Internationellt program - Ung Vänster

ungvanster.se

Internationellt program - Ung Vänster

INTERNATIONELLT PROGRAM

Globalt motstånd

Samtidigt ser vi att det formeras ett motstånd mot den imperialistiska världsordningen.

Stora delar av Latinamerika och dess folk har slagit vakt om rätten till nationellt

självbestämmande och formulerat ett nytt oberoende gentemot USA. Människor

kräver nationaliseringar och regleringar av sina naturresurser och i land efter land

växer en mer samlad och enad vänster fram; i många länder i Sydamerika finns idag

demokratiskt valda vänsterregeringar med förankring såväl i arbetarklassen som i

breda bonderörelser, hos de jordlösa och hos ursprungsbefolkningarna. I Asien och

Afrika växer en medveten social rörelse stark. I Afrika organiserar sig kvinnor i kampen

för rätten till abort och fria mediciner mot HIV. I Asien växer sig motståndet

mot kriget mot terrorism, privatiseringar av offentlig sektor och överföring av makt

till överstatliga institutioner som Internationella Valutafonden, IMF och Världshandelsorganisationen,

WTO. Motståndet mot det globala kapitalet har antagit en global

karaktär. Människors krav på medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter

är idag världsomspännande. Det globala motståndet har idag möjligheter att

förändra den rådande världsordningen. Ung Vänster är en del av denna globala rättviserörelse

och kampen för en annan värld.

6

More magazines by this user
Similar magazines