommen till Emmaboda!

BÅDA DAGARNA – FREDAG & LÖRDAG 4-5 MAJ

• Södra Sveriges största

skogsmässa 2012

• Stor branschutställning

• Uttagning till

Skotar-SM

2 Skog & Traktor 2012

Göteborg

Helsingborg

Malmö

Karlshamn Karlskrona

• Maskindemonstrationer

LÖRDAG 5 MAJ

• Stor nostalgiträff

• Arbets- och

• Veteranlastbilar

terrängfordon

Traktorer och

• Jakt- och viltvård

• Mat- och smakupplevelser

gamla maskiner

Fre 12-17, lör 10-16. Entré 120:-, barn & ungdom t.o.m. 15 år i föräldrars sällskap gratis. Fri parkering.

För mer detaljerat program, dagsaktuell utställarförteckning med mera, se

www.skogtraktor.se

Borås

Ystad

Jönköping

Värnamo

Ljungby

Besök södra

Sveriges största

skogsmässa

2012!

Växjö

Linköping

Norrköping

Oskarshamn

EMMABODA Kalmar

Västervik

SKOG &TRAKTOR

Emmaboda Flygbana 4-5 maj 2012

190x135.indd 1 2012-03-14 13.32

Besök oss i Monter 35

Morfar hade ett ramavtal med familjen

Nu är det hennes tur. Vimek erbjuder en marknadsledande och komplett maskinpark för

det moderna skonsamma skogsbruket. Robusta, driftsäkra, bränslesnåla och servicevänliga

maskiner som är lätta och smidiga i skogen. Ett lätt val för skogsägaren, vare sig det är hon

eller en entreprenör som sitter vid spakarna.

www.vimek.se


Producerad av:

Förlags AB

Albinsson & Sjöberg

Ö Köpmansgatan 1,

371 23 Karlskrona

Starka

skogliga

relationer

Med bara några veckor kvar till

Skog & Traktor – hur känns det?

”Tack alldeles utmärkt. Direkt

efter premiären av Skog & Traktor

2010 uttalade sig både utställare och

besökare positivt till en fortsättning.

Och gensvaret bland utställarna har

varit fantastiskt bra. Vi har faktiskt

redan gått från att vara en lokal,

till att blivit en riktigt stor regional

mässa med utställare från hela

landet.”

Berätta – hur föddes idéen

med mässan på Emmaboda

Flygbana?

”Den kom lokalt från Emmaboda

då man tillsammans med oss

diskuterade hur man kunde utveckla

aktiviteter på området. Emmaboda

ligger ju i en stor skogsregion – mitt

mellan tre regionstäder: Växjö, Kalmar

och Karlskrona.

Jag har också jag fått bekräftat

från olika maskintillverkare att man

har mycket kunder i denna del av

landet. Så både intresset och kunskapen

om skogen finns här.

Genom vår tidning Trucking har

Telefon: 0455-33 53 25

info@fabas.se

www@fabas.se

Redaktion:

Publisher & ansv. utgivare:

Stig L. Sjöberg

VISST ÄR MÄRKET VIKTIGT NÄR

DU SKALL KÖPA MASKIN?

(INTE MINST PÅ MOTORN.)

BESÖK PON POWER I

MONTER: 43

Pon Power AB

031-69 65 00

www.pon-cat.com

D

vi också ett naturligt kontaktnät med

både utställare och våra maskin- och

skogsintresserade läsare.”

Hur stort är området?

”Låt oss säga som så, det är tillräckligt

stort för att Skog & Traktor

ska kunna växa ytterligare! Här

finns bra med gräsytor runt själva

landningsbanan som används av både

utställare och som parkeringsplatser

för besökare. Dessutom har vi skogen

alldeles intill där det finns stora möjligheter

till demonstrationskörningar.

Logistiskt fungerar det ypperligt.

Själva utställningsområdet har vi

lagt upp på så sätt att det är ganska

så kompakt och lättöverskådligt för

besökarna.”

Vad tycker du kännetecknar

årets mässa?

”Bra och intressanta utställare,

gemyt, liv och mycket rörelse. Massor

att titta på och jämföra för den

som går i investeringstankar.

Det blir en mässa där maskinerna

också visar vad de går för. Jag tror vi

har runt 15 utställare som kommer

0455-33 53 35, sl.sjoberg@fabas.se

Redaktör: Henrik Kindwall

08-14 30 08, henrik.kindwall@fabas.se

Layout: Anders Boström

Medarbetare: Stefan Nilsson, Jens

Fältskog, Mattias Larsson

et finns nästan lika många åsikter om det svenska skogsbruket

som det finns träd i skogen. Nja det var kanske en överdrift, men

faktum är att skogen berör många, inte bara de som arbetar direkt

i branschen. Inte minst vår unika svenska allemansrätt och det stora frilufts-

och jaktintresset gör att det finns fler intressenter än bara skogsbolagens

närmaste krets.

Tittar man lite i statistiken så avspeglas också bredden i ägandet; bara i

Götaland finns det inte mindre än 136.000 individuella skogsägare och tro

sjutton då också att det finns många kunniga, starka och engagerade röster.

I vår mässtidning har Jens Fältskog tagit tempen på åsikterna om småskaligt

kontra storskaligt skogsbruk och intressant att notera är skillnaden

mellan industrins åsikter och mindre privata skogsägares åsikter. För den

enskilde markägaren kan ett något lägre netto vara acceptabelt mot att

marken också hanteras mer varsamt.

En annan intressant artikel handlar om Blekinge Flis och deras nya

flexibla huggbil. Väl mött på fältet!

Henrik Kindwall, redaktör

att demoköra i skogsområdet.

Lägg därtill vedmaskiner, minisågverk,

flishuggar och mycket annat

så förstår man att det både låter,

ryker och luktar!

Uttagningstävlingen i Skotar-

SM och veteranutställningen under

lördagen lyfter mässan ytterligare.

Och jag hoppas att vår premiärsatsning

på jakt- och viltvård

också ska kunna bidra till mycket

positivt.”

Till sist – vad hoppas du på

mest just nu?

”Även om skogsfolk om några

är vana att klä sig efter vädret, är ju

en behaglig vårvärme utan regn att

föredra.

Men det viktigaste är att folk

redan nu upptäcker vilken intressant

mässa det här. Och tar sig tid att

komma till Emmaboda den 4-5 maj.

Sedan vill jag naturligtvis att så

många som möjligt också blir så

nöjda med sitt besök att de återkommer.

För i maj 2014 är vi tillbaka med

nästa skogsmässa igen!”

Projektledare mässa:

Sten Lilja, 0455-33 53 04

070-552 96 68, sten.lilja@fabas.se

Annonser:

Albinsson & Sjöberg, 0455-33 53 01

Box 529, 371 23 Karlskrona

Box 506

383 25 Mönsterås

Tel +46 499 49050

www.comforttrac.se

Fem

snabba ...

... till Sten Lilja

– mässgeneral

och drivande

bakom Skog &

Traktor, skogsmässan

som

nu genomförs

för andra

gången.

Teknisk produktion & färgrepro:

Albinsson & Sjöberg, 0455-33 53 71

Tryck:

V-TAB Vimmerby

Copyright:

Förlags AB Albinsson & Sjöberg

JCB Fastrac, se mer

Skog & Traktor i

vår monter 33.

Skog & Traktor 2012 3


Av Jens Fältskog

(text),

Mattias Larsson

(foto) Ökande

,,

Körskador

är

den främstaanledningen

till

att folk

efterfrågar

mindre

maskiner.

4 Skog & Traktor 2012

efterfrågan

på mindre maskiner

Trenden är tydlig, kompaktmaskinerna för småskaligt

skogsbruk blir bara fler och fler. Men finns det köpare

för alla, och finns det tillräcklig lönsamhet för entreprenörerna?

Svaret på dessa funderingar beror på vem

man frågar, visar Truckings rundringning bland forskare,

skogsägare, storbolag och mindre entreprenörer.

SkogSmäSSorna förra våren var bara

en bekräftelse på trenden – aldrig tidigare

hade vi sett så många småmaskiner

avsedda för svenska köpare.

Det gäller exempelvis svenskbyggda

skotaren/skördaren Malwa som märker

en tydlig försäljningsökning.

– Nu ligger vi på 1,5 maskin i måna-

den, jämfört med en i månaden 2010-

2011. Det är ungefär 50/50 fördelat på

privatpersoner och entreprenörer som

köper, säger vd Magnus Wallin.

Gemensamt för Malwa, Vimek,

Alstor, Woodtiger, Loglander med

flera är kompakta mått, låg vikt och

som en naturlig följd låg kapacitet i

jämförelse med fullvuxna skördare och

skotare.

något Som däremot inte är särskilt lågt

är priset. För de mer tekniskt avancerade,

och därmed dyrare, maskinerna,

passeras miljongränsen.

Storleken på investeringen i förhållande

till produktionsförmågan är det

som får Isabelle Bergkvist, forskare på

Skogforsk, de stora skogsbolagens och

statens forskningsinstitut, att uttrycka

tveksamhet inför att satsa på småskaligt

skogsbruk. Hon har maskinteknik och

avverkningsmetoder som specialområde

och jobbar dessutom i ett projekt

kring markskador.


Bert Evaldsson från Eringsboda i

Blekinge är en av allt fler skogsentreprenörer

som väljer att komplettera

maskinparken med ett mindre

alternativ. H8:an från Rottne, i

bakgrunden, ska snart få en Malwaskotare

som parhäst.

Malwa 460 är en liten kompakt arbetshäst som kan användas både

som skördare och skotare. Bara 1,95 m bred kräver den inga breda

stickvägar. Maxlasten ligger på fyra ton.

Skog & Traktor 2012 5


När björken ryker

kommer ljuset att nå

ner till granarna och

ge dem en rejäl skjuts

i tillväxten.

Fredrik Brinkehed har

jobbat i skogen på

Johannishus gods i

många år. Men med en

areal på 6.500 hektar

tar det ett tag till innan

han hunnit gå igenom

allt …

,,Du kan

inte stoppa

in en kran

tio meter in

i en förstagallring

och

se att du

väljer rätt

träd. Med

en mindre

maskin

kommer du

närmare och

gör ett bättre

val.

6 Skog & Traktor 2012

– Det är ingen bra ekonomi i små

maskiner. Räknat i kronor per kubikmeter

i en medelprestation, och delat

med alla maskinkostnader, blir det ett

sämre netto, säger hon.

A tt lättviktArnA per automatik skulle

ge mindre körskador i marken ger hon

inte heller mycket för.

– Nej det där är ren psykologi.

Marktrycket är avgörande för spårdjup

och markskador. Det har gjorts

ett 20-tal stora studier under 30 års

tid och alla visar samma resultat. En

stor tung maskin med band eller breda

däck gör inte större spår än en liten

lätt med smala däck. Spårdjupet stämmer

överens med marktrycket, säger

Isabelle Bergkvist.

– Det är klart att Skogforsk säger

så, de vill gärna passa in sina resultat

för det storskaliga skogsbruket, kontrar

Magnus Wallin.

M Ats JAnsson är produktionsledare

Skogssällskapet Linköping. Han

kommer då och då i kontakt med

markägare som efterfrågar mindre

maskiner. Han berättar att det då blir

en balansgång mellan ekonomi och det

resultat ute i skogen som markägaren

önskar sig.

– Det blir väldigt fint och helt utan

stickvägar med små beståndsgående

maskiner. Men man måste inse att det

tar längre tid och att nettot blir sämre,

säger Mats Jansson.

Johan Femling, inspektor hos

Södra i Linköping, resonerar ungefär

på samma vis. Han ser däremot

ett intresse bland självverksamma

skogsägare att investera i en egen miniskotare.

– Körskador är den främsta anledningen

till att folk efterfrågar mindre

maskiner. Jag har haft några objekt

där vi stått för avverkningen medan

skogsägaren själv skotat ut virket med

en Vimek.

EntrEprEnörErnA då, vad säger de?

Betalar det sig exempelvis att lägga upp

runt 900.000 kronor för en Vimek 608

BioCombi i standardutförande?

– Absolut, tycker Christer Wiström

på Wiströms Gallringsuppdrag

när han svarar i telefon på väg ut i ett

sörmländskt alkärr listat som nyckelbiotop.

Där kör han en Wimek 606

och tar betalt per timme.

– Allt handlar om att ha rätt maskin

på rätt plats. Här kan du inte gå in

med en stor skördare. Skogsbolagen

vill ha ut virket snabbt men glömmer

bort vad kunderna vill ha. De vill ha

snyggt och inga spår och jag får så det

räcker på sista raden, säger Christer

Wiström, som även fungerar som

återförsäljare för Vimek.

Han säger att det varierar geografiskt

vilka som köper de mindre

maskinerna. I exempelvis Småland är

själverksamma skogsägare den dominerande

kundgruppen, medan det i

hans hemlän Sörmland är mer entreprenörer.

Och tittar man på det som

går på export är det uteslutande för

näringsverksamhet.

B Ert EvAldsson är både entreprenör

i skogen med sju avverkningsgrupper

och sitter på en egen fastighet med 500

hektar skog. Han väntar som bäst på

att en beställd Malwa 460 ska levereras.

Maskinen ska skota bakom en Rottne

H8:a och det blir det minsta paret i

Berts skogsflotta. Siktet är inställt både

på den egna skogen och rena entreprenadjobb.

Arbetuppgiften inriktas

Förstagallring i ung granskog

med mycket björkuppslag. Då är

Rottnes H8:a precis lagom stor.

på förstagallringar där poängen är att

hugga varsammare jämfört med en

konventionell gallring.

– Jag förstår inte varför man ska

hugga bort 25 procent av virket bara

för att få fram tillräckligt breda stickvägar.

Man hugger så hårt för att få

ut ett netto att det inte finns något

kvar till andragallringen, säger Bert

Evaldsson.

i dEn EgnA skogEn räknar Bert med tre

gallringar, varav den första inte väntas

ge något klirr i kassan. Bättre då med

andra- och tredjegallringen. Volymmässigt,

men framförallt kvalitetsmässigt,

säger Bert.

– Du kan inte stoppa in en kran

tio meter in i en förstagallring och se

att du väljer rätt träd. Med en mindre

maskin kommer du närmare och gör

ett bättre val, säger Bert.

Ska vi sammanfatta alla synpunkter

i ämnet kan vi bara konstatera att

åsikterna varierar en hel del beroende

på vem man frågar.

Gott så, det är upp till var och en

att tänka själv!

l


Woodtiger

(ovan) och

Vimek är två alternativ

för den

som är sugen

på småskaliga

skogsmaskiner.

Vimek är sedan

länge dominerande

på den

svenska marknaden,

men

uppstickarna

blir allt fler.

Skog & Traktor 2012 7


www.kroll.nu tel: 08 410 402 44 info@kroll.nu

www.kroll.nu Tel. 08-410 402 44

8 Skog & Traktor 2012

Alloljepannor

DYR UPPVÄRMNING?

Vi hjälper dig sänka

uppvärmningskostnaderna!

Flexibla • Ekonomiska • Driftsäkra

Alltid 100% lukt- och rökfritt. Går på all sorts olja.

Med Med tex. alloljebrännare

fr 14–200 kW

8 modeller

varmluftspannor

Med alloljebrännare

tex. alloljebrännare

fr 25–700 kW

17 modeller

vattenburna

pannor

alloljebrännare

13 modeller, 15–1300 kw

Paket med pump och filter

Alltid 100 % lukt- och rökfritt.

Lösa alloljebrännare. Spara pengar

genom att enkelt byta ut den

gamla och docka på den nya.

Även i “villa-modell” 14–19 kW

vi projekterar din lokals

värmesystem.

Vattenburet • Varmluft • Kombinerat

TYSK VÄRMETEKNIK SEDAN 1963

tyska

arbetshästar

Biobränsleanläggningar

Kombinera

bränsle av olika

slag efter pris

och tillgång.

Vi projekterar anläggningar från 10 - 3500kW

0701-45 00 35

www.hjovarmeteknik.se

Välkommen att

besöka oss i monter 25

Pannan

RETRO

Nu vill vi även

vara snyggast!

Genomtänkta detaljer

och innovativ design

Gedigen svensktillverkad

konstruktion försedd med

robusta gjutjärnsluckor

Lättöverskådlig

LCD-panel/display och

modernt styrkort.

91%

verkningsgrad

TREBEMA AB

Tel 0480-870 20

www.trebema.se


Det kommer att stånka och

puffa från gamla dieselmotorer

lite varstans på fältet

när det åter är dags för

den populära veteranutställningen.

Ofta ligger imponerande mekande

bakom renoveringsprojekten,

ibland har de

bara skötts osedvanligt väl.

Ägarna finns på plats och

kan berätta det mesta om

sina välbevarade klenoder.

Missa inte

veteranerna

V ad sägs om en Scania Vabis LS 76 från

1966 eller kanske en Scania Regent från

1957? Båda bilarna, som ägs av Pontus

Gröndahl i Urshult respektive Ingemar

Persson i Långhem, kommer att synas

tillsammans med ett par andra fina

gamla Scanior, däribland en gammal

tippbil.

Andra anmälda klassiker så här

långt är t ex en Nuffield 4M, en

Ferguson FM 35 ”Guldkalv” och en

slitstark Fordson Major Höglund från

1949.

Är du ägare till något fordon eller

maskin som kan passa in är du därför

hjärtligt välkommen att ta kontakt med

oss för frågor eller anmälan.

Vi tävlar i flera olika klasser, där du

förutom äran, är med och tävlar om

riktigt fina priser.

Veteranutställningen pågår lördagen

den 5 maj mellan 10.00 och 16.00.

Prisutdelning kl. 15.30.

För inFormation om utställning av veteranlastbilar

och traktorer samt gamla

maskiner:

www.skogtraktor.se eller kontakta

Linda Hugosson, tel 0455-33 53 78,

linda.hugosson@fabas.se l

Av Henrik Kindwall

(text), Bengt

Gustafsson och

Göran Svensson (foto)

Skog & Traktor 2012 9


SMF Skogsmaskinentreprenörerna

började med

förartävlingar och

skotar-SM redan

1993. Ta chansen

och testa dina färdigheter

Skog

& Traktor den

4 och 5 maj.

10 Skog & Traktor 2012

Skotar-SM inleds

i Emmaboda

Rafflande, kul, spännande och krävande.

Nu drar det ihop sig till skotar-SM igen. Först

ut är deltävlingen på Skog & Traktor.

Av Stefan Nilsson (text & foto), Micke Engman (foto)

Räkna med både skratt, spänning och

troligtvis en och annan svordom. Att

köra skotare snabbt och effektivt kan

vara nog så krävande, men att dessutom

göra det under publikpress och på tid

ökar onekligen trycket.

– Det är lite som skidskytte. En

kombination av snabbhet och precision,

säger Karl-Magnus Hembjer från

Skogsmaskinentreprenörerna, SMF.

Han beskriver hur förarna kommer

att få bygga ett torn av tillsågade kubbar

som ska precisionsstaplas i en given

ordning och det gäller att så snabbt

som möjligt få tornet färdigbyggt och

samtidigt så stabilt att det står kvar.

d et andRa tävlingsmomentet går ut

på att plocka upp timmer som lagts ut

längs banan. Timret ligger med olika

hinder, som exempelvis en bygel, som

inte får vidröras under lastningen.

– Rubbas hindren får den tävlande

inte en straffrunda som i skidskyttet,

men väl ett antal straffstockar att lasta,

förklarar Karl-Magnus. Snabbast i mål

vinner.

Karl-Magnus är tävlingsledare för

deltävlingen i Emmaboda den 4-5

maj och han har varit med och jobbat

med detta, skogsentreprenörernas eget

mästerskap, i många år. Första gången

skotar-SM kördes var 1993.

2009 fick Sverige en världsmästare

i Martin Svensson.

– Det är väldigt tätt i toppen här i

Sverige, berättar Karl-Magnus. Redan

dagen efter att Martin blivit världsmästare

2009 besegrades han i det svenska

mästerskapet av två konkurrenter.

t äv lingen äR upplagd så att det körs

uttagningstävlingar året innan SMfinalen

och den som vinner finalen

går sedan vidare till EM eller VM året

därpå. Martin tog alltså SM-titeln 2008

och gick därmed vidare till VM 2009 på

Elmia Wood. Han blev också direktkvalificerad

till SM 2009, som kördes dagen

efter. Där spelade nerverna honom

ett spratt och han blev trea efter tvåan

Henrik Blixt och Johan Larsson som

blev svensk mästare.

Samme Henrik fick kliva högst

upp på prispallen 2011 och han kommer

naturligtvis att vara stor favorit

när mästerskapet körs på Elmia Wood

2013. Först ska dock fyra uttagningstävlingar

köras runt om i landet under

2012, för att sortera ut hans motståndare.

Efter att ha haft både dam-SM och

herr-SM kommer tävlingen nu att

köras gemensamt där tjejer och killar

tävlar på samma villkor.

– Vi har varken könsuppdelning

eller olika åldersklasser, skrattar Karl-

Magnus. Den äldste som jag sett på en

tävling var 78 år, och han tävlade inte

i någon oldboysklass.

a lla täv laR alltså på samma villkor

men naturligtvis finns det en elit även

här. En elit som tar tävlandet på blodigt

allvar och förbereder sig ordentligt

med mycket träning.

– Oftast är det någon i den här

gruppen som vinner SM men det händer

att det dyker upp en helt otippad

vinnare, förklarar Karl-Magnus. Det

är extra roligt samtidigt som det bjuder

publiken på riktigt bra underhållning.

Det går inte att komma ifrån att

göra en jämförelse med Formel 1 där

bilen kan vara direkt avgörande för

resultatet och mekanikernas skicklighet

kan avgöra sekundstriden. Fast det

kanske är att ta i lite ändå …

– Vi lånar maskiner av tillverkarna

och det kan variera från tävling till tävling

men de som kör är blixtsnabba på

att anpassa sig även om de annars kör

en annan maskin. De är proffs. Något

team med mekaniker har de dock inte

med sig, skrattar Karl-Magnus. Här

lagar man själv om man kör sönder

något.

t äv lingen aRRangeRas av branschorganisationen

Skogsentreprenörerna

och ett av syftena är att visa upp branschen

och de kunniga förarna vi har

här i Sverige.

– Vi vill slå ett slag för branschen

helt enkelt, säger Karl-Magnus. Samtidigt

blir det ett kul publikinslag på de

mässor där vi ordnar våra tävlingar. Vi

vet att det är uppskattat då publiken

oftast är mer än tusenhövdad.

Formellt gick anmälningstiden ut

i mars, men man kan också i mån av

plats anmäla sig direkt till Karl-Magnus

på plats i Emmaboda. l


,, Vi

lånar maskiner

av

tillverkarna

och det kan

variera från

tävling till

tävling men

de som kör

är blixtsnabba

på att

anpassa sig

även om de

annars kör

en annan

maskin. De

är proffs.

Skotar-SM anordnas

av Skogsentreprenörerna

för

att slå ett slag för

branschen och visa

upp Sveriges duktiga

förare. Tävlingsledare

är Karl-Magnus

Hembjer.

Skog & Traktor 2012 11


Här är utställarna!

Skog & Traktor i Emmaboda är en unik möjlighet för alla skogsintresserade.

Inte på någon annan plats i Sverige 2012, samlas så många tillverkare och

återförsäljare av mindre skogsmaskiner som just i Emmaboda.

Lägg till detta utställare av traktorer, vagnar, containers, flishuggar, gripar

och kranar, minisågverk, maskiner för vedhantering, bioenergianläggningar,

verktyg och mycket annat.

Går du i investeringstankar och vill jämföra, se och höra maskinerna i arbete,

träffa kollegor och njuta i största allmänhet – då är Skog & Traktor det

självklara valet!

Mässan håller öppet fredagen den 4 maj 12.00-17.00

samt lördagen den 5 maj 10.00-16.00.

Varmt välkommen!

ABG http://www.abg.se, monterplats 6

Skräddarsydda tankningsanläggningar för företag och privatpersoner.

Alloljepannor - Kroll http://www.kroll.nu, monterplats 50

Tyska Kroll är Europas största tillverkare av alloljepannor,alloljebrännare

och övrig värmeutrustning.

Allsläpet http://www.allslapet.se, monterplats 14, 16

Allsläpet tillverkar special & standard släpvagnar med totalvikter från

500 kg till 3,5 ton. Även tyngre släp som maskinsläp & semitrailer samt

mindre släpvagnar till fritidsutövaren.

Avesta-Vagnen http://www.avestavagnen.se, monterplats 37

Skogs och flakvagnar för ATV.

Basturökeriet, monterplats 110

Försäljning av basturökt kött.

Baxi http://www.baxi.se, monterplats 109

Vedpannor, pellets/flis/spannmålspannor, pelletsbrännare, ved/pelletskaminer,

solsystem.

BE-GE Industri, http://www.be-ge.com, monterplats 19

Tillverkning och försäljning av fordonsstolar.

BFAB Balticum Frinab, http://www.balticumfrinab.se, monterplats 66

Bygger och säljer kundanpassade lastväxlare och containers. Nu även

svenskbyggda lastväxlarsläp.

Biltema http://www.biltema.se, monterplats 9

Biovärme Sverige http://www.biovarmesverige.se, monterplats 1,3

Biovärme Sverige AB levererar pålitliga, driftsäkra och moderna flis-,

pellets- och vedanläggningar över hela Sverige. I montern visas en

flispanna i drift.

Biovärmesystem i Småland http://www.biovarmesystem.se,

monterplats 18. Biovärmesystem i Småland AB levererar moderna

anläggningar för bekväm, säker, miljövänlig och helautomatisk eldning

av biobränslen med minsta möjliga arbetsinsats för kunden.

Blekinge Flis http://www.blekingeflis.se, monterplats 62

Bonnet http://www.bonnet.se, monterplats 98

Visning av vedmaskiner,vedsäckar, skogsmaskinskedjor samt ATV-vagnar.

Carl Nilsson http://www.carlnilsson.se, monterplats 35

Visning och demonstration av Vimek, lätta skördare och skotare för det

skonsamma skogsbruket.

CLOB Sågbacken http://www.clobsagbacken.se, monterplats 2

Vedhantering, brandsäkerhet, stängsel.

CMT http://www.cmt.se, monterplats 65

CMT utvecklar, producerar och marknadsför ekonomiska "transportprodukter"

framförallt för lastväxlare.

CSO http://www.centrum-sydost.se, monterplats 24

Centrum Sydost är Emmabodas lokala utvecklingscentrum med målet

att stimulera företagandet i kommunen.

Drift & Underhållsteknik, DUAB-Huset Mönsterås

http://www.duabhuset.se, monterplats 28. Reservkraft, motorsvetsar,

högtrycksutrustning, pumpar, tryckluftsutrustning, spånsugar, div

entreprenad- och verkstadsutrustning mm.

Emmaboda kommun http://www.emmaboda.se, monterplats 24

EP Maskiner http://www.epmaskiner.com, monterplats 114

Erbjuder alla typer av professionella flishuggar, traktormonterade på

släp eller monterade på skördetröska. Flismaskiner med egna motorer

samt lastbilshuggar byggda med eller utan fliscontainer.

12 Skog & Traktor 2012

Här nedan hittar du

samtliga utställare

som bokat plats

vid denna tidnings

pressläggning. För

dagsaktuell utställarförteckning,

program, monterkarta

över området

med mera:

www.skogtraktor.se

FC Agenturer monterplats 78

Finnskogsvalsen http://www.finnskogsvalsen.com, monterplats 76

Sveriges ledande tillverkare av matarhjul för skogsmaskiner.

Forest Life http://www.forestlife.se, monterplats 26

Fröseke Industriservice http://www.industriserviceab.se,

monterplats 38. Novotný gallringsmaskin.

Förlags AB Albinsson & Sjöberg http://www.fabas.se,

monterplats 54. Ger bland annat ut tidningarna Trucking, TraktorVärlden,

4 Wheel Drive, Trailer, Traktor och Klassiska Lastbilar.

Gransjöverken http://www.gransjoverken.se, monterplats 47

Ett fristående sågverk med sågade och hyvlade trävaror av svensk

gran (picea abies) som specialité.

Gripen Wheels http://www.gripenwheels.se, monterplats 51

Däck, fälgar och hjul för entreprenad, lantbruk,lastbil, skog, ATV och golf.

Gösta Gustafsson Skogsmaskiner/Alstor

http://www.gosta-gustafsson.se / www.alstor.se, monterplats 39

ALSTOR 8x8 är en patenterad liten, smidig terrängmaskin som tar sig

fram överallt. Midjestyrning, fullt mekanisk drivning på alla åtta hjulen

samt fullboggie gör den oerhört lättkörd i alla terränger.

H-sons flis, monterplats 107

Företag inriktat på flisning och energiklippning med skogsmaskin.

Handelsbanken Skog & Lantbruk http://www.handelsbanken.se,

monterplats 8. Vi hjälper dig som är liten eller stor skogs- jordbrukare

med finansiella lösningar.

Hinz Epsilon http://www.hinz.se, monterplats 104

Skogskranar med eller utan hytt från 9-30 ton/meter.

Hjo Värmeteknik http://www.hjovarmeteknik.se, monterplats 49

Med mer än 30 års erfarenhet av VVS, energi- och värmeteknik. Innehar

den svenska agenturen för REKA-pannan.

Hultdins http://www.hultdins.se, monterplats 23

Hultdins tillverkar gripare för skog och entreprenad samt sågar,

krandämpare och dämpade lastutrymmen ALS-T.

IH -Maskiner http://www.ih-maskiner.se, monterplats 67

Grävare, hjul- och kompaktlastare från Job-Mann Mustang, IHI, Paus.

Intermercato http://www.intermercato.com, monterplats 106

Jarl Timber http://www.jarltimber.se, monterplats 27

Bearbetning och försäljning av sågade virkesprodukter.

JGA Skog http://www.jga.se, monterplats 73, 74

JGA skog AB är dotterbolag till O.M Andersson AB i Linneryd. JGA

skog AB jobbar med råvaruanskaffning till koncernens sågverk i Linneryd,

skogsvård, skogstransporter, lagerhållning av rundvirke etc.

John Deere Foresty http://www.deere.se, monterplats 111

Tillverkare av skördare och skotare.

JS Retreading AB http://www.jsretreading.se/, monterplats 4

JS RETREADING AB producerar och marknadsför BANDAG® regummeringar

för tunga fordon. Vi säljer även nya däck och utför avancerade

lagningar av skogs, traktor- och entreprenaddäck.

Koppom Maskin http://www.koppommaskin.com, monterplats 71

Kranman http://www.kranman.com, monterplats 105

Ställer ut miniskotaren Bison 6000.


Lennartsfors http://www.lennartsfors.com, monterplats 36

Lennartsfors är ett företag som har specialiserat sig på att tillverka

mindre skogsmaskiner skonsamma mot miljön. Tillverkar också band

och kedjesågverk för vidareförädling av timmer.

Logosol http://www.logosol.se, monterplats 113

Hyvlar, snickerimaskiner, små och stora sågverk – Bäst på träförädling!

Mackes Maskinservice http://www, monterplats 115

Lännen grävlastare och Lännen Forest, Hela Doosan programmet med

band och hjulgrävare, minigrävare, hjullastare ,dumper. Engcon och

Steelwrist tiltrotatorer, skopor, gripar, fräsar mm.

Malwa http://www.malwa.se, monterplats 40,41

Svensktillverkad skotare för beståndsgående skogsvård.

Maskingruppen http://www.maskingruppen.com, monterplats 68

Massey Ferguson traktorer, Multiforest skogsvagnar, Hakki-Pilke vedmaskiner,

Optimal kedjeröjare med mera.

Möre Maskin http://www.moremaskiner.se, monterplats 70

Net1 http://www.net1.se, monterplats 91

Net 1 är en mobil bredbandsoperatör som når ut till 95% av Sveriges

yta. Vi har mobilt internet på platser där ingen annan har täckning.

Nima Maskinteknik http://www.nimaab.se, monterplats 53

Nyvab http://www.nyvab.se, monterplats 58

Terränghjulingar med tillbehör. Transportvagnar, från flakvagnar för terränghjulingar

till skogsvagnar. Slirskydd till alla på marknaden förekommande

hjuldimensioner och användningsområden.

Oregon / Svenska Blount http://www.oregonchain.se,

monterplats 61. Svärd och sågkedjor, skogskläder, gräsvårdsprodukter.

P. Maskin Service http://www.pmaskinservice.se, monterplats 15

McCormick traktorer.

PKN Consultation http://www.pknconsulting.se, monterplats 48

Bandvagnstransporter och lyft i skog.

Pon Power http://www.pon-cat.com, monterplats 43

Pon Power Industri levererar driftsäkra och effektiva industrimotorer

med hög prestanda från Caterpillar. Dessutom lever de upp till dagens

emissionskrav, såväl som morgondagens!

ProMotech http://www.promotech.se, monterplats 56

Effektoptimering.

Randex http://www.randex.se, monterplats 46

Försäljning av dumpervagnar, tippvagnar, maskintrailers och flakväxelvagnar.

Reipal, http://www.reipal.se, monterplats 77

Stort utbud av trädriktare.

Rosenqvist Maskin http://www.rosenqvistmaskin.se,

monterplats 96,97

Rottne industri http://www.rottne.com, monterplats 44

Tillverkare av skotare och skördare.

Scandia Oil

http://www.stenametall.com/SkandinaviskaOljecentralen/, monterplats 59

Komplett smörjmedelsleverantör för skogs- och entreprenadbanschen.

Skogen http://www.skogen.se, monterplats 63

Föreningen Skogen och Tidningen Skogen; Branschtidningen som

tipsar, granskar, debatterar och berättar om allt som händer!

Skogsstyrelsen http://www.skogsstyrelsen.se, monterplats 90

Smålands Specialstansning http://www.fdsmekaniska.se,

monterplats 20, Försäljning av fyrhjulingar/ATV.

SP Maskiner http://www.spmaskiner.se, monterplats 21

Tillverkar skördaraggregat för den professionella skogsavverkningen.

Kolla in de nya

modellerna

810, 820 och 830

Nu med

dubbelkommando!

”Ingen slår oss i skogen”

www.alstor.se • Tel 0524-407 45 • info@alstor.se

Stora Enso Bioenergi http://www.storaenso.com/bioenergi,

monterplats 99, 100,101, 102. Vi är ett stabilt företag med lokal förankring

som tillhandahåller samtliga tjänster för flisproduktion. Lång erfarenhet

gör att vi kan producera högkvalitativt material som efterfrågas

av våra kunder.

Strands http://www.strands.se, monterplats 55

Belysning, LED, xenon för fordon/maskiner. Arbetskläder, skyddsutrustning

och diverse tillbehör.

Svenningsens Turf Care http://www.svenningsens.se, monterplats 57

Kubotas M-serie traktorer från 63-130 hk med inriktning mot kommun,

entreprenad, lantbruk och skogsbruk. Kända för sin goda Japanska

kvalitet och funktion.

Svensk Fastighetsförmedling http://www.svenskfast.se,

monterplats 89. Ska du sälja din skogsfastighet, kontakta gärna oss på

Svensk Fastighetsförmedling. Vi har erfarenhet och kunskap.

Swedmog http://www.swedmog.se, monterplats 33

Swedol http://www.swedol.se, monterplats 52

Swedol är en rikstäckande aktör på järnhandelsmarknaden. Erbjuder

ett brett sortiment inom elektronik, verktyg, hydraulik, yrkeskläder/

skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror.

Säkert bondförnuft http://www.sakertbondfornuft.se, monterplats 75

Information om säkerhetsarbete på gården.

Södra http://www.sodra.se, monterplats 45

Terri http://www.terri.se, monterplats 34

TERRI produceras sedan augusti 2009 av Alfing i Älmhult som tillverkar

två modeller. TERRI 34 för entreprenören och TERRI 3020 för den

självverksamme skogsägaren. Välkomna att besöka oss i vår monter.

Timbear http://www.timbear.se, monterplats 112

Timbear Lightlogg är den lätta kombiskördaren/skotaren som lämnar

marken nästan lika oberörd som den var när du kom dit.

TMR Maskin http://www.tmrmaskin.se, monterplats 60

Redskap till vägunderhåll samt tankvagnar.

Trebema http://www.trebema.se, monterplats 25

Calmar Pannan, Svenska vedpannor, kompletta pannpaket, Calmar Solsystem,

kompletta solpaket, Aqua Kalklösare, lösningar för kalkproblem.

Trelleborg Wheel Systems

http://www.trelleborg.com/wheelsystems, monterplats 17

Trelleborg Wheel Systems är en global leverantör av däck och kompletta

hjulsystem för skogs- och lantbruksmaskiner, gaffeltruckar och

annan utrustning för material- och godshantering.

Utnäs Industri http://www.utnasindustri.se, monterplats 42

VIDA http://www.vida.se, monterplats 10,12

VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern. Produktionen

är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika

marknader.

Weimer http://www.weimer.se, monterplats 108

Konstruerar, tillverkar och säljer skogsvagnar, griplastare, vinschar och

växellådor. Produkter av hög kvalitet och säkerhet till ett bra pris.

Wekla http://www.wekla.com, monterplats 69

Sortiment utvecklat och designat för den krävande nordiska marknaden.

Maskiner, redskap och tillbehör. Timmervagnar, vedkombimaskiner,

vedklyvar, motorsågar, röjsågar, gräsklippare med mera.

Älgskadefondsföreningen http://www.aelgen.g.se, monterplats 22

Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet.

Ölands Försäkringsbolag http://www.dina.se/l/oland, monterplats 7

Försäkringsbolaget som lever närmast dig som försäkringstagare. Bra

och prisvärda försäkringslösningar samt snabb och ärlig skadereglering.

Det professionella alternativet

Tel. 070-668 98 65 Thomas, 076-854 27 26 Jonny

Fax 0481-640 75 E-post info@industriserviceab.se

www.industriserviceab.se

Skog & Traktor 2012 13


Ola Petersson och

Blekinge Flis har fått

ett sjuårsavtal med

Affärsverken i Karlskrona.

Nu investerar

han i helt ny verkstad

och kontor i Holmsjö.

,, Huggbilen

kan

flisa på

båda sidor,

och den

lastar flis

både bakåt

och framåt

vilket ger

flexibilitet.

14 Skog & Traktor 2012

Snabbväxande Blekinge

Flis och Sydsvensk Flisentreprenad

har satsat

på ett spännande bygge.

Huggpaketet med motor

sitter på en svängkrans

och man kan därmed flisa

på båda sidor om bilen.

Lösningen ger ökad

flexibilitet.

Av Henrik Kindwall (text)

Mattias Larsson (foto)

Hur kan man optimera huggbilen så att

den blir mer effektiv? Ja det är en fråga

som Ola Petersson på Blekinge Flis funderat

en hel del på.

Han startade som flisentreprenör

för sex år sedan och omsättningen har

skjutit i höjden i takt med att efterfrågan

ökat.

– Ett problem med huggbil är att

man normalt sett bara kan flisa från

höger sida, det ville vi komma ifrån,

säger han.

Den nya huggbilen, som togs i drift

under fjolåret, har han själv konstruerat.

Huggen drivs av en separat motor

och huggpaketet har monterats på en

svängkrans så att man kan flisa både

från höger och vänster.

– Bilen kan vända utan last vilket

skonar såväl vändplan som skogsvägar

och det gör att vi också kan flisa när det

är lite sämre vägar och sämre väglag

som på vintern.

Huggbilen är en treaxlig Scania R 480

med Epsilonkran, Jenzhugg och bakefter

hänger en sidotippande flisvagn

från Eksjö Maskin & Truck som lastar

84 kubikmeter. Till huggpaketet har

man ett rejält långt utblåsningsrör och

tanken med bygget är att den ska gå i

tandem med en lastväxlarbil.

Först går huggbilen in, vänder tom,

går tillbaka till vältan och etablerar

sig. Sen kan huggbilen växelvis fylla

sitt eget släp, och när containerbilen

kommer med en balja så vrider operatören

på utblåsröret över den egna

lastbilshytten och börjar fylla containern.

Sen när containern är full återgår

operatören till att fylla släpet.

– Huggbilen kan flisa på båda sidor,

och den lastar flis både bakåt och framåt

vilket ger flexibilitet, containerbilen

är optimerad för nyttolast och den går

som parhäst med huggekipaget.

idag är man tio anställda och Blekinge

Flis omsatte cirka 20 miljoner kronor

under 2011. Tack var det nya avtalet

med Affärsverken i Karlskrona har

man mycket stor framtidstro. En viktig

uppgift blir att leverera bränsle till nya

kraftvärmeverket i Bubbetorp.

– Ja det är ganska stora volymer, vi

har avtal på 200.000 kubikmeter flis

per år till Affärsverken, det ger naturligtvis

en stabilitet och långsiktighet i

företaget.

Det nya avtalet löper på sju år. ➔

Vältan ligger

Huggen är

Jenz HEM561

med egen

motor, placerad

på en

svängkrans

för maximal

flexibilitet.

Den har

ett rejält

inmatningsbord

och en

öppning på

cirka 650 x

1.000 mm.


aldrig fel

Efterfrågan

på biobränsle

fortsätter att

öka stadigt

och priset på

flis har stigit

kraftigt under

de senaste

åren eftersom

allt fler värmeverk

och

kraftvärmeverk

numera

eldas just

med förnybar

energi.

Bilen, en Scania R

480, har svängbart

huggpaket och man

kan flisa på båda

sidor om bilen,

vilket gör att vältan

aldrig ligger på ”fel”

sida. Kranen är

en Epsilon medan

släpet kommer från

MT Eksjö.

Martin

Eriksson

från Torsås,

anställd i företaget

sedan ett

par månader

tillbaka, är

den som kör

bilen idag. Att

hantera ett

flisekipage för

max produktion

kräver

både koncentration

och

erfarenhet.

Skog & Traktor 2012 15


Dels har bilen en egen

84 kubikmeters

flisvagn som lastar

27 ton, dels fyller den

containrar framför bilen

från lastväxlarbilen.

,, Idag

har man

två huggbilar,

men

är precis i

färd med att

beställa en

tredje bil.

16 Skog & Traktor 2012

➔ Idag har man två huggbilar, men är

precis i färd med att beställa en tredje

bil. Dessutom ska bolaget investera i

en ny verkstad på cirka 1.000 kvadrat

plus kontor, troligtvis i Holmsjö.

– Det handlar om en investering

på cirka 17-18 miljoner kronor, berättar

Ola.

Blekingeflis har merparten sitt

upptagningsområde inom en radie

på 4-5 mil och man är utpräglat lokala.

Vi ses på

SKOG & TRAKTOR Mässan

Emmaboda 4-5 maj

– Ja det är vi. Lokalt är miljövänligt,

men också det mest ekonomiska,

konstaterar Ola.

För at t y t terligare kunna effektivisera

och optimera flöden i regionen

startade Ola ett renodlat produktionsbolag

ifjol, Sydsvensk Flisentreprenad.

Bolaget arbetar till viss del åt Blekingeflis,

men framförallt åt Södra Skogsägarförening.

Blekinge Flis och Södra

är annars till viss del konkurrenter i

och med att de levererar till samma

pannor i flera fall. Men här fanns samarbetsvinster

för båda parter.

– Vi såg nyttan av att ha en neutral

aktör som kan leverera åt vilken

uppdragsgivare som helst, avslutar Ola

Petersson som driver Blekinge Flis

tillsammans med sin sambo Amanda.

Missa inte den spännande huggbilen

som visas på Skog & Traktor. l

Mycket flis

för pengarna!

www.bfab.nu

Branschens starkaste varumärke


Varmluftspannor

Mobila varmluftspannor

för dieseldrift.

Mod effekt tank Panna Slang

Antares 25 25kW 36lit 9800:– 2380:–

Antares 30 32kW 70lit 10800:– 2496:–

Antares 50 48kW 70lit 11980:– 2496:–

Antares 80 80kW 120lit 13980:– 3660:–

Termostat 1-steg 0–40°C m 10m kabel 1120:–

Batteriladdare

Telwin 320 12/24V. Laddström

max 45A. Maxstart 300A 1920:–

Telwin 520 12/24V. Laddström

max 75A. Maxstart 400A 2960:–

Telwin 620 12/24V. Laddström

max 90A. Maxstart 570A 3180:–

Ventilerad storsäck

1,5m 3 1000kg

100×100×150cm • 4 + 4st lyft/

hängstroppar • 4st tömningsstrop -

par • UV-beständig • Klass 6:1.

Erbjudande 30st 108:–/st

ord. pris 120:–/st

Stor

kapacitet

Köttkvarnar

1-fas 230V

MR9 1 hk 250 kg/h 3380:–

MR10 1,5 hk 400 kg/h 4320:–

Nima Maskinteknik AB

Box 1505, 701 15 Örebro

lantbruk • industri

jakt/slakt • trädgård

8220:– 4980:–

Flaktank Carry 440 & 220lit

Kompletta med dieselpumpar, slangar m.m. Nima har ett

brett sortiment av olika bränslepumpar med tillbehör.

7996:–

Snöslunga SF61E

Motor WOLF 705H/OHV/208cc. Arbetsbredd

61cm. Intagshöjd 53cm.

Elstart 230V plus snörstart. Drivning på

hjul. Sex växlar framåt och två bakåt.

Belysning 12V 20W. Fler modeller finns.

Vedsäck för SJ–

och Hydropall

UV-beständig.

Säck til SJ/Europall 10-pack 18:–/st

Hel bal 200st 16:–/st

Säck til Hydropall 10-pack 20:–/st

Hel bal 200st 18:–/st

Nyhet!

Knivslip

Rapid

Steel

Vakuumpackar

Alice Automatic 2240:–

Maxima 3780:–

Påsar, 50st 20×29cm 148:–

2st rullar, 6m×20cm 124:–

2st rullar, 6m×30cm 148:–

Butik: Gryts ind. omr. Örebro

www.nimaab.se

Svetsinverter

Force 165

Portabel 230V inverter för MMAsvetsning.

Flexibel då många

olika elektroder kan användas.

Ström 10–150A. Elektroddiameter

1,6–4,0mm. Kpl. enl. bild.

Inverter Force 165 2720:–

Katalogbeställning dygnet runt:

019-304325

www.nimaab.se

780:–

Slipar som

ett skärpstål

fast snabbare och enklare. De

fjäderbelastade slipytorna är

gjorda av rostfritt stål med

extremt hård skärpyta.

Cube 56

56 l/min 3580:–

inkl.

ansl.kabel

1,8m

Order 019-30 43 20

Växel 019-30 43 00

Kolla in vår hemsida:

www.nimaab.se

50st användarkoder

Cube 70MC

70 l/min 9996:–

Piusi

Box Pro

All utrusting för

tankning av diesel.

12V alt. 24V. Perfekt för dig

som är ute på fältet. 2396:–

Maxi Grip

Härdat specialstål XM

16mm 300st/ask 436:–

25mm 300st/ask 460:–

Hårdmetalldubb HM

18mm 200st/ask1036:–

30mm 200st/ask1180:–

Snökedjor

För traktorer, lastbilar,

truckar och

ATV.

Ring 019-304320.

Eka slaktset

Flå–, styck– och skärpstål plus

buköppnare. Levereras i fodral.

556:–

Frostskyddskabel

10W/m 230V

2m 304:–

3m 340:–

4m 380:–

5m 416:–

6m 456:–

8m 536:–

10m 608:–

12m 688:–

15m 796:–

20m 992:–

25m 1184:–

Tätning 128:–

Dammsugare

Rostfria behålllare.

Suger

både vått

och torrt.

Levereras med

komplett tillbehörsssats.

Motorerna har

separata brytare.

I30. 1200W. 35 liter. 2180:–

I40. 2×1200W. 65 liter. 3280:–

I50. 2×1200W. 80 liter. 3980:–

I70. 3×1100W. 80 liter. 4980:–

På köpet extra slang 4,5m.

Mod T3

120W 2120:–

Mod T7

200W 3820:–

Tormek slipmaskiner

Många tillbehör, bl a slipjiggar

för knivar, saxar och yxor.

Pris exkl moms Fraktfritt över 2400:–

Vi reserverar oss för tryckfel


Nya proffssågar

De senaste nyheterna från

Husqvarna på motorsågssidan är

550 XP och 545 XP.

De två nya modellerna baseras

på samma plattform och delar

flera funktioner. Enligt Husqvarna

är de lätta och kompakta och

snabba och följsamma vid kvistning

och i situationer där tyngdpunkten

spelar en viktig roll.

Båda modellerna har Husqvarnas

X-Torq-teknik som gör

motorsågarna kraftfulla och

effektiva samtidigt som bränsleförbrukningen

minskar med cirka

20 procent.

På 550 XP finns även Husqvarnas

RevBoost-teknik, som

maximerar motoraccelerationen

när det behövs. Motorsågarna

har också automatisk förgasarinställning.

Småländska älgar

får gps-sändare

Forskningsprojektet Vilt och

Skog, i samarbete med projekt

SYDälg, försåg i februari ytterligare

40 älgar i Kronoberg med gpssändare.

Älgbeståndet som ska

studeras finns i skogarna norr om

Växjö. I forskningen i Kronoberg

vill man förstå hur bland annat

älgar i en miljö, där det finns gott

om foder efter stormarna Gudrun

och Per, lever.

– Genom att följa gps-försedda

älgar lär vi oss mer om hur

älgarna väljer sina betesväxter.

Vi behöver också data om hur

mycket foder det kommer att

finnas för viltet i framtiden. Idag

18 Skog & Traktor 2012

Cirkapris för 550 XP är 8.700 kronor

medan 545 XP är en tusenlapp

billigare, 7.700 kronor.

Nya skotare demonstreras i Emmaboda

Fröseke Industriservice passar på

att visa nya modeller från tjeckiska

Novotny på Skog &Traktor i

Emmaboda. Lilla gallringsskotaren

LVS 510 har en lastkapacitet

på fem ton och en totalvikt på

knappt tio ton.

Den drivs av en Cumminsdiesel

på 77 hk, Sauer-Danfoss

hydraulsystem med fyra stycken

hydraulmotorer och har fyra boggiväxellådor,

åtta hjul med 400

mm breda low-pressure däck.

Den något större skotaren i

samma familj heter LVS 520 och

har precis tagits fram av fabriken

planteras mer och mer tallmark

med gran istället vilket är ett

problem, säger Göran Örlander,

skogschef på Södra Skog.

Forskning i södra Sverige är viktig

för att kunna få en balans mellan

foderproduktion, skogsskador

och en långsiktigt hållbar jakt,

menar Göran Örlander.

Klövviltet är en resurs i samhället

för många grupper samtidigt

som älgar och rådjur påverkar

skogen genom bete på tall, gran

och rönn, sälg och asp. Olyckor

med vilt är också vanliga och har

ökat de senaste åren, framförallt i

södra Sverige.

Hur hänsyn till viltbeståndet, skogsägarna och jaktintresserade bäst ska

balanseras hoppas forskarna få svar på. Foto: Carl Johan Erikson

Förstärkta skyddskläder

Det gäller att ha skyddskläder

när man jobbar i skogen. I sina

nya kollektioner Classic och

Technical Extreme har Husqvarna

gjort en del förbättringar

för att öka komforten. Technical

Extreme är speciellt framtagen

för tuffa professionella situationer.

Byxan har förböjda knän,

vattenavvisande tvåvägsdragkedjor

och möjlighet att fästa

fast byxorna i kängorna. Byxornas

hängslen är avtagbara och

linningen är justerbar för bra

passform och den har förstärkt

tyg på knän, ben och framsida.

Kollektion Technical Extreme

byxa och jacka kostar 3.295 kr

respektive 2.995 kr.

i Tjeckien. LVS 520 lastar fem

ton, har en Cummins-diesel på

82 hk och 180 grader svängbar

hytt samt kran från Cranab, FC

45. LVS 520 finns även med

band.

LVS 510.

LVS 520.

Gratis skogskarta från SLU

Nu kan du kostnadsfritt ladda

hem en digital skogskarta som

visar beståndet där du bor.

Via skogskarta.slu.se kan du

se hur mycket skog som finns

inom ett visst område, vilka

trädslag den består av och hur

gammal skogen är.

– Med skogskartan kan man

svara på frågan om hur mycket

skog som finns inom ett lite

större område, t.ex. ett avrinningsområde,

berättar projektansvarig

Mats Nilsson, som

är forskare på institutionen för

skoglig resurshushållning vid

SLU.

De uppgifter som ingår i

skogskartan är virkesförråd per

hektar, totalt och per trädslag,

beståndsmedelålder och medelhöjd.


Viltolyckor – problemet

större än statistiken visar

En färsk mörkertalsstudie har

på uppdrag av Älgskadefondsföreningen

genomförts på

Norrlands universitetssjukhus i

Umeå. Studien visar på ett stort

mörkertal i skadestatistiken för

viltolyckor.

Bland annat framgår att upp

emot 80 procent av olyckorna

orsakade av rådjur, med

personskador som följd, inte

redovisas som viltolyckor.

För älg är siffran ca 25 procent.

Det betyder att antalet dödsfall

Ny chef för långsiktigt

skogsbruk

och personskador som följd

av viltolyckor, är missvisande

lågt i den officiella statistiken.

Studien omfattar olyckor med

personbil där någon person

skadats.

Det har länge varit känt att

skadestatistiken för viltolyckor

är missvisande, menar Älgskadefondsföreningen.

Vill du prata

mer om detta med Älsgskadefondsföreningen

träffar du dem

på monterplats 22 på Skog &

Traktor.

Södra höjer massapriset

Efter en tuff period ifjol ser massakonjunkturen

ut att åter peka

uppåt.

Södra höjer priset på blekt barrsulfatmassa

i Europa till 850 dollar

per ton. Det nya priset trädde i

kraft den 1 mars 2012.

- Bakgrunden till prishöjningen är

Medlemsägda Södra har utsett

Klara Helstad till direktör för

hållbarhetsfrågor och ny medlem

i Södras koncernledning från och

med den 1 mars. Klara Helstad är

anställd i Södra sedan 2005 och

kommer närmast från tjänsten

som miljö- och kvalitetschef inom

affärsområdet Södra Skog.

– Mitt verksamhetsfält omfattar

hela kedjan. Från ansvarsfullt

skogsbruk, effektiva tillverkningsprocesser

till arbetet med utveckling

av förnybara produkter, säger

Klara Helstad.

Klara Helstad, 34 år, är skoglig

doktor och har tidigare varit pro-

att vi totalt sett ser en förstärkning

av massamarknaden. Priserna

på massa i Asien har stigit

sedan början av året. Därtill har

Europapriset på kortfibrig massa

på kort tid stigit med cirka 100

dollar per ton, säger Ulf Edman,

vd för Södra Cell International.

Direktör

Klara

Helstad.

jektledare för Södras införande

av dubbelcertifiering enligt FSC

och PEFC.

Södra Skogsägarna ägs av

51.000 medlemmar och har cirka

4.000 anställda.

Exporterar returpapper

Ett antal skånska kommuner exporterar

sedan ett drygt år sedan

det insamlade returpappret efter

tidningar.

Tyska pappersbruk betalar fem

gånger så mycket för returpappret

som den svenska branschägda

Pressretur och syster-

företaget Förpacknings- och

Tidningsinsamlingen (FTI) gör.

Men den svenska skogsbranschen

protesterar och menar

att exporten hotar svenska pappersbruk

och att exporten strider

mot det lagstadgade producentansvaret.

Skogsbolagen samlar

sig mot körskador

Skogsbolagen har antagit en

gemensam policy som ska

motverka allvarliga körskador

i skogen. Policyn redovisar en

rad exempel på sådant som ska

undvikas, till exempel:

ⓦ Körning i och i direkt anslutning

till vatten.

ⓦ Körskador som leder till ökad

slamtransport.

ⓦ Dämning som leder till för-

Klar förbättring

i sydsvenska vattendrag

Arbetet med att minska växtnäringsläckaget

från lantbruket har

pågått i tre decennier och nu visar

forskarnas studier på avsevärda

förbättringar.

– Läckaget av kväve och fosfor

från jordbruket har minskat betydligt

de senaste tjugo åren, säger

Jens Fölster, forskare vid Sveriges

Lantbruksuniversitet.

Man har studerat 65 jordbruksåar

i Syd- och Mellansverige och

allra tydligast var trenderna med

minskat näringsläckage i Västerhavets

vattendistrikt. Här minskade

jordbrukets läckage av kväve till

vattendragen med mellan 35 och

60 procent på tjugo år. För fosfor

förekom minskningar främst i

södra Östersjöns vattendistrikt.

En orsak till minskat läckage är att

jordbruksarealen har minskat på de

sumpning och översvämning.

ⓦ Körning i torvmarker nära

vatten.

Bakom policyn står Bergvik

Skog, Holmen, Korsnäs, LRF

Skogsägarna, Mellanskog, Norra

Skogsägarna Norrskog, SCA,

Skogsindustrierna, SMF Skogsentreprenörerna,

Stora Enso,

Sveaskog, Svenska Kyrkan,

Södra.

Hultdins lanserar

kedjefettpump

Hultdins System AB visade prototypen under fjolårets

skogsmässor men nu har den nya pumpen för kedjefettsmörjning

börjat säljas. Hultdins kedjefettpump

är framtagen för eftermontering på befintligt aggregat.

Pumpen behöver ingen elektronik, den styrs via

inkoppling till befintlig hydraulik.

Fettmängd i pumpen är 1,2 kg, vilket motsvarar ca

8-12 liter kedjeolja. Det konstanta kedjesträcktrycket

används till att kontinuerligt mata fram fett till en mindre

portionspump, vilken i sin tur styrs av svärdets ut-

och inmatningstryck. Vid varje sågutmatning portioneras

en bestämd mängd fett ut till sågens svärd/kedja

och vid sågretur fylls portionspumpen upp igen.

Säljs bland annat via Skogma. Mer information kan du

få direkt av Hultdins som du träffar i monter 23 och 25

Skog & Traktor.

Trött på

oljeslabb? Då

kanske Hultdins

kedjefettpump

kan vara något.

Jens Fölster, forskare vid Sveriges

Lantbruksuniversitet.

flesta håll men också att fördelningen av grödor har gått mot ökad

andel vall och grönfoder, vilket ger minskningar i läckaget av både

kväve och fosfor.

Skog & Traktor 2012 19


Målet är att

halvera antalet

olyckor inom jord-

och skogsbruket

fram till år 2013.

Här kampanjledaren

Anders

Danielson.

Foto: JTI

Säker montering

av dubbelmontage.

I år

kraftsamlar Säkert

Bondförnuft

och Lantmännen

Maskin mot

maskinrelaterade

olyckor.

Foto: Johan

Heurgren

20 Skog & Traktor 2012

Visst är det trivsamt på

gården – men se upp!

Maskiner och utrustning

ställer stora krav på kunskap

för att arbetet ska

vara säkert.

Skog & Traktor har du

chansen att träffa experterna

från kampanjen

Säkert Bondförnuft.

Av Henrik Kindwall

G ården, landet och skoGen är i mångt

och mycket en miljö som kontrasterar

mot storstädernas stressfyllda vardag.

Men lika lockande som gårdsmiljön

är, lika mycket behöver det informeras

om farorna i arbetsmiljön. I år gör

Säkert Bondförnuft och Lantmännen

Maskin en extra satsning mot just de

maskinrelaterade olyckorna.

– Lantbruksmaskiner orsakar

många svåra olyckor varje år och ofta

är det slarv eller stress som ligger bakom.

Men i och med att maskinerna blir

allt större och mer tekniskt avancerade

finns också en okunskap om hur de ska

hanteras, berättar Anders Danielson på

LRF, som är projektledare för Säkert

Bondförnuft.

säkert B ondförnuft startades år

2008 med stöd av regeringen och är ett

samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas

Riksförbund, LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet,

SLU, och Institutet för

jordbruks- och miljöteknik, JTI. Målet

är att halvera antalet olyckor i jord- och

skogsbruket fram till år 2013.

Man vänder sig uttalat mot de mindre

familjeföretag som är verksamma ➔

Bondförnuft

Skogsbruket

specialgranskas

Nu inleder Arbetsmiljöverket en stor granskning av

skogsbruket. Syftet är att minska olyckstalen.

Minst 700 företag kommer att besökas i år.

Av Henrik Kindwall

d et finns nåGra yrkesområden som

sticker ut i statistiken. Det handlar om

byggbranschen, lantbruket och skogsbruket,

som alla dessvärre är högt


lir aldrig omodernt

olycksdrabbade. Så har det sett ut under

en lång rad av år.

Tunga moment, maskiner, redskap

och mängder av olika arbetssituationer

som kräver kunskap för att de ska

utföras säkert, är några riskfaktorer.

M en det ta v ill Arbetsmiljöverket försöka

råda bot på. Under 2012 och 2013

inleds en särskild rikstäckande granskning

som ska utföras av ett 20-tal inspektörer.

– Vi har specialgranskat jordbruket

under några år, så vi tyckte att det var

dags att titta extra på skogsbruket nu,

säger Patrik Hemmingsson, projektledare

på Arbetsmiljöverket.

Redan i år räknar man med att

genomföra cirka 700 inspektioner på

olika arbetsplatser och företag. Man

ska särskilt titta på avverkning, gallring

och röjning.

– Vårt huvudfokus blir hantering

av skördare, skotare och motorsågar,

säger Patrik. Vi kommer också att

lägga ner en hel del på att kontrollera

kunskapsnivåerna.

Inte minst efter stormen Gudruns

härjningar för några år sedan så ökade

olyckstalen kraftigt och det blev än

tydligare med vikten av rätt utbildning.

– Olyckorna blir så allvarliga när

det händer något, därför är det viktigt

att folk som arbetar i skogsbruket har

tillräcklig kunskap.

et t annat oMråde som också kan

innebära avsevärd risk för de inblandade

är fastkörning med maskin. När

skogsmaskinen ska upp igen är det ofta

bråttom, men det gäller att göra rätt.

– Vi kommer att titta på detta också.

Hur går man tillväga och hur hittar

man till exempel säkra fästpunkter vid

en bärgning, säger Patrik Hemmingsson.

Varje år förolyckas mellan 5-10

personer vid arbete i skogsbruket och

ett stort antal skadas med långvariga

sjukskrivningar som följd. l

I södra Sverige

kommer hundratals

företag och

arbetsplatser

inom skogsbruket

att få besök av

Arbetsmiljöverkets

inspektörer de

kommande

två åren.

Foto: Bengt Alm

Skog & Traktor 2012 21


De vanligaste maskinrelaterade

skadorna är

till- och frånkoppling

av redskap, vagnar

och andra maskiner.

I många olyckor är

kraftöverföringsaxlar

inblandade och de

kräver ordentligt skydd.

Foto: Johan Heurgren

,, I särklass

mest

olycksdrabbat

är arbete

i skogen,

24 procent

av alla inrapporterade

fall, följt

av djurhantering.

22 Skog & Traktor 2012

inom näringen – företag som ofta inte

nås av arbetsmiljörådgivning på något

annat sätt. Gruppen små jordbruksföretag

beräknas uppgå till cirka 70.000

och en grundtanke med Säkert Bond-

förnuft är att kampanjen vänder sig till

alla på gården/företaget, det vill säga

såväl barn som vuxna och äldre.

Säkert Bondförnuft har 180 stycken

utbildade handledare runt om i

➔ landet som kan göra gårdsbesök och

hjälpa till att göra en riskanalys för just

din gård.

I särklass mest olycksdrabbat är arbete

i skogen, 24 procent av alla inrapporterade

fall, följt av djurhantering,

20 procent, vedhantering, 9 procent,

samt fallolyckor till lägre nivå, 9 procent,

visar försäkringsstatistik som

LRF tagit fram.

Just fällning med motorsåg rymmer

många fällor. Och det är oftast inte sågen

som står för den största faran utan

den allvarligaste risken är att bli slagen

av trädet eller att få det över sig om

man gör fel. Kunskap om hur träd ska

tas ned, hur man tar hand om lutande

träd eller kaptekniker vid stora spänningar

i veden är absolut nödvändiga.

Ett annat olyckdrabbat område är

ATV-fordon. Fyrhjulingarna har ökat

explosionsartat under senare år eftersom

de både är nyttiga hjälpmedel och

roliga att köra.

Hanteras de på rätt sätt är de

utmärkta maskiner i det småskaliga

skogsbruket eller på gården. Men de

är mycket snabba och har hög tyngdpunkt

vilket ställer stora krav på gott

omdöme hos föraren.

säkert B ondförnuft finns på plats i

Emmaboda under Skog & Traktor

passa gärna på att besöka dem ute på

mässområdet för lite kloka tips och

ideer. Du träffar dem i monter 75. l

Gallring på på dina dina villkor.

Trött på Trött markskador på markskador och breda och stick- breda stickmaskin

maskin för skonsamma för skonsamma gallringar gallringar med med

vägar? Med vägar? Malwa Med Malwa 460 Kombi 460 kan Kombi du kan du god totalekonomi. god totalekonomi.

gallra på gallra förmiddagen på förmiddagen och skota och på skota på

eftermiddagen. eftermiddagen.

Kontakta Kontakta oss för mer oss för information. mer information.

Att skifta Att från skifta skördare från skördare till skotare till skotare tar tar

endast 30 endast minuter. 30 minuter. Med en Med kapacitet en kapacitet

på 30 cm på är 30 Malwa cm är Malwa 460 Kombi 460 en Kombi hel- en helhetslösninghetslösning

i ditt gallringsbestånd.

i ditt gallringsbestånd.

Malwa Malwa 460 Kombi 460 möter Kombi skogs-ägarens

möter skogs-ägarens

krav på krav en mindre, på en mindre, beståndsgående beståndsgående

Följ utvecklingen Följ utvecklingen av vårt av nya vårt aggregat nya aggregat på malwa.se! på malwa.se!

Tel. 0320-39840; Tel. 0320-39840; e-post. e-post. info@malwa.se; info@malwa.se; web. www.malwa.se

web. www.malwa.se


Finnskogsvalsen AB

tillverkar matarhjul för skördare

i skogsindustrin. Matarhjul som

ger bästa totalekonomi genom

optimalt grepp utan dubbskador,

lång livslängd, låg vikt och ett

attraktivt pris.

Finnskogsvalsen finns till

alla kända märken av skördare och aggregat:

Cat, Logmax, Ponsse, SP,

Rottne, Timberjack/John Deere, Valmet,

Waratah, Viking och Votec.

Vitsandsvägen 82 685 34 Torsby

Tel. +46 560 14870 Mobil +46 70 511 84 94

Fax. +46 560 14860 info@finnskogsvalsen.com

www.finnskogsvalsen.com

Kraft och intelligens | www.hinz.se

Din maskinleverantör året runt!

Kubotas M-serie

- japanska kvalitetstraktorer från 60 till 130 hk!

Besök oss på

Skog & Traktor

4-5 maj

Emmaboda Flygbana

Monter 57

Svenningsens Turf Care AB • Tel: 013-25 36 00 • www.svenningsens.se

Det finns bara plats för en skogens konung

Skog & Traktor 2012 23


30 år i Svenska skogsbrukets tjänst!

Det firar vi med 24 månaders garanti

(Gäller Kesla producerade delar, ej slitdelar)

Patu skogsvagnar & kranar för effektiv transport av virket med traktor. Mer än 30 kombinationer för att passa dina behov

Med Patu stegmatare kapar, kvistar och

lägger du upp virket snabbt och effektivt

rosenqvistmaskin.se

Keslas flishugg för effektiv flisning.

Finns i två storlekar C645 och C1060

Ryhovsgatan 2, 553 03 Jönköping

Tfn. 036-32 73 30

Similar magazines